Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Програмиране за Интернет с HTML и JavaScript    English
Факултет по математика и информатика - Програмиране за Интернет с HTML и JavaScript
 Лектор  доц. д-р Минчо Сандалски
Анотация
      Целта на избираемата дисциплина е студентите да получат базови знания за основните понятия, методи, технологии и програмни средства, които се използват в теорията и практиката за програмиране в Internet, насочени към информационната услуга World Wide Web. Особено внимание се обръща на възможностите на езиците HTML и JavaScript, които се използват за реализиране на Wеb-страници. Студентите ще бъдат запознати с базовите средства за представяне на мултимедийни елементи и хипервръзки в Web-страниците, както и с възможностите за диалог с посетителите на Web-сайтове.
Съдържание
1. Програмиране в глобална мрежова среда - основни понятия, структура и организация. Информационни услуги. World Wide Web.
2. Проектиране и реализиране на Web-страници чрез HTML.
3. Създаване на ефекти, които се използват в Web-страниците.
4. Списъци и таблици - създаване и оформяне.
5. Създаване на хипервръзки.
6. Вмъкване на графични изображения и звук в Web-страници.
7. Създаване на прости и комбинирани рамки.
8. Взаимодействие между езиците HTML и JavaScript.
9. Създаване на интерактивност в Web-страниците чрез JavaScript: видове прозорци за диалог с потребителя.
10. Основни структури от данни и оператори на езика JavaScript.
11. Видове събития и функции за обработване на събития.
12. Обработване на форми.
13. Създаване на проект за информационна Интернет-технология
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ