Новини http://fmi-plovdiv.org/rss.jsp bg-bg 03.04.2020 10:06 Важно за бакалаври редовноhttp://fmi-plovdiv.org/news.jsp?newsId=1851&ln=1&id=2Уважаеми студенти от бакалавърските специалности, редовно обучение,

 

Учебните разписания за пролетния триместър вече са публикувани на сайта.

За момента, до отмяна на извънредното положение, ще започнем с дистанционно обучение.
Ако занятията се провеждат конферентно, трябва да се спазват съответните часове в разписанието.

Допълнително ще се публикуват линкове за достъп до електронни материали. 

За начина на провеждане на конферентни занятия, преподавателите ще Ви изпратят информация на груповите пощи на курсовете.  
 
Молим студентите от специалности Математика и Бизнес математика да изпратят пощите на курсовете си на: classmails@fmi-plovdiv.org

Тези от Вас, които не са се записали за избираеми дисциплини, могат да го направят тук:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScaWmDcm9FJWNt7fAB5yzke_HENphhiDRlVvZwSrpbFe-dK5g/viewform?vc=0&c=0&w=1

(Записването ще бъде до понеделник 06.04. включително) 
]]>
2020-04-021851
Разпределение за провеждане на стаж по математика и ИТ за студентите от 4 к. от специалности МИ и ИТhttp://fmi-plovdiv.org/news.jsp?newsId=1852&ln=1&id=2Разпределение за провеждане на стаж по математика и ИТ за студентите от 4 к. от специалности МИ и ИТ

]]>
2020-04-021852
Избираеми дисциплини за магистриhttp://fmi-plovdiv.org/news.jsp?newsId=1850&ln=1&id=2Избираеми дисциплини за магистри

(пролетен триместър)

 

Уважаеми студенти от следните магистърски програми:

 • Софтуерни технологии със специализация графични среди и потребителски интерфейси (1 г.)
 • Софтуерни технологии със специализация графични среди и потребителски интерфейси (2 г.) - II курс
 • Софтуерни технологии със специализация мобилни системи и приложения (1 г.)
 • Софтуерни технологии със специализация мобилни системи и приложения (2 г.) - II курс
 • Софтуерни технологии със специализация софтуерни архитектури и средства (1 г.)
 • Софтуерни технологии със специализация софтуерни архитектури и средства (2 г.) - II курс
 • Софтуерни технологии със специализация системи с изкуствен интелект (1 г.)
 • Софтуерни технологии със специализация системи с изкуствен интелект (2 г.) - II курс
 • Бизнес информатика с английски език (1 г.)
 • Бизнес информатика с английски език (2 г.) - II курс
 • Tехнология на софтуерното производство и внедряване (1 г.)
 • Приложна математика (1 г.)

През пролетния триместър имате една избираема дисциплина, които ще избирате по електронен път след регистрация в университетската система Фокус.

След получаване на Фокус акаунт, можете да избирате дисциплини на адрес:

http://delc.fmi.uni-plovdiv.net/electives

Формата за регистрация е достъпна само за потребителите на DeLC (и то тези, които са студенти). Студентите от магистърската програма Софтуерни технологии имат такива акаунти, а част от тези от другите магистратури, които са били бакалаври при нас, вероятно са запознати с Фокус и DeLC, но ще трябва да си направят нови акаунти с факултетните си номера от магистърската програма.

Срокът за избор е от 01.04.2020 г. (сряда) до 05.04.2020 г. (неделя)  включително. За да се проведе дадена избираема дисциплина, в нея трябва да има записани поне 12 студенти. Брой места за една дисциплина – 30 студенти.

В периода 06.04.2019 г. – 08.04.2019 г. студентите, които са избрали дисциплина, която няма да се проведе, ще имат възможност да изберат друга дисциплина.

ВАЖНО: След приключване на записването ще получите майл от преподавателите с инструкции за дистанционното провеждане на съответната дисциплина.

 

]]>
2020-03-311850
Заповед във връзка с разпространението на COVID-19http://fmi-plovdiv.org/news.jsp?newsId=1839&ln=1&id=2Заповед на Ректора на Пловдивския университет във връзка с разпространението на COVID-19:

https://uni-plovdiv.bg/news/news/783/.

]]>
2020-03-051839
Тържествена промоция на Випуск 2019http://fmi-plovdiv.org/news.jsp?newsId=1838&ln=1&id=2Факултетът по математика и информатика
на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”

кани всички свои абсолвенти от Випуск 2019 на


ТЪРЖЕСТВЕНА ПРОМОЦИЯ

 

Във връзка със заповед на Министъра на здравеопазването РД-01-117/08.03.2020 г.

провеждането на промоцията на 28 март 2020 г. се отменя.

Новата дата за провеждане ще бъде обявена поне 15 дена предварително.

 

  От Деканата на ФМИ

]]>
2020-03-041838
Девета студентска научна сесияhttp://fmi-plovdiv.org/news.jsp?newsId=1818&ln=1&id=2Покана за участие с доклади

 

Уважаеми студенти на Факултета по математика и информатика при Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“,


Каним Ви да участвате с доклади, представляващи Ваши научни разработки по математика, информатика, информационни технологии и тяхното приложение в обучението и бизнеса в Девета студентска научна сесия на 25.04.2020 г. (събота) във Факултета по математика и информатика при Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.

При оформяне на докладите задължително използвайте следния шаблон, както и стиловете в него, описани в допълнителните указания.

За участие в научната сесия се изпраща заявка, която трябва да съдържа трите имена, специалност, факултетен номер на автора (авторите), заглавие на доклада и резюме в рамките на 1000 знака.

Всички доклади ще бъдат рецензирани от Програмния комитет.

Най-добрите доклади ще бъдат предложени за публикуване в списанието на ФМИ.

 

Важни дати:

Краен срок за получаване на заявките – 10 април 2020 г. на имейл ss@fmi-plovdiv.org

Краен срок за получаване на окончателния текст на докладите – 17 април 2020 г. на имейл ss@fmi-plovdiv.org

Доклади на Деветата студентска научна сесия – 25 април 2020 г. (събота).

 

Председател на програмния комитет:

Проф. д-р Боян Георгиев Златанов

 

Програмен комитет:

Проф. д.м.н. Петко Димитров Пройнов

Проф. д.н. Снежана Георгиева Гочева-Илиева

Проф. д-р Антон Илиев Илиев

Проф. д-р Ангел Атанасов Голев

Доц. д-р Анна Атанасова Малинова

Доц. д-р Иван Илиев Шотлеков

]]>
2020-01-131818
49. Пролетна конференция на СМБ http://fmi-plovdiv.org/news.jsp?newsId=1786&ln=1&id=2 49-ата Пролетна конференция на СМБ ще се проведе от 13 до 17 април 2020 г. във Варна.

 

Важно съобщение от СМБ във връзка с 49-тата Пролетна конференция

]]>
2019-10-281786
Преддипломен стаж за 4 курс БИТ, Информатика и СТД, задочно обучениеhttp://fmi-plovdiv.org/news.jsp?newsId=1827&ln=1&id=2Във връзка със Заповед № Р33-1328/13.03.2020 г. на Ректора на ПУ, разпределението за стажа се отлага за най-рано след 29.03.2020 г. Ще бъде насрочена нова дата за разпределение.

Моля, студентите, които все още не са се свързали с академичния си наставник, за да го информират дали имат или не фирма за провеждане на стажа и да му изпратят бланка за попълване с необходимата информация, да го направят до 29.03.2020 г., вкл. 


Студентите, които имат възможност да проведат стажа на работното си място или във фирма, която самостоятелно са намерили, нека го направят. Ако фирмата няма сключен договор, моля да представите 3 екземпляра от договора (подписани и подпечатани) на академичния си наставник в срок до една седмица от подновяването на учебните занятия или най-късно на новата дата за разпределение. Същото важи за Приложение № 1 в случай, че фирмата има сключен договор.

След приключване на стажа, моля да представите Приложение № 2 при първа възможност на академичния си наставник, за да бъде внесена оценката Ви от Преддипломния стаж в изпитния протокол по дисциплината.

 

За студентите, които не са намерили фирма самостоятелно или няма да намерят до новата дата на разпределeние, ще бъде насрочен нов период за провеждане на стажа и нова дата за разпределение по фирми, осигурени от ФМИ. Новият период на провеждане и дата за разпределение ще бъдат обявени тук своевременно.

 

Моля, следете сайта на ФМИ и тази рубрика за актуална информация.

 

 

 

Преддипломният стаж за студентите от 4 курс на специалности „Информатика“, “Бизнес информационни технологии“ и „Софтуерни технологии и дизайн“, задочно обучение, ще се проведе през пролетния триместър, от 24.03.2020 г. до 27.03.2020 г., вкл.

Студентите, които работят по специалността си във фирма или могат самостоятелно да уредят стажантско място във фирма, имат възможност да провеждат стажа там. За целта в срок до 17.03.2020 г. (включително)  трябва да заявят това на академичния си наставник, като съобщят позицията, на която ще бъдат на стаж, трите имена и контакти (телефон и e-mail адрес) на обучаващия ги ментор и най-късно до 23.03.2020 г. (включително) да представят на академичния си наставник 3 подписани и подпечатани екземпляра от фирмата по следния образец (Договор + Приложение № 1)

Договор за практическо обучение.

Задължително е поне веднъж студентите да се свържат с наставника си, за да му предоставят и своите данни за контакт, като донесат или изпратят по имейла на академичния си наставник следната информация – изтегли бланка за попълване (информация за студент, фирма и обучаващ ментор).

Забележка: ФМИ може да осигури ограничен брой места във фирми.

Всички студенти, които не са намерили фирма за провеждане на стажа, ще бъдат разпределени по фирми, осигурени от ФМИ, на 24.03.2020 г. (вторник) от 9:00 ч. в 146 к.з. (ФМИ – Нова сграда на ПУ).

В случай че фирмата вече има сключен действащ договор с ПУ, е достатъчно студентите да информират академичния си наставник и да представят само Приложение 1 (последната страница от този файл – формуляр на договора за практическо обучение). Проверка дали дадена фирма има сключен договор може да бъде направена в кабинет 344, тел.: 032/261-740, geneva@fmi-plovdiv.org (Мануела Генева).

Приложение 2 се попълва от обучаващия ментор в един екземпляр при приключване на стажа и се представя на академичния наставник.

Академични наставници:

 • гл. ас. д-р Елена Тодорова (Приемно време: вторник 14:00 ч. – 15:00 ч. и сряда 14:00 ч. – 15:00 ч., каб. 241, тел.: 032/261-753, etodorova@uni-plovdiv.bg),
 • гл. ас. д-р Десислава Войникова (Приемно време: сряда 10:30 ч. – 11:30 ч., четвъртък 10:30 ч. – 11:30 ч., каб. 540, тел.: 032/261-762, desi.voynikova@gmail.com).

 

Разпределение на студенти по факултетни номера:

Гл. ас. д-р Елена Тодорова

Гл. ас. д-р Десислава Войникова

Информатика

Бизнес информационни технологии

Софтуерни технологии и дизайн

1101262009

1401262023

1501262007

1501262056

1601262003

1601262005

1601262006

1601262007

1601262009

1601262011

1601262013

1601262014

1601262015

1601262016

1601262018

1601262020

1601262026

1601262033

1601262041

1601262047

1601262050

1601262052

1601262053

1601262055

1601262056

1601262073

1601262074

1701262055

1701262056

1701262057

1701262058

1701262060

1701262062

1701262065

1701262067

1701262068

1801262039

1801262043

1901262026

1901262041

1901262042

1901262043

1901262044

1901262049

1901262050 

1601562001

1601562002

1601562003

1601562004

1601562005

1601562013

1601562017

1601562021

1601562022

1601562023

1601562025

1601562026

1601562027

1601562028

1601562029

1601562031

1601562036

1601562038

1601562039

1601562044

1601562046

1601562049

1601562050

1601562051

1601562053

1601562057

1601562063

1601562064

1601562065

1601562067

1601562072

1601562075

1601562077

1901562025

1901562037 

1301682013

1501682027

1501682055

1601682001

1601682003

1601682004

1601682005

1601682006

1601682007

1601682008

1601682009

1601682010

1601682011

1601682012

1601682014

1601682015

1601682019

1601682022

1601682024

1601682026

1601682027

1601682028

1601682032

1601682034

1601682038

1601682040

1601682041

1601682043

1601682044

1601682046

1601682047

1601682048

1601682051

1601682054

1601682056

1601682057

1601682060

1601682061

1601682062

1601682063

1601682065

1601682066

1601682067

1601682069

1601682070

1601682074

1601682075

1601682079

1601682082

1701682076

1701682077 

]]>
2020-02-131827
Избираеми дисциплини 2019/2020, Пролетен триместър, редовно об.http://fmi-plovdiv.org/news.jsp?newsId=1833&ln=1&id=2ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ

ПРОЛЕТЕН ТРИМЕСТЪР 2019/2020

(бакалавърски специалности – редовно обучение)

 • По учебен план през Пролетния триместър имат задължително избираема дисциплина студентите от:  

  • ІІ, ІІІ курс Бизнес информационни технологии; 
  • ІІ, ІІІ, IV курс Информатика; 
  • II, ІІІ, IV курс Софтуерни технологии и дизайн; 
  • ІІ, ІІІ, ІV курс Бизнес математика; 
  • ІІ, ІІІ, IV курс Математика; 
  • ІІ, III, IV курс Приложна математика; 
  • ІІ, III курс Математика и информатика; 
  • ІІ, III курс Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт;
  • III, IV курс Софтуерно инженерство. 
 • Броят на студентите за всяка дисциплина е ограничен. 
 • Съгласно Наредбата за държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация "учител", приета с ПМС 289 от 07.03.2016 г., всички студенти от педагогическите специалности изучават 4 задължително-избираеми дисциплини. За пролетния триместър на 2019-2020 г. всички студенти от 3 курс на специалностите МИИТ и ИТМОМ записват задължително избираема дисциплина № 1 Педагогически и психологически аспекти на оценяването на учениците чрез тестове. 
 • Записването ще става по следния начин:
  • I етап: записване при преподавателите, които са посочили съответно ден и час за записване от 02.03.2020 г. до 06.03.2020 г. (критериите за подбор на студенти е право на преподавателя);
  • II етап: за незаетите места записването продължава за всички студенти от 09.03.2020 г. в каб. 344. 
 • Незаписалите избираема дисциплина студенти не получават заверка за настоящия Пролетен триместър. 
 • За избираема дисциплина се признава и дисциплина, невключена в учебния план на съответната специалност, по която е положен вече изпит в друга специалност на нашия или други факултети. 
 • Студентите могат да запишат и втора избираема дисциплина, което може да стане само в началото на следващия триместър с разрешението на Декана, ако за втората дисциплина има свободни места и не е в полуденя на вече записаната дисциплина. 
 • Студенти, нямащи задължение за записване на избираема дисциплина за следващия триместър, но желаещи да запишат такава, подават в началото на следващия триместър молба до декана, която се удовлетворява при наличие на свободни места. 


АНОТАЦИИ НА ИЗБИРАЕМИТЕ ДИСЦИПЛИНИ

1. Педагогически и психологически аспекти на оценяването на учениците чрез тестове, доц. д-р Ивайло Старибратов, доц. д-р Евгения Ангелова, докт. Ивелина Велчева (30 места, за МИИТ и ИТМОМ 3 курс)
записване I етап: на 04.03.2020 г. от 08:30 ч. до 10:00 ч. в 344 каб.
Кърсът акцентира върху дидактическите тестове като средство за измерване постиженията на тестирани лица при усвояване на определено учебно съдържание. Насочен е към овладяване на основните принципи за съставяне на тестове в средното образование, както и към използването на различни съвременни технологични решения както при съставянето, така и при използването на тестовете. Разглеждат се основните етапи при създаване на тест, типологията на въпросите и задачите, включени в теста, както и характеристиките, които трябва да удовлетворява всеки тест – обективност, надеждност, валидност и др. Курсът запознава подробно с необходимия апостериорен анализ на въпросите и задачите, включени в теста, след неговото изпробване в представителна извадка. Спазването на технологията на изследването е предпоставка за успех в диагностично-изследователската работа на учителя. 

2. Приложение на компютърни алгебрични системи в часовете по математика, проф. д-р Боян Златанов (30 места, за всички)
записване I етап: на 04.03.2020 г. от 10:00 ч. до 11:00 ч. в 445 каб.
Целта на курса е да се направи елементарно въведение в компютърните алгебрични системи и тяхното приложение в часовете по математика в училище. Идеята е чрез редица приложения да се покаже как може да се облекчи работата на учителя и ученика, да се генерира творческото мислене и да се изгради позитивно отношение към математиката. 

3. Приложна финансова математика, проф. д-р Николай Кюркчиев (30 места, за всички)
записване I етап: на 05.03.2020 г. от 09:00 ч. до 10:00 ч. в 344 каб.
Целта на курса е получаването на необходимия минимум от знания, свързани с основни понятия и идеи от теорията и практиката на финансовото дело и приложната финансова математика. За практическото прилагане на методите от предлагания курс съществено се използват възможностите на програмната среда MATHEMATICA. Материалът е структуриран както следва: дисконтни и анюитетни изчисления, ефективна стойност на задължения; оценки за бързина на възвръщаемост на финансови потоци; оценки за ефективния размер при геометрично нарастваща премия с отчитане на цената на задължението по емисията, периодичната премия на облигация, следвайки договорения размер на споразумението, цена на облигацията, ако се участва на вторичен пазар; защита на фиксирани доходи; анализ и управление на ценни книжа и други важни компоненти от областта на приложната финансова математика. Особено внимание се отделя на изследването на финансови потоци на фирма и получаването на прецизни оценки за провеждане на свръхчувствителен анализ (включително най-ви теоретични и практически резултати, получени през последните няколко години). Разглеждат се и други актуални въпроси свързани с изследване на така наречените “вътрешни уравнения” за лихвите на произволен инвестиционен проект, определяне на релевантните (съществени) и несъществени решения, изследване на основното уравнение на инвестиции в ценни книжа и ефективност на ценни книжа, финансово управление на човешки ресурси във фирма и рентабилност в подобни инвестиции, прецизиране на бързината на сходимост на някои алгоритми от числения анализ, както и модели на междуотраслов баланс. Особено внимание е отделено на метода на акад. Сендов за намиране само на положителните корени на алгебричен полином и приложението, което този метод намира в областта на приложната финансова математика. Навсякъде, където това е възможно е разгледана възможността за изработване на софтуерни инструменти по тематиката на предлагания курс, реализирани в програмната среда MATHEMATICA. На студентите се предоставят (в pdf формат) оригиани, съвременни пособия, както и електронно пособие (160 стр.) по “Приложна финансова математика”, базиращо се на монографиите: “Einfuhrung in die Finanzmathematik (Lehr- und Handbucher zu Geld, Borse, Bank und Versicherung)”, Oldenbourg Wissenschaftsverlag GmbH, Oldenbourg – с автор Prof. Dr. Jurgen Herzberger и “Initial approximation and root-finding methods”, Wiley-VCH Verlag Berlin - с автор проф. д-р Николай Кюркчиев. На студентите се предоставят и методически пособия за работа в компютърна зала и самостоятелни изследвания. 

4. Нестандартни задачи по алгебра, проф. д.м.н. Нако Начев (30 места, за всички)
записване I етап: на 06.03.2020 г. от 12:00 ч. до 13:00 ч. в 127 каб.
Курсът предлага методи за решаване на специални задачи по алгебра с повишена трудност. Такива задачи се решават в профилираните паралелки по математика в средното училище. Много често при решаване на алгебрични задачи се стига до уравнение от четвърта степен. Тъй като в училище не се изучават общи формули за решаване на уравнение от четвърта степен то могат да се търсят критерии за решаване на такива уравнения с квадратни радикали. Интересен е и проблемът за намиране на броя на корените на алгебричните уравнения в даден интервал. За постигане на тази цел има всевъзможни методи чрез които се решава проблема. Всички тези въпроси ще бъдат включени в настоящия курс. 

5. Математика и приложения в икономиката, бизнеса и космологията, проф. д.м.н. Тодор Желязков (30 места, за всички)
записване I етап: на 04.03.2020 г. от 10:30 ч. до 11:30 ч. в 442 каб.
Разглеждат се приложения на математиката 1) в банковото дело: сложни лихви и кредитиране, 2) в бизнеса: решаване на транспортната задача и 3) в теория на игрите—възможности за печалба. За разлика от някои физични теории за начало на вселената и времето, в избираемата дисциплина доказваме следните резултати в космологията: а) вселената е вечна, т.е. няма начало и край във времето и б) съзнанието и съвършенството на съзнанието на вселената са се повтаряли и ще се повтарят безбройно много пъти в миналото и в бъдещето. Това твърдение е свързано и с основния въпрос на философията и мирогледа на човека: дали материята е първична.Разглеждат се безкрайни кардинални и ординални числа и проблема на континуума, в резултат на който се получават различни видове математики, които си противоречат една на друга. Решават се логически задачи чрез теорията на графите и с табличен метод, обобщено-реципрочни уравнения,  уравнения и системи уравнения от високи редове и комбинаторни задачи за съединения без повторения и с повторения. Голяма част от задачите могат да се решават в профилираните паралелки по математика в средното училище и за подготовка на олимпиади. Не е необходима предварителна подготовка на студентите, освен знанията по математика от гимназиалния материал. 

6. Въведение в теоретичната информатика, доц. д-р Христо Кискинов (30 места, за СТД и БИТ)
записване I етап: на 04.03.2020 г. от 12:00 ч. до 13:00 ч. в 439 каб.
Успоредно с бурното развитие и приложение на компютрите, все по-значима става и нау-ката, стояща зад тези успехи – теоретичната инмформатика. Целта на курса е да се направи въведение в теоретичната информатика. Разгледани са необходими математически основни понятия, теорията на булевите функции, формалните езици и пораждащите ги граматики, както и теорията на абстрактните автомати. 

7. Математически основи на автоматизираното управление, доц. д-р Георги Костадинов (30 места, за всички)
записване I етап: на 06.03.2020 г. от 12:00 ч. до 13:00 ч. в 127 каб.
Разгледани са понятията размито множество, размито отношение и размито изображение, както и операциите над тях. Анализирана е размитостта и неопределеността в задачите възникващи при автоматизирано управление. Формулиран е алгоритъм за ефективно решаване на задачи от математическото програмиране с размити изходни условия. Разгледани са теоретичните основи за вземане на решение при размити релации от предпочитанията в множеството от алтернативи. Курсът е подходящ за всички студенти и докторанти, които желаят да се запознаят с основите на теорията на размитите множества и нейното практическо приложение. 

8. Приложение на функционалния анализ в диференциалните уравнения, доц. д-р Атанаска Георгиева (30 места, за всички)
записване I етап: на 02.03.2020 г. от 13:00 ч. до 14:00 ч. в 439 каб.
В предлагания курс са изложени някои въпроси от функционалния анализ, които се използват в приложните изследвания. Разгледани са следните теми: теорията на нелинейните оператори, включваща различните варианти на метода на неподвижната точка (метод на Нютон-Кантарович, принцип на Шаудер и неговите обобщения), степен на изображение на Лере-Шаудер, елементи от теорията на бифуркациите и монотонните оператори. Тези методи са приложени за решаването на задачи от механиката, физиката и математическата икономика. Изложението е базирано на конкретни примери и е достъпно за студенти и докторанти от всички специалности на ФМИ. 

9. Итерационни методи за корени на полиноми, проф. д.м.н. Петко Пройнов, гл. ас. д-р Слав Чолаков (30 места, за всички)
записване I етап: на 04.03.2020 г. от 12:30 ч. до 13:30 ч. в 445 каб.
Един от най-известните числени методи за решаване на уравнения е метода на последователните приближения, известен също като метод на итерациите. В този курс се разглеждат итерациони методи за едновремено намиране на всичките корени на даден полином от степен n>=2. Курсът дава основа за разработване на курсови и дипломни работи (теоретични разработки или програмно осигуряване на итерационни методи за корени на полиноми).

10. Преподаване на системи уравнения в училище, доц. д-р Добринка Бойкина, доц. д-р Румяна Маврова (30 места, за всички)
записване I етап: на 04.03.2020 г. от 12:00 ч. до 13:00 ч. в 242 каб.
Целта на избираемата дисциплина е да усъвършенства уменията на студентите за решаване на различни видове системи, включително и параметрични. Запознаване с някои групи системни уравнения, които не са застъпени в Училищния курс по математика. Обръща се внимание на тяхното приложение при други теми в алгебрата и геометричното тълкуване на някои системи.

11. Интелектуална собственост в интернет, доц. д-р Иван Шотлеков, хон. преп. д-р Владимир Вълев (30 места, за всички)
записване I етап: на 05.03.2020 г. от 10:00 ч. до 11:00 ч. в 344 каб.
Целта на курса е да запознае студентите с особеностите на интелектуалната собственост в интернет. Интернет е неделима част от човешкия живот и наред с многото предимства, използването му носи и проблеми от правно естество. Една част от тях е свързана с даването на възможност на определен продукт да достигне до хора, които не могат да си позволят оригинала или пък изобщо не биха си го купили. По този начин разходите и пропуснатите ползи за законния собственик са неосезаеми, а възвращаемостта на инвестициите e значително по-ниска. Този факт налага да се отделя все по-голямото внимание на авторско-правната защита на съдържанието на интернет сайтовете с цел избягване на недобросъвестни практики в това отношение, извършвани от трети лица. Интелектуалната собственост представлява всички онези творения на човешкия ум /изобретения, творби, ноу-хау/, които му дават конкурентно предимство. С други думи, интелектуалната собственост обхваща всички онези произведения, които са резултат от човешки знания и идеи, защитими от закон: такива са търговските марки, патентите, авторските права и търговските или промишлените тайни. Получените знания могат да бъдат полезни на студентите в практиката, независимо дали са в ролята на възложители или изпълнители на проекти в интернет.

12. Аналитична микроикономика, гл. ас. д-р Асен Христов (30 места, за всички)
записване I етап: на 06.03.2020 г. от 12:00 ч. до 13:00 ч. в 239 каб.
Аналитичният метод в икономиката се състои в прилагане на математически апарат за моделиране на икономически обекти с цел получаване на ясни и точни съотношения, описващи поведението им. Целта на настоящия курс е да запознае студентите с класическите и съвременни модели на поведение на двете основни групи „играчи“ на пазара – потребителите и фирмите. Аналитичната теория на потребителите е в основата на съвременния маркетинг, а тази на фирмите – на мениджмънта. Забележителното е, че с използване на сравнително елементарен математически апарат се получават микроикономически резултати с голямо теоретично и практическо приложение.

13. Икономическа политика на България и света, доц. д-р Елена Сомова и Светлозар Гледачев (30 места, за всички)
записване I етап: на 05.03.2020 г. от 11:00 ч. до 12:00 ч. в 344 каб.
Дори за хората, преживяли прехода от социализъм към пазарно стопанство е трудно да асимилират какво точно се е случило. Всеки има гледна точка, но истината винаги е различна. Всеки знае парче от пъзела, но не вижда цялата картина. А какво остава за хората родени след или около 1989 год. Те виждат само хаос. Но в хаосът винаги има ред. Курсът търси този ред и отговаря на въпросите от къде е тръгнала българската икономика през какви фази минава и накъде върви. Какви промени следват, през какви етапи ще се премине. Много хора искат да станат бизнесмени, но не знаят посоката на икономиката и инвестират в грешни отрасли, предварително обречени на загуба. Следва фалит. Това води до социални последици, безработица, загуба на капитал и загуба на време за пренастройване на икономиката. Това е една от причините България да е най-бедна в Европейския Съюз. Курсът дава знания и методи как всеки да намери правилната икономическа посока и реализация в един свободен пазар.

14. Скриптово програмиране на невронни мрежи в MATLAB, доц. д-р Емил Хаджиколев и докт. Костадин Йотов (30 места, за всички)
записване I етап: на 05.03.2020 г. от 12:30 ч. до 13:30 ч. в 438 каб.
Учебната дисциплина е фокусирана върху скриптовите възможности на софтуера за математичес-ки изчисления MATLAB по отношение на моделирането на изкуствени невронни мрежи. Целта е студентите да придобият начални познания както за средата MATLAB, така и за скриптовия език, позволяващ реализирането на различни изчислителни задачи. В курса се дават знания за същността на изкуствения неврон, механизмите на работа на система от неврони и тяхната скрип-това реализация. Прави се преглед на ядрото и допълнителните елементи на MATLAB. Последо-вателно се разглеждат основните операции и математически функции, дефиниране на вектори и многомерни матрици, разглеждат се условните конструкции и реализацията на цикли. Специал-но внимание се отделя на редактора за скриптове и възможностите за моделиране на изкуствени невронни мрежи. Практическото обучение се организира чрез самостоятелни проекти, чрез които студентите разработват основите и конструират невронни мрежи за решаване на различни проб-леми. В края на курса всеки студент представя разработения проект. ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ: Студентите трябва да имат знания и умения, съответст-ващи на Държавните изисквания за средните училища в България по информатика и информа-ционни технологии. Необходимо е да са преминали базов курс на обучение по Висша математи-ка и да знаят добре поне един език за програмиране.

15. Програмиране в среда Arduino с 32-битови контролери, доц. д-р Светослав Енков (30 места, за всички)
записване I етап: на 06.03.2020 г. от 13:00 ч. до 14:00 ч. в 344 каб.
Целите на курса са студентите да придобият допълнителни познания за програмирането на 32-битови микроконтролери ARM Cortex-M3 и Cortex-M4F (Atmel SAM3X8E и TI LM4F120 процесори) в среди Arduino и Energia и да се запознаят с принципите на създаването на схеми и устройства с тези контролери. Arduino e платформа за електронно прототипиране с отворен код, базирана на гъвкави и лесни за използване хардуер и софтуер. Системата общува със средата, получавайки сигнали от множество сензори и датчици и може да взаимодейства с нея, контролирайки светлини, дисплеи, двигатели и други устройства. Микроконтролерът в платката се програмира с Arduino език за програмиране (базиран на Wiring и подобен на С++) в развойна среда Arduino (базирана на Processing). За нуждите на курса са осигурени платки Arduino Due и TI Stellaris LM4F120 Launchpad, както и множество сензори, дисплеи, бутони, шасита, серво-механизми и прототипни платки, с цел практическото усвояване и прилагане на получените знания. ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ: Основни познания по програмиране на С++, начални познания по електроника и електротехника (от курса по Физика в средното училище). Не се предвижда да има входен тест. Предимство имат посещавалите другите части на курса („Програмиране в среда Arduino” и „Програмиране в среда Arduino за напреднали”). Курсът завършва с разработка и защита на индивидуален проект (схема и програма на устройство с Arduino) и текуща оценка. Дисциплината е предназначена за студентите на ФМИ от всички специалности и курсове, но се препоръчва на студентите, изучавали вече дисциплини, свързани със С++ и Компютърни Архитектури.

16. Въведение в уеб програмирането с Java и JavaScript, доц. д-р Анна Малинова, хон. ас. Николай Петков (Проксиад) (30 места, за всички)
записване I етап: на 06.03.2020 г. от 13:00 ч. до 14:00 ч. в 344 каб.
Курсът е практически и е насочен към изучаване на инструменти и технологии, необходими за изграждане на съвременно Java и JavaScript базирано web приложение. По време на курса стъпка по стъпка се изгражда работещо web приложение с технологиите SpringBoot, Spring MVC и ReactJS. Курсът е предназначен за студентите, изучавали Java.

17. Проектиране и управление на локални компютърни мрежи, доц. д-р Генчо Стоицов (30 места, за всички)
записване I етап: на 06.03.2020 г. от 09:00 ч. до 10:00 ч. в 547 каб.
Целта на курса е студентите да придобият практически умения за физическо изграждане на локална компютърна мрежа от тип IEEE 802.3 и IEEE 802.11, определяне на нейните TCP/IP конфигурационни параметри и администриране, съобразено с използваните иновативни методи и технологии в училищното обучение. Акцентира се върху RouterOS операционната система, използвана в MikroTik рутиращите устройства. За проектиране на по-сложни мрежови топологии се предлагат методически разработки на задачи, включващи реализирането на виртуални топологии. Част от използвания инструментариум е симулационната среда GNS3, осигуряваща възможност за проектиране, конфигуриране и тестване на виртуални топологии. Очакваните резултати са свързани с придобиването на трайни знания и умения за изграждане и управление на малки локални мрежи.

18. Информационна и комуникационна сигурност, доц. д-р Генчо Стоицов, Стефан Тафков (30 места, за всички)
записване I етап: на 06.03.2020 г. от 09:00 ч. до 10:00 ч. в 547 каб.
Целта на курса е студентите да се запознаят с актуални подходи за подобряване на сигурността на информационните и комуникационни системи. Разглеждат се възможни уязвими места в информационната и мрежова инфраструктура, използвани подходи за хакване на системи и устройства, съществуващи средства за атака и противодействие. Предвидено е разработването на малък комуникационен проект с прихващане и анализ на информацията.

19. Когнитивна роботика, проф. д-р Станимир Стоянов, ас. д-р Ася Тоскова (30 места, за всички)
записване I етап: на 05.03.2020 г. от 13:30 ч. до 14:30 ч. в 538 каб.
Курсът е въведение в когнитивната роботика. Целта на курса е студентите да получат начални знания за възможностите за програмиране на хуманоидни роботи от класа NAO. В курса са включени избрани теми, представящи общата архитектура на роботите, използване на сензорната система, опериране на механиката (движения). Особено внимание се отделя на управлението и планиране на работата на роботите. В рамките на курса се провеждат практически занятия със студентите под формата на турнир по футбол за роботи. Използва се образователния сървър на RoboCup – ежегодно световно първенство по футбол за роботи. Програмирането на роботите е на езика Java. Студентите работят в екипи (отбори), работа на които се оценява. ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ: Владеене на езика за програмиране Java. Ще има входящ изпит.

20. Създаване на видео реклами, доц. Станка Хаджиколева и Калин Георгиев (30 места, за всички)
записване I етап: на 05.03.2020 г. от 11:30 ч. до 12:30 ч. в 438 каб.
Учебната дисциплина има за цел да насочи вниманието на студентите към възможнос-тите за реклама чрез видео филми. Студентите се запознават с еволюция на дигиталната рек-лама, като се акцентира на видео рекламата. Разискват се основните видове рекламни апели и творческите стилове на изпълнение на реклама. Представят се етапите при разработване на видео реклами. Последователно се изучават основните дейности – разработване на обща кон-цепция, изготвяне на сценарий, сценично описание на рекламата и разбиване на сценария на кад-ри. В процеса на работа се анализират корпоративни видео реклами, техните силни и слаби страни и въздействието им върху потребителите. За монтирането на реклами се използва Adobe Premiere Pro. Специално внимание се обръща на възможностите на YouTube за видео реклама.

21. Дигитален маркетинг и SEO Оптимизация – ІІ част, доц. д-р. Тодорка Терзиева, хон. ас. Николай Чочев (30 места, за всички)
записване I етап: на 06.03.2020 г. от 11:00 ч. до 12:00 ч. в зала 435.
Курсът ще Ви предостави знания и умения в областта на дигиталния маркетинг и SEO оптимизацията. Той ще Ви запознае подробно с най-известните и често използвани социални мрежи и трикове, предоставяйки Ви всички необходими знания за правилното управление на социалните ви профили и онлайн инструменти. По време на курса ще разгледаме най-добрите практики за представяне на даден продукт/услуга или самите Вас в интернет пространството. Ще се научите как да създавате и оптимизирате Youtube видеоклипове, как да ги рекламирате и разпространявате. Ще се запознаете с възможностите, които LinkedIn ви предоставя за професионалното представяне на Вас и Вашия бизнес. Всеки от курса ще се научи да прави основна on-page оптимизация на един проект и да работи по ежемесечна off-page оптимизация. Дисциплината е самостоятелна, но и допълваща Избираемата дисциплина Дигитален маркетинг и SEO Оптимизация.

22. Платформена виртуализация, проф. д-р Ангел Голев, хон. ас. Росен Христев (30 места, за всички)
записване I етап: на 02.03.2020 г. от 10:00 ч. до 11:00 ч. в 546 каб.
Курсът ще има за цел да запознае студентите с основите на платформената виртуализация, която все по-често се среща в различни по големина компании. Те ще придобият знания и умения как да разширят възможностите на една ИТ инфраструктура чрез интегриране на локална или пълна виртуализация. Студентите ще се запознаят с различните видове платформена виртуализация. В курса те ще бъдат запознати с основните PaaS, използвани за локална или пълна виртуализация – ProxMox, Hyper-V и VMware ESXi. Също така ще научат възможностите за инсталиране и конфигуриране на тези платформи.

 23. Single Page приложения с ReactJS, проф. д-р. Ангел Голев, хон. ас. Тодор Иванов (30 места, за всички)
записване I етап: на 04.03.2020 г. от 10:00 ч. до 11:00 ч. в 344 каб.
Курсът има за цел да запознае участниците с една от най-известните и бързи JavaScript библиотеки за изграждане на клиентски интерфейс ReactJS. Разработвана и поддържана от Facebook и Instagram, ReactJS все повече намира употреба при създаване на потребителки интерфейс за динамични уеб приложения. ReactJS действа върху изгледа на МVC шаблона и може да се използва и с други структури като Angular и Node. Тази технология е широко използвана в индустрията и сайтове като AirBnB, Imgur и Feedly. В този курс студентите ще се запознаят с основите на React, като ще бъдат разгледани подробно нейните функции. Специално внимание е отделено на възможностите за използване на ресурси от сървър и изграждане на Single-Page Application с помощта на React. ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ: Дицсиплината е подходяща както за начинаещи, така и за студенти, които имат основни познания в изграждане на HTML страници, тяхното базово стилизиране и елементарни JavaScript познания.

24. Single Page приложения с Angular, доц. д-р. Тодорка Терзиева, хон. ас. Здравка Страхинова (30 места, за всички)
записване I етап: на 04.03.2020 г. от 09:00 ч. до 10:00 ч. в 344 каб.
Курсът ще има за цел да запознае участниците със един от най-известните фреймуърци за изграждане на уеб приложения – Angular. Поддържан от Google, Angular все повече и повече намира употреба във уеб приложенията. Във този курс ние ще се запознаем със основите на Angular, като разгледаме подробно неговите функции. Ще можем бързо и лесно да използваме данни получени от сървър и ди га изградим с тях Single-Page Application с помощта на Angular.

25. Преговори в ИТ индустрията, доц. д-р Николай Павлов, хон. ас. Силвия Павлова (30 места, за всички)
записване I етап: на 06.03.2020 г. от 12:00 ч. до 13:00 ч. в 232 каб.
Всяка компания съществува, защото има клиенти, които да ползват продуктите и/или услугите й. Но гледната точка на компанията и нейните клиенти върху „добрата” сделка е различна. За компанията това е предоставена услуга/продукт с достатъчно добро качество, така че да е приемливо за клиента. Същевременно услугата/продуктът трябва да е с възможно най-ниска себестойност, но възможно най-висока цена , за да бъде фирмата на печалба. За клиента това е закупувана услуга/продукт с удовлетворяващо качество на възможно най-ниската за това качество цена. Договарянето именно на съотношението цена/качество е във фокуса на всички преговори. А факторите, които влияят върху преговорите са много и са както обективни, така и твърде субективни. Тази дисциплина разглежда факторите, които влияят върху преговорите, и предоставя техники за провеждане на по-успешни и за двете страни преговори. Дисциплината е самостоятелна, но и допълваща Избираемата дисциплина Предприемачество.

26. Водене на преговори и разрешаване на конфликти – II част, проф. д-р Асен Рахнев, хон. ас. Илиан Иванов (юрист-консулт в Община Пловдив) (30 места, за всички)
записване I етап: на 06.03.2020 г. от 13:00 ч. до 14:00 ч. в 344 каб.
Конфликтът е постоянен спътник на човечеството и по своята същност е една от формите на борбата за съществуване, един от механизмите на естествения подбор. Конфликтите са обективна реалност и като такива настоящата дисциплина изучава природата, причините, типа и динамиката на конфликтите, пътищата, методите и средствата за тяхното предотвратяване и регулиране. Студентите ще имат възможност да усвоят умения, които да им бъдат полезни да усвоят способите за съдебно и извънсъдебно разрешаване на спорове, основните умения за убеждаване. Да се запознаят с историческата същност на религиозните конфликти и световните кризи, както и тяхното управление. Ще могат да усвоят етикета на публичното говорене. Засегнати са способите на дипломацията за управление на международни кризи. Дисциплината е подходящо съчетана с ролеви игри, които поставят участниците в реални ситуации за справяне с различни проблеми.

27. Технологии за виртуализация, проф. д.м.н. Георги Тотков, док-нт Слави Глухов (30 места, за всички)
записване I етап: на 06.03.2020 г. от 13:00 ч. до 14:00 ч. в 344 каб.
Целта на курса е да запознае студентите с водещите софтуери за виртуализация и тяхното приложение при решаване на конкретни инфраструктурни проблеми. Ще бъдат разгледани и сравнени възможностите на водещите софтуерни решения както и лимитациите при тях. Студентите ще бъдат запознати с няколко хипервайзора, както и методи за реализиране на хардуерна независимост и капсулация на виртуалните машини. Ще бъдат разгледани различни варианти за споделяне и оптимизиране използването на физическите ресурси.

28. Визуализация на данни с Python и VTK, доц. д-р Тодорка Терзиева, информатик Стефан Ставрев (30 места, за всички)
записване I етап: на 05.03.2020 г. от 13:30 ч. до 14:30 ч. в 537 каб.
Целите на курса са студентите да придобият основни познания в областта на програмирането с Python. Ще се разгледат основни конструкции на езика. Ще се разгледат различните версии на езика, както и практическото им приложение. Студентите ще се запознаят и с библиотеката за визуализации VTK, с която много лесно може да се съчетае с Python. Визуализациите играят важна роля при нагледното представяне и анализ на данни. Библиотеката VTK може също така да бъде използвана и за други видове визуализация – игри, математически модели, прототипиране на продукти и т.н. Дисциплината завършва с визуализацията на проект и представянето му под формата на доклад. ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ: Курсът завършва със защита на практически проект. За проекта студентите ще трябва да представят визуализация на данни. На студентите ще им бъдат предоставени самите данни – завихряния в торнадо и смесващ реактор за течности. Позволява се работата в групи от по двама човека.

]]>
2020-02-211833
Избираеми дисциплини 2019/2020, Пролетен триместър, задочно об.http://fmi-plovdiv.org/news.jsp?newsId=1840&ln=1&id=2ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ

ПРОЛЕТЕН ТРИМЕСТЪР 2019/2020

(бакалавърски специалности – задочно обучение)

 

Записването за избираемите дисциплини ще стане неприсъствено.
Начинът за записване ще бъде уточнен по-късно.

 • По учебен план през Пролетния триместър имат задължително избираема дисциплина задочните студенти от:

  • ІІ, ІІІ курс Бизнес информационни технологии; 
  • ІІ, ІІІ, ІV курс Информатика; 
  • ІІ, ІІІ, ІV курс Софтуерни технологии и дизайн; 
  • ІІІ, IV курс Софтуерно инженерство.

 • Записването става лично и започва от 08:30 ч. на 23.03.2020 г. в каб. 344.
 • Броят на студентите за всяка дисциплина е ограничен.

 

АНОТАЦИИ НА ИЗБИРАЕМИТЕ ДИСЦИПЛИНИ

1. Математически основи на автоматизираното управление, доц. д-р Георги Костадинов (30 места, за всички) – 435 с.з.
Разгледани са понятията размито множество, размито отношение и размито изображение, както и операциите над тях. Анализирана е размитостта и неопределеността в задачите възникващи при автоматизирано управление. Формулиран е алгоритъм за ефективно решаване на задачи от математическото програмиране с размити изходни условия. Разгледани са теоретичните основи за вземане на решение при размити релации от предпочитанията в множеството от алтернативи. Курсът е подходящ за всички студенти и докторанти, които желаят да се запознаят с основите на теорията на размитите множества и нейното практическо приложение.

2. Приложна финансова математика, проф. д-р Николай Кюркчиев (30 места, за всички) – 531 к.з.
Целта на курса е получаването на необходимия минимум от знания, свързани с основни понятия и идеи от теорията и практиката на финансовото дело и приложната финансова математика. За практическото прилагане на методите от предлагания курс съществено се използват възможностите на програмната среда MATHEMATICA. Материалът е структуриран както следва: дисконтни и анюитетни изчисления, ефективна стойност на задължения; оценки за бързина на възвръщаемост на финансови потоци; оценки за ефективния размер при геометрично нарастваща премия с отчитане на цената на задължението по емисията, периодичната премия на облигация, следвайки договорения размер на споразумението, цена на облигацията, ако се участва на вторичен пазар; защита на фиксирани доходи; анализ и управление на ценни книжа и други важни компоненти от областта на приложната финансова математика. Особено внимание се отделя на изследването на финансови потоци на фирма и получаването на прецизни оценки за провеждане на свръхчувствителен анализ (включително най-ви теоретични и практически резултати, получени през последните няколко години). Разглеждат се и други актуални въпроси свързани с изследване на така наречените “вътрешни уравнения” за лихвите на произволен инвестиционен проект, определяне на релевантните (съществени) и несъществени решения, изследване на основното уравнение на инвестиции в ценни книжа и ефективност на ценни книжа, финансово управление на човешки ресурси във фирма и рентабилност в подобни инвестиции, прецизиране на бързината на сходимост на някои алгоритми от числения анализ, както и модели на междуотраслов баланс. Особено внимание е отделено на метода на акад. Сендов за намиране само на положителните корени на алгебричен полином и приложението, което този метод намира в областта на приложната финансова математика. Навсякъде, където това е възможно е разгледана възможността за изработване на софтуерни инструменти по тематиката на предлагания курс, реализирани в програмната среда MATHEMATICA. На студентите се предоставят (в pdf формат) оригиани, съвременни пособия, както и електронно пособие (160 стр.) по “Приложна финансова математика”, базиращо се на монографиите: “Einfuhrung in die Finanzmathematik (Lehr- und Handbucher zu Geld, Borse, Bank und Versicherung)”, Oldenbourg Wissenschaftsverlag GmbH, Oldenbourg – с автор Prof. Dr. Jurgen Herzberger и “Initial approximation and root-finding methods”, Wiley-VCH Verlag Berlin - с автор проф. д-р Николай Кюркчиев. На студентите се предоставят и методически пособия за работа в компютърна зала и самостоятелни изследвания.

3. Интелектуална собственост в интернет, доц. д-р Иван Шотлеков, хон. преп. д-р Владимир Вълев (30 места, за всички)422 ауд.
Целта на курса е да запознае студентите с особеностите на интелектуалната собственост в интернет. Интернет е неделима част от човешкия живот и наред с многото предимства, използването му носи и проблеми от правно естество. Една част от тях е свързана с даването на възможност на определен продукт да достигне до хора, които не могат да си позволят оригинала или пък изобщо не биха си го купили. По този начин разходите и пропуснатите ползи за законния собственик са неосезаеми, а възвращаемостта на инвестициите e значително по-ниска. Този факт налага да се отделя все по-голямото внимание на авторско-правната защита на съдържанието на интернет сайтовете с цел избягване на недобросъвестни практики в това отношение, извършвани от трети лица. Интелектуалната собственост представлява всички онези творения на човешкия ум /изобретения, творби, ноу-хау/, които му дават конкурентно предимство. С други думи, интелектуалната собственост обхваща всички онези произведения, които са резултат от човешки знания и идеи, защитими от закон: такива са търговските марки, патентите, авторските права и търговските или промишлените тайни. Получените знания могат да бъдат полезни на студентите в практиката, независимо дали са в ролята на възложители или изпълнители на проекти в интернет.

4. Основи на невронните мрежи, доц. д-р Емил Хаджиколев и докт. Костадин Йотов (30 места, за всички)533 к.з.
В учебната дисциплина се разглеждат основите на изкуствените невронни мрежи. Целта е студентите да придобият знания и умения за практическото моделиране и използване на неврон-ните мрежи при изграждане на софтуерни системи с изкуствен интелект. В курса се дават начал-ни математически познания, свързани с теорията на изкуствените неврони мрежи. Разглеждат се архитектурата на различни типове невронни мрежи, алгоритми за обучение и самообучение на невронни мрежи. Специално внимание се отделя на проектирането на невронни мрежи за реша-ване на различни задачи. При практическото обучение студентите се научават да моделират и използват невронни мрежи в софтуерната среда MatLab. ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ: Студентите трябва да имат знания и умения, съответст-ващи на Държавните изисквания за средните училища в България по информатика и информа-ционни технологии. Необходимо е да са преминали базов курс на обучение по Висша математи-ка и да знаят добре поне един език за програмиране.

5. Аналитична микроикономика, гл. ас. д-р Асен Христов (30 места, за всички)436 с.з.
Аналитичният метод в икономиката се състои в прилагане на математически апарат за моделиране на икономически обекти с цел получаване на ясни и точни съотношения, описващи поведението им. Целта на настоящия курс е да запознае студентите с класическите и съвременни модели на поведение на двете основни групи „играчи“ на пазара – потребителите и фирмите. Аналитичната теория на потребителите е в основата на съвременния маркетинг, а тази на фирмите – на мениджмънта. Забележителното е, че с използване на сравнително елементарен математически апарат се получават микроикономически резултати с голямо теоретично и практическо приложение.

6. Икономическа политика на България и света, доц. д-р Елена Сомова и Светлозар Гледачев (30 места, за всички)2 аула
Дори за хората, преживяли прехода от социализъм към пазарно стопанство е трудно да асимилират какво точно се е случило. Всеки има гледна точка, но истината винаги е различна. Всеки знае парче от пъзела, но не вижда цялата картина. А какво остава за хората родени след или около 1989 год. Те виждат само хаос. Но в хаосът винаги има ред. Курсът търси този ред и отговаря на въпросите от къде е тръгнала българската икономика през какви фази минава и накъде върви. Какви промени следват, през какви етапи ще се премине. Много хора искат да станат бизнесмени, но не знаят посоката на икономиката и инвестират в грешни отрасли, предварително обречени на загуба. Следва фалит. Това води до социални последици, безработица, загуба на капитал и загуба на време за пренастройване на икономиката. Това е една от причините България да е най-бедна в Европейския Съюз. Курсът дава знания и методи как всеки да намери правилната икономическа посока и реализация в един свободен пазар.

7. Въведение в невронните мрежи с Python, доц. д-р Емил Хаджиколев и докт Мирослав Трънков (30 места, за всички)535 к.з.
Учебната дисциплина е фокусирана върху изучаването на различните видове невронни мрежи и приложенията им. Целта е студентите да придобият знания и умения за практическото използване на невронни мрежи при изграждане на автономни системи с изкуствен интелект. Разглеждат се множество практически примери за успешно създадени и използвани невронни мрежи. Разучават се софтуерни библиотеки за компютърно зрение и машинно самообучение и използването им при изграждане на системи за разпознаване на обекти в картини, машинен превод, изграждане на автономни агенти за игри (ботове) и др. Студентите придобиват знания и опит с използването на модерни инструменти, софтуерни рамки и библиотеки като Tensorflow, Keras, Scikit и др.

8. Програмиране в среда Arduino с 32-битови контролери, доц. д-р Светослав Енков (30 места, за всички) 532 к.з.
Целите на курса са студентите да придобият допълнителни познания за програмирането на 32-битови микроконтролери ARM Cortex-M3 и Cortex-M4F (Atmel SAM3X8E и TI LM4F120 процесори) в среди Arduino и Energia и да се запознаят с принципите на създаването на схеми и устройства с тези контролери. Arduino e платформа за електронно прототипиране с отворен код, базирана на гъвкави и лесни за използване хардуер и софтуер. Системата общува със средата, получавайки сигнали от множество сензори и датчици и може да взаимодейства с нея, контролирайки светлини, дисплеи, двигатели и други устройства. Микроконтролерът в платката се програмира с Arduino език за програмиране (базиран на Wiring и подобен на С++) в развойна среда Arduino (базирана на Processing). За нуждите на курса са осигурени платки Arduino Due и TI Stellaris LM4F120 Launchpad, както и множество сензори, дисплеи, бутони, шасита, серво-механизми и прототипни платки, с цел практическото усвояване и прилагане на получените знания. ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ: Основни познания по програмиране на С++, начални познания по електроника и електротехника (от курса по Физика в средното училище). Не се предвижда да има входен тест. Предимство имат посещавалите другите части на курса („Програмиране в среда Arduino” и „Програмиране в среда Arduino за напреднали”). Курсът завършва с разработка и защита на индивидуален проект (схема и програма на устройство с Arduino) и текуща оценка. Дисциплината е предназначена за студентите на ФМИ от всички специалности и курсове, но се препоръчва на студентите, изучавали вече дисциплини, свързани със С++ и Компютърни Архитектури.

 9. Графови бази данни с Neo4j, доц. Станка Хаджиколева и Мария Борисова (30 места, за всички) – 536 к.з.
Курсът има за цел представяне на класическите теории и концепции при работа с графови бази данни. Разглеждат се предизвикателствата и трудностите при работа с големи данни. Студентите се запознават с възможностите за използване на нерелационни бази данни (NoSQL). Последователно се разглеждат CAP теорема, BASE философия и някои видове NoSQL бази данни. Представят се основните принципи и понятия при работа с графови бази данни. Специално внимание се обръща на приликите и разликите между релационни и графови бази дан-ни. Изучавания материал се илюстрира с примери на Neo4j. Студентите усвояват езика Cypher, придобиват знания и умения за проектиране и създаване на графови бази данни.

10. Проектиране и управление на локални компютърни мрежи, доц. д-р Генчо Стоицов (30 места, за всички ) 431 к.з.
Целта на курса е студентите да придобият практически умения за физическо изграждане на локална компютърна мрежа от тип IEEE 802.3 и IEEE 802.11, определяне на нейните TCP/IP конфигурационни параметри и администриране, съобразено с използваните иновативни методи и технологии в училищното обучение. Акцентира се върху RouterOS операционната система, използвана в MikroTik рутиращите устройства. За проектиране на по-сложни мрежови топологии се предлагат методически разработки на задачи, включващи реализирането на виртуални топологии. Част от използвания инструментариум е симулационната среда GNS3, осигуряваща възможност за проектиране, конфигуриране и тестване на виртуални топологии. Очакваните резултати са свързани с придобиването на трайни знания и умения за изграждане и управление на малки локални мрежи.

11. Интернет банкиране чрез мобилни и онлайн приложения, доц. д-р Генчо Стоицов, докторант Тодор Тодоров (30 места, за всички) – 432 к.з.
Целта на лекционния курс е запознаване с приложенията за онлайн и мобайл банкиране. Разглеждат се: основни понятия, свързани с начини за достъп до приложенията; функционалности, чрез които се извършват банкови операции (в частност работа с банкови карти – дебитни и кредитни, банкови сметки, кредити, депозити, транзакции, валутни преводи, комунални плащания). Изясняват се мерките за сигурност – sms-нотификация, софтуерен сертификат, квалифициран електронен подпис /КЕП/, електронно кодиращо устройство /Token/ и др. В обзора по дисциплината са включени четири от водещите търговски банки в България (Уникредит Бул-банк АД, Банка ДСК ЕАД, Юробанк България АД - Пощенска банка и Първа инвестиционна банка АД).

12. Създаване на видео реклами, доц. Станка Хаджиколева и Калин Георгиев (30 места, за всички)547 к.з.
Учебната дисциплина има за цел да насочи вниманието на студентите към възможнос-тите за реклама чрез видео филми. Студентите се запознават с еволюция на дигиталната рек-лама, като се акцентира на видео рекламата. Разискват се основните видове рекламни апели и творческите стилове на изпълнение на реклама. Представят се етапите при разработване на видео реклами. Последователно се изучават основните дейности – разработване на обща кон-цепция, изготвяне на сценарий, сценично описание на рекламата и разбиване на сценария на кад-ри. В процеса на работа се анализират корпоративни видео реклами, техните силни и слаби страни и въздействието им върху потребителите. За монтирането на реклами се използва Adobe Premiere Pro. Специално внимание се обръща на възможностите на YouTube за видео реклама.

13. Дигитален маркетинг и SEO Оптимизация – ІІ част, доц. д-р. Тодорка Терзиева, хон. ас. Николай Чочев (30 места, за всички) – 346 к.з.
Курсът ще Ви предостави знания и умения в областта на дигиталния маркетинг и SEO оптимизацията. Той ще Ви запознае подробно с най-известните и често използвани социални мрежи и трикове, предоставяйки Ви всички необходими знания за правилното управление на социалните ви профили и онлайн инструменти. По време на курса ще разгледаме най-добрите практики за представяне на даден продукт/услуга или самите Вас в интернет пространството. Ще се научите как да създавате и оптимизирате Youtube видеоклипове, как да ги рекламирате и разпространявате. Ще се запознаете с възможностите, които LinkedIn ви предоставя за професионалното представяне на Вас и Вашия бизнес. Всеки от курса ще се научи да прави основна on-page оптимизация на един проект и да работи по ежемесечна off-page оптимизация. Дисциплината е самостоятелна, но и допълваща Избираемата дисциплина „Дигитален маркетинг и SEO Оптимизация“.

14. Платформена виртуализация, проф. д-р Ангел Голев, хон. ас. Росен Христев (30 места, за всички) – 447 к.з.
Курсът ще има за цел да запознае студентите с основите на платформената виртуализация, която все по-често се среща в различни по големина компании. Те ще придобият знания и умения как да разширят възможностите на една ИТ инфраструктура чрез интегриране на локална или пълна виртуализация. Студентите ще се запознаят с различните видове платформена виртуализация. В курса те ще бъдат запознати с основните PaaS, използвани за локална или пълна виртуализация – ProxMox, Hyper-V и VMware ESXi. Също така ще научат възможностите за инсталиране и конфигуриране на тези платформи.

15. Single Page приложения с ReactJS, проф. д-р. Ангел Голев, хон. ас. Тодор Иванов (30 места, за всички) – 446 к.з.
Курсът има за цел да запознае участниците с една от най-известните и бързи JavaScript библиотеки за изграждане на клиентски интерфейс ReactJS. Разработвана и поддържана от Facebook и Instagram, ReactJS все повече намира употреба при създаване на потребителки интерфейс за динамични уеб приложения. ReactJS действа върху изгледа на МVC шаблона и може да се използва и с други структури като Angular и Node. Тази технология е широко използвана в индустрията и сайтове като AirBnB, Imgur и Feedly. В този курс студентите ще се запознаят с основите на React, като ще бъдат разгледани подробно нейните функции. Специално внимание е отделено на възможностите за използване на ресурси от сървър и изграждане на Single-Page Application с помощта на React. ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ: Дицсиплината е подходяща както за начинаещи, така и за студенти, които имат основни познания в изграждане на HTML страници, тяхното базово стилизиране и елементарни JavaScript познания.

16. Програмиране с Python, проф. д-р Асен Рахнев, гл. ас. д-р Димитър Благоев (30 места, за всички) – 246 к.з.
Плавно въведение в програмирането с Python от инсталация и настройка на развойна среда, до създаването на елементарни уеб приложения и използването на тривиални алгоритми за машинно обучение.С фокус върху основите на езика и най-използваните библиотеки, особеностите и различията с други езици, които го правят предпочитан избор за редица области.

 

Избираемите дисциплини Основи на DevOps и Създаване на Minimum Viable Product само с JavaScript няма да се провеждат през този триместър. Планира се провеждането им да се осъществи през Есенния триместър на 2020/21 уч. г.

]]>
2020-03-061840