Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Интелигентна обработка на данни (Практикум)    English
Факултет по математика и информатика - Интелигентна обработка на данни (Практикум)

 Лектор  н. с. Георги Фурнаджиев
Анотация
       Големите обеми от данни, като например базите от данни на Интернет-търсачките или натрупаните масиви от големите фирми предполагат нови методи за тяхната обработка. Класическите средства на статистическия анализ, както и простата сортировка или търсене дават добра, но далеч не пълна картина на “състоянието на нещата”. С помощта на методи, гранични между базите от данни, изкуствения интелект и статистиката, можем да получим отговори на нови въпроси, като например откриване на неявно зададени факти и закономерности. Общите идеи, както и някои от тези методи, са предмет на настоящия курс. Подходящ за студенти с познания по програмиране и интереси към базите от данни и изкуствения интелект.
Съдържание

А) Семинарни упражнения

1. Подготовка на данни за обработка.
2.
Алгоритми за класификация на данни.
3. Алгоритми за клъстеризация на данни.
4. Алгоритми за намиране на асоциативни правила.
5. Приложения в текстови бази от данни.
6. Приложения в Интернет-ориентирани системи.

Б) Лабораторни упражнения

1. Разработка и защита на курсов проект.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ