Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Магистърски програми Учебни разписания Софтуерни технологии СТ (1 г.) и (2 г., ІІ курс) – пролетен триместър    English
Факултет по математика и информатика - СТ (1 г.) и (2 г., ІІ курс) – пролетен триместър
Последна актуализация: 17.05.2016 г.
 
ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
Специалност СОФТУЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ (1 г.)      Курс I      Уч. 2015/16 г.   В (пролетен) триместър
Специалност СОФТУЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ (2 г.)      Курс ІI     Уч. 2015/16 г.   В (пролетен) триместър
 
Дата, час Дисциплина Вид Зала

09.04. (събота),
9:00-14:15

Избираеми дисциплини
Практически финансов мениджмънт
Актуални проблеми на софтуерните технологии
Модели и средства за избор на инвестиционни решения
Интелигентни агенти
лекции  
535 к.з.
546 к.з.
532 к.з.
536 к.з.

09.04.(събота),
14:30-18:00

Практически проект 2
Преподавателски екип
лабораторни 535 к.з.
536 к.з.

10.04.(неделя),
9:00-16:45

Избираеми дисциплини
Практически финансов мениджмънт
Актуални проблеми на софтуерните технологии
Модели и средства за избор на инвестиционни решения
Интелигентни агенти
лекции  
535 к.з.
546 к.з.
532 к.з.
536 к.з.

16.04.(събота),
9:00-16:00

Избираеми дисциплини
Практически финансов мениджмънт
Актуални проблеми на софтуерните технологии
Модели и средства за избор на инвестиционни решения
Интелигентни агенти
лекции  
535 к.з.
546 к.з.
532 к.з.
536 к.з.

16.04.(събота),
16:15-18:00

Практически проект 2
Преподавателски екип
лабораторни 535 к.з.
536 к.з.

17.04.(неделя),
9:00-15:00

Избираеми дисциплини
Практически финансов мениджмънт
Актуални проблеми на софтуерните технологии
Модели и средства за избор на инвестиционни решения
Интелигентни агенти
лекции  
535 к.з.
546 к.з.
532 к.з.
536 к.з.

17.04. (неделя),
15:15-17:45

Практически проект 2
Преподавателски екип
лабораторни 535 к.з.
536 к.з.

23.04.(събота),
9:00-17:00

Практически проект 2
Преподавателски екип
лабораторни 535 к.з.
536 к.з.

24.04.(неделя),
9:00-16:00

Практически проект 2
Преподавателски екип
лабораторни 535 к.з.
536 к.з.

14.05.(събота),
9:00-17:00

Практически проект 2
Преподавателски екип
лабораторни 535 к.з.
536 к.з.

15.05.(неделя),
9:00-16:00

Практически проект 2
Преподавателски екип
лабораторни 535 к.з.
536 к.з.

21.05.(събота),
9:00-16:00

Практически проект 2
Преподавателски екип
лабораторни 535 к.з.
536 к.з.

22.05. (неделя),
9:00-16:00

Практически проект 2
Преподавателски екип
лабораторни 535 к.з.
536 к.з.

28.05. (събота),
9:00-13:00

Практически проект 2
Преподавателски екип
Защита проекти 535 к.з.
536 к.з.

29.05. (неделя),
9:00-13:00

Практически проект 2
Преподавателски екип
Защита проекти  535 к.з.
536 к.з.

04.06. (събота),
14
:30-17:30

Избираеми дисциплини
Практически финансов мениджмънт
Актуални проблеми на софтуерните технологии
Модели и средства за избор на инвестиционни решения
Интелигентни агенти
Изпит  
535 к.з.
546 к.з.
532 к.з.
536 к.з.

12.06. (неделя),
9:00-12:00

Избираеми дисциплини
Практически финансов мениджмънт
Актуални проблеми на софтуерните технологии
Модели и средства за избор на инвестиционни решения
Интелигентни агенти
Поправителен изпит  
535 к.з.
546 к.з.
532 к.з.
536 к.з.

18.06. (събота),
9:00-12:00

Избираеми дисциплини
Практически финансов мениджмънт
Актуални проблеми на софтуерните технологии
Модели и средства за избор на инвестиционни решения
Интелигентни агенти
Практически проект 2 
Ликвидационен изпит  
535 к.з.
546 к.з.
532 к.з.
536 к.з.
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ