Новини http://fmi-plovdiv.org/rss.jsp bg-bg 17.01.2018 11:02 Относно подписване на дипломи от бакалаври и магистри, дипломирани през учебната 2016/2017 г.http://fmi-plovdiv.org/news.jsp?newsId=1481&ln=1&id=2ВАЖНО ЗА ДИПЛОМИРАНИТЕ БАКАЛАВРИ И МАГИСТРИ

ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2016-2017 г.

От 22.01.2018 г. /понеделник/ до 02.03.2018 г. /петък/ всички дипломирани през учебната 2016-2017 г. бакалаври и магистри, трябва да подпишат дипломите си при съответния инспектор в Учебен отдел (каб. 337,  каб. 339 и каб. 340).

]]>
2018-01-151481
Ключова дейност 1 на Програма "Еразъм+"http://fmi-plovdiv.org/news.jsp?newsId=1480&ln=1&id=2Националната покана за кандидатстване по Ключова дейност 1 на Програма "Еразъм+", сектор „Висше образование“, Мобилност на студенти и персонал между Програмни и Партниращи държави (КА 107) е оповестена в сайта на ЦРЧР. 

Крайният срок за кандидатстване е 01 февруари 2018 г., до 13:00 (българско време).

Това означава, че аз трябва да имам попълнените формуляри от всички факултети 3-4 дни по-рано, за да ги обединя в един и да го подам от името на Университета.

Поканата се намира тук.

]]>
2018-01-101480
Кандидатстудентски и специализирани курсовеhttp://fmi-plovdiv.org/news.jsp?newsId=831&ln=1&id=2Кандидатстудентски курс по информатика и програмиране на С#
проф. д-р Христо Крушков
Начало: 27.01.2018 г.
Ще се провежда всяка събота от 9:30 ч. в нова сграда на бул. "България" 236. Хорариумът е 80 часа. Таксата е 560 лв. и може да се плати на две вноски по 280 лв. При плащане на цялата вноска наведнъж има отстъпка от 40 лв.

Курс за подготовка за кандидатстудентски изпити и матура по математика
проф. д-р Коста Гъров
Начало: 27.01.2018 г.
Ще се провежда всяка събота от 9:30 ч. в нова сграда на бул. "България" 236. Хорариумът е 80 часа. Таксата е 560 лв. и може да се плати на две вноски по 280 лв. При плащане на цялата вноска наведнъж има отстъпка от 40 лв.

Текстообработка, електронни таблици и компютърни презентации
доц. д-р Евгения Ангелова, доц. д-р Генчо Стоицов, гл. ас. д-р Елена Тодорова
Хорариум 40 ч. Такса 280 лв.
Място на провеждане: 432 к.з.
Начало: 06.01. (събота), 9:00 ч.

Бази от данни и компютърни мрежи
гл. ас. д-р Тодорка Глушкова, доц. д-р Генчо Стоицов
Хорариум 40 ч. Такса 280 лв.
Място на провеждане: 533 к.з.
Начало: 06.01. (събота), 9:00 ч.

Обектно-ориентирано програмиране (C#)
проф. д-р Христо Крушков, ас. K. Иванов
Хорариум 40 ч. Такса 280 лв.
Място на провеждане: 533 к.з.
Начало: 28.01. (неделя), 9:00 ч.

 

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ КУРСОВЕ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Бизнес комуникации на английски език
доц. д-р Ив. Шотлеков, гл.ас. д-р В. Иванова
Хорариум 40 ч. Такса 280 лв.
Място на провеждане: 535 к.з.
Начало: 14.01.(неделя), 9:00 ч.


Записването е от 3 януари, всеки работен ден в каб. 344 от 9 до 17 ч.
(нова сграда на бул. "България" 236, тел. 032/261-740, e-mail: hdk@uni-plovdiv.bg).

За повече информация: http://fmi-plovdiv.org/courses/link8.html

]]>
2017-12-24831
Нов брой на вестника на ПУhttp://fmi-plovdiv.org/news.jsp?newsId=1473&ln=1&id=2Излезе новият брой на вестника на Пловдивския университет. Може да го прочетете тук.

]]>
2017-12-201473
Факултативни дисциплини, зимен триместър 2017/2018 г.http://fmi-plovdiv.org/news.jsp?newsId=1474&ln=1&id=2ФАКУЛТАТИВНИ ДИСЦИПЛИНИ – ЗИМЕН ТРИМЕСТЪР 2017/2018

(за студенти от всеки курс и всяка специалност във ФМИ)

 

1. РУСКИ ЕЗИК – 1. ЧАСТ (ПРАКТИКУМ) 

Лектор: гл. ас. ПЕТРАНКА САВОВА  
Провеждане: Лекциите ще се провеждат всяка събота от 13:00 ч. в 441 с. з.

Анотация:  Предвидено е обучение на студентите по 2 различни нива: начално и средно. Целта на началното ниво (което е за неизучавали руски език) е формиране базови навици за диалогична и монологична реч върху материал от фреквентните лексикални теми, беседи, дискусии на елементарно ниво. Тази част от курса съдържа мотивиран комуникативен минимум – фонетичен, граматичен, лексикален и тематичен. Целта на средното ниво (което е за студенти с елементарни познания по руски език или за завършили курса начално ниво) е формиране на умения и навици за ползване на учебна и научна литература по основните дисциплини за специалностите на ФМИ.

Записването за курса за по-голямо удобство на желаещите студенти може да се направи на адрес: petranasavova@abv.bg  или на 06 януари 2018 г. (събота) от 13:00 ч. в 441 с. з.

]]>
2017-12-191474
Краен срок за плащане на втора семестриална такса за учебната 2017-2018 годинаhttp://fmi-plovdiv.org/news.jsp?newsId=1469&ln=1&id=2ВНИМАНИЕ

КРАЙНИТЕ СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА ВТОРАТА СЕМЕСТРИАЛНА ТАКСА

ЗА УЧЕБНАТА 2017-2018 СА :

 1. ЗА БАКАЛАВРИ РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ – ДО 09.02.2018 г.
 2. ЗА БАКАЛАВРИ ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ – ДО 09.02.2018 г.
 3. ЗА МАГИСТРИ – ДО 09.02.2018 г.

ЗАВЕРКА НА КНИЖКАТА СЕ ИЗВЪРШВА ПРИ ПРЕДСТАВЯНЕ НА БЕЛЕЖКА ЗА ПЛАТЕНА ТАКСА И ПОПЪЛНЕНА СТУДЕНТСКА КНИЖКА

Плащането на всички такси може да става и по банков път: 
„Уникредит Булбанк“, клон „Батенберг“, гр. Пловдив, 
Получател: Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, 
IBAN: BG33 UNCR 7527 3154 6320 00, UNCRBGSF
SWIFT BIC: UNCRBGSF
в платежното нареждане/вносна бележка/ се посочват:

-       Основание: семестриална такса;

-       Трите имена и факултетния номер на студента;

-       Специалността и формата на обучение;

 

УЧЕБНИ ПРОЦЕДУРИ

…..

II. Плащания

Такси за обучение

Студентите, които не са платили в указаните срокове или не са представили одобрени от Декан или Ректор заявления, за разсрочване на плащането, не получават заверка и прекъсват обучението по административен път от инспектора на специалността

]]>
2017-12-151469
Преподавателски мобилности по Еразъм+http://fmi-plovdiv.org/news.jsp?newsId=1462&ln=1&id=21. Преподавателска мобилност с цел преподаване (staff mobility for teaching). Повече информация тук.

Срок за подаване на необходимите за кандидатстване документи в каб. 344 до 19.01.2018 г.

Документи за Преподавателска мобилност с цел преподаване тук.

Допълнителен формуляр тук.

 

2. Преподавателски мобилности с цел обучение (staff mobility for training).

Срок за подаване на необходимите за кандидатстване документи в Еразъм-бюрото в каб. 111 (Ректорат, Яна Петрова) до 19.01.2018 г.

Документи за Преподавателска мобилност с цел обучение тук.

Допълнителен формуляр тук.

]]>
2017-11-301462
Международна научна конференция NM&A'2018http://fmi-plovdiv.org/news.jsp?newsId=1444&ln=1&id=2Повече информация относно научната конференция NM&A'2018 може да намерите тук.

]]>
2017-10-191444
Студентски практики към МОН http://fmi-plovdiv.org/news.jsp?newsId=1279&ln=1&id=2ВАЖНО!

ПОДНОВЯВА СЕ ПРИЕМАНЕТО НА ДОГОВОРИ ОТ СТУДЕНТИТЕ ОТ ФМИ ЗА СТУДЕНТСКИТЕ ПРАКТИКИ КЪМ МОН до 29.09.2018 год.

Уважаеми студенти, поради възобновяване на дейностите по проект BG05M2OP001-2.002-0001 „Студентски практики“ – Фаза 1; Ви съобщаваме, че на страницата на проекта http://praktiki.mon.bg/ имате възможност за регистрация, попълване на профил и избор на работодател. В секцията „Документи“ http://praktiki.mon.bg/sp/pages/documents ще намерите образци на необходимите Ви формуляри за попълване.

Договорите, които студентите ще представят в каб. 330, трябва да са в 3 (три) екз. и придружени с 2 екз. Декларации, които може да изтеглите от тук: https://uni-plovdiv.bg/news/news/469/. Няма да се приемат договори на първокурсници (необходимо е те да са завършили успешно първи курс). С предимство са ІІІ и ІV курс, бакалаври и магистрите.  Приемно време за приемане на договори в каб. 330:
от понеделник до петък,  от 10:00 до 12:00 ч.

При представяне на договорите от студента е необходимо фирмата и ментърът да имат сключен договор с ПУ „Паисий Хилендарски“.

Договорите от фирмите също трябва да са в 3 екз. (с оригинален подпис и печат), прикрепен към него списък с имената на менторите, 2 екз. деклерации и 1 (една)  регистрационна форма от работодател, които може да се изтеглят от тук: https://uni-plovdiv.bg/news/news/469/ .

От 08.01.2018 г. (понеделник) до 12.01.2018 г. (петък) от 10:00 до 12:00 ч. ще се приемат договори на студентите, чийто период на обучение е с най-ранна начална дата 22.01.2018 г.

Разрешава се и на студенти първи курс да провеждат практическо обучение.

Приемат се и отчети от академични наставници и ментори

(ТРЯБВА ДА СЕ ПРЕДСТАВЯТ ПО ЕДИН ЕКЗЕМПЛЯР ОТ ОТЧЕТ  ОСВЕН  ЗА МЕСЕЦ АВГУСТ И ЗА ВСЕКИ МЕСЕЦ, В КОЙТО СА  ОТЧИТАНИ ЧАСОВЕ  ЗА ПРИКЛЮЧИЛИТЕ СТУДЕНТИ)

 

 

 

Студентите избират академичен наставник, който е от Факултета по математика и информатика.

Списък на академичните наставници от ФМИ:

 1. Проф. д-р Асен Кънчев Рахнев
 2. Доц. д-р Добринка Василева Милушева-Бойкина
 3. Доц. д-р Елена Петрова Сомова
 4. Доц. д-р Емил Николов Хаджиколев
 5. Доц. д-р Николай Маринов Касъклиев
 6. Доц. д-р Станка Иванова Хаджиколева
 7. Доц. д-р Стефка Йорданова Анева
 8. Гл. ас. д-р Владимир Николаев Вълканов
 9. Гл. ас. д-р Елена Христова Тодорова
 10. Гл. ас. д-р Иван Марков Димитров
 11. Гл. ас. д-р Кремена Василева Стефанова
 12. Гл. ас. д-р Мариана Иванова Крушкова
 13. Гл. ас. д-р Слав Иванов Чолаков
 14. Ас. д-р Христо Тошков Христов
 15. Ас. Иванка Георгиева Градева
 16. Ас. Йордан Георгиев Тодоров
 17. Проф. дмн Георги Атанасов Тотков 

С изискванията при регистрането в информационната система и провеждането на практиката студентите може да видят тук.

 


]]>
2016-11-021279
Практика по специалността за 3 курс Информатика, редовно обучениеhttp://fmi-plovdiv.org/news.jsp?newsId=1478&ln=1&id=2

Практиката по специалността за студентите от 3 курс спец. „Информатика“, редовно обучение, ще се проведе през зимния триместър от 12.02.2018 г. до 9.03.2018 г. (От понеделник до четвъртък за четирите седмици).

Ако студентите работят по специалността си в някоя фирма или могат самостоятелно да уредят стажантско място във фирма, имат възможност да я провеждат там. За целта в срок до 05.02.2018 г. трябва да заявят това на академичния си наставник, като съобщят позицията, на която ще бъдат на практика, трите имена и контакти (телефон и e-mail адрес) на обучаващия ментор и най-късно до 09 .02.2018 г. (включително) да представят на академичния си наставник 3 подписани и подпечатани екземпляра от фирмата по следния образец (без Приложение 2).

Договор за практика по специалността.

Необходимо е поне веднъж студентите да се свържат с наставника си, за да му предоставят и своите данни за контакт, като донесат или изпратят по имейл на академичния си наставник следната информация – изтегли.

Всички студенти, които не са си намерили фирма ще бъдат разпределени по фирми, осигурени от ФМИ, на 12.02.2018 г. (понеделник) от 09:00 ч. в 547 к.з. (ФМИ – Нова сграда на ПУ).

 В случай, че фирмата вече има сключен действащ договор с ПУ, е достатъчно студентите да информират академичния си наставник и да представят само Приложение 1. Проверка дали дадена фирма има сключен договор може да се направи в кабинет 344, тел.: 032 / 261-740, ignatova@fmi-plovdiv.org (Нина Игнатова).

Приложение 2 се попълва от ментора в един екземпляр при приключване на практиката по специалността и се представя на академичния наставник.
Академичен наставник:

 • гл. ас. д-р Милена Петкова (Приемно време: вторник 12:00 ч. – 13:00 ч. и четвъртък 10:30 ч. – 11:30 ч., каб. 444, тел.: 032/261 764, milenapeeva@gmail.com).
 • ас. Иванка Градева (Приемно време: вторник 11:45 ч. – 12:45 ч. и четвъртък 12:30 ч. – 13:30 ч., каб. 343, тел.: 032/261 741, gradeva@abv.bg).

Разпределение по факултетни номера:

гл. ас. д-р Милена Петкова

ас. Иванка Градева

1401261019
1401261024
1401261033
1401261080
1501261001
1501261002
1501261004
1501261005
1501261006
1501261007
1501261008
1501261009
1501261010
1501261011
1501261012
1501261013
1501261014
1501261015
1501261017
1501261018
1501261019
1501261020
1501261021
1501261022
1501261023
1501261025
1501261026
1501261027
1501261028
1501261029
1501261030
1501261032
1501261033
1501261034
1501261035
1501261038
1501261039
1501261042
1501261043

1501261044
1501261045
1501261046
1501261047
1501261051
1501261052
1501261054
1501261055
1501261056
1501261057
1501261059
1501261060
1501261061
1501261062
1501261064
1501261066
1501261067
1501261070
1501261071
1501261072
1501261076
1501261078
1501261079
1501261080
1501261081
1501261082
1501261084
1501261085
1501261086
1501261089
1501261091
1501261092
1501261094
1501261095
1501261097
1501261098
1701261036
1701261096
1701261111

]]>
2018-01-051478