Новини http://fmi-plovdiv.org/rss.jsp bg-bg 17.04.2021 22:57 Факултетен съвет - 21.04.2021 г.http://fmi-plovdiv.org/news.jsp?newsId=2030&ln=1&id=2ФАКУЛТЕТЕН СЪВЕТ

21.04.2021 г. от 13:00 ч.

ФС ще се проведе с конферентна сесия 

(допълнително на членовете на ФС ще бъде изпратена покана)

 

ДНЕВЕН РЕД:

1)  Учебни.

2)  Докторанти.

3)  Отчети на факултетни комисии.

4) Обявяване на конкурси за академични длъжности.

5)  Хонорувани.

6)  Разни.

7) Избор за заемане на академичните длъжности "професор" и "доцент".

]]>
2021-04-142030
График за атестиране на преподаватели - 16.04.2021 г.http://fmi-plovdiv.org/news.jsp?newsId=2028&ln=1&id=2ГРАФИК ЗА СЪБЕСЕДВАНЕ
С ПОДЛЕЖАЩИТЕ НА АТЕСТИРАНЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ  
ПЪРВИ ЕТАП
 

Събеседването на Комисията по атестация с подлежащите на атестиране преподаватели от ФМИ ще се проведе

на 16.04.2021 г. (петък)  в каб. 345 при следния график:

1.  Гл. ас. д-р Милена Димова Петкова – 15:00 ч.
2.  Гл. ас. д-р Слав Иванов Чолаков – 15:10 ч.
3.  Гл.ас. д-р Атанас Вълев Иванов – 15:20 ч.
4.  Гл. ас. д-р Ива Руменова Докузова – 15:30 ч.
5.  Гл. ас. д-р Георги Петров Пашев – 15:40 ч.
6.  Ас. Юри Тодоров Хоптериев – 15:50 ч.

Председател на ФКА: /Доц. д-р Николай Павлов/

]]>
2021-04-132028
Студентска Еразъм+ мобилност с цел обучение или практикаhttp://fmi-plovdiv.org/news.jsp?newsId=2021&ln=1&id=2Обявяваме процедура за кандидатстване за студентски мобилности с цел обучение или практика (като приоритет е обучението) за първия семестър на предстоящата 2021/2022 учебна година. Моля обърнете внимание на крайните срокове за кандидатстване в отделните университети (в приложения файл), които са различни.

За повече информация се свържете с Еразъм+ координатора за ФМИ гл. ас. д-р Ваня Иванова: vantod@uni-plovdiv.bg

]]>
2021-04-012021
Работно време на "Учебен отдел" през априлhttp://fmi-plovdiv.org/news.jsp?newsId=2020&ln=1&id=2За периода от 01.04. до 29.04.2021 г.,

 административното обслужване на студентите, от отдел „Учебен“, ще се извършва по следния график:

Инспектор

 Присъствени дни

Дистанционна работа

 

Нели Тодорова

19, 20, 21, 22, 23, 28, 29.04.2021 г.

В приемно време

Понеделник - Петък от 10.00 - 12.00 часа и от 13.30 -15.00 часа.

01, 02, 05, 06, 07, 08, 09, 12, 13, 14, 15, 16, 26, 27.04.2021  todorova@uni-plovdiv.bg

 

Константина Иванова

01, 02, 12, 13, 14, 15, 16.04.2021 г.

В приемно време

Понеделник - Петък от 10.00 - 12.00 часа и от 13.30 -15.00 часа.

 05, 06, 07, 08, 09, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29.04.2021

   kivanova@uni-plovdiv.bg

 

Диана Минчева

05, 06, 07, 08, 09, 26, 27.04.2021 г.

В приемно време

Понеделник - Петък от 10.00 - 12.00 часа и от 13.30 -15.00 часа.

01, 02, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 28, 29.04.2021 

  diamin@uni-plovdiv.bg

Във връзка със спазването на мерките за превенция от заразяване с COVID-19, молим, преди да посетите университета, първо да се свържете с инспектора по ел. поща.

]]>
2021-03-312020
Работно време на Деканата през априлhttp://fmi-plovdiv.org/news.jsp?newsId=1963&ln=1&id=2За периода от 01.04.2021 г. до 30.04.2021 г.,
 административното обслужване на студенти и преподаватели
 от Деканата на ФМИ
ще се извършва по следния график:

секретар

Присъствени дни

Дистанционна работа

Надя Милева
Гергана Колева
каб. 330

02, 05, 06, 07, 08, 09, 14,
19, 20, 21, 22, 23  април 2021 г.

В приемно време

Понеделник - Петък от 10.30 - 12.30 часа
и от 
13.00 -16.00 часа.


1, 12, 13, 15, 16, 26, 27, 28, 29 април

nmileva@gmail.com
gerry.koleva@fmi-plovdiv.orgМануела Генева
каб. 344

01, 02, 12, 13, 14, 15, 16,
26, 27, 28 и 29 април 2021 г.

В приемно време

Понеделник – Петък от 10.00 - 12.30 часа
и от 13.
00 -15.30 часа. 


5, 6, 7, 8, 19, 20, 21, 22, 23 април    geneva@fmi-plovdiv.org

]]>
2021-03-301963
Деветия годишен студентски конгрес (HUMSOS)http://fmi-plovdiv.org/news.jsp?newsId=2010&ln=1&id=2Покана за участие в Деветия годишен международен студентски конгрес по хуманитарни и социални науки (HUMSOS), организиран от университета “Малтепе“ в Истанбул. Конференцията ще се проведе онлайн от 2 до 4 юни 2021 г.

We are proud to announce and invite you for the 9th Annual International Student Congress on Humanities and Social Sciences (HUMSOS) organized by Maltepe University. The conference will take on the internet between June 02 and 04, 2021.

Since 2013, MUISC has brought students from around the world giving them the opportunity to present their research interests and discuss ideas on various important topics in social sciences.

This year, the conference is devoted to the topic of “Adaptation to Pandemic and the New Future”. Please find below some sub-topics that will be discussed under this main theme and details on the dates and logistics. Detailed information will be provided upon request.

We welcome students at both undergraduate and graduate level from all fields of social sciences to actively participate in HUMSOS 2021. We invite students for abstract submissions. The abstracts will be evaluated by the review committee for paper and poster presentations. HUMSOS will be held on the internet. We will share the link later. 

Registration Form: http://form.maltepe.edu.tr/fc?key=4zDzMsE45NXFAa4LFuwkRw==

]]>
2021-03-172010
"Студентски практики - Фаза 2" към МОНhttp://fmi-plovdiv.org/news.jsp?newsId=1894&ln=1&id=2 

Уважаеми студенти, поради възобновяване на дейностите по проект BG05M2OP001-2.013-0001 „Студентски практики – Фаза 2“; Ви съобщаваме, че на страницата на проекта http://praktiki.mon.bg/ имате възможност за регистрация, попълване на профил и избор на работодател. За регистрация вижте тук:  https://praktiki.mon.bg/registration/students#.

Договорите, които студентите ще представят в каб. 330, трябва да са в 3 екз. и придружени с 3 екз. Декларации.

 

Сега, от началото на Пролетния триместър, вече се приемат Договори и на студенти първи курс ОКС "Бакалавър" за практическо обучение.

 

Договори на студентите от ІV. курс ще се приемат в случай, че практиката приключи до датата на държавния им изпит.

При приема на договори на студенти, студентът попълва и Декларация за лична сметка (попълва се в Деканата - 330 каб.).

При представяне на договорите от студента е необходимо фирмата и ментърът да имат сключен договор с ПУ „Паисий Хилендарски“.

Договорите от фирмите също трябва да са в 3 екз. (с оригинален подпис и печат), прикрепен към него списък с имената на менторите, 3 екз. деклерации и регистрационна форма от работодател, които може да се изтеглят от тук: https://uni-plovdiv.bg/news/news/469/ .

На 14, 19 и 20. април 2021 г. от 13:00 ч. до 15:30 ч. ще се приемат договори на студентите, чийто период на обучение е с най-ранна начална дата 26.04.2021 г.

Студентите избират академичен наставник, който е от Факултета по математика и информатика.

Списък на академичните наставници от ФМИ:

Име, фамилия

e-mail

Док-т Гергана Колева

gerry.koleva@fmi-plovdiv.org

Доц. д-р Елена Сомова

eledel72@gmail.com

Доц. д-р Емил Хаджиколев

hadjikolev@uni-plovdiv.bg

Доц. д-р Станка Хаджиколева

stankah@gmail.com

Гл. ас. д-р Елена Тодорова

eli_tod@abv.bg

Гл. ас. д-р Иван Димитров

ivan.dimitrow@abv.bg

Гл. ас. д-р Кремена Стефанова

kvstefanova@gmail.com

Гл. ас. д-р Магдалена Веселинова

maggie.veselinova@gmail.com

Гл. ас. д-р Мариана Крушкова

mik@uni-plovdiv.bg

Гл. ас. д-р Христо Христов

hristo.toshkov@gmail.com

Ас. Иванка Градева

gradeva@uni-plovdiv.bg

]]>
2020-07-131894
ПЛАТФОРМИ И МАТЕРИАЛИ за провеждане на дистанционно обучение РЕДОВНО(Включително 1 курс)http://fmi-plovdiv.org/news.jsp?newsId=1922&ln=1&id=2Платформи и материали за провеждане на дистанционно обучение на РЕДОВНА форма:

]]>
2020-09-271922
ПЛАТФОРМИ И МАТЕРИАЛИ за провеждане на дистанционно обучение ЗАДОЧНО(Включително 1. курс)http://fmi-plovdiv.org/news.jsp?newsId=1950&ln=1&id=2Платформи и материали за провеждане на дистанционно обучение ЗАДОЧНА форма:

]]>
2020-11-251950
ПЛАТФОРМИ И МАТЕРИАЛИ за провеждане на дистанционно обучение МАГИСТРИhttp://fmi-plovdiv.org/news.jsp?newsId=1989&ln=1&id=2Платформи и материали за провеждане на дистанционно обучение

]]>
2021-02-111989
Избираеми дисциплини 2020/2021, Пролетен триместър, РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕhttp://fmi-plovdiv.org/news.jsp?newsId=1998&ln=1&id=2ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ

ПРОЛЕТЕН ТРИМЕСТЪР 2020/2021

(бакалавърски специалности – редовно обучение)

 

 • По учебен план през Пролетния триместър имат задължително избираема дисциплина студентите от:
 • ІІ, ІІІ курс Бизнес информационни технологии; 
 • ІІ, ІІІ, IV курс Информатика; 
 • II, ІІІ, IV курс Софтуерни технологии и дизайн; 
 • ІІ, ІІІ, ІV курс Бизнес математика; 
 • ІІ, ІІІ, IV курс Математика; 
 • ІІ, III, IV курс Приложна математика; 
 • ІІ, III курс Математика и информатика; 
 • ІІ, III курс Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт;
 • III, IV курс Софтуерно инженерство.
 • Броят на студентите за всяка дисциплина е ограничен.
 • Съгласно Наредбата за държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация „учител“, приета с ПМС 289 от 07.11.2016 г., всички студенти от педагогическите специалности изучават 4 задължително-избираеми дисциплини. За Пролетния триместър на 2020/2021 г. всички студенти от 3 курс на специалностите МИИТ и ИТМОМ записват задължително избираема дисциплина № 1. Педагогически и психологически аспекти на оценяването на учениците чрез тестове. Дисциплината НЕ се записва от студенти от други специалности и курсове.
 • Незаписалите избираема дисциплина студенти не получават заверка за настоящия Пролетен триместър.
 • За избираема дисциплина се признава и дисциплина, невключена в учебния план на съответната специалност, по която е положен вече изпит в друга специалност на нашия или други факултети.
 • Студентите могат да запишат и втора избираема дисциплина, което може да стане само в началото на следващия триместър с разрешението на Декана, ако за втората дисциплина има свободни места и не е в полуденя на вече записаната дисциплина.
 • Студенти, нямащи задължение за записване на избираема дисциплина за следващия триместър, но желаещи да запишат такава, подават в началото на следващия триместър молба до Декана, която се удовлетворява при наличие на свободни места.

Записването за избираема дисциплина за Пролетен триместър на 2020/21 уч. г. ще се проведе онлайн на адрес: http://izbiraemi.fmi-plovdiv.org/.

Молим студентите, когато подреждат желанията си за избираеми дисциплини, да не посочват дисциплини, по които вече са провели обучение и имат поставена оценка.

Срок за записване (посочване на желания): до 02.04.2021 г., включително.

 

АНОТАЦИИ НА ИЗБИРАЕМИТЕ ДИСЦИПЛИНИ 

1. Педагогически и психологически аспекти на оценяването на учениците чрез тестове, доц. д-р Ивайло Старибратов, доц. д-р Евгения Ангелова, гл. ас. д-р Ивелина Велчева (САМО за специалности ИТМОМ и МИИТ, 3 курс. Молим студентите от останалите специалности да НЕ записват тази дисциплина.)

Курсът акцентира върху дидактическите тестове като средство за измерване постиженията на тестирани лица при усвояване на определено учебно съдържание. Насочен е към овладяване на основните принципи за съставяне на тестове в средното образование, както и към използването на различни съвременни технологични решения както при съставянето, така и при използването на тестовете. Разглеждат се основните етапи при създаване на тест, типологията на въпросите и задачите, включени в теста, както и характеристиките, които трябва да удовлетворява всеки тест – обективност, надеждност, валидност и др. Курсът запознава подробно с необходимия апостериорен анализ на въпросите и задачите, включени в теста, след неговото изпробване в представителна извадка. Спазването на технологията на изследването е предпоставка за успех в диагностично-изследователската работа на учителя.

2. Приложение на функционалния анализ в диференциалните уравнения, доц. д-р Атанаска Георгиева (за всички) 

В предлагания курс са изложени някои въпроси от функционалния анализ, които се използват в приложните изследвания. Разгледани са следните теми: теорията на нелинейните оператори, включваща различните варианти на метода на неподвижната точка (метод на Нютон-Кантарович, принцип на Шаудер и неговите обобщения), степен на изображение на Лере-Шаудер, елементи от теорията на бифуркациите и монотонните оператори. Тези методи са приложени за решаването на задачи от механиката, физиката и математическата икономика. Изложението е базирано на конкретни примери и е достъпно за студенти и докторанти от всички специалности на ФМИ.

3. Нестандартни задачи по алгебра, проф. дмн Нако Начев (за всички) 

Курсът предлага методи за решаване на специални задачи по алгебра с повишена трудност. Такива задачи се решават в профилираните паралелки по математика в средното училище. Много често при решаване на алгебрични задачи се стига до уравнение от четвърта степен. Тъй като в училище не се изучават общи формули за решаване на уравнение от четвърта степен то могат да се търсят критерии за решаване на такива уравнения с квадратни радикали. Интересен е и проблемът за намиране на броя на корените на алгебричните уравнения в даден интервал. За постигане на тази цел има всевъзможни методи чрез които се решава проблема. Всички тези въпроси ще бъдат включени в настоящия курс.

4. Итерационни методи за корени на полиноми, проф. дмн Петко Пройнов, гл. ас. д-р Слав Чолаков (за всички) 

Един от най-известните числени методи за решаване на уравнения е метода на последователните приближения, известен също като метод на итерациите. В този курс се разглеждат итерациони методи за едновремено намиране на всичките корени на даден полином от степен n>=2.  Курсът дава основа за разработване на курсови и дипломни работи (теоретични разработки или програмно осигуряване на итерационни методи за корени на полиноми).

5. Приложения на алгебрични методи в елементарната  математика, банковото дело и космологията, проф. д.м.н. Тодор Желязков (за всички) 

В противоположност на широко известната космологична хипотеза  (т. е. теорията на големия взрив), според която вселената има начало като един свръх атом с колосална плътност и възниква с единствен негов голям взрив с последващо зараждане и разбягване на галактиките, в избираемата дисциплина се доказва директно, с аксиоматичния метод, че тя претърпява безкраен брой големи взривове без начало и край във времето, с разширения и свивания, т.е. че вселената е циклична. В избираемата дисциплина доказваме, че съзнанието и съвършенството на съзнанието на вселената са се повтаряли и ще се повтарят безбройно много пъти в миналото и в бъдещето. В банковото дело се разглеждат  влогове, кредитиране и лихви и погасявяане на кредитите. Решават се симетрични и антисиметрични системи уравнения,  произволни системи уравнения от висока степен чрез използване на резултантите и уравнения и неравенства. чрез използване  на квадратичните форми.Третира се рационализиране на знаменателя на дроб чрез елементарни методи, чрез използване на най-голям общ делител на полиноми, чрез симетрични полиноми и чрез използване на теория наполетата,  а също и трансформация на уравненията чрез използване на симетричните полиноми. Голяма част от задачите могат да се решават в профилираните паралелки по математика в средното училище и за подготовка на олимпиади.Не е необходима предварителна подготовка на студентите, освен знанията по математика от гимназиалния материал.

6. Приложни алгебрични модели, проф. дмн Манчо Манев, гл. ас. д-р Йордан Епитропов (за всички) 

Настоящият курс се основава на основни алгебрични идеи и тяхното приложение в икономиката, инженерството, физиката, химията, компютърните науки, динамичните системи, численото моделиране... Изучаваните приложения са до голяма степен независими едно от друго и са основани на различни математически идеи. Изследват се различни по вид, характер и сложност проблеми като се търсят решенията им в рамките на разнообразни алгебрични модели и прилагането на различни алгебрични методи. Целта на курса е да мотивира и насърчава инициативата за знания на студентите така, че изученото да има достатъчно въздействие върху последващото им обучение и работа.

7. Теория на графите, проф. дмн Манчо Манев, гл. ас. д-р Асен Христов (БЕЗ специалност Бизнес математика. Молим студентите от специалност БМ да НЕ записват тази дисциплина.) 

Учебната дисциплина „Теория на графите“ запознава с основните понятия за неориентирани и ориентирани графи; основните релации и операции върху графи – свързаност, факторизации и сдвоявания; дава представа за елементарни екстремални задачи върху графи; предлага знания за равнинни графи и оцветяване на графи; изучават се основни твърдения от теорията на графите и класически задачи, решими с графи. Разглеждат се редица практически примери. Основен акцент се поставя на прилагането на теория на графите в области на знанието с дискретно-математически характер, които стоят в основата на информатиката и компютърните науки.

8. Бизнес динамика, проф. дмн Манчо Манев, гл. ас. д-р Асен Христов (за всички) 

Динамичният подход в бизнес икономическите модели се състои в отчитането на фактора време. Целта на настоящия курс е да запознае студентите с класическите и съвременни динамични модели на пазарно поведение в микроикономиката, мениджмънта и маркетинга. Разглеждат се модели, свързани с частичното пазарно равновесие, кривата на обучението, кривата „разходи-ползи“, разпространението на иновации, ефекта от рекламни кампании и др. Във всички тях се правят изводи, подпомагащи вземането на управленски решения за един успешен бизнес. Забележителното е, че с използване на сравнително елементарен математически апарат се получават икономически резултати с голямо теоретично и практическо приложение.

9. Математически основи на автоматизираното управление, доц. д-р Георги Костадинов (за всички)

Разгледани са понятията размито множество, размито отношение и размито изображение, както и операциите над тях. Анализирана е размитостта и неопределеността в задачите възникващи при автоматизирано управление. Формулиран е алгоритъм за ефективно решаване на задачи от математическото програмиране с размити изходни условия. Разгледани са теоретичните основи за вземане на решение при размити релации от предпочитанията в множеството от алтернативи. Курсът е подходящ за всички студенти и докторанти, които желаят да се запознаят с основите на теорията на размитите множества и нейното практическо приложение.

10. Приложение на компютърни алгебрични системи в часовете по математика, проф. д-р Боян Златанов (за всички)

Целта на курса е да се направи елементарно въведение в компютърните алгебрични системи и тяхното приложение в часовете по математика в училище. Идеята е чрез редица приложения да се покаже как може да се облекчи работата на учителя и ученика, да се генерира творческото мислене и да се изгради позитивно отношение към математиката.

11. Проектиране на компютърни системи и хардуер, проф. д-р Асен Рахнев, хон. ас. Радослав Дервишев (Сайбиз) (за всички)

Дисциплината ще запознае студентите с най-новите методики и процеси за про-ектиране на компютърни системи, процесори, контролери и хардуер. Дисципли-ната ще обучава студентите в следните области: 1) Запознаване със структу-рата на компютърната система: Това ще включва запознаване с отделните мо-дули които се използват при създаването на една компютърна система, тяхното взаимодействие и движението на данните. 2) Методика на проектиране: Дисцип-лината също включва запознаване с основни методики за проектиране и модели-ране на хардуер като езика Верилог (Verilog). 3) Практически умения: В рамките на лабораторни упражнения и/или курсови и домашни работи студентите ще имат възможност да проектират процесори, контролери и други структурни части на една компютърна система.

12. Водене на преговори и разрешаване на конфликти I част, проф. д-р Асен Рахнев, хон. ас. Илиан Иванов (за всички)

Конфликтът е постоянен спътник на човечеството и по своята същност е една от формите на борбата за съществуване, един от механизмите на естествения подбор. Конфликтите са обективна реалност и като такива настоящата дисциплина изучава природата, причините, типа и динамиката на конфликтите, пътищата, методите и средствата за тяхното предотвратяване и регулиране. Студентите ще имат възможност да усвоят умения, които да им бъдат полезни при успешното справяне с конфликтни ситуации, ще могат да прогнозират, предотвратяват и разрешават конфликти, ще могат да овладеят изкуството за управление на конфликта. В дисциплината се изучават и различните способи за разрешаване на спорове, основните умения и подходи за убеждаване и водене на преговори. Засегнати са кризите и конфликтите на Балканите, Европа и света, както и способите на дипломацията за управление на международни кризи. Дисциплината е подходящо съчетана с ролеви игри, които поставят участниците в реални ситуации за справяне с различни проблеми.

13. Стратегии за навлизане на пазари, доц. д-р Николай Павлов, хон. ас. Силвия Павлова (за всички)

Без значение дали сте предприемач и искате да наложите свое дигитално реше-ние в дадена

индустрия, или сте в екипа на ИТ компания, който комуникира директно с клиен-тите, едни от най-големите предизвикателства пред вас ще бъдат:

Как да пробиете с продукта си на нов пазар?

Кои са клиентите ви?

Как да ги достигнете, привлечете и задържите?

Как да се защитите от другите фирми, които вече са на този пазар?

Тази дисциплина ще отговори точно на тези въпроси.

Тази дисциплина е самостоятелна, но и допълваща ИД: Предприемачество в ИТ индустрията и ИД: Преговори в ИТ индустрията.

14. Приложна финансова математика, проф. д-р Николай Кюркчиев (за всички)

Целта на курса е получаването на необходимия минимум от знания, свързани с основни понятия и идеи от теорията и практиката на финансовото дело и приложната финансова математика. За практическото прилагане на методите от предлагания курс съществено се използват възможностите на програмната среда MATHEMATICA. Материалът е структуриран както следва: дисконтни и анюитетни изчисления, ефективна стойност на задължения; оценки за бързина на възвръщаемост на финансови потоци; оценки за ефективния размер при геометрично нарастваща премия с отчитане на цената на задължението по емисията, периодичната премия на облигация, следвайки договорения размер на споразумението, цена на облигацията, ако се участва на вторичен пазар; защита на фиксирани доходи; анализ и управление на ценни книжа и други важни компоненти от областта на приложната финансова математика. Особено внимание се отделя на изследването на финансови потоци на фирма и получаването на прецизни оценки за провеждане на свръхчувствителен анализ (включително най-ви теоретични и практически резултати, получени през последните няколко години). Разглеждат се и други актуални въпроси свързани с изследване на така наречените “вътрешни уравнения” за лихвите на произволен инвестиционен проект, определяне на релевантните (съществени) и несъществени решения, изследване на основното уравнение на инвестиции в ценни книжа и ефективност на ценни книжа, финансово управление на човешки ресурси във фирма и рентабилност в подобни инвестиции, прецизиране на бързината на сходимост на някои алгоритми от числения анализ, както и модели на междуотраслов баланс. Особено внимание е отделено на метода на акад. Сендов за намиране само на положителните корени на алгебричен полином и приложението, което този метод намира в областта на приложната финансова математика. Навсякъде, където това е възможно е разгледана възможността за изработване на софтуерни инструменти по тематиката на предлагания курс, реализирани в програмната среда MATHEMATICA. На студентите се предоставят (в pdf формат) оригиани, съвременни пособия, както и електронно пособие (160 стр.) по “Приложна финансова математика”, базиращо се на монографиите: “Einfuhrung in die Finanzmathematik (Lehr- und Handbucher zu Geld, Borse, Bank und Versicherung)”, Oldenbourg Wissenschaftsverlag GmbH, Oldenbourg – с автор Prof. Dr. Jurgen Herzberger и “Initial approximation and root-finding methods”, Wiley-VCH Verlag Berlin - с автор проф. д-р Николай Кюркчиев. На студентите се предоставят и методически пособия за работа в компютърна зала и самостоятелни изследвания.

15. Разработване на уебсайт с Drupal, доц. д-р Анна Малинова, хон. ас. Мария Тотова (Trio Interactive International) (за всички)

Избираемата дисциплина има изцяло практическа насоченост и цели да изгради у студентите умението да планират и разработват свои собствени уеб сайтове с Drupal. Drupal е система за управление на съдържание, но и мощен и гъвкав фреймуърк, който ни дава възможност да създаваме богати функционалности. По време на обучението всеки студент ще разработи свой собствен уебсайт на тема по избор и ще придобие ценни знания и умения в сферата на уеб програмирането. Няма предварителни изисквания, само и единствено желание и мотивация за ра-бота. Всичко останало и необходимо за успешно завършване на проектите си, ко-легите ще научат по време на самия курс.

16. Програмиране в среда Arduino с 32-битови контролери, доц. д-р Светослав Енков (САМО за специалности СИ, СТД, Информатика и БИТ. Молим студентите от останалите специалности да НЕ записват тази дисциплина.)

Целите на курса са студентите да придобият допълнителни познания за програмирането на 32-битови микроконтролери ARM Cortex-M3 и Cortex-M4F (Atmel SAM3X8E и TI LM4F120 процесори) в среди Arduino и Energia и да се запознаят с принципите на създаването на схеми и устройства с тези контролери. Arduino e платформа за електронно прототипиране с отворен код, базирана на гъвкави и лесни за използване хардуер и софтуер. Системата общува със средата, получавайки сигнали от множество сензори и датчици и може да взаимодейства с нея, контролирайки светлини, дисплеи, двигатели и други устройства. Микроконтролерът в платката се програмира с Arduino език за програмиране (базиран на Wiring и подобен на С++) в развойна среда Arduino (базирана на Processing). За нуждите на курса са осигурени платки Arduino Due и TI Stellaris LM4F120 Launchpad, както и множество сензори, дисплеи, бутони, шасита, серво-механизми и прототипни платки, с цел практическото усвояване и прилагане на получените знания. Изисквания – основни познания по програмиране на С++, начални познания по електроника и електротехника (от курса по Физика в средното училище). Не се предвижда да има входен тест. Предимство имат посещавалите другите части на курса („Програмиране в среда Arduino” и „Програмиране в среда Arduino за напреднали”). Курсът завършва с разработка и защита на индивидуален проект (схема и програма на устройство с Arduino) и текуща оценка. Дисциплината е предназначена за студентите на ФМИ от всички специалности и курсове, но се препоръчва на студентите, изучавали вече дисциплини, свързани със С++ и Компютърни Архитектури.

17. Следене и управление на космически апарати (с Java), доц. д-р Силвия Гафтанджиева, гл. ас. д-р Георги Пашев, д-р Христо Инджов (за всички)

Дисциплината е въведение в системите за следене и управление (MCS – Monitoring and Control Systems) и приложението им в космическия сектор и космически мисии. Обобщени са  основните европейски стандарти и системи използвани от европейската космическа агенция. Съдържанието е базирано на учебна MCS разработена с помощта на Java и Spring Framework. Представени са (в опростен вид) основните потоци за събиране на телеметрия и изпращане на телекоманди, както и компонентите които ги изграждат. Всяко упражнение има за цел да попълни липсваща функционалност в учебната MCS с помощта на Java – работа със специфични файлови формати (JSON) и парсването им, битови манипулации и конвертиране на обекти, кодиране и декодиране на бинарни потоци, реализация на алгоритъм за съпоставяне на бордово(onboard) с наземно(ground) време, синхронизация на обекти в многонишкова среда, съхраняване и извличане на данни. Предоставени са графичен симулатор (GS) на космичски апарат реализиран с Unity и графичен потребителски интерфейс (GUI) за управление на системата разработен с Angular.

18. Компютърна обработка на фотоизображения, доц. д-р Светослав Енков и докт. Емил Ангелов (САМО за специалности СИ, СТД, Информатика и БИТ. Молим студентите от останалите специалности да НЕ записват тази дисциплина.)

Целите на курса са студентите да придобият познания за софтуера за обработка – основно Adobe Photoshop и приложно-математическата и информатическа ос-нова на изображенията. Математиката, превърната в код зад графиката. Характерът на курса съчетава теория с практика. Всеки разглеждан аспект е представен с практическа работа с редактор за изображения, както и с експери-ментален код, онагледяващ принципите. В процеса на обучение, студентите избират персонално посоката на фокусиране: външно-потребителско-практическа или вътрешно-кодерско-математическа.

19. Обектно-ориентирано проектиране със С++, доц. д-р Силвия Гафтанджиева (БЕЗ специалност Софтуерно инженерство. Молим студентите от специалност СИ да НЕ записват тази дисциплина.)

Курсът има за цел задълбочено изучаване на обектно-ориентираната парадигма за проектиране и реализация на софтуерни системи. В рамките на курса студентите се запознават с принципите на обектно-ориентираното програмиране и основни понятия на обектно-ориентирания подход. Особено внимание е отделено на основните методи на обектно-ориентирания анализ и проектиране, както и на средства за представяне на обектно-ориентирани модели. С цел разработване на реални обектно-ориентирани програмни системи детайлно се разглеждат обектно-ориентираните възможности на езика C++. В резултат от задълбоченото изучаване на включените в курса теми, студентите ще могат свободно да използват и прилагат основните понятия, средства и методи на обектно-ориентираното проектиране и програмиране при създаване или оценяване на конкретни обектно-ориентирани програмни системи.

20. Икономическа политика на България и света, доц. д-р Елена Сомова, Светозар Гледачев (за всички)

Дори за хората, преживяли прехода от социализъм към пазарно стопанство е трудно да асимилират какво точно се е случило. Всеки има гледна точка, но истината винаги е различна.  Всеки знае парче от пъзела, но не вижда цялата картина. А какво остава за хората родени след или около 1989 год. Те виждат само хаос. Но в хаосът винаги има ред.  Курсът търси този ред и отговаря на въпросите от къде е тръгнала българската икономика през какви фази минава и накъде върви. Какви промени следват, през какви етапи ще се премине. Много хора искат да станат бизнесмени, но не знаят посоката на  икономиката и инвестират в грешни отрасли, предварително обречени на загуба. Следва фалит. Това води до социални последици, безработица, загуба на капитал и загуба на време за  пренастройване на икономиката. Това е една от причините  България да е най-бедна в Европейския Съюз. Курсът дава знания и методи как всеки да намери правилната икономическа посока и реализация в един свободен пазар.

21. Интелектуална собственост в интернет, доц. д-р Иван Шотлеков, хон. преп. д-р Владимир Вълев (за всички)

Целта на курса е да запознае студентите с особеностите на т. нар. интелектуална собственост в интернет. Интернет стана неделима част от човешкия живот и наред с многото предимства използването му носи и проблеми от правно естество. Една част от тях е свързана с даването на възможност на определен продукт да достигне до хора, които не могат да си позволят оригинала или пък изобщо не биха си го купили. По този начин пропуснатите ползи за законния собственик са неосезаеми, а възвращаемостта на инвестициите e значително по-ниска. Този факт налага да се отделя все по-голямото внимание на авторскоправната защита на съдържанието на интернет сайтовете с цел избягване на недобросъвестни практики в това отношение, извършвани от трети лица. Интелектуалната собственост представлява всички онези творения на човешкия ум / изобретения, творби, ноу – хау/, които му дават конкурентно предимство. С други думи, интелектуалната собственост обхваща всички онези произведения, които са резултат от човешки знания и идеи, защитими от закон: такива са търговските марки, патентите, авторските права и търговските или промишлени тайни. Получените знания от студентите могат да им бъдат полезни в практиката, независимо дали са в ролята на възложители или изпълнители на проекти в интернет.

22. Предизвикателства пред развитието на информационните технологии в Европейския съюз, доц. д-р Иван Шотлеков, хон. преп. Цветелина Мелева (за всички)

Обединението на Европа е най-значимото историческо събитие на ХХ век. Пространството на свобода, сигурност и правосъдие, което формира ЕС, създава безпрецедентни възможности за развитие във всяка една стопанска и обществена сфера, особено развитието на дигиталните технологии (напр. изкуствения интелект  и Интернет на нещата). Големите масиви от данни и изкуственият интелект могат да помогнат за намирането на решения на много от проблемите в обществото — от здравеопазването до селското стопанство, сигурността и производството.   Стра-тегическата рамка, разработена от водещия орган на ЕС – Комисията, е съобразена с основните ценности и дава на гражданите увереността да приемат основаните на изкуствения интелект решения и същевременно насърчава предприятията да разра-ботват такива в областта на цифровите технологии. Целта на настоящия лекционен курс е да запознае амбициозните млади хора, из-брали Информатика и компютърни науки или Математика за своя професия, с въз-можностите и предизвикателствата пред необратимото развитие на дигиталните технологии в нашия общ дом - Обединена Европа.

23. От нула до безкрайност, доц. д-р Марта Теофилова, хон. ас.  д-р Елена Толстошеева, Quality Engineer (Sensata Technologies, Plovdiv) (за всички)

Математиката, като основа за разбиране на всичко около нас, от квантовите състояния на атомите, до движението на планетите около слънцето, може да ни разкрие един невидим свят на формите, където нулата преобръща света с главата надолу, където "точно" 1.62 е красиво, а 2.72 може да предскаже растежа на коронавируса, 3.14 е в основата на всеки кръг, статистиката ни обяснява кой от колко смартфони ще са дефектни, фрактали правят възможен стар трек, пеперуда предизвиква ураган, Ешер трансформира равнина в криволинейна повърхност, ..., за да зърнем накрая началото на безкрайността.

24. Информационна и комуникационна сигурност, доц. д-р Генчо Стоицов, хон. ас. Стефан Тафков (за всички)

Целта на курса е студентите да се запознаят с актуални подходи за подобряване на сигурността на информационните и комуникационни системи. Разглеждат се възможни уязвими места в информационната и мрежова инфраструктура, използвани подходи за хакване на системи и устройства, съществуващи средства за атака и противодействие. Предвидено е разработването на малък комуникационен проект с прихващане и анализ на информацията.

25. Програмиране на мобилни приложения в Android среда с Kotlin, доц. д-р Владимир Вълканов, маг. Минчо Симов (за всички)

Целта на курса е студентите да придобият практически умения за създаване на мобилно приложение в Android среда чрез програмния език Kotlin. Запознаване с Android studio и подобрени-ята в езика Kotlin. Различията между архитектурните модели MVC, MVP и MVVM при създаване на Android приложения. Коя от тях се препоръчва и използва от разработчиците на Google. Con-tent provider и как работи. UI – менюта, новия Constraints layout, RecyclerView. Очакваните резул-тати са свързани с придобиване на знания и умения за изграждане на самостоятелни мобилни приложения в среда Android.

26. Когнитивна роботика, проф. д-р Станимир Стоянов, гл. ас. д-р Ася Тоскова (за всички)

Целта на курса е студентите да получат начални знания за възможностите за програмиране на хуманоидни роботи от класа NAO. В курса са включени избрани теми, представящи общата архитектура на роботите, използване на сензорната система, опериране на механиката (движения). Особено внимание се отделя на управлението и планиране на работата на роботите. В рамките на курса се провеждат практически занятия със студентите под формата на турнир по футбол за роботи. Използва се образователния сървър на RoboCup – ежегодно световно първенство по футбол за роботи. Програмирането на роботите е на Java. Студентите работят в екипи (отбори), работа на които се оценява.

27. Въведение в роботика с „Robobо“ (Андроид версия), проф. д-р Станимир Стоянов, инф. Йордан Тодоров (за всички)

Роботиката все повече навлиза в човешкото ежедневие. В началото на века за-почна употребата на лични мобилни телефони да става все по-популярна и в на-ше време вече всеки притежава такъв. Така роботиката прокарва път към жи-вота на всеки човек, било то под формата на прахосмукачка, детска играчка или други. Скоро притежанието на робот помощник ще е нещо напълно обичайно. В дисциплината ще се запознаем с роботи „Robobo“ и ще се научим да пишем прог-рами за тях. Robobo съчетава мобилна база заедно с вашия смартфон, за да създа-де следващото поколение образователни роботи. Той се състои от две части – „базата“, която е тялото на работа, и вашия смартфон, който играе ролята на неговия мозък. Настоящите смартфони съдържат най-новите технологии по отношение на сензори, процесор и комуникационни възможности, а заедно с мо-билността, чувствителността на ниско ниво и жестовите възможности, осигу-рени от базата, Robobo се превръща в оптималния инструмент за започване на обучението на интелигентна роботика. ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ: Познания по Java, познания по Android.

28. Въведение в уеб програмирането с Java и JavaScript, доц. д-р Емил Дойчев, хон. ас. Николай Петков (Проксиад) (за всички)

Курсът е практически и е насочен към изучаване на инструменти и технологии, необходими за изграждане на съвременно Java и JavaScript базирано web приложение. По време на курса стъпка по стъпка се изгражда работещо web приложение с технологиите SpringBoot, Spring MVC и ReactJS. Курсът е предназначен за студентите, изучавали Java.

29. Бизнес приложения за Интернет с PHP и MySQL, проф. д-р Минчо Сандалски (за всички)

Целта на курса е студентите да овладеят необходимите теоретични знания и практически умения за сървърно програмиране в глобална мрежова среда, като използват софтуерни инструменти като HTML, PHP и MySQL за разработване на Internet – приложения. Особено внимание се обръща на проектирането, реализирането и обработването на бази данни, коитo се създават със системата за управление на релационни бази данни MySQL. Изучават се и се прилагат основните средства за програмиране чрез сървърния език PHP. Изяснява се механизмът на взаимодействие с приложението Web-сървър Apache. Крайният резултат на курса се състои в създаване на динамичен Web-сайт на базата на архитектурата клиент-сървър. Курсът се провежда в компютърна зала и изисква определен запас от знания и умения за работа с HTML, с релационни бази данни и с технологията на обектно-ориентираното програмиране. Курсът приключва с разработване и защита на собствен проект.

30. Въведение в машинното самообучение, доц. д-р Николай Павлов, ас. Симеон Монов (за всички)

Машинното самообучение (МС) е клон от компютърните науки, който се занимава с изграждане на обучаващи алгоритми, даващи възможност на компютрите да извършват действия без да са изрично програмирани за това. В последните години, МС играе важна роля в приложения като разпознаване на образи, обработка на естествен език, разпознаване на реч, самоуправляващи се коли и други. Курсът е с изцяло практическа насоченост и ще представи основите на МС чрез TensorFlow, библиотека за Deep Learning, създадена от Google. Темите, които ще се разгледат, включват трите основни вида обучение: обучение с учител, подсилено обучение и обучение без учител. Ще бъдат представени добри практики за обработка на данни, създаване на визуализации, изграждане на модели и оценяването им. Създадените модели ще бъдат публикувани и достъпни чрез REST API. Курсът се провежда в компютърна зала.

31. Разработка на уеб приложения с ReactJS, проф. д-р Ангел Голев, докторант Тодор Иванов (за всички)

Курсът има за цел да запознае участниците с една от най-известните и бързи JavaScript библиотеки за изграждане на клиентски интерфейс ReactJS. Разработвана и поддържана от Facebook и Instagram, ReactJS все повече намира употреба при създаване на потребителки интерфейс за динамични уеб приложения. ReactJS действа върху изгледа на МVC шаблона и може да се използва и с други структури като Angular и Node. Тази технология е широко използвана в индустрията и сайтове като AirBnB, Imgur и Feedly. В този курс студентите ще се запознаят с основите на React, като ще бъдат разгледани подробно нейните функции. Специално внимание е отделено на  възможностите за използване на ресурси от сървър и изграждане на Single-Page Application с помощта на React.

32. Тестване на Single page приложения, доц. д-р Тодорка Терзиева, докторант Здравка Страхинова (за всички)

Курсът има за цел да запознае студентите с различните технологии за тестване на single page приложения. Ще бъдат разгледани различни видове тестове, начини за интегрирането им в едно single page приложение и как могат да бъдат генерирани подробни справки с резултатите от тяхното изпълнение. Дисциплината ще се фокусира върху използването на Angular framework, като ще се правят съпоставки с други библиотеки и работни рамки.
Дисциплината е подходяща както за начинаещи, така и за студенти, които имат основни познания в изграждане на HTML страници, тяхното базово стилизиране и елементарни JavaScript познания.

33. Дигитален маркетинг и SEO Оптимизация – ІІ част, доц. д-р Тодорка Терзиева, докторант Николай Чочев (за всички)

Курсът ще Ви предостави знания и умения в областта на дигиталния маркетинг и SEO оптимизацията. Той ще Ви запознае подробно с най-известните и често използвани социални мрежи и трикове, предоставяйки Ви всички необходими знания за правилното управление на социалните ви профили и онлайн инструменти. По време на курса ще разгледаме най-добрите практики за представяне на даден продукт/услуга или самите Вас в интернет пространството. Ще се научите как да създавате и оптимизирате Youtube видеоклипове, как да ги рекламирате и разпространявате. Ще се запознаете с възможностите, които LinkedIn ви предоставя за професионалното представяне на Вас и Вашия бизнес. Всеки от курса ще се научи да прави основна on-page оптимизация на един проект и да работи по ежемесечна off-page оптимизация. Дисциплината е самостоятелна, но и допълваща Избираемата дисциплина Дигитален маркетинг и SEO Оптимизация.

]]>
2021-03-081998
Преддипломен стаж И, БИТ, СТД, СИ, 4 курс, РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕhttp://fmi-plovdiv.org/news.jsp?newsId=2022&ln=1&id=2ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА СТАЖАНТСКИ ПОЗИЦИИ:

 • Сайбиз България ООД (http://www.sibiz.net/). „Сайбиз“ е американска компания, произвеждаща микропроцесори и компютърни компоненти. За повече информация и събеседване, се свържете с г-н Радослав Дервишев (0899 415 389, chipwhiz@yahoo.com) до 12.05.2021 г., вкл.


Преддипломният стаж за студентите от 4-ти курс на специалности „Информатика“, “Бизнес информационни технологии“, „Софтуерни технологии и дизайн“ и „Софтуерно инженерство“, редовно обучение, ще се проведе през Пролетния триместър в периода от 31.05.2021 г. до 10.06.2021 г., вкл.

Студентите, които работят по специалността си във фирма или могат самостоятелно да уредят стажантско място във фирма, имат възможност да провеждат стажа там. За целта в срок до 19.05.2021 г. вкл. трябва да заявят това на академичния си наставник, като съобщят позицията, на която ще бъдат на стаж, трите имена и контакти (телефон и e-mail адрес) на обучаващия ги ментор и най-късно до 27.05.2021 г. вкл. да представят на академичния си наставник подписан и подпечатан от фирмата договор по следния образец (без Приложение 2) – сканиран или на хартиен носител (3 бр.)

Договор за практика по специалността.

В случай че фирмата вече има сключен действащ договор с ПУ, е достатъчно студентите да информират академичния си наставник и да представят само Приложение 1 (последната страница от този файл – формуляр на договора). Проверка дали дадена фирма има сключен договор може да бъде направена в кабинет 344, тел.: 032/261-740 (служебен), geneva@fmi-plovdiv.org (Мануела Генева).

Задължително е поне веднъж студентите да се свържат с наставника си, за да му предоставят и своите данни за контакт, като изпратят по имейла на академичния си наставник следната информация – изтегли бланка за попълване (информация за студент, фирма и обучаващ ментор). 

Забележка: ФМИ може да осигури ограничен брой места във фирми.

Всички студенти, които не са намерили фирма за провеждане на стажа, ще бъдат разпределени по фирми, осигурени от ФМИ, като записването ще се осъществи онлайн от 25.05.2021 г. до 27.05.2021 г., вкл. Ще бъде публикувана допълнителна информация относно записването в тази обява.

Класирането по фирми ще бъде извършено според средния успех от следването до момента. До 29.05.2021 г., вкл., студентите, участващи в записването за стаж във фирми, осигурени от ФМИ, ще бъдат информирани в коя фирма са класирани. 

Приложение 2 се попълва от обучаващия ментор в един екземпляр при приключване на стажа и се представя на академичния наставник.

Молим, след приключване на стажа, всеки студент, който самостоятелно е уредил стажантското си място, да представи Приложение № 2 на академичния си наставник в срок най-късно до 16.06.2021 г. вкл., за да бъдат нанесени оценките в изпитните протоколи на дисциплината своевременно. 

 

Академичните наставници за двете специалности са следните:

за специалност „Информатика“

за специалност „Бизнес информационни технологии“

за специалност „Софтуерни технологии и дизайн“

за специалност „Софтуерно инженерство“

 

Разпределение на студентите по факултетни номера:

Специалност "Информатика"

Специалност "Бизнес информационни технологии"

ас. Иванка Градева

гл. ас. д-р Милена Петкова

гл. ас. д-р Мария Василева

гл. ас. д-р Елена Тодорова

1101261090

1601261019

1701261001

1701261003

1701261004

1701261006

1701261007

1701261008

1701261009

1701261010

1701261012

1701261015

1701261016

1701261017

1701261018

1701261019

1701261020

1701261021

1701261022

1701261023

1701261024

1701261025

1701261026

1701261027

1701261028

1701261031

1701261032

1701261033

1701261034

1701261037

1701261041

1701261044

1701261045

1701261046

1701261047

1701261048

1701261049

1701261056

1701261059

1701261060

1701261063

1701261064

1701261066

1701261067

1701261068

1701261069

1701261071

1701261074

1701261076

1701261077

1701261078

1701261081

1701261083

1701261086

1701261087

1701261088

1701261089

1701261091

1701261092

1701261093

1701261094

1701261095

1701261097

1701261098

1701261099

1701261104

1801261016

1801261039

1801261095

2001261091

2001261093

2001261097

1601561039

1601561056

1601561071

1601561083

1601561100

1701561001

1701561002

1701561003

1701561004

1701561005

1701561006

1701561007

1701561008

1701561009

1701561010

1701561011

1701561012

1701561013

1701561014

1701561015

1701561016

1701561017

1701561018

1701561020

1701561022

1701561023

1701561024

1701561026

1701561027

1701561028

1701561030

1701561033

1701561037

1701561038

1701561041

1701561042

1701561043

1701561045

1701561046

1701561047

1701561048

1701561050

1701561051

1701561052

1701561053

1701561054

1701561056

1701561058

1701561060

1701561061

1701561063

1701561064

1701561065

1701561066

1701561068

1701561070

1701561071

1701561072

1701561073

1701561075

1701561076

1701561077

1701561078

1701561079

1701561082

1701561083

1701561084

1701561085

1701561086

1701561087

1701561088

1701561089

1701561090

1701561091

1701561092

1701561093

1701561095

1701561098

1701561099

1701561100

1701561102

1701561103

1701561105

1701561106

1701561107

1801561070

1801561090

1901561097

 

Специалност "Софтуерни технологии и дизайн"

Специалност "Софтуерно инженерство"

гл. ас. д-р Ивелина Велчева

гл. ас. д-р Слав Чолаков

гл. ас. д-р Магдалена Веселинова

ас. Антония Добрева

1301681122

1601681035

1701681001

1701681002

1701681004

1701681005

1701681006

1701681007

1701681008

1701681009

1701681010

1701681011

1701681012

1701681013

1701681014

1701681015

1701681016

1701681017

1701681018

1701681019

1701681020

1701681021

1701681022

1701681023

1701681024

1701681025

1701681026

1701681027

1701681028

1701681029

1701681030

1701681031

1701681032

1701681033

1701681034

1701681035

1701681036

1701681038

1701681039

1701681040

1701681041

1701681042

1701681043

1701681044

1701681046

1701681048

1701681049

1701681051

1701681052

1701681053

1701681054

1701681055

1701681056

1701681057

1701681058

1701681059

1701681060

1701681061

1701681062

1701681064

1701681065

1701681067

1701681068

1701681069

1701681070

1701681071

1701681072

1701681073

1701681074

1701681076

1701681077

1701681078

1701681079

1701681080

1701681081

1701681082

1701681083

1701681084

1701681087

1701681088

1701681089

1701681090

1701681091

1701681092

1701681093

1701681094

1701681095

1701681096

1701681098

1801681094

1801681095

1701321001

1701321002

1701321003

1701321004

1701321006

1701321007

1701321009

1701321010

1701321011

1701321012

1701321013

1701321014

1701321015

1701321016

1701321018

1701321019

1701321020

1701321021

1701321022

1701321023

1701321025

1701321026

1701321027

1701321028

1701321029

1701321031

1701321032

1701321033

1701321035

1701321036

1701321037

1701321038

1701321039

1701321040

1701321041

1701321042

1701321043

1701321045

1701321046

1701321049

1701321050

1701321051

1701321052

1701321055

1701321056

1701321057

1701321058

1701321059

1701321060

1701321061

1701321062

1701321063

1701321064

1701321065

1701321066

1701321067

1701321068

1701321069

1701321070

1701321072

1701321073

1701321074

1701321075

1701321076

1701321077

1701321078

1701321079

1701321080

1701321082

1701321083

1701321084

1701321085

1701321086

1701321087

1701321088

1701321089

1701321090

1701321091

1701321092

1701321093

1701321094

1701321095

1701321096

1701321097

1701321099

1701321100

1701321101

1701321102

1701321103

1701321104

1701321105

1701321106

1701321107

1701321108

1701321109

1701321110

1801321013

1901321108

]]>
2021-04-042022
Важно за дипломираните бакалаври и магистри през учебната 2019-2020 г.http://fmi-plovdiv.org/news.jsp?newsId=2019&ln=1&id=2ВАЖНО

ЗА ДИПЛОМИРАНИТЕ БАКАЛАВРИ И МАГИСТРИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019-2020 ГОДИНА

 

Всички дипломирани студенти, през учебната 2019-2020 г., могат да подпишат дипломите си при съответния инспектор, от  Учебен отдел, в посочените периоди, по определения график.

След подписване на готовата диплома, всеки студент, задължително трябва да посети  университетския информационен център в Ректората, кабинет № 2, Златка Владимирова, за да сканира своята диплома за регистъра на Министерството на образованието и науката.

Несканираната диплома е невалидна.

Във връзка с Вашето завършване е необходимо да попълните анкета,
която да представите в Учебен отдел при подписването на дипломите.
Анкетата можете да изтеглите от тук.

 

 • При Диана Минчева – от 05.04. до 09.04.2021 г., специалностите:

Бакалаври

 1. Бизнес информационни технологии РБ
 2. Софтуерни технологии и дизайн ЗБ
 3. Информатика ЗБ

Магистри

 1. Обучение по информатика и информационни технологии в училище РМ1
 2. Обучение по информатика и информационни технологии в училище РМ2
 3. Бизнес информатика с английски език РМ1
 4. Бизнес информатика с английски език РМ2
 5. Технология на софтуерното производство и внедряване РМ1
 • При Константина Иванова – от 12.04. до 16.04.2021 г., специалностите:

Бакалаври

 1. Бизнес математика
 2. Софтуерно инженерство РБ
 3. Софтуерни технологии и дизайн РБ - Стикерите са налични.

Магистри

 1. Софтуерни технологии със специализация графични среди  и  потребителски интерфейси РМ1
 2. Софтуерни технологии със специализация графични среди  и  потребителски интерфейси РМ2
 3. Софтуерни технологии със специализация системи с  изкуствен  интелект РМ1
 4. Софтуерни технологии със специализация системи с  изкуствен  интелект РМ2
 5. Софтуерни технологии със специализация мобилни системи и приложения РМ1
 6. Софтуерни технологии със специализация мобилни системи и приложения РМ2
 7. Софтуерни технологии със специализация софтуерни архитектури и средства РМ1
 8. Софтуерни технологии със специализация софтуерни архитектури и средства РМ2
 • При Нели Тодорова – от 19.04. до 23.04.2021 г., специалностите:

Бакалаври

 1. Бизнес информационни технологии ЗБ
 2. Информатика РБ
 3. Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт РБ
 4. Математика РБ
 5. Математика и информатика РБ
 6. Приложна математика РБ

Магистри

 1. Обучение по ИТ в началното училище ЗМ
 2. Обучение по ИТ в прогимназията ЗМ
 3. Обучение по математика в училище РМ1
 4. Обучение по математика в училище РМ2
 5. Приложна математика РМ1
 6. Приложна математика РМ2
 7. Педагогика на обучението по информатика и информационни технологии РМ 

Неподписалите в посочените срокове, могат да направят това  след 10.05.2021, всеки работен ден, в приемното време.

]]>
2021-03-312019