Новини http://fmi-plovdiv.org/rss.jsp bg-bg 22.01.2020 06:59 УИЦ към ПУ “Паисий Хилендарски” търси да назначи "Програмист, софтуерни приложения”http://fmi-plovdiv.org/news.jsp?newsId=1821&ln=1&id=2Университетският информационен център (УИЦ) към ПУ "Паисий Хилендарски" търси да назначи програмист на софтуерни приложения.

За повече информация: https://uni-plovdiv.bg/news/news/761/.

]]>
2020-01-201821
За завършилите квалификации през 2019 г.http://fmi-plovdiv.org/news.jsp?newsId=1819&ln=1&id=2 ВАЖНО 

за завършилите квалификации:
„Учител по математика“
и 
„Учител по информатика и информационни технологии“
през 201
9 г.  

 Свидетелствата за завършена квалификация

са готови и могат да бъдат получени в каб. 337 или каб. 340.

Забележка: не са депозирани снимки за свидетелства

от студенти с ФН 1805621 и 1805632.

]]>
2020-01-151819
Факултетен съвет 22.01.2020 г.http://fmi-plovdiv.org/news.jsp?newsId=1820&ln=1&id=2
ФАКУЛТЕТЕН СЪВЕТ
22.01.2020 (сряда), 13:00 ч., Заседателна зала
ДНЕВЕН РЕД: 
1. Учебни.
2. Докторанти.
3. Хонорувани.
4. Разни. 

]]>
2020-01-151820
Национална научна програма „Млади учени и постдокторанти“http://fmi-plovdiv.org/news.jsp?newsId=1817&ln=1&id=2Предстои обявяване на втория етап от праграмата на МОН „МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ“.

Писмото от МОН.

]]>
2020-01-131817
Девета студентска научна сесияhttp://fmi-plovdiv.org/news.jsp?newsId=1818&ln=1&id=2Покана за участие с доклади

 

Уважаеми студенти на Факултета по математика и информатика при Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“,


Каним Ви да участвате с доклади, представляващи Ваши научни разработки по математика, информатика, информационни технологии и тяхното приложение в обучението и бизнеса в Девета студентска научна сесия на 25.04.2020 г. (събота) във Факултета по математика и информатика при Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.

При оформяне на докладите задължително използвайте следния шаблон, както и стиловете в него, описани в допълнителните указания.

За участие в научната сесия се изпраща заявка, която трябва да съдържа трите имена, специалност, факултетен номер на автора (авторите), заглавие на доклада и резюме в рамките на 1000 знака.

Всички доклади ще бъдат рецензирани от Програмния комитет.

Най-добрите доклади ще бъдат предложени за публикуване в списанието на ФМИ.

 

Важни дати:

Краен срок за получаване на заявките – 10 април 2020 г. на имейл ss@fmi-plovdiv.org

Краен срок за получаване на окончателния текст на докладите – 17 април 2020 г. на имейл ss@fmi-plovdiv.org

Доклади на Деветата студентска научна сесия – 25 април 2020 г. (събота).

 

Председател на програмния комитет:

Проф. д-р Боян Георгиев Златанов

 

Програмен комитет:

Проф. д.м.н. Петко Димитров Пройнов

Проф. д.н. Снежана Георгиева Гочева-Илиева

Проф. д-р Антон Илиев Илиев

Проф. д-р Ангел Атанасов Голев

Доц. д-р Анна Атанасова Малинова

Доц. д-р Иван Илиев Шотлеков

]]>
2020-01-131818
Кандидатстудентски курс по информатика и програмиране на С#http://fmi-plovdiv.org/news.jsp?newsId=1777&ln=1&id=2Кандидатстудентски курс по информатика и програмиране на С#
Начало: 11.01.2020 г.
Ще се провежда всяка събота от 09:00 ч. до 13:00 ч. в Нова сграда на бул. "България" 236. Хорариумът е 80 часа. Таксата е 580 лв. и може да се плати на две вноски по 290 лв. При плащане на цялата вноска наведнъж има отстъпка от 40 лв.

Записването е от 18 декември 2019 г., всеки работен ден в каб. 344 от 9 до 17 ч.
(Нова сграда на бул. "България" 236, тел. 032/261-740).

]]>
2019-12-181777
Крайни срокове за плащане на втора семестриална таксаhttp://fmi-plovdiv.org/news.jsp?newsId=1812&ln=1&id=2КРАЙНИТЕ СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА ВТОРАТА СЕМЕСТРИАЛНА ТАКСА

ЗА УЧЕБНАТА 2019-2020 СА :

  1. ЗА БАКАЛАВРИ РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ – ДО 07.02.2020 г.
  2. ЗА БАКАЛАВРИ ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ – ДО 07.02.2020 г.
  3. ЗА МАГИСТРИ – ДО 07.02.2020 г.

ЗАВЕРКА НА КНИЖКАТА СЕ ИЗВЪРШВА ПРИ ПРЕДСТАВЯНЕ НА БЕЛЕЖКА ЗА ПЛАТЕНА ТАКСА И ПОПЪЛНЕНА СТУДЕНТСКА КНИЖКА

Плащането на всички такси може да става и по банков път:
„Уникредит Булбанк“, клон „Батенберг“, гр. Пловдив,
Получател: Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“,
IBAN: BG33 UNCR 7527 3154 6320 00, UNCRBGSF
SWIFT BIC: UNCRBGSF
 в платежното нареждане/вносна бележка/ се посочват:

  • Основание: семестриална такса;
  • Трите имена и факултетния номер на студента;
  • Специалността и формата на обучение;

УЧЕБНИ ПРОЦЕДУРИ

…..

II. Плащания

Такси за обучение

Студентите, които не са платили в указаните срокове или не са представили одобрени от Декан или Ректор заявления, за разсрочване на плащането, не получават заверка и прекъсват обучението по административен път от инспектора на специалността

 

]]>
2019-12-171812
Адрес за проверка на оценкиhttp://fmi-plovdiv.org/news.jsp?newsId=1808&ln=1&id=2Нов адрес за проверка на оценки, за студентите от ФМИ - https://gradecheck.fmi-plovdiv.org/

Път на сайта на ФМИ –> Обучение –> Проверка на оценки.

]]>
2019-12-061808
Мобилности по Еразъм+ за преподавателски и непреподавателски персоналhttp://fmi-plovdiv.org/news.jsp?newsId=1802&ln=1&id=2МОБИЛНОСТИ ПО ERASMUS+


Списъкът на приемащите университети за ФМИ е тук.
Подробна информация, включително шаблони на документи, на страниците на отдел„Международно сътрудничество“.


1. За ПРЕПОДАВАТЕЛИ
1.1 С цел ПРЕПОДАВАНЕ (селекцията се извършва от факултета)
Кандидатите подават в 344 каб. Нова сграда молба за Еразъм визита и Споразумение за мобилност с цел преподаване, одобрено от приемащата институция, в срок до 24.01.2020г., включително.
Условията за мобилности с цел преподаване са тук.

1.2 С цел ОБУЧЕНИЕ (селекцията се извършва от комисия на ПУ)
Документи се подават в офиса на отдел „Международно сътрудничество“, стая 111 в Ректората, при Яна Петрова до 17.01.2020 г.
Местата за целия университет са 14.
Критериите за селекция за мобилности с цел обучение са тук.


2. За НЕПРЕПОДАВАТЕЛСКИЯ ПЕРСОНАЛ (селекцията се извършва от комисия на ПУ)
2.1 Непреподавателски състав към факултетите (8 места общо за университета) съгласно местата по договорите на съответните факултети, към които принадлежат кандидатите.
2.1 Административно-помощен персонал на Университета (съгласно местата за обучение в договорите на всички факулети/филиали или като freemover-и).
Документите за мобилност на непреподавателския персонал с цел ОБУЧЕНИЕ се подават при Яна Петрова в стая 111 до 17.01.2019 г. Допълнителна информация е налична на страницата на ПУ: https://uni-plovdiv.bg/news/news/752/.

Основни критерии за селекция на непреподавателския персонал:

  1. Владеене на работния език на мобилността.
  2. Целесъобразност на работния план, който отговаря на длъжността на кандидата и ще доведе до повишаване на неговите специфични компетентности.
]]>
2019-11-251802
49. Пролетна конференция на СМБ http://fmi-plovdiv.org/news.jsp?newsId=1786&ln=1&id=2 49-ата Пролетна конференция на СМБ ще се проведе от 13 до 17 април 2020 г. във Варна.

]]>
2019-10-281786
Практика по специалността за 3 курс И и СИ, редовно обучениеhttp://fmi-plovdiv.org/news.jsp?newsId=1816&ln=1&id=2На 22.01.2020 г. (сряда) от 13:00 ч. в 424 ауд. ще се проведе предварителна среща на екипа на Proxiad със студентите от 3-ти курс "Информатика" и "Софтуерно инженерство". На срещата ще получите информация за записване за преминаване на практиката по специалността в техния офис и с помощта на ментор от компанията.

Практиката по специалността за студентите от 3 курс на специалности „Информатика“ и „Софтуерно инженерство“, редовно обучение, ще се проведе през зимния триместър, от 17.02.2020 г. до 12.03.2020 г., вкл.

Студентите, които работят по специалността си във фирма или могат самостоятелно да уредят стажантско място във фирма, имат възможност да провеждат практиката там. За целта в срок до 07.02.2020 г. (включително) трябва да заявят това на академичния си наставник, като съобщят позицията, на която ще бъдат на практика, трите имена и контакти (телефон и e-mail адрес) на обучаващия ги ментор и най-късно до 14.02.2020 г. (включително) да представят на академичния си наставник 3 подписани и подпечатани екземпляра от фирмата по следния образец (без Приложение 2)

Договор за практика по специалността.

Задължително е поне веднъж студентите да се свържат с наставника си, за да му предоставят и своите данни за контакт, като донесат или изпратят по имейла на академичния си наставник следната информация – изтегли бланка за попълване (информация за студент, фирма и обучаващ ментор).

Забележка: ФМИ може да осигури ограничен брой места във фирми.

Всички студенти, които не са намерили фирма за провеждане на практическото си обучение, ще бъдат разпределени по фирми, осигурени от ФМИ, на 17.02.2020 г. (понеделник) от 9:00 ч. във 2-ра аула (ФМИ – Нова сграда на ПУ). Това важи и за двете специалности, независимо от даденото в учебното разписание за 17.02.2020 г.

В случай че фирмата вече има сключен действащ договор с ПУ, е достатъчно студентите да информират академичния си наставник и да представят само Приложение 1 (последната страница от този файл формуляр на договора). Проверка дали дадена фирма има сключен договор може да бъде направена в кабинет 344, тел.: 032/261-740, geneva@fmi-plovdiv.org (Мануела Генева).

Приложение 2 се попълва от обучаващия ментор в един екземпляр при приключване на практиката по специалността и се представя на академичния наставник.

Академичните наставници за двете специалности са следните:

  • за специалност „Информатика“

ас. Иванка Градева – приемно време: вторник 9:00 – 10:00, сряда 9:00 – 10:00, каб. 343, тел: 032/261-741, gradeva@uni-plovdiv.bg

гл. ас. д-р Милена Петкова – приемно време: понеделник 11:45 – 12:45, четвъртък 9:00 – 10:00, каб. 444, тел.: 032/261-764, milenapeeva@gmail.com

  • за специалност „Софтуерно инженерство“

гл. ас. д-р Магдалена Веселинова – приемно време: вторник 12:30 – 13:30, сряда 16:00 – 17:00, каб. 445, тел.: 032/261-758, maggie.veselinova@gmail.com 

гл. ас. д-р Слав Чолаков – приемно време: вторник 13:30 – 14:30, сряда 12:30 – 13:30, каб. 445, тел.: 032/261-758, cholakovs@uni-plovdiv.bg

 

Разпределение на студенти по факултетни номера:

Специалност „Информатика“

Специалност „Софтуерно инженерство“

ас. Иванка Градева

гл. ас. д-р Милена Петкова

гл. ас. д-р Магдалена Веселинова

гл. ас. д-р Слав Чолаков

1601261028

1701261001

1701261003

1701261004

1701261006

1701261007

1701261008

1701261009

1701261010

1701261011

1701261012

1701261015

1701261016

1701261017

1701261018

1701261019

1701261020

1701261021

1701261022

1701261023

1701261024

1701261025

1701261026

1701261027

1701261028

1701261031

1701261032

1701261033

1701261034

1701261037

1701261041

1701261044

1701261045

1701261046

1701261047

1701261048

1701261049

 

1701261056

1701261059

1701261060

1701261061

1701261063

1701261064

1701261066

1701261067

1701261068

1701261069

1701261071

1701261072

1701261074

1701261076

1701261077

1701261078

1701261079

1701261081

1701261083

1701261084

1701261086

1701261087

1701261088

1701261089

1701261091

1701261092

1701261093

1701261094

1701261095

1701261097

1701261098

1701261099

1701261104

1701261108

1801261016

1801261039

1801261095

1801261096

 

1601321022

1701321001

1701321002

1701321003

1701321004

1701321006

1701321007

1701321009

1701321010

1701321011

1701321012

1701321013

1701321014

1701321015

1701321016

1701321017

1701321018

1701321019

1701321020

1701321021

1701321022

1701321023

1701321025

1701321026

1701321027

1701321028

1701321029

1701321031

1701321032

1701321033

1701321035

1701321036

1701321037

1701321038

1701321039

1701321040

1701321041

1701321042

1701321043

1701321045

1701321046

1701321049

1701321050

1701321051

1701321052

1701321055

1701321056

1701321057

1701321058

1701321059

 

1701321060

1701321061

1701321062

1701321063

1701321064

1701321065

1701321066

1701321067

1701321068

1701321069

1701321070

1701321072

1701321073

1701321074

1701321075

1701321076

1701321077

1701321078

1701321079

1701321080

1701321082

1701321083

1701321084

1701321085

1701321086

1701321087

1701321088

1701321089

1701321090

1701321091

1701321092

1701321093

1701321094

1701321095

1701321096

1701321097

1701321099

1701321100

1701321101

1701321102

1701321103

1701321104

1701321105

1701321106

1701321107

1701321108

1701321109

1701321110

1801321013

1901321108

 

]]>
2020-01-031816