Новини http://fmi-plovdiv.org/rss.jsp bg-bg 25.05.2019 16:19 Семинар „Защита на интелектуалната собственост в Интернет“http://fmi-plovdiv.org/news.jsp?newsId=1712&ln=1&id=2

]]>
2019-05-231712
24 май - неработен и неучебен денhttp://fmi-plovdiv.org/news.jsp?newsId=1711&ln=1&id=2Ръководството на Пловдивския университет "Паисий Хилендарски" обявява 24 май за неработен и неучебен ден.

]]>
2019-05-221711
Лектор от чужбина по Еразъм+http://fmi-plovdiv.org/news.jsp?newsId=1709&ln=1&id=2На 28.05.2019 (вторник) от 9:30 часа в 541 к.з. ще изнесе лекция

д-р Paweł Tadejko  

от Bialystok University of Technology, Poland, гост на ФМИ по Erasmus+

тема: „Cloud Cognitive Services based on Machine Learning methods in Architecture of modern Knowledge Management Solutions“

 ПОКАНВАТ СЕ ВСИЧКИ ЖЕЛАЕЩИ.

]]>
2019-05-211709
Поздравление за 24 майhttp://fmi-plovdiv.org/news.jsp?newsId=1710&ln=1&id=2Ръководството 
на Факултета по математика и информатика

при Пловдивския университет 
„Паисий Хилендарски"

поздравява студентите, докторантите, преподавателите и служителите на факултета с

24 МАЙ - ДЕН НА БЪЛГАРСКАТА ПРОСВЕТА И КУЛТУРА
И НА СЛАВЯНСКАТА ПИСМЕНОСТ!

ПОЖЕЛАВАМЕ НА ВСИЧКИ ДА ПРЕВЪРНАТ В СВОЯ МИСИЯ ПОТРЕБНОСТТА ЗА ДУХОВНО ИЗВИСЯВАНЕ, ЛИЧНО И ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ ЧРЕЗ НАУКА И КУЛТУРА!    

]]>
2019-05-211710
Мобилности за преподаватели и студентиhttp://fmi-plovdiv.org/news.jsp?newsId=1706&ln=1&id=2ВАЖНО!
СТИПЕНДИИ ЗА СПЕЦИАЛИЗАЦИИ/ ОБУЧЕНИЯ В ЧУЖБИНА
 за студенти, докторанти и преподаватели от ФМИ при ПУ

 

Network “International Cooperation in Computer Science”

International CEEPUS network announces
students, PhD students and teachers mobility scholarships
for the academic year 2019/2020

Host Institution

 • Eötvös Loránd University (ELTE), Budapest (Hungary): 1 S (4 months)
 • University of Szeged, Szeged (Hungary): 1 Т
 • University of Maribor, Maribor (Slovenia): 1 T
 • University of Rijeka, Rijeka (Croatia): 1 T
 • Canadian Institute of Technology, Tirana (Albania): 1 S (3 months)

Legend:
S= student for 4/3 months, STS = student for 1 month , T = teacher

Application Deadline

 • 10 Jun 2019

For Information:     Assoc. Prof. Elena Somova
New Building, cab. 437, tel. 261 742; Rectorat, cab. 361, tel. 261 259
e-mail: eledel@uni-plovdiv.bg; mobile: 0889 338997

]]>
2019-05-151706
Златен медал на Националната студентска олимпиада по математика 2019http://fmi-plovdiv.org/news.jsp?newsId=1703&ln=1&id=2На проведената Национална студентска олимпиада по математика (НСОМ 2019) между 10 и 12 май 2019 г. Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“ се класира на второ място в група А.

Златен медал спечели Димитър Дойчев - специалност Математика 4 курс с 30 точки от 30 възможни.
Другите двама състезатели в отбора са Мария Петкова и Петър Томов.

Ръководители на отбора са гл. ас. д-р Петър Копанов и доц. д-р Добринка Милушева-Бойкина.

Ръководството на ФМИ поздравява всички състезатели и ръководителите с постигнатия успех и им желае много здраве, афинитет към предизвикателства в науката и успешна работа в името на нашите Факултет и Университет!

]]>
2019-05-141703
Провеждане на държавни изпити за учебната 2018-2019 г.http://fmi-plovdiv.org/news.jsp?newsId=1704&ln=1&id=2ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ ЗА УЧЕБНАТА 2018-2019 г.

Дати:
07.07.2019 г., неделя 
(студенти, завършващи обучение за придобиване на степен "бакалавър", специалност "Софтуерни технологии и дизайн");
06.07.2019 г., събота (студенти, завършващи обучение за придобиване на степен „бакалавър“);
29.06.2019 г., събота (студенти, завършващи обучение за придобиване на степен „магистър“).

ВАЖНО УТОЧНЕНИЕ за студенти, завършващи обучение за придобиване на степен „магистър“ по специалност „Приложна математика“ – датата за държавен изпит е  06.07.2019 г., събота (05.10.2019 г., събота).

06.10.2019 г., неделя (студенти, завършващи обучение за придобиване на степен "бакалавър", специалност "Софтуерни технологии и дизайн");
05.10.2019 г., събота (студенти завършващи обучение за придобиване на степен „бакалавър“)
28.09.2019 г., събота (студенти завършващи обучение за придобиване на степен „магистър“)

Студентите подават следните заявления:

ЗА МАГИСТРИ
№1
Заявление за разработка на дипломна работа - до 31.05.2019 г. (05.09.2019 г.)
№2
 – Заявление за явяване на защита на дипломна работа /държавен изпит - до 21.06.2019 г. (20.09.2019 г.)

ЗА БАКАЛАВРИ
№1
Заявление за разработка на дипломна работа - до 31.05.2019 г. (05.09.2019 г.)
№2
 – Заявление за явяване на защита на дипломна работа /държавен изпит - до 28.06.2019 г. (20.09.2019 г.)

Заявленията трябва да бъдат попълнени на бланките, поместени на сайта на ФМИ, разпечатани, подписани и подадени в  Учебен отдел.

Няма да се приемат написани на ръка заявления.

В срок от 14 дни след държавния изпит, дипломираните студенти, трябва да се явят  в Учебен отдел, за да предоставят:
Актуална снимка – 1 бр.,  размер 3.5/4.5 см.
и  да получат:

Дипломата си за средно образование

]]>
2019-05-141704
Международна конференция "Автоматика и информатика 2019" http://fmi-plovdiv.org/news.jsp?newsId=1690&ln=1&id=2Международната конференция "Автоматика и информатика 2019" ще се проведе под егидата на президента на Република България г-н Румен Радев в периода от 3 до 5 октомври 2019 г. в гр. София.

 

Тематични направления на конференцията:

- Обработка на сигнали и данни
- Индустриална информатика
- Компютърни и комуникационни системи  и технологии
- Програмни системи и технологии
- Разпределени паралелни и грид изчисления  и системи
- Киберсигурност
- Теория на автоматичното управление
- Автоматично управление на технологични процеси
- Технически средства за автоматизация и контрол
- Изкуствен интелект и интелигентни системи
- Вградени системи
- Системи за автоматизация на производството
- Мониторинг и управление на големи системи
- Биоинформатика, биоавтоматика и биотехнологии
- Роботика и мехатроника
- Системи за управление на електрозадвижванията
- Информационно общество
- Електронно обучение

Международният програмен комитет оценява предложените доклади въз основа на тяхната оригиналност, научни постижения и потенциала им за приложимост.
Трудовете на конференцията с всички приети доклади ще бъдат издадени на CD и хартиен носител и включени в Националния референтен списък на съвременни научни издания с научно рецензиране.
По преценка на Международния програмен комитет най-добрите изнесени доклади на конференцията ще бъдат отпечатани като статии в списания Автоматика и информатика и Information Technologies and Control.

Пълна информация за конференцията е достъпна на сайта на конференцията – http://sai.bg/ai19.html

 

ВАЖНИ СРОКОВЕ:

Представяне на докладите

20.07.2019 г.

Отговор за приети доклади

25.08.2019 г.

Представяне на докладите в окончателен вид

Плащане на таксата  за участие

08.09.2019 г. 

08.09.2019 г.

Програма на конференцията

14.09.2019 г.

]]>
2019-04-101690
Нац. конф. "Образованието и изследванията в информационното общество"http://fmi-plovdiv.org/news.jsp?newsId=1687&ln=1&id=212-та Национална конференция "Образованието и изследванията в информационното общество" ще се проведе на 30 и 31 май 2019 г. в гр. Пловдив.

Асоциация „Развитие на информационното общество”, Институтът по математика и информатика при БАН и Пловдивският университет „Паисий Хилендарски” ви канят да участвате с доклади, съдържащи оригинални разработки в областта на образованието и изследванията за развитие на информационното общество.

Повече информация може да намерите тук.

]]>
2019-04-021687
Извънредни изпити 2018/2019http://fmi-plovdiv.org/news.jsp?newsId=1632&ln=1&id=2Последна актуализация: 23.05.2019 г.

На 29.05.2019 г. (сряда) от 12:00 в 346 к.з. ще се проведе извънреден изпит по всички дисциплини, редовно и задочно обучение, при доц. Ст. Хаджиколева.

На 07.06.2019 г. (петък) от 9:15 до 12:30 в 423 ауд. ще се проведат извънредни занятия по дисциплината Математически анализ за специалност Софтуерно инженерствоI курс, редовно обучение при проф. дмн Петко Пройнов (вместо 04.06.2019 г.). 

На 31.05.2019 г. (петък) от 9:15 до 12:30 в 423 ауд. ще се проведат извънредни занятия по дисциплината Математически анализ за специалност Софтуерно инженерствоI курс, редовно обучение при проф. дмн Петко Пройнов (вместо 30.04.2019 г.). 

На 31.05.2019 г. (петък) от 9:00 ч. в 432 к. з. ще се проведе извънреден изпит за всички специалности и дисциплини при проф. д-р Антон Илиев и доц. д-р Светослав Енков.

На 30 май 2019 г., четвъртък, от 13.30 часа в 534 к.з. ще се проведе извънреден изпит по ОМИ и КЧМ за студенти от 4 курс при доц. Д. Бояджиев. Желаещите да се явят да се запишат предварително в каб. 543 и да се снабдят с индивидуален протокол.

На 25.04.2019 г. (четвъртък)   от  14:30  часа в 531 комп. зала ще се проведат извънредни изпити при проф. д.м.н. Снежана Гочева-Илиева  и  доц. д-р Христина Кулина  за всички курсове по всички учебни дисциплини.

На 06.04.2019 (събота) от 09.00 ч. в 346 к.з. ще се проведе извънреден изпит по избираема дисциплина "Интелектуална собственост в Интернет"  при доц. д-р Иван Шотлеков и хон. ас. Владимир Вълев

На 7.04.2019 г. (неделя) от 9:00 в 446 к.з. ще се проведе извънреден изпит по избираема дисциплина „Оформяне и презентиране на дипломни и научни работи“, редовно и задочно обучение, при доц. Ст. Хаджиколева и проф. дмн Сн. Христова.

На 29.03.2019 (петък) от 13.30 ч. в 423 ауд. ще се проведе извънреден изпит по дисциплината "Линейна алгебра и аналитична геометрия", за студентите от спец. "Информатика" I курс (редовно обучение), при гл. ас. д-р  Ива Докузова.

На 23.02.2019 г. (събота)  от  10:00  часа в 146 комп. зала ще се проведат извънредни изпити при проф. д.м.н. Снежана Гочева-Илиева и доц. д-р Христина Кулина за всички курсове по всички учебни дисциплини.

На 16.02.2019 (събота)  от 9:00 ч. във 2 ауд. ще се проведат извънредни изпити по ТВПС  за студентите от спец. Софтуерно инженерство, III-ви курс, бакалавър, редовно обучение  и  спец. Информатика, III-ви курс, бакалавър, редовно обучение при  проф дмн Сн. Христова

На 30.01.2019 (сряда)  от 13:30 ч. в каб. 342  ще се проведе извънреден изпит по всикчи избираеми дисциплини  при  проф дмн Сн. Христова

На 14.12.2018 (петък) от 12:00 ч. ще се проведе изпити за студентите от спец. ИТМОМ, IV-ви курс по дисциплината „Електронно училище“  при доц. д-р Ивайло Старибратов.

На 16.12.2018 (неделя) и на 4.01.2019 г. (петък) от 10:00 ч. в каб. 442 ще се проведат извънредни изпити за студентите от спец. Софтуерно инженерство, I-ви курс, бакалавър, задочно обучение по дисциплината „Увод в програмирането 1“  при гл. ас. д-р Христо Христов

]]>
2018-11-221632
Преддипломен стаж за 4 курс БИТ, Информатика и СТД, редовно обучениеhttp://fmi-plovdiv.org/news.jsp?newsId=1693&ln=1&id=2 Последна актуализация: 20.05.2019 г.

 

На 22.05.2019 г. (сряда) от 10:45 ч. до 11:25 ч. в 536 к.з. на Нова сграда на Пловдивския университет ще се проведе среща на компанията Проксиад със студенти на ФМИ във връзка с възможностите за провеждане на стажове. 

На 22.05.2019 г. (сряда) от 11:30 ч. до 12:10 ч. в 536 к.з. на Нова сграда на Пловдивския университет ще се проведе среща на компанията Скейл Фокус със студенти на ФМИ във връзка с възможностите за провеждане на стажове. 

LaptopMedia организира стаж за БИТ, Информатика и СТД (4 курс, редовно обучение), включващ попълването на данните за най-новите модели мобилни компютри в най-големия и детайлен каталог за лаптопи в света. Студентите, които се интересуват, могат да кандидатстват онлайн, чрез този въпросник: https://docs.google.com/forms/d/1OQ0oF9SueMV10R3w-tt2d0lCxdVlM9gEQblq9IkgpOY/viewform?edit_requested=true.

 

Преддипломен стаж за студентите от 4 курс спец. „Бизнес информационни технологии“, „Информатика“ и „Софтуерни технологии и дизайн“, редовно обучение, ще се проведе през пролетния триместър от 03.06.2019 г. до 13.06.2019 г.

Ако студентите работят по специалността си в някоя фирма или могат самостоятелно да уредят стажантско място във фирма, имат възможност да я провеждат там. За целта в срок до 27.05.2019 г. (включително) трябва да заявят това на академичния си наставник, като съобщят позицията, на която ще бъдат на практика, трите имена и контакти (телефон и e-mail адрес) на обучаващия ментор и най-късно до 31.05.2019 г. (включително) да представят на академичния си наставник 3 подписани и подпечатани екземпляра от фирмата по следния образец (без Приложение 2).

Договор за практика по специалността

Задължително е поне веднъж студентите да се свържат с наставника си, за да му предоставят и своите данни за контакт, като донесат или изпратят по имейл на академичния си наставник следната информация – изтегли.

Всички студенти, които не са си намерили фирма ще бъдат разпределени по фирми, осигурени от ФМИ, на 03.06.2019 г. (понеделник) от 14:30 ч. във 2 аула (ФМИ – Нова сграда на ПУ).

В случай, че фирмата вече има сключен действащ договор с ПУ, е достатъчно студентите да информират академичния си наставник и да представят само Приложение 1. Проверка дали дадена фирма има сключен договор може да се направи в кабинет 344, тел.: 032 / 261-740, ignatova@fmi-plovdiv.org (Нина Игнатова).

Приложение 2 се попълва от ментора в един екземпляр при приключване на практиката по специалността и се представя на академичния наставник.

Академични наставници:

 • гл. ас. д-р Мария Василева (Приемно време: вторник 12:30 ч. – 13:30 ч. и сряда 12:30 ч. – 13:30 ч., каб. 444, тел.: 032/261 764, mariavasileva@uni-plovdiv.bg).
 • гл. ас. д-р Елена Тодорова (Приемно време: четвъртък 12:30 ч. – 13:30 ч. и петък 14:00 ч. – 15:00 ч., каб. 241, тел.: 032/261 753, etodorova@uni-plovdiv.bg).
 • гл. ас. д-р Милена Петкова (Приемно време: понеделник 11:00 ч. – 12:00 ч. и петък 15:00 ч. – 16:00 ч., каб. 444, тел.: 032/261 764, milenapeeva@gmail.com).
 • ас. Иванка Градева (Приемно време: сряда 12:00 ч. – 13:00 ч. и четвъртък 08:00 ч. – 09:00 ч., каб. 343, тел.: 032/261 741, gradeva@abv.bg).
 • гл. ас. д-р Десислава Войникова (Приемно време: сряда 10:45 ч. – 11:45 ч. и сряда 17:00 ч. – 18:00 ч., каб. 540, тел.: 032/261 762, desi.voynikova@gmail.com).
 • гл. ас. д-р Слав Чолаков (Приемно време: понеделник 13:30 ч. – 14:30 ч. и четвъртък 12:30 ч. – 13:30 ч., каб. 445, тел.: 032/261 758, cholakovs@uni-plovdiv.bg).

Разпределение по факултетни номера:

гл. ас. д-р Мария Василева

гл. ас. д-р Елена Тодорова

гл. ас. д-р Милена Петкова

ас. Иванка Градева

гл. ас. д-р Десислава Войникова

гл. ас. д-р Слав Чолаков

Бизнес информационни технологии

Информатика

Софтуерни технологии и дизайн

1301561040
1301561094
1401561017
1401561116
1501561001
1501561002
1501561003
1501561004
1501561005
1501561006
1501561007
1501561008
1501561009
1501561010
1501561011
1501561012
1501561013
1501561014
1501561016
1501561019
1501561020
1501561021
1501561022
1501561023
1501561024
1501561025
1501561026
1501561027
1501561028
1501561029
1501561030
1501561032
1501561033
1501561034
1501561035
1501561037
1501561039
1501561040
1501561043
1501561045
1501561046
1501561047
1501561049
1501561052

1501561054
1501561055
1501561056
1501561057
1501561058
1501561060
1501561061
1501561062
1501561063
1501561064
1501561066
1501561067
1501561068
1501561069
1501561070
1501561071
1501561072
1501561073
1501561074
1501561075
1501561077
1501561078
1501561079
1501561081
1501561082
1501561083
1501561084
1501561085
1501561086
1501561087
1501561088
1501561089
1501561090
1501561092
1501561093
1501561094
1501561095
1501561096
1501561097
1501561098
1601561114
1701561036
1801561089

1401261019
1401261024
1401261033
1401261080
1401261112
1501261001
1501261002
1501261004
1501261005
1501261006
1501261007
1501261008
1501261009
1501261010
1501261011
1501261012
1501261013
1501261014
1501261015
1501261017
1501261018
1501261019
1501261020
1501261021
1501261022
1501261023
1501261025
1501261026
1501261027
1501261028
1501261029
1501261030
1501261032
1501261033
1501261034
1501261035
1501261038
1501261039

1501261042
1501261043
1501261044
1501261045
1501261046
1501261047
1501261051
1501261052
1501261054
1501261055
1501261057
1501261059
1501261060
1501261061
1501261062
1501261064
1501261066
1501261067
1501261070
1501261072
1501261076
1501261078
1501261079
1501261080
1501261081
1501261082
1501261084
1501261085
1501261089
1501261091
1501261092
1501261094
1501261095
1501261097
1501261098
1701261036
1701261096
1701261111

1501681001
1501681002
1501681003
1501681004
1501681005
1501681006
1501681007
1501681008
1501681009
1501681010
1501681012
1501681013
1501681015
1501681016
1501681017
1501681018
1501681020
1501681021
1501681022
1501681024
1501681025
1501681026
1501681027
1501681028
1501681029
1501681031
1501681032
1501681034
1501681035
1501681036
1501681037
1501681038
1501681039
1501681040
1501681041
1501681042
1501681043
1501681044
1501681045
1501681046
1501681047
1501681048
1501681049
1501681051
1501681052
1501681054
1501681055
1501681056
1501681057
1501681058

1501681059
1501681060
1501681061
1501681062
1501681063
1501681064
1501681065
1501681066
1501681068
1501681069
1501681070
1501681071
1501681072
1501681074
1501681075
1501681076
1501681077
1501681078
1501681079
1501681080
1501681083
1501681084
1501681085
1501681086
1501681087
1501681088
1501681089
1501681090
1501681091
1501681092
1501681093
1501681094
1501681095
1501681097
1501681098
1501681102
1501681103
1501681104
1501681106
1501681107
1501681109
1501681111
1601681002
1601681003
1601681004
1601681108
1601681110
1601681111
1601681112

]]>
2019-04-111693