Новини http://fmi-plovdiv.org/rss.jsp bg-bg 17.09.2021 03:06 Извънреден изпит по КМК за семестриално завършилиhttp://fmi-plovdiv.org/news.jsp?newsId=2083&ln=1&id=2Уважаеми студенти,

на 23.09.2021 г. от 10:00 часа в електронна среда http://delc.fmi.uni-plovdiv.bg/ ще се проведе извънреден изпит по Компютърни мрежи и комуникации при проф. д-р Иван Ганчев само за семестриално завършили студенти.

]]>
2021-09-162083
Крайните срокове за плащане на първата семестриална таксаhttp://fmi-plovdiv.org/news.jsp?newsId=2081&ln=1&id=2

ВНИМАНИЕ

КРАЙНИТЕ СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА ПЪРВАТА СЕМЕСТРИАЛНА ТАКСА

ЗА УЧЕБНАТА 2021-2022 СА :

 1. ЗА БАКАЛАВРИ РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ – ДО 17.10.2021 г.
 2. ЗА БАКАЛАВРИ ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ – ДО 27.09.2021 г.
 3. ЗА МАГИСТРИ – ДО 31.10.2021 г.

 

Студентите могат да плащат онлайн семестриалните си такси през профила си в e-portal.
Налични са следните методи за плащане:

 • Epay
 • EasyPay
 • Плащане с карта

 

Може да намерите кратко ръководство на следния линк.

 

Плащането на всички такси може да става и по банков път: 
„Уникредит Булбанк“, клон „Батенберг“, гр. Пловдив, 
Получател: Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, 
IBAN: BG33 UNCR 7527 3154 6320 00, UNCRBGSF
SWIFT BIC: UNCRBGSF
в платежното нареждане/вносна бележка/ се посочват:

-           Основание: семестриална такса;

-           Трите имена и факултетния номер на студента;

-           Специалността и формата на обучение;

ЗАВЕРКА НА КНИЖКАТА СЕ ИЗВЪРШВА ПРИ ПРЕДСТАВЯНЕ НА БЕЛЕЖКА ЗА ПЛАТЕНА ТАКСА И ПОПЪЛНЕНА СТУДЕНТСКА КНИЖКА

УЧЕБНИ ПРОЦЕДУРИ

…..

II. Плащания

Такси за обучение

Студентите, които не са платили в указаните срокове или не са представили одобрени от Декан или Ректор заявления, за разсрочване на плащането, не получават заверка и прекъсват обучението по административен път от инспектора на специалността

 

 

]]>
2021-09-132081
Факултетен съвет - 20.09.2021http://fmi-plovdiv.org/news.jsp?newsId=2077&ln=1&id=2ФАКУЛТЕТЕН СЪВЕТ

20.09.2021 г. от 13:00 ч.

ФС ще се проведе с конферентна сесия 

(допълнително на членовете на ФС ще бъде изпратена покана)

 

ДНЕВЕН РЕД:

1)  Учебни.

2)  Докторанти.

3)  Утвърждаване на комисии.

4)  Хонорувани.

5)  Разни.

6) Избор за заемане на академичната длъжност „Главен асистент“.

]]>
2021-09-102077
Юбилейна международна научна конференция CTA’2021http://fmi-plovdiv.org/news.jsp?newsId=2078&ln=1&id=2Юбилейна международна научна конференция
„Компютърни технологии и приложения“,
15-17 септември 2021 г., Пампорово, България

В периода 15–17 септември 2021 г., ще се проведе Юбилейната международна научна конференция „Компютърни технологии и приложения“ (CTA’2021) в Пампорово, България.

Конференцията е посветена на 25-та годишнина на катедра „Компютърни технологии“ на ФМИ при ПУ „Паисий Хилендарски“.

Повече информация е достъпна в официалния сайт на конференцията: https://cta2021.fmi-plovdiv.org/.

]]>
2021-09-102078
Работно време на Деканата през месец Септемвриhttp://fmi-plovdiv.org/news.jsp?newsId=2073&ln=1&id=2За периода от 01.09.2021 г. до 30.09.2021 г.,
 административното обслужване на студенти и преподаватели
 от Деканата на ФМИ
ще се извършва по следния график:

секретар

Присъствени дни

Дистанционна работа

Надя Милева
Гергана Колева
каб. 330

03, 07, 08, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21,
27, 28 и 29 септември 2021 г.

В приемно време
Понеделник - Петък от 10.30 - 12.30 часа
и от 13.00 -15.30 часа.

01, 02, 09, 10, 15, 16, 17,
23, 24 и 30 септември 2021 г.

nmileva@gmail.com
gerry.koleva@fmi-plovdiv.org

Мануела Генева
каб. 344

01, 02, 03, 07, 08, 09, 10, 15, 16, 17,
23, 24 и 30 септември 2021 г.

В приемно време
Понеделник – Петък от 10.30 - 12.30 часа
и от 13.00 -15.30 часа. 

13, 14, 15, 16, 17, 20, 21,   
27, 28 и 29 септември 2021 г.

geneva@fmi-plovdiv.org

]]>
2021-09-012073
Стипендии за студенти на Фондация Еврикаhttp://fmi-plovdiv.org/news.jsp?newsId=2075&ln=1&id=2Уважаеми студенти,

информация за ежегодните именни стипендии на Фондация "ЕВРИКА", сред които са стипендиите в областтите:

 • Компютърни науки на името на Джон Атанасов,
 • Математика на името на акад. Никола Обрешков,
 • Изчислителна математика и математическо моделиране на името на акад. Благовест Сендов,

е налична в следния файл. Срокът за кандидатстване е до 15.10.2021 г.

Условията за кандидатстване са посочени във файла. Необходимите документи за кандидатстване са налични тук.

]]>
2021-08-312075
На вниманието на първокурсницитеhttp://fmi-plovdiv.org/news.jsp?newsId=2070&ln=1&id=2

Уважаеми колеги първокурсници,

за пълноценното ви участие в учебния процес (и в случай на усложняване на епидемичната обстановка - за ефективното провеждане на обучение в електронна среда), е необходимо всеки от Вас да притежава акаунт и електронна поща, завършваща на @uni-plovdiv.bg. 

Регистрацията се осъществява през Е-портала на Университета на следния линк: 

https://e-portal.uni-plovdiv.bg/account/login/.

В посочения линк, в рубриката “Често задавани въпроси” са публикувани видео инструкции за ползване на Е-портала.

]]>
2021-08-212070
Стипендии за български студенти, докторанти, учени и творци за академичната 2022-2023http://fmi-plovdiv.org/news.jsp?newsId=2064&ln=1&id=2
Пълната обява можете да видите тук:
https://cas.bg/bg/%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%bf%d0%b5%d0%bd%d0%b4%d0%b8%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d0%b1%d1%8a%d0%bb%d0%b3%d0%b0%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b0%d0%bd%d1%82%d0%b8-%d1%83%d1%87/

]]>
2021-07-072064
Студентска Еразъм+ мобилност с цел обучение или практикаhttp://fmi-plovdiv.org/news.jsp?newsId=2021&ln=1&id=2Обявяваме процедура за кандидатстване за студентски мобилности с цел обучение или практика (като приоритет е обучението) за първия семестър на предстоящата 2021/2022 учебна година. Моля обърнете внимание на крайните срокове за кандидатстване в отделните университети (в приложения файл), които са различни.

За повече информация се свържете с Еразъм+ координатора за ФМИ гл. ас. д-р Ваня Иванова: vantod@uni-plovdiv.bg

]]>
2021-04-012021
"Студентски практики - Фаза 2" - проект към МОНhttp://fmi-plovdiv.org/news.jsp?newsId=1893&ln=1&id=2                                                                                 

Уважаеми студенти, поради възобновяване на дейностите по проект BG05M2OP001-2.013-0001 „Студентски практики – Фаза 2“; Ви съобщаваме, че на страницата на проекта http://praktiki.mon.bg/ имате възможност за регистрация, попълване на профил и избор на работодател. За регистрация вижте тук:  https://praktiki.mon.bg/registration/students#.

Договорите, които студентите ще представят в каб. 330, трябва да са в 3 екз. и придружени с 3 екз. Декларации.

Договори на студентите от ІV. курс ще се приемат в случай, че практиката приключи до датата на държавния им изпит.

При представяне на договорите от студента е необходимо фирмата и ментърът да имат сключен договор с ПУ „Паисий Хилендарски“.

Договорите от фирмите също трябва да са в 3 екз. (с оригинален подпис и печат), прикрепен към него списък с имената на менторите, 3 екз. деклерации и регистрационна форма от работодател, които може да се изтеглят от тук: https://uni-plovdiv.bg/news/news/469/ .

На 13. и 14. септември 2021 г.  11:00 до 15:30 ч. ще се приемат договори на студентите, чийто период на обучение е с най-ранна начална дата 27.09.2021 г.

Студентите избират академичен наставник, който е от Факултета по математика и информатика.

Списък на академичните наставници от ФМИ:

Име, презиме, фамилия

e-mail

Док-т Гергана Василева Колева

gerry.koleva@fmi-plovdiv.org

Доц. д-р Елена Петрова Сомова

eledel72@gmail.com

Доц. д-р Емил Николов Хаджиколев

hadjikolev@uni-plovdiv.bg

Доц. д-р Станка Иванова Хаджиколева

stankah@gmail.com

Гл. ас. д-р Елена Христова Тодорова

eli_tod@abv.bg

Гл. ас. д-р Иван Марков Димитров

ivan.dimitrow@abv.bg

Гл. ас. д-р Кремена Василева Стефанова

kvstefanova@gmail.com

Гл. ас. д-р Магдалена Асенова Веселинова

maggie.veselinova@gmail.com

Гл. ас. д-р Мариана Иванова Крушкова

mik@uni-plovdiv.bg

Гл. ас. д-р Христо Тошков Христов

hristo.toshkov@gmail.com

Ас. Иванка Георгиева Градева

gradeva@uni-plovdiv.bg

]]>
2021-06-301893
Провеждане на държавни изпити за учебната 2020/2021 г. - втора дата.http://fmi-plovdiv.org/news.jsp?newsId=2067&ln=1&id=2ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ ЗА УЧЕБНАТА 2020-2021 г.

02.10.2021 г., събота (студенти, завършващи обучение за придобиване на степен „бакалавър“ специалности "Информатика", „Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт“ „Математика, информатика и информационни технологии“, „Софтуерно инженерство“);

03.10.2021 г., неделя (студенти, завършващи обучение за придобиване на степен "бакалавър", специалности „Бизнес информационни технологии“, „Бизнес математика“, „Математика“, „Приложна математика“, „Софтуерни технологии и дизайн“);
ВАЖНО УТОЧНЕНИЕ за студенти, завършващи обучение за придобиване на степен „магистър“ по специалност „Приложна математика“ – датата за държавен изпит е  03.10.2021 г., неделя.

09.10.2021 г., събота (студенти, завършващи обучение за придобиване на степен „магистър“);

Поради извънредното положение и изискването за спазване на всички мерки за превенция срещу СOVID-19, приемът на документи за допускане до държавен изпит/ защита на дипломна работа, поместен на сайта на факултета http://fmi-plovdiv.org/index.jsp?id=3332&ln=1,  за учебната 2020-2021 г., се променя по следния начин:

До държавен изпит или защита на дипломна работа се допускат студенти, които са семестриално завършили и с успешно положени всички семестриални изпити.

За допускане до държавен изпит/защита на дипломна работа студентите е необходимо да изпратят по електронна поща до своя инспектор в срок до 24.09.2021 г.:

1. За допускане до държавен изпит по специалността – електронно попълнено  Заявление за явяване на държавен изпит/защита на дипломна работа (http://fmi-plovdiv.org/GetResource?id=1354) и справка с оценки, която може да се намери на адрес  https://gradecheck.fmi-plovdiv.org/. При възможност двата документа да бъдат изпратени сканирани с подпис.

2. За допускане до защита на дипломна работа - електронно попълнено  Заявление за явяване на държавен изпит/защита на дипломна работа (http://fmi-plovdiv.org/GetResource?id=1354)  с окончателна и съгласувана тема на дипломната работа на български и английски език и справка с оценки, която може да се намери на адрес  https://gradecheck.fmi-plovdiv.org/. При възможност двата документа да бъдат изпратени сканирани с подпис. Научният ръководител изпраща потвърждение по електронна поща до инспектора за дипломанта и темата или списък с всички дипломанти и теми на дипломни работи.

Студентите с пълна справка с оценки могат да изпращат документите и по-рано.

В справката трябва да са нанесени всички оценки. Такива, в които липсват оценки, няма да бъдат приемани.

След получаване, инспекторът връща потвърждение за редовност на документите.

До деня преди датата на държавния изпит на сайта на факултета ще бъдат публикувани списъци на студентите, допуснати до държавен изпит/защита на дипломна работа.

]]>
2021-07-262067
ПРАКТИКА ПО СПЕЦИАЛНОСТТА, БИТ, СТД, 3 курс, задочно об.http://fmi-plovdiv.org/news.jsp?newsId=2053&ln=1&id=2Всички студенти, които не са намерили самостоятелно фирма за провеждане на стажа, ще бъдат разпределени по фирми, осигурени от ФМИ, като записването ще се осъществи онлайн до 09.09.2021 г., вкл., чрез попълване на следната електронна форма. Допълнителна информация е налична във формата. Класирането по фирми ще бъде извършено според средния успех от следването до момента. До 11.09.2021 г., вкл., студентите, участващи в записването за стаж във фирми, осигурени от ФМИ, ще бъдат информирани в коя фирма са класирани. 


Практиката по специалността за студентите от 3 курс на специалности “Бизнес информационни технологии“ и „Софтуерни технологии и дизайн“, задочно обучение, ще се проведе през Есенния триместър на 2021/2022 уч. г., в периода 1317.09.2021 г., 2021.09.2021 г. и на 23.09.2021 г. Обучението ще се проведе присъствено или дистанционно в зависимост от вътрешните правила за работния процес на съответната фирма.

Студентите, които работят по специалността си във фирма или могат самостоятелно да уредят място за провеждане на практиката във фирма, имат възможност да провеждат практиката там. За целта в срок до 05.09.2021 г. вкл. трябва да заявят това на академичния си наставник, като съобщят позицията, на която ще бъдат на практика, трите имена и контакти (телефон и e-mail адрес) на обучаващия ги ментор и най-късно до 10.09.2021 г. вкл. да представят на академичния си наставник подписан и подпечатан от фирмата договор по следния образец (без Приложение 2) – сканиран или на хартиен носител (3 бр.)

Договор за практика по специалността.

В случай че фирмата вече има сключен действащ договор с ПУ, е достатъчно студентите да информират академичния си наставник и да представят само Приложение 1 (последната страница от този файл – формуляр на договора). Проверка дали дадена фирма има сключен договор може да бъде направена в кабинет 344, тел.: 032/261-740 (служебен), geneva@fmi-plovdiv.org (Мануела Генева).

Задължително е поне веднъж студентите да се свържат с наставника си, за да му предоставят и своите данни за контакт, като изпратят по имейла на академичния си наставник следната информация – изтегли бланка за попълване (информация за студент, фирма и обучаващ ментор).

Всички студенти, които не са намерили самостоятелно фирма за провеждане на практиката, ще бъдат разпределени по фирми, осигурени от ФМИ, като записването ще се осъществи онлайн  в периода 0709.09.2021 г. Класирането по фирми ще бъде направено по среден успех от следването до момента. Подробности относно записването ще бъдат публикувани в тази обява.

Забележка: ФМИ може да осигури ограничен брой места във фирми.

Приложение 2 се попълва от обучаващия ментор в един екземпляр при приключване на практиката и се представя на академичния наставник.

Академичен наставник на всички студенти от двете специалности е гл. ас. д-р Мария Василева – mariavasileva@uni-plovdiv.bg. 

]]>
2021-06-292053
Юбилейна международна научна конференция REMIA'2021http://fmi-plovdiv.org/news.jsp?newsId=2066&ln=1&id=2Anniversary International Scientific Conference 

Research and Education in Mathematics, Informatics and their Applications

REMIA'2021

2224 October 2021, Plovdiv, Bulgaria


Юбилейна международна научна конференция

„Изследвания и образование в математиката, информатиката и техни приложения“

2224 октомври 2021 г., Пловдив, България


В периода 2224 октомври 2021 г., ще се проведе Юбилейната международна научна конференция „Изследвания и образование в математиката, информатиката и техни приложения“ (REMIA'2021) във ФМИ, Пловдив, България. Конференцията е посветена на 50 годишнината на Факултета по математика и информатика при ПУ и 60 годишнината на Пловдивския университет "Паисий Хилендарски".

Конференцията ще се проведе под патронажа на кмета на град Пловдив  г-н Здравко Димитров.

Повече информация можете да намерите в

Първото съобщение за конференцията,

както и на официалния сайт на конференцията https://remia2021.fmi-plovdiv.org/.

]]>
2021-07-232066
Избираеми дисциплини 2021/2022, Есенен триместър, РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕhttp://fmi-plovdiv.org/news.jsp?newsId=2068&ln=1&id=2ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ

ЕСЕНЕН ТРИМЕСТЪР 2021/2022

(бакалавърски специалности – РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ)


По учебен план през Есенния триместър имат задължително избираема дисциплина студентите от:

o    ІІ, ІІІ, ІV курс Бизнес информационни технологии

o    ІІ, ІІІ, IV курс Информатика

o    II, ІІІ, IV курс Софтуерни технологии и дизайн

o    II, III, IV курс Софтуерно инженерство

o    ІІ, ІІІ, ІV курс Бизнес математика

o    ІІІ, IV курс Математика

o    III, IV курс Приложна математика

o    II, ІІІ курс Математика, информатика и информационни технологии

o    ІІ, III курс Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт.


 • Броят на студентите за всяка дисциплина е ограничен.
 • Съгласно Наредбата за държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация „учител“, приета с ПМС 289 от 07.11.2016 г., всички студенти от педагогическите специалности изучават 4 задължително-избираеми дисциплини. За Есенния триместър на 2021/2022 г. всички студенти от 3 курс на специалностите МИИТ и ИТМОМ записват задължително избираемата дисциплина № 1 Проектно-базирано обучение по математика, информатика и информационни технологии. Тази избираема дисциплина НЕ СЕ избира и записва от студенти от други курсове и специалности, освен МИИТ 3 курс и ИТМОМ 3 курс.
 • За избираема дисциплина се признава и дисциплина, невключена в учебния план на съответната специалност, по която е положен вече изпит в друга специалност на нашия или други факултети.
 • Студентите могат да запишат и втора избираема дисциплина, което може да стане само в началото на следващия триместър с разрешението на Декана, ако за втората дисциплина има свободни места и не е в полуденя на вече записаната дисциплина.
 • Студенти, нямащи задължение за записване на избираема дисциплина за следващия триместър, но желаещи да запишат такава, подават в началото на следващия триместър молба до декана, която се удовлетворява при наличие на свободни места.

Записването за избираема дисциплина за Есенен триместър на 2021/22 уч. г. ще се проведе онлайн на следния адрес: http://izbiraemi.fmi-plovdiv.org/.

Срок за записване (посочване на желания): до 23.09.2021 г., включително.

МОЛИМ ПРЕДИ ДА ИЗБИРАТЕ ДИСЦИПЛИНИ ДА СЕ ЗАПОЗНАЕТЕ С АНОТАЦИИИТЕ ИМ И ЕВЕНТУАЛНИ ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА ЗАПИСВАНЕТО ИМ, ПУБЛИКУВАНИ В ТАЗИ ОБЯВА.

За студентите от втори курс: Първоначален достъп до сайта се осъществява с Вашия факултетен номер и ЕГН за парола, след което ще бъдете поканени да промените паролата си преди да можете да използвате функционалностите на сайта.

Предпочитанията Ви за избираеми дисциплини (класирането им от Вас на 1-во, 2-ро, 3-то и т.н. място) се запаметяват автоматично от системата, не се натиска бутон "Изпрати". Можете да проверите дали предпочитанията Ви са съхранени, като заредите отново страницата за избор на дисциплини.

Молим студентите, когато подреждате желанията си за избираеми дисциплини, да не посочвате дисциплини, по които вече сте провели обучение и имате поставена оценка.

 

АНОТАЦИИ НА ИЗБИРАЕМИТЕ ДИСЦИПЛИНИ

1. Проектно-базирано обучение по математика, информатика и информационни технологии, проф. д-р Коста Гъров, доц. д-р Ивайло Старибратов, гл. ас. д-р Ивелина Велчева (САМО за ИТМОМ 3 к. и МИИТ 3 к. Молим студенти от останалите специалности и курсове да НЕ избират тази дисциплина.) 

Избираемата дисциплина е изключително полезна за учителите по математика, инфор-матика и информационни технологии в средните училища. Подробно се разглеждат над 10 подхода за работа в учебните часове. Студентите се запознават с най-новите методи за раз-работване на проекти, както и работата в екип. Проектно-базираното обучение е съвременна методика, която придоби популярност в Западна Европа и САЩ поради високата успевае-мост на учениците и тяхната мотивираност от прилагането му. В курсът задълбочено се раз-глеждат и работата на преподавателите в професионални училищни общности. Дисципли-ната подготвя бъдещите преподаватели за използване на един иновативен и различен метод на преподаване, които е насочен към индивидуалните интереси на учениците.

2. Нестандартни математически задачи, проф. д-р Пенка Рангелова (за всички) 

Целта на учебната дисциплина е да запознае студентите с различни методи за решаване на нестандартни задачи по математика и да формира у тях умения за да се справят с такива задачи. Застъпени са следните методи: сравняване на лица на равнинни фигури, принцип на Ди¬рихле, принцип на крайния елемент, метод на включване и изключване, решаване на уравнения и системи уравнения с отделяне на точни квадрати, решаване на диофантови уравнения и теория на игрите.

3. Математически основи на автоматизираното управление, доц. д-р Георги Костадинов (за всички) 

Разгледани са понятията размито множество, размито отношение и размито изображение, както и операциите над тях. Анализирана е размитостта и неопределеността в задачите възникващи при автоматизирано управление. Формулиран е алгоритъм за ефективно решаване на задачи от математическото програмиране с размити изходни условия. Разгледани са теоретичните основи за вземане на решение при размити релации от предпочитанията в множеството от алтернативи. Курсът е подходящ за всички студенти и докторанти, които желаят да се запознаят с основите на теорията на размитите множества и нейното практическо приложение.

4. Въведение в математика на парите, проф. д-р Боян Златанов (за всички) 

Теорема за простата лихва, просто лихва, когато лихвеният период се измерва в дни. Сложна лихва, Вътрешна норма на възвращаемост. Инфлация, индекс на потребителските цени, данъци. Обикновена доходност, бъдеща доходност, безсрочна доходност. Заеми и риск. Амортизаци, амортизационни таблици, периодични плащания. Кредитни карти, площания с кредитни карти, номериране на кредитните карти. Полици, изискуеми облигации, същровищни бонове, облигационнен портфейл. Акциии и фондови пазари, купуване и продаване на акци. Деривативни инструменти, модел на стоковия пазар.

5. Математически основи на компютърната графика, доц. д-р Добринка Грибачева, гл. ас. д-р Ива Докузова (за всички) 

Тази учебна дисциплина съдържа два основни раздела – „Геометрични пре­об­разувания в равнината” и „Геометрични пре­об­разувания в пространството”, с изучаването на които се правят пър­ви стъпки в компютърната геометрия и графика. Основната ѝ задача е да даде в достъпна форма математическия апарат за създаване на изобра­же­ния на геометричните обекти на екрана на компютъра и за тяхното движение. С получените умения студентите ще могат да съставят геометричен модел на обекта, да задават преобразувания на обекта (ротация, транслация, промяна на мащаба и др.) и да въвеждат нагледно (аксонометрично, перспективно) изображение.

6. Итерационни методи, проф. д.м.н. Петко Пройнов (за всички) 

Една от най-древните и същевременно една от най-актуалните съвременни математически задачи е задачата за числено решаване на уравнения. Курсът е посветен на итерационни методи за числено решаване на нелинейни уравнения. Той е подходящ както за студенти, които харесват теретичната математика така и за студенти, които предпочитат приложната математика. Курсът дава основа за разработване на курсови и дипломни работи (теоретични разработки, провеждане на компютърни експерименти, програмно осигуряване на итерационни методи).

7. Дискретни логистични модели, проф. д.м.н. Манчо Манев, гл. ас. д-р Асен Христов (за всички) 

Едно от предизвикателствата на съвременното общество е рационалното управление на стоки, услуги и информация. Актуалното схващане за логистиката е, че тя се състои от бизнес планиране и управление на потоци от материали и услуги, както и придружаващите ги информационни и финансови потоци. Основната задача на логистиката е оптималната организация на процесите с отчитане на точното време и място при зададени количество и качество с минимални усилия и разходи. Тази задача се решава с аналитични дискретни методи, водещи до създаването на алгоритми, които позволяват стандартизиране на логистичните системи и компютърното им управление. Целта на курса е да запознае студентите с дискретни модели на логистиката и с някои често срещани приложения, а именно – оптимизационни логистични задачи върху мрежи и графи. Обучението завършва с оценяване на разработената от студентите курсова работа.

8. Аналитична макроикономика, проф. д.м.н. Манчо Манев, гл. ас. д-р Асен Христов (за всички) 

Аналитичният метод в икономиката се състои в прилагане на математически апарат за моделиране на икономически обекти с цел получаване на ясни и точни съотношения, описващи поведението им. Целта на настоящия курс е да запознае студентите с класическите и съвременни модели на поведение на двете основни групи „играчи“ на пазара – потребителите и фирмите. Аналитичната теория на потребителите е в основата на съвременния маркетинг, а тази на фирмите – на мениджмънта. Забележителното е, че с използване на сравнително елементарен математически апарат се получавт микроикономически резултати с голямо теоретично и практическо приложение.

9. Въведение във функционалния анализ, доц. д-р Атанаска Георгиева (за М, ПМ, БМ, ИТМОМ, МИИТ) 

Предлаганият курс представлява достъпно въведение в абстрактните методи на функционалния анализ, които са най-съществени за практическите приложения. Изложени са основите на теорията на банаховите и метрични пространства, както и интеграла на Лебег. На базата на примери е изградена теорията на линейните и нелинейните оператори във функционални пространства. Курсът е подходящ за студенти и докторанти от всички специалности на ФМИ.

10. Въведение в теоретичната информатика, доц. д-р Христо Кискинов (САМО за СТД, БИТ. Молим студентите от останалите специалности да НЕ избират тази дисциплина.) 

 Успоредно с бурното развитие и приложение на компютрите, все по-значима става и нау-ката, стояща зад тези успехи – теоретичната инмформатика. Целта на курса е да се направи въведение в теоретичната информатика. Разгледани са необходими математически основни понятия, теорията на булевите функции, формалните езици и пораждащите ги граматики, както и теорията на абстрактните автомати.

11. Разработка на игри в C++ с Unreal Engine 4, проф. д-р Ангел Голев, Колорадо Старк (Enigma Software) (за всички) 

Курсът прави въведение в програмирането на 3D игри. Дисциплината включва основи на програмирането със С++, както и въведение в свързването на С++ код с компоненти на енджина като Level Design, aнимации, AI и т.н. В края на курса се създава малка завършена 3D игра. Дисциплината се провежда на английски език.

12. Изграждане на динамични уеб приложения и SEO Оптимизация, проф. д-р Тодорка Терзиева, докторант Николай Чочев (за всички) 

Целта на курса е студентите да придобият необходими знания и главно практически умения за изграждане на съвременни уеб сайтове чрез имплементиране на код от PSD картинка до работещо приложение със система за управление на уеб съдържанието и по-точно практикум за професията front-end developer. Също ще се наблегне на маркетинга и SEO частта за всеки един уеб проект и неговото развитие. В упражненията ще се работи по задачи, свързани с конкретен аспект от предварително специфициран практически проект, в който ще се прилагат теоретичните знания, придобити в лекциите. Дисциплината завършва с разработване на проект и представянето му под формата на уеб сайт.

13. Проектиране и управление на локални компютърни мрежи, доц. д-р Генчо Стоицов (за всички) 

Целта на курса е студентите да придобият практически умения за физическо изграждане на локална компютърна мрежа от тип IEEE 802.3 и IEEE 802.11, определяне на нейните TCP/IP конфигурационни параметри и администриране. Акцентира се върху RouterOS (операционна система, използвана в MikroTik рутиращите устройства) и Cisco IOS. За проектиране на по-сложни мрежови топологии се предлагат методически разработки на задачи, включващи реализирането на виртуални топологии. Част от използвания инструментариум е симулационната среда GNS3, осигуряваща възможност за проектиране, конфигуриране и тестване на виртуални топологии. Очакваните резултати са свързани с придобиването на трайни знания и умения за изграждане и управление на малки локални мрежи.

14. Информационна и комуникационна сигурност, доц. д-р Генчо Стоицов, маг. Стефан Тафков (за всички) 

Целта на курса е студентите да се запознаят с актуални подходи за подобряване на сигурността на информационните и комуникационни системи. Разглеждат се възможни уязвими места в информационната и мрежова инфраструктура, използвани подходи за хакване на системи и устройства, съществуващи средства за атака и противодействие. Предвидено е разработването на малък комуникационен проект с прихващане и анализ на информацията.

15. Въведение в Artificial Neural Network и Deep Learning, доц. д-р Владимир Вълканов, маг. Минчо Симов (за всички) 

Целта на курса е студентите да се запознаят с идеологията на изкуствените неврони мрежи и съпътстващия ги математически модел. Обучение и тестване на неврона. Deep neural network като част от парадигмата Deep Learning. Backpropagation алгоритми, регресии. Запознаване с отворената платформа TensorFlow. Използване на тези технологии при изграждането на приложение за разпознаване на лица или текст.

16. Бизнес приложения за Интернет с HTML, CSS и JavaScript, проф. д-р Минчо Сандалски (за всички) 

Целта на избираемата дисциплина е студентите да получат базови знания за основните понятия, методи, технологии и програмни средства, които се използват в теорията и практиката за програмиране в Internet, насочени към информационната услуга World Wide Web. Особено внимание се обръща на възможностите на езиците HTML, CSS и JavaScript, които се използват за реализиране на Wеb-страници. Студентите ще бъдат запознати с базовите средства за представяне на мултимедийни елементи и хипервръзки в Web-страниците, както и с възможностите за диалог с посетителите на Web-сайтове.

17. Мобилни приложения - Android за начинаещи, проф. д-р Станимир Стоянов, ас. д-р Йордан Тодоров (за всички) 

Курсът цели да запознае студента с основите за програмиране на приложения за мобилни устройства работещи на операционна система Андроид. Студентите ще се запознаят с различните среди за програмиране както и техните предимства и недостатъци. Ще бъде разгледано андроид SDK-то и възможностите които позволява. Ще бъде разгледано от какво точно се състои един проект за андроид приложение. След запознаване с основите ще се проследи процесът на разработване на реално приложение.

18. Обща теория на правото в информационното общество, доц. д-р Иван Шотлеков, хон. ас. д-р Владимир Вълев (за всички) 

Човешките групи не биха могли да оцелеят без своеобразна йерархия, която да определя мястото на всеки един член от обществото и да изисква от него съобразяване с една или с друга вече установена норма. По тази причина писани и неписани правила винаги ще има. В епохата на глобализация, на криптовалути и безнесактивности съществуващи преимуществено във виртуалното пространство продължават да съществуват правила и норми, чието познаване носи изключителни ползи на лицата запознати с принципа им на действие. Законите в социума съществуват и благодарение на човешката склонност да се следва чуждо поведение. Целта на настоящия курс е да запознае студентите с основните институти на правото като общи правила за поведение, защото именно правото е основният регулатор на обществени отношения и връзки, от които е съставено всяко едно общество.

19. Параметричен и генеративен дизайн; Софтуерни пакети за 3D моделиране на кибер-физични системи, доц. д-р Иван Шотлеков, хон. ас. инж. Петко Стоев (за всички) 

Дисциплината дава възможност за практическо приложение на наученото от предходни курсове като позволи на студентите да генерират собствени иновативни решения свързани с високите технологии и кибер-физичните системи. Посредством реализирането и практическото приложение на математически алгоритми, интегрирани в програмите за моделиране, се получават нови насоки в дизайна и инженерните науки. Благодарение на генеративния и параметричния дизайн се постига генерирането на множество варианти при разработването на концептуални и иновационни продукти и технологии. Курсът на обучение ще позволи на студентите да решават проблеми, отнасящи се до формообразуването на даден продукт чрез неговата структурна оптимизация както и да генерират собствени иновативни решения, свързани с производството, прототипирането и разработването на високотехнологични изделия, посредством моделиране на обектите, подлежащи на изследване в софтуерна среда.

20. Програмиране в среда Arduino, доц. д-р Светослав Енков (САМО за СИ, СТД, Инф и БИТ. Молим студентите от останалите специалности да НЕ избират тази дисциплина.) 

Целите на курса са студентите да придобият основни познания за програмирането на 8-битови микроконтролери Atmel AVR в среда Arduino и да се запознаят с принципите на създаването на прости схеми и устройства с тези контролери. Arduino e платформа за електронно прототипиране с отворен код, базирана на гъвкави и лесни за използване хардуер и софтуер. Системата общува със средата, получавайки сигнали от множество сензори и датчици и може да взаимодейства с нея, контролирайки светлини, дисплеи, двигатели и други устройства. Микроконтролерът в платката се програмира с Arduino език за програмиране (базиран на Wiring и подобен на С++) в развойна среда Arduino (базирана на Processing). За нуждите на курса са осигурени платки Duemilanove и Mega2560, както и множество сензори, дисплеи, бутони и прототипни платки, с цел практическото усвояване и тестване на получените знания. Изискванията към желаещите да се запишат на тази избираема дисциплина са: основни познания по програмиране на С++, начални познания по електроника и електротехника (от курса по Физика в средното училище). Не се предвижда да има входен тест. Курсът завършва с разработка и защита на индивидуален проект (схема и програма на устройство с Arduino) и текуща оценка. Дисциплината е предназначена за студентите на ФМИ от всички специалности и курсове, но се препоръчва на студентите от специалност Информатика след 1-ви курс (при взети дисциплини Програмиране и ООП, както и Компютърни Архитектури).

21. Информационна сигурност, доц. д-р Николай Касъклиев (за всички) 

 Основната цел на курса е запознаване на студентите със задачите, понятията, методите и средствата на информационната сигурност. Разглеждат се съвременни методи за осигуряване на високо ниво на сигурност на информацията в една организация. Основни теми в курса са: основи на информационна а сигурност, законодателна база, технологии и стандарти в областта, както и технически средства, и др. Прави се сравнителен анализ на различни софтуерни средства за осигуряване на сигурна и надеждна информация. Специално внимание се отделя на организационния и процедурен аспект и различните подходи за оценка на риска.

22. Интелигентен анализ и визуализация на данни с JasperSoft, доц. д-р Силвия Гафтанджиева и докт. Милен Близнаков (за всички) 

Курсът има за цел запознаване с основни методи и инструменти за интелигентен анализ и визуализация на данни и задълбочено изучаване на възможностите на инструментите за бизнес интелигентност, визуализация и анализ на данни на JasperSoft. Студентите придобиват знания за методи и инструменти за интелигентен анализ и визуализация на данни и тяхното приложението в различни области. В рамките на обучението ще се формират практически умения за приложение на изучаваните методи чрез разработване на шаблони на интерактивни отчети за анализ и визуализация на данни с инструмента JasperSoft Studio, данните за които се извличат от различни видове източници на данни (вкл. големи данни от CSV, Hibernate, Jaspersoft Domain, JavaBeans, JDBC) и табла в JasperReports Server. Детайлно се представят средствата за визуализация на резултатите от интелигентния анализ на данни, които могат да бъдат добавени в шаблоните на интерактивни отчети (диаграми, изображения, таблици, текстове, вложени доклади и др.), възможностите за персонализиране на шаблони на отчети и експортиране на генерирани по тях документи в различни формати (DOCX, XLSX, PDF, HTML5 и др.). Специално внимание се отделя на архитектурата на хранилището за съхраняване на шаблони на отчети JasperReports Server и неговите възможностите за създаване на табла за интелигентен анализ и визуализация на данни, съхраняването на шаблони на отчети, генериране на документи по създадени шаблони в реално време и интегриране с клиентски приложения. Студентите могат да прилагат получените знания и умения за интелигентен анализ и визуализация на данни за нуждите на мониторинг на процеси и вземане на информирани решения в различни организации.

23. Визуално програмиране с Processing, проф. д-р Антон Илиев, ас. Виктор Матански (за всички) 

Курсът има за цел да затвърди основните принципи в обектноориентираното програмиране чрез използването на визуалната програмна среда на Processing (http://processing.org). Ще се разгледат различни програмни стратегии и техники зад компютърните симулации на природни системи. С решаването на практически задачи ще се изяснят основните математически принципи изграждащи физичния свят и как те могат да бъдат приложени в дигиталната сфера.

24. Бизнес право, проф. д-р Асен Рахнев, хон. ас. Илиан Иванов (за всички) 

„Бизнес право” е компилация от няколко правни отрасли, които се изучават самостоятелно в юридическите и други факултети. Тази дисциплина се преподава на малко места във висшите учебни заведения в България, докато в европейските и американски университети и колежи това е предметът, който извежда престижа на съответния факултет на по-предни позиции в съревнованието с останалите. Основната цел и предизвикателство на лекционния курс е студентите да се запознаят с обществените отношения, които създават облигационни или търговски връзки между лица, които осъществяват търговска дейност, да усвоят правилния подход към релацията между търговските субекти и държавната/местна администрация. Акцент се поставя на международната търговия и информационните технологии в условията на глобализиращия се свят. Разглеждат се правните аспекти на електронната търговия, авторските права върху софтуерните продукти и тяхната защита. В рамките на дисциплината се съдържа и сравнително изучаване на институти и форми, реципирани и обогатени от работещи модели от други страни, но предимно от правото на страните-членки на ЕС. Очакваните резултати от изучаването на дисциплината „Бизнес право” е студентите да усвоят достатъчно голям набор от знания и компетентности, така щото да имат възможност самостоятелно да създадат търговско дружество, което да излезе на арената на международната търговия, да усвоят познания за реализиране на електронна търговия, както и да формират представа за способите за защита на авторския си продукт, да придобият умения и навици за работа с документи и тяхното коректно идентифициране и използване.

25. Проектиране на компютърни системи и хардуер, проф. д-р Асен Рахнев, хон. ас. Радослав Дервишев (за всички) 

Дисциплината ще запознае студентите с най-новите методики и процеси за проектиране на компютърни системи, процесори, контролери и хардуер. Дисциплината ще обучава студентите в следните области: 1) Запознаване със структурата на компютърната система: Това ще включва запознаване с отделните модули които се използват при създаването на една компютърна система, тяхното взаимодействие и движението на данните. 2) Методика на проектиране: Дисциплината също включва запознаване с основни методики за проектиране и моделиране на хардуер като езика Верилог (Verilog). 3) Практически умения: В рамките на лабораторни упражнения и/или курсови и домашни работи студентите ще имат възможност да проектират процесори, контролери и други структурни части на една компютърна система.

26. Преговори в ИТ индустрията, доц. д-р Анна Малинова, хон. ас. Силвия Павлова (за всички) 

Всяка компания съществува, защото има клиенти, които да ползват продуктите и/или услугите й. Но гледната точка на компанията и нейните клиенти върху „добрата” сделка е различна. За компанията това е предоставена услуга/продукт с достатъчно добро качество, така че да е приемливо за клиента. Същевременно услугата/продуктът трябва да е с възможно най-ниска себестойност, но възможно най-висока цена , за да бъде фирмата на печалба. За клиента това е закупувана услуга/продукт с удовлетворяващо качество на възможно най-ниската за това качество цена. Договарянето именно на съотношението цена/качество е във фокуса на всички преговори. Но това е идеалният вариант, от който се появяват неизброимо много изключения. Факторите, които влияят върху преговорите са много и са както обективни, така и твърде субективни. Тази дисциплина разглежда факторите, които влияят върху преговорите, и предоставя техники за провеждане на по-успешни и за двете страни преговори. Избираемата дисциплина предполага решаване на бизнес казус с реална стартап IT компания, която трябва да реши как ще се разширява международно, но и откъде ще намери необходимите инвестиции, които ще направят възможно това разширяване. Не е достатъчно само да имаш изключително добър иновативен продукт. Рискът да бъде взет от партньори и/или клиенти е много висок. Как тази компания да преговаря с партньорите и клиентите си? Кои са партньорите и кои клиентите? Кои са потенциалните инвеститори? На кого да откаже сътрудничество и на кого да предложи? Дисциплината е самостоятелна, но и допълваща ИД: Предприемачество в ИТ индустрията, ИД Стратегии за навлизане на пазари и ИД Дигитални решения в България и Европа в 12 индустрии. За преминаване на дисциплината е необходимо: присъствие на занятията и работа в екип.

27. Въведение в машинното самообучение, доц. д-р Николай Павлов, ас. Симеон Монов (за всички) 

Машинното самообучение (МС) е клон от компютърните науки, който се занимава с изграждане на обучаващи алгоритми, даващи възможност на компютрите да извършват действия без да са изрично програмирани за това. В последните години, МС играе важна роля в приложения като разпознаване на образи, обработка на естествен език, разпознаване на реч, самоуправляващи се коли и други. Курсът е с изцяло практическа насоченост и ще представи основите на МС чрез TensorFlow, библиотека за Deep Learning, създадена от Google. Темите, които ще се разгледат, включват трите основни вида обучение: обучение с учител, подсилено обучение и обучение без учител. Ще бъдат представени добри практики за обработка на данни, създаване на визуализации, изграждане на модели и оценяването им. Създадените модели ще бъдат публикувани и достъпни чрез REST API. Курсът се провежда в компютърна зала.

28. Паралелно програмиране със C# и Task Parallel Library, доц. д-р Николай Павлов (за всички) 

Последното десетилетие производителите на микропроцесори достигат границите на възможностите за увеличаване на скоростта чрез традиционните техники: тактовата честота и линейната обработка на инструкции. Вместо това усилията са насочени към създаване на многоядрени и хипернишкови архитектури. Увеличеният брой ядра не дава очакваното увеличение на скоростта за обработка: 2 x 3GHz < 6 GHz. Нужен е нов подход в програмирането, който да позволи ефективното оползотворяване на наличните процесорни ядра. Курсът ще представи основните проблеми и задачи пред създаването на производителен код за многопроцесорни и многоядрени системи чрез последните версии на езика C# и Task Parallel Library на Microsoft .NET Framework.

29. Основи на моделирането, проф. д.м.н. Снежана Христова (за всички) 

Едно от най-използваните съвременни средства за изучаване и управление на реални процеси в съвременния свят са т.н. моделиране и симулация. Но какво представлява моделът, каква е философията на моделирането и кои са основните етапи при осъществяването му, каква е връзката между моделиране и симулация- това са част от въпросите, разглеждани в този курс. Ще бъдат представени основните видове модели, основните принципи и етапи при създаването на модел (от идеализацията през реализацията до имплементирането). Ще бъдат представени редица елементарни модели от различни области на науката (физика, химия, биология), на медицината, бизнеса, както и вседневния ни живот. Основната част от разглежданите модели ще бъдат компютърно реализирани и изследвани чрез използване на подходящ софтуер. Всеки студент ще бъде включен в група, която в зависимост от интересите на участниците, ще разработва подходящ модел, с цел да се придобият умения и способности за реално приложение и компютърно имплементиране на модели.

30. Методически аспекти на решаването на избрани задачи от училищната математика, проф. д.м.н. Нако Начев (за всички)

В предлаганата избираема дисциплина са включени специални задачи от училищната математика, за които се разработва методика за тяхното решаване. Дисциплината има за цел да разшири и надгради знанията от училищните курсове по алгебра, геометрия и анализ чрез запознаване на студентите с по-сложни математически задачи и методика за тяхното преподаване. Включените в дисциплината теми са подходящи за подготовка на ученици за участие в национални и международни математически състезания и олимпиади. Използва се методика от тип „обърната класна стая“. При нея на обучаемите се предлага  предварително учебно съдържание, с което те се запознават. На следващото занятие се изясняват проблемите възникнали при усвояването на учебното съдържание и се решават допълнителни задачи.

31. Методични интерпретации в елементарната  математика, банковото дело и космологията, проф. д.м.н. Тодор Желязков Моллов (за всички)

Всички методични интерпретации в избираемата дисциплина може да се разглеждат в училищни курсове по математика, а задачите могат да се решават в профилираните паралелки по математика в средното училище и за подготовка на олимпиади. Не е необходима предвари-телна подготовка на студентите, освен знанията по математика от гимназиалния материал. Решават се задачи за  рационализиране на знаменателя на дроб чрез училищни  методи и чрез използване на теория на полетата. Разглеждат се методи за решаване на симетрични и антисиметрични системи уравнения на 2 и 3 неизвестни, част от които се застъпват в училищни курсове по математика. Решават се произволни системи уравнения и системи неравенства на 2 и 3 неизвестни  чрез училищни методи и чрез използване  на квадратичните форми. В противоположност на широко известната космологична хипотеза  (т.е. теорията на големия взрив), според която вселената има начало като един свръх атом с колосална плътност и възниква с единствен негов голям взрив с последващо зараждане и разбягване на галактите, в избираемата дисциплина се доказва елементарно, че тя претърпява безкраен брой големи взривове без начало и край във времето, с разширения и свивания, т.е. че вселената е циклична. Това е отрицание на теорията на големия взрив за възникване  на вселената. В избираемата дисциплина доказваме също елементарно, че съзнанието и съвършенството на съзнанието на вселената са се повтаряли и ще се повтарят безбройно много пъти в миналото и в бъдещето. Разглежданите въпроси за вселената имат  изключително голямо значение за формиране на научен мироглед на подрастващите. В банковото дело се разглеждат елементарни методични въпроси за влогове, кредитиране и лихви и погасявяане на кредитите.

32. Апроксимационни и моделни аспекти от областта на „Debugging and test theory“, проф. д-р Николай Кюркчиев, проф. д-р Антон Илиев, доц. д-р Николай Павлов (за всички)  

Целта на курса е запознаване с някои основни факти от областта на теорията на дебъгване и тестване. Особено внимание е отделено на характерни апроксимационни и моделни аспекти – класически и нови в тази вечно актуална тематика. Детайлно се изучават модели от тип Gompertz, Gompertz–Makeham, “deterministic reliability growth curves”, Yamada, Kumaraswamy–Dagum log–logistic, Transmuted Kumaraswamy Quasi Lindley, Yamada–Rayleigh, Yamada–Weibull и други функции и приложението, което те намират в тази сериозна област. Илюстрира се предимството и възможността за използване на величината на най-добро Хаусдорфово приближение за оценка на явлението – “saturation”, в контекста на съществуващите до този момент компоненти – “доверителни интервали” и “доверителни граници”. Изучаването на поведението на разгледаните “Software reliability models” е съпроводено с подходящи реални данни, например: а) data from the Yamada and Tamura monograph for testing Apache HTTP Server Project which is developed and maintained an open-source Apache HTTP server for modern operating systems including UNIX and Windows; б) Online IBM entry software package. Проведени са количествени и качествени сравнения за изучаваните модели с използване на програмната среда MATHEMATICA.

]]>
2021-08-292068
Избираеми дисциплини 2021/2022, Есенен триместър, ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕhttp://fmi-plovdiv.org/news.jsp?newsId=2069&ln=1&id=2ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ

ЕСЕНЕН ТРИМЕСТЪР 2021/2022

(бакалавърски специалности – ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ)


По учебен план през Есенния триместър имат задължително избираема дисциплина студентите от:

o    ІІ, ІІІ, ІV курс Бизнес информационни технологии

o    ІІ, ІІІ, IV курс Информатика

o    II, ІІІ, IV курс Софтуерни технологии и дизайн

o    III, IV курс Софтуерно инженерство

 

 • Броят на студентите за всяка дисциплина е ограничен.
 • За избираема дисциплина се признава и дисциплина, невключена в учебния план на съответната специалност, по която е положен вече изпит в друга специалност на нашия или други факултети.
 • Студентите могат да запишат и втора избираема дисциплина, което може да стане само в началото на следващия триместър с разрешението на Декана, ако за втората дисциплина има свободни места и не е в полуденя на вече записаната дисциплина.

Записването за избираема дисциплина за Есенен триместър на 2021/22 уч. г. ще се проведе онлайн на следния адрес: http://izbiraemi.fmi-plovdiv.org/.

Срок за записване (посочване на желания): до 20.09.2021 г., включително.

За студентите от втори курс: Първоначален достъп до сайта се осъществява с Вашия факултетен номер и ЕГН за парола, след което ще бъдете поканени да промените паролата си преди да можете да използвате функционалностите на сайта.

Предпочитанията Ви за избираеми дисциплини (класирането им от Вас на 1-во, 2-ро, 3-то и т.н. място) се запаметяват автоматично от системата, не се натиска бутон "Изпрати". Можете да проверите дали предпочитанията Ви са съхранени, като заредите отново страницата за избор на дисциплини.

Молим студентите, когато подреждате желанията си за избираеми дисциплини, да не посочвате дисциплини, по които вече сте провели обучение и имате поставена оценка.

 

АНОТАЦИИ НА ИЗБИРАЕМИТЕ ДИСЦИПЛИНИ

1.  Математически основи на автоматизираното управление, доц. д-р Георги Костадинов (за всички) 

Разгледани са понятията размито множество, размито отношение и размито изображение, както и операциите над тях. Анализирана е размитостта и неопределеността в задачите възникващи при автоматизирано управление. Формулиран е алгоритъм за ефективно решаване на задачи от математическото програмиране с размити изходни условия. Разгледани са теоретичните основи за вземане на решение при размити релации от предпочитанията в множеството от алтернативи. Курсът е подходящ за всички студенти и докторанти, които желаят да се запознаят с основите на теорията на размитите множества и нейното практическо приложение.

2.  Въведение в математика на парите, проф. д-р Боян Златанов (за всички) 

Теорема за простата лихва, просто лихва, когато лихвеният период се измерва в дни. Сложна лихва, Вътрешна норма на възвращаемост. Инфлация, индекс на потребителските цени, данъци. Обикновена доходност, бъдеща доходност, безсрочна доходност. Заеми и риск. Амортизаци, амортизационни таблици, периодични плащания. Кредитни карти, площания с кредитни карти, номериране на кредитните карти. Полици, изискуеми облигации, същровищни бонове, облигационнен портфейл. Акциии и фондови пазари, купуване и продаване на акци. Деривативни инструменти, модел на стоковия пазар.

3.  Итерационни методи, проф. д.м.н. Петко Пройнов (за всички) 

Една от най-древните и същевременно една от най-актуалните съвременни математически задачи е задачата за числено решаване на уравнения. Курсът е посветен на итерационни методи за числено решаване на нелинейни уравнения. Той е подходящ както за студенти, които харесват теретичната математика така и за студенти, които предпочитат приложната математика. Курсът дава основа за разработване на курсови и дипломни работи (теоретични разработки, провеждане на компютърни експерименти, програмно осигуряване на итерационни методи).

4.  Дискретни логистични модели, проф. д.м.н. Манчо Манев, гл. ас. д-р Асен Христов (за всички) 

Едно от предизвикателствата на съвременното общество е рационалното управление на стоки, услуги и информация. Актуалното схващане за логистиката е, че тя се състои от бизнес планиране и управление на потоци от материали и услуги, както и придружаващите ги информационни и финансови потоци. Основната задача на логистиката е оптималната организация на процесите с отчитане на точното време и място при зададени количество и качество с минимални усилия и разходи. Тази задача се решава с аналитични дискретни методи, водещи до създаването на алгоритми, които позволяват стандартизиране на логистичните системи и компютърното им управление. Целта на курса е да запознае студентите с дискретни модели на логистиката и с някои често срещани приложения, а именно – оптимизационни логистични задачи върху мрежи и графи. Обучението завършва с оценяване на разработената от студентите курсова работа.

5.  Аналитична макроикономика, проф. д.м.н. Манчо Манев, гл. ас. д-р Асен Христов (за всички) 

Аналитичният метод в икономиката се състои в прилагане на математически апарат за моделиране на икономически обекти с цел получаване на ясни и точни съотношения, описващи поведението им. Целта на настоящия курс е да запознае студентите с класическите и съвременни модели на поведение на двете основни групи „играчи“ на пазара – потребителите и фирмите. Аналитичната теория на потребителите е в основата на съвременния маркетинг, а тази на фирмите – на мениджмънта. Забележителното е, че с използване на сравнително елементарен математически апарат се получавт микроикономически резултати с голямо теоретично и практическо приложение.

6.  Изграждане на динамични уеб приложения и SEO Оптимизация, проф. д-р Тодорка Терзиева, докт. Николай Чочев (за всички) 

Целта на курса е студентите да придобият необходими знания и главно практически умения за изграждане на съвременни уеб сайтове чрез имплементиране на код от PSD картинка до работещо приложение със система за управление на уеб съдържанието и по-точно практикум за професията front-end developer. Също ще се наблегне на маркетинга и SEO частта за всеки един уеб проект и неговото развитие. В упражненията ще се работи по задачи, свързани с конкретен аспект от предварително специфициран практически проект, в който ще се прилагат теоретичните знания, придобити в лекциите. Дисциплината завършва с разработване на проект и представянето му под формата на уеб сайт.

7.  Проектиране и управление на локални компютърни мрежи, доц. д-р Генчо Стоицов (за всички)  

Целта на курса е студентите да придобият практически умения за физическо изграждане на локална компютърна мрежа от тип IEEE 802.3 и IEEE 802.11, определяне на нейните TCP/IP конфигурационни параметри и администриране. Акцентира се върху RouterOS (операционна система, използвана в MikroTik рутиращите устройства) и Cisco IOS. За проектиране на по-сложни мрежови топологии се предлагат методически разработки на задачи, включващи реализирането на виртуални топологии. Част от използвания инструментариум е симулационната среда GNS3, осигуряваща възможност за проектиране, конфигуриране и тестване на виртуални топологии. Очакваните резултати са свързани с придобиването на трайни знания и умения за изграждане и управление на малки локални мрежи.

8.  Интернет банкиране чрез мобилни и онлайн приложения, доц. д-р Генчо Стоицов, маг. Тодор Тодоров (за всички) 

Целта на лекционния курс е запознаване с приложенията за онлайн и мобайл банкиране. Разглеждат се: основни понятия, свързани с начини за достъп до приложенията; функционалности, чрез които се извършват банкови операции (в частност работа с банкови карти – дебитни и кредитни, банкови сметки, кредити, депозити, транзакции, валутни преводи, комунални плащания). Изясняват се мерките за сигурност – sms-нотификация, софтуерен сертификат, квалифициран електронен подпис /КЕП/, електронно кодиращо устройство /Token/ и др. В обзора по дисциплината са включени четири от водещите търговски банки в България (Уникредит Бул-банк АД, Банка ДСК ЕАД, Юробанк България АД - Пощенска банка и Първа инвестиционна банка АД).

9.  Бизнес приложения за Интернет с HTML, CSS и JavaScript, проф. д-р Минчо Сандалски (за всички) 

Целта на избираемата дисциплина е студентите да получат базови знания за основните понятия, методи, технологии и програмни средства, които се използват в теорията и практиката за програмиране в Internet, насочени към информационната услуга World Wide Web. Особено внимание се обръща на възможностите на езиците HTML, CSS и JavaScript, които се използват за реализиране на Wеb-страници. Студентите ще бъдат запознати с базовите средства за представяне на мултимедийни елементи и хипервръзки в Web-страниците, както и с възможностите за диалог с посетителите на Web-сайтове.

 10.    Мобилни приложения - Android за начинаещи, проф. д-р Станимир Стоянов, ас. д-р Йордан Тодоров (за всички)

Курсът цели да запознае студента с основите за програмиране на приложения за мобилни устройства работещи на операционна система Андроид. Студентите ще се запознаят с различните среди за програмиране както и техните предимства и недостатъци. Ще бъде разгледано андроид SDK-то и възможностите които позволява. Ще бъде разгледано от какво точно се състои един проект за андроид приложение. След запознаване с основите ще се проследи процесът на разработване на реално приложение.

 11.    Обща теория на правото в информационното общество, доц. д-р Иван Шотлеков, хон. ас. д-р Владимир Вълев (за всички)

Човешките групи не биха могли да оцелеят без своеобразна йерархия, която да определя мястото на всеки един член от обществото и да изисква от него съобразяване с една или с друга вече установена норма. По тази причина писани и неписани правила винаги ще има. В епохата на глобализация, на криптовалути и безнесактивности съществуващи преимуществено във виртуалното пространство продължават да съществуват правила и норми, чието познаване носи изключителни ползи на лицата запознати с принципа им на действие. Законите в социума съществуват и благодарение на човешката склонност да се следва чуждо поведение. Целта на настоящия курс е да запознае студентите с основните институти на правото като общи правила за поведение, защото именно правото е основният регулатор на обществени отношения и връзки, от които е съставено всяко едно общество.

 12.    Програмиране в среда Arduino, доц. д-р Светослав Енков (за СИ, СТД, Инф и БИТ)

Целите на курса са студентите да придобият основни познания за програмирането на 8-битови микроконтролери Atmel AVR в среда Arduino и да се запознаят с принципите на създаването на прости схеми и устройства с тези контролери. Arduino e платформа за електронно прототипиране с отворен код, базирана на гъвкави и лесни за използване хардуер и софтуер. Системата общува със средата, получавайки сигнали от множество сензори и датчици и може да взаимодейства с нея, контролирайки светлини, дисплеи, двигатели и други устройства. Микроконтролерът в платката се програмира с Arduino език за програмиране (базиран на Wiring и подобен на С++) в развойна среда Arduino (базирана на Processing). За нуждите на курса са осигурени платки Duemilanove и Mega2560, както и множество сензори, дисплеи, бутони и прототипни платки, с цел практическото усвояване и тестване на получените знания. Изискванията към желаещите да се запишат на тази избираема дисциплина са: основни познания по програмиране на С++, начални познания по електроника и електротехника (от курса по Физика в средното училище). Не се предвижда да има входен тест. Курсът завършва с разработка и защита на индивидуален проект (схема и програма на устройство с Arduino) и текуща оценка. Дисциплината е предназначена за студентите на ФМИ от всички специалности и курсове, но се препоръчва на студентите от специалност Информатика след 1-ви курс (при взети дисциплини Програмиране и ООП, както и Компютърни Архитектури).

 13.    Информационна сигурност, доц. д-р Николай Касъклиев (за всички)

Основната цел на курса е запознаване на студентите със задачите, понятията, методите и средствата на информационната сигурност. Разглеждат се съвременни методи за осигуряване на високо ниво на сигурност на информацията в една организация. Основни теми в курса са: основи на информационна а сигурност, законодателна база, технологии и стандарти в областта, както и технически средства, и др. Прави се сравнителен анализ на различни софтуерни средства за осигуряване на сигурна и надеждна информация. Специално внимание се отделя на организационния и процедурен аспект и различните подходи за оценка на риска.

 14.    Моделиране на учебни курсове в Мудъл, доц. д-р Станка Хаджиколева, гл. ас. д-р Христо Христов, докт. Емил Йончев и докт. Владимир Цветков (за всички)

Курсът има за цел да запознае студентите с възможностите на съвременните системи за управление на обучението. Изучаваният материал се илюстрира със средата за електронно обучение Moodle. Последователно се разглеждат учебните ресурси в Moodle - Файл, Папка, Страница, Книга, и др. Студентите се запознават с възможностите за използване на учебни дейности - Урок, Задание, Бази данни, Уики, Работилница, Обратна връзка, и др. Специално внимание се обръща на електронните тестове. Разглеждат се различни модели за обучение. Представят се основните принципи при създаване на електронен курс. Студентите усвояват знания за създаване на учебни курсове, придобиват знания и умения за работа с Moodle.

 15.    Интелигентен анализ на данни с Orange, доц. д-р Станка Хаджиколева и Мария Борисова (за всички)

Курсът има за цел да запознае студентите с възможностите за извличане на знания от данни чрез визуално програмиране с приложението Orange. Последователно се разглеждат основните типове задачи - класификация, предвиждане, регресионен анализ, асоциативен анализ, клъстеризация, и др. Специално внимание се обръща на основните етапи на работа - разбиране на проблемната област и данните, подготовката на данните, моделиране, оценка на модела, експлоатация на модела. Представят се основните принципи на регресионния анализ. Студентите се запознават с възможностите за прогнозиране чрез алгоритми за машинно обучение. Разглеждат се различни технологии за клъстерен и класификационен анализ. Изучаваният материал се илюстрира с множество примери на Orange.

 16.    Визуално програмиране с Processing, проф. д-р Антон Илиев, ас. Виктор Матански (за всички)

Курсът има за цел да затвърди основните принципи в обектноориентираното програмиране чрез използването на визуалната програмна среда на Processing (http://processing.org). Ще се разгледат различни програмни стратегии и техники зад компютърните симулации на природни системи. С решаването на практически задачи ще се изяснят основните математически принципи изграждащи физичния свят и как те могат да бъдат приложени в дигиталната сфера.

 17.    Програмиране с Python, проф. д-р Асен Рахнев, гл. ас. д-р Димитър Благоев (за всички)

Плавно въведение в програмирането с Python от инсталация и настройка на развойна среда, до създаването на елементарни уеб приложения и използването на тривиални алгоритми за машинно обучение.С фокус върху основите на езика и най-използваните библиотеки, особеностите и различията с други езици, които го правят предпочитан избор за редица области.

 18.    Апроксимационни и моделни аспекти от областта на „Debugging and test theory“, проф. д-р Николай Кюркчиев, проф. д-р Антон Илиев, доц. д-р Николай Павлов (за всички)

Целта на курса е запознаване с някои основни факти от областта на теорията на дебъгване и тестване. Особено внимание е отделено на характерни апроксимационни и моделни аспекти – класически и нови в тази вечно актуална тематика. Детайлно се изучават модели от тип Gompertz, GompertzMakeham, “deterministic reliability growth curves”, Yamada, KumaraswamyDagum loglogistic, Transmuted Kumaraswamy Quasi Lindley, YamadaRayleigh, YamadaWeibull и други функции и приложението, което те намират в тази сериозна област. Илюстрира се предимството и възможността за използване на величината на най-добро Хаусдорфово приближение за оценка на явлението – “saturation”, в контекста на съществуващите до този момент компоненти – “доверителни интервали” и “доверителни граници”. Изучаването на поведението на разгледаните “Software reliability models” е съпроводено с подходящи реални данни, например: а) data from the Yamada and Tamura monograph for testing Apache HTTP Server Project which is developed and maintained an open-source Apache HTTP server for modern operating systems including UNIX and Windows; б) Online IBM entry software package. Проведени са количествени и качествени сравнения за изучаваните модели с използване на програмната среда MATHEMATICA.]]>
2021-08-292069
- - - - - ВАЖНО - - - - - -ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ- ЕСЕНЕН ТРИМЕСТЪРhttp://fmi-plovdiv.org/news.jsp?newsId=2076&ln=1&id=2Уважаеми колеги,

Поради усложнената епедимична обстановка, то учебните занятията през есенния триместър за задочна форма на обучение, ще се проведат дистанционно спрямо обявената програма. В следващите дни на сайта на ФМИ ще бъде публикувана информация и платформите за онлайн провеждане на занятията.

ПЛАТФОРМИ ЗА ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

 

 

Уважаеми колеги първокурсници,

за пълноценното ви участие в учебния процес (и в случай на усложняване на епидемичната обстановка - за ефективното провеждане на обучение в електронна среда), е необходимо всеки от Вас да притежава акаунт и електронна поща, завършваща на @uni-plovdiv.bg. 

Регистрацията се осъществява през Е-портала на Университета на следния линк: 

https://e-portal.uni-plovdiv.bg/account/login/.

В посочения линк, в рубриката “Често задавани въпроси” са публикувани видео инструкции за ползване на Е-портала.


]]>
2021-09-012076
Магистърски програми и допълнителни квалификации за учебната 2021/2022 годинаhttp://fmi-plovdiv.org/news.jsp?newsId=2062&ln=1&id=2ФМИ обявява следните магистърски програми и допълнителни квалификации за учебната 2021/2022 година. Записването започва от 13.09.2021 г. до 11.10.2021 г.  в Нова сграда на ФМИ (бул. „България“ 236) – каб. 339, 337 и 340, тел. 032/261–755, 032/261-736 и 032/261-788 за магистърски програми; каб. 330, тел. 032/261-799 за допълнителни квалификации.

Припомняме, че минималният среден успех на бакалаврите, които желаят да запишат магистратура, е 'добър'.
 

Краен срок за кандидатстване за държавна поръчка – до 12:00 ч. на 11.10.2021 г.

Местата за държавна поръчка са както ледва:

Направление "Математика" – 5 места за специалност "Приложна математика" (обучение 1 г.).

За местата за държавна поръчка се кандидатства с конкурсен изпит.
 

Таксите за платено обучение са както следва:

1)    ЗА МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ

 • „Софтуерни технологии със специализация мобилни системи и приложения“ (1 г.) – 2 (две) семестриални такси по 1546.61 лв.;
 • „Софтуерни технологии със специализация софтуерни архитектури и средства“ (1 г.) – 2 (две) семестриални такси по 1546.61 лв.;
 • „Софтуерни технологии със специализация системи с изкуствен интелект“ (1 г.) – 2 (две) семестриални такси по 1546.61 лв.;
 • „Софтуерни технологии със специализация графични среди  и потребителски интерфейси“ (1 г.) – 2 (две) семестриални такси по 1546.61 лв.;
 • „Софтуерни технологии със специализация мобилни системи и приложения“ (2 г.) – 4 (четири) семестриални такси по 1546.61 лв.;
 • „Софтуерни технологии със специализация софтуерни архитектури и средства“ (2 г.) – 4 (четири) семестриални такси по 1546.61 лв.;
 • „Софтуерни технологии със специализация системи с изкуствен интелект“ (2 г.) – 4 (четири) семестриални такси по 1546.61 лв.;
 • „Софтуерни технологии със специализация графични среди  и потребителски интерфейси“ (2 г.) – 4 (четири) семестриални такси по 1546.61 лв.;
 • „Бизнес информатика с английски език“ (1 г.) – 2 (две) семестриални такси по 1546.61 лв.;
 • „Бизнес информатика с английски език“ (2 г.) – 4 (четири) семестриални такси по 1546.61 лв.;
 • „Бизнес софтуерни технологии (на английски език)“ (1 г.) – 2 (две) семестриални такси по 1546.61 лв.;
 • „Технология на софтуерното производство и внедряване“ (1 г.)2 (две) семестриални такси по 1546.61 лв.;
 • „Приложна математика“ (1 г.) – 2 (две) семестриални такси по 1660.96 лв.;
 • „Приложна математика“ (2 г. ) – 4 (четири) семестриални такси по 1660.96 лв.;
 • „Обучение по информатика и информационни технологии в училище“ (2 г.) – 4 (четири) семестриални такси по 937.46 лв.;
 • „Обучение по математика в училище“ (2 г.) – 4 (четири) семестриални такси по 937.46 лв.;
 •  „Обучение по информационни технологии в началното училище“ (1 г.)2 (две) семестриални такси по 449.15 лв.;
 • „Обучение по информационни технологии в прогимназията“ (1 г.) – 2 (две) семестриални такси по 449.15 лв.;
 • „Педагогика на обучението по информатика и информационни технологии“ (1 г) – 2 (две) семестриални такси по 937.46 лв.;
 • „Педагогика на обучението по математика“ (1 г.) – 2 (две) семестриални такси по 937.46лв.

2) Редуцирани такси при прием в двугодишните магистърски програми от: професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; професионално направление 4.5. Математика и професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ... за студенти, в чиито дипломи за висше образование присъстват дисциплини, покриващи поне 50% от дисциплините от първата година на обучение:

 • Записани студенти, завършили бакалаври или магистри по сродни специалности в магистърските програми „Бизнес информатика с английски език“ (2 г.), „Софтуерни технологии със специализация мобилни системи и приложения“ (2 г.), „Софтуерни технологии със специализация мобилни софтуерни архитектури и средства“ (2 г.), „Софтуерни технологии със специализация системи с изкуствен интелект“ (2 г.), „Софтуерни технологии със специализация графични среди и потребителски интерфейси“ (2 г.), от професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, в чиито дипломи за висше образование присъстват дисциплини, покриващи поне 50% от дисциплините от първата година на обучение, заплащат за първата година от обучението две семестриални такси по 773.31 лв. за учебната 2021/2022 г.;
 • Записани студенти, завършили бакалаври или магистри по сродни специалности в магистърската програма „Приложна математика“ (2 г.) от професионално направление 4.5. Математика, в чиито дипломи за висше образование присъстват дисциплини, покриващи поне 50% от дисциплините от първата година на обучение, заплащат за първата година от обучението две семестриални такси по 830.48 лв. за учебната 2021/2022 г.;
 • Записани студенти, завършили бакалаври или магистри по сродни специалности в магистърската програма „Обучение по информатика и информационни технологии в училище“ (2 г.) и „Обучение по математика в училище“ (2 г.)  от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по..., в чиито дипломи за висше образование присъстват дисциплини, покриващи поне 50% от дисциплините от първата година на обучение, заплащат за първата година от обучението две семестриални такси по 468.73 лв. за учебната 2021/2022 г.

Забележка: Суми на отказали се студенти се възстановяват единствено в случай, че курсът на обучение не е започнал. За целта, в указания срок, двата екземпляра от квитанциите за платени суми (единият екземпляр се взима обратно от отдела, в който се е записал) се представят на главния счетоводител в стая 27 на Ректората (ул. "Цар Асен" 24).

НЕОБХОДИМИ  ДОКУМЕНТИ  ЗА ЗАПИСВАНЕ  В  МАГИСТРАТУРА:

 1. МОЛБА по образец 
 2. ДИПЛОМА за висше образование – копие (оригиналът се представя за сверяване)
 3. ДИПЛОМА за средно образование – копие  (оригиналът се представя за сверяване)
 4. УВЕРЕНИЕ ЗА СТУДЕНТСТВО (при още неиздадена диплома)
 5. СТУДЕНТСКА КНИЖКА
 6. ТАКСА ЗА ОБУЧЕНИЕ 
 7. КАНДИДАТ-СТУДЕНТСКА ТАКСА – 30 лв. 
 8. СНИМКИ – 4 бр., размер 3.5/4.5 см. 

 

3) ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ КВАЛИФИКАЦИИ

 • „Учител по информатика и информационни технологии“ (1 г.) – 2 (две) семестриални такси по 600 лв.;
 • „Учител по математика“  (1 г.) – 2 (две) семестриални такси по 600 лв.;
 • „Учител по информатика и информационни технологии“ (1 г. редуциран учебен график за записали или завършили квалификация „Учител по математика“  във ФМИ на ПУ) 2 (две) семестриални такси по 350 лв.;
 • „Учител по математика“ (1 г. редуциран учебен график за записали или завършили квали­фи­кация   „Учител по информатика и информационни технологии“  във ФМИ на ПУ) - 2 (две) семестриални такси по 350 лв.

Справки, подаване на документи и записване: при  г-жа Надя Милева  и Гергана Колева - Деканат на ФМИ, стая 330, Нова сграда на Пловдивски университет, бул. "България" 236, тел. 032/261799.

НЕОБХОДИМИ  ДОКУМЕНТИ  ЗА ЗАПИСВАНЕ  В  ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ КВАЛИФИКАЦИИ

1. МОЛБА по образец.
2. УВЕРЕНИЕ за завършено висше образование или за студенство (при още неиздадена диплома).
3. ДИПЛОМА за висше обазование + приложение – копие (оригиналът се представя за сверяване).
4. СНИМКИ - 3 бр., РАЗМЕР 3.5/4.5 см. 

Забележка: Суми на отказали се от квалификацията кандидати се възстановяват единствено в случай, че курсът на обучение не е започнал. За целта, в указания срок, двата екземпляра от квитанциите за платени суми (единият екземпляр се взима обратно от отдела, в който се е записал) се представят на главния счетоводител в стая 27 на Ректората (ул. "Цар Асен" 24).

]]>
2021-07-052062