Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Учебен график Изпитни сесии Информатика – задочно    English
Факултет по математика и информатика - Информатика – задочно
Последна актуализация: 18.06.2019 г.
 
ИЗПИТНИ СЕСИИ през 2018/19 учебна година
на специалност „ИНФОРМАТИКА“ – ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

I курс
Триместър Учебна дисциплина Изпит Час Поправка Час
Есенен
(А)
Линейна алгебра и аналитична геометрия,
проф. Манчо Манев
17.11.2018 (събота)
24.11.2018 (събота)
423 ауд.
10:00 20.06.2019
436 с.з.
 10:00
Въведение в компютърните науки,
проф. Георги Тотков
20.10.2018 (събота)
27.10.2018 (събота)
423 ауд.
10:00 18.06.2019
446 к.з.
09:00
Зимен
(Б)
Информационни технологии 
доц. Евгения Ангелова
03.02.2019 (неделя)
246 к.з.
10.02.2019 (неделя)
446 к. з.

14:00

10:00

25.06.2019
546 к.з.
09:00 
Програмиране (С++)
доц. Николай Касъклиев
19.01.2019 (събота)
446 к. з.
26.01.2019 (събота)
246 к. з.
10:00

14:00
24.06.2019
346 к.з.
 09:00
Английски език Текуща оценка 26.06.2019
346 к.з.
 14:00
Пролетен
(В)
Операционни системи
проф. Ангел Голев

20.04.2019 (събота)
422 ауд.
11.05.2019 (събота)
435 с.з.

10:00  27.06.2019
422 ауд.
14:00 
Програмиране на Java
доц. Владимир Вълканов

18.05.2019 (събота)
346 к.з.
25.05.2019 (събота)
146 к.з. 

10:00   21.06.2019
446 к.з.
10:00  
Математически анализ
доц. Теменужка Пенева
01.06.2019 (събота)
422 ауд.
08.06.2019 (събота)
422 ауд. 

14:00

10:00

 28.06.2019
146 к.з.
10:00 
II курс
Триместър Учебна дисциплина Изпит Час Поправка Час
Есенен
(А)
Модели на реални процеси
доц. Теменужка Пенева
Текуща оценка  28.06.2019
146 к.з.
10:00  
Уеб програмиране (HTML, CSS, JS)
доц. Елена Сомова
18.11.2018 (неделя)
25.11.2018 (неделя)
446 к. з.
10:00 25.06.2019
535 к.з.
 10:00 
Избираема дисциплина Текуща оценка
Зимен
(Б)
Бази от данни 
проф. Станимир Стоянов
03.02.2019 (неделя)
446 к. з.
09.02.2019 (събота)
546 к. з.
10:00 19.06.2019
246 к.з.
10:00  
Геометрия 
гл. ас. д-р А. Христов
16.02.2019 (събота)
23.02.2019 (събота)
423 ауд.
10:00 15.06.2019
422 ауд.
10:00
Обектно-ориентирано програмиране (Java)
проф. Станимир Стоянов
20.01.2019 (неделя)
26.01.2019 (събота)
446 к. з.
10:00
14:00
21.06.2019
446 к.з.
10:00  
Практикум по ООП и БД 
доц. Владимир Вълканов
Текуща оценка 21.06.2019
446 к.з.
 10:00 
Пролетен
(В)
Компютърни архитектури
гл. ас. Стоян Черешаров
18.05.2019 (събота)
25.05.2019 (събота)
422 ауд. 
 14:00 24.06.2019
246 к.з.
10:00  
Софтуерни технологии
доц. Ася Стоянова
 01.06.2019 (събота)
08.06.2019 (събота)
146 к.з.

14:00
10:00

26.06.2019
346 к.з. 
 10:00 
Дискретна математика
доц. Т. Глушкова

21.04.2019 (неделя)
422 ауд.
12.05.2019 (неделя)
435 с.з.

10:00  21.06.2019
532 к.з.
14:00  
Избираема дисциплина  Текуща оценка
III курс
Триместър Учебна дисциплина Изпит Час Поправка Час
Есенен
(А)
Компютърни мрежи и комуникации,
проф. Иван Ганчев
21.10.2018 (неделя)
27.10.2018 (събота)
446 к. з.
10:00 20.06.2019
547 к.з.
10:00
Алгоритми и структури от данни,
проф. Ангел Голев
10.11.2018 (събота)
423 ауд.
17.11.2018 (събота)
424 ауд.
10:00 27.06.2019
422 ауд.
14:00
Разпределени приложения,
проф. Антон Илиев
24.11.2018 (събота)
01.12.2018 (събота)
446 к. з.
10:00 24.06.2019
434 к.з.
10:00
Избираема дисциплина Текуща оценка
Зимен
(Б)
Компютърна графика
доц. Димчо Димов
10.02.2019 (неделя)
436 с. з. и 536 к. з.
23.02.2019 (събота)
436 с. з. и 535 к. з.
10:00  19.06.2019
434 к.з.
435 с.з.
 10:00
Вероятности и приложна статистика 
гл. ас. Петър Копанов
26.01.2019 (събота)
02.02.2019 (събота)
146 к. з.
14:00  23.06.2019
146 к.з.
10:00 
Практика по специалността Текуща оценка
Избираема дисциплина  Текуща оценка
Пролетен
(В)
Изкуствен интелект
проф. Станимир Стоянов
 18.05.2019 (събота)
25.05.2019 (събота)
246 к.з.
10:00  25.06.2019
146 к.з.
 10:00
Шаблони за проектиране (Design Patterns)
доц. Ася Стоянова

20.04.2019 (събота)
546 к.з.
11.05.2019 (събота)
346 к.з. 

10:00 26.06.2019
346 к.з. 
 10:00
Практикум по софтуерни технологии
доц. Ася Стоянова
 Текуща оценка  26.06.2019
346 к.з.
 10:00
 Избираема дисциплина  Текуща оценка
IV курс
Триместър Учебна дисциплина Изпит Час Поправка Час
 Есенен
(А)
Компютърна лингвистика,
проф. Георги Тотков
20.10.2018 (събота)
27.10.2018 (събота)
423 ауд.
14:00
10:00
18.06.2019
446 к.з.
09:00
Уеб сървърни езици,
доц. Николай Павлов
03.11.2018 (събота)
10.11.2018 (събота)
546 к. з.
10:00 21.06.2019
424 ауд.
10:00
Компютърни числени методи, 
гл. ас. д-р Павлина Атанасова
17.11.2018 (събота)
547 к. з.
24.11.2018 (събота)
246 к. з.
10:00 25.06.2019
536 к.з.
10:00
Избираема дисциплина Текуща оценка 
Зимен
(Б)
Информационно моделиране С# 
проф. Антон Илиев
03.02.2019 (неделя)
446 к. з.
09.02.2019 (събота)
446 к. з.
14:00

10:00

24.06.2019
434 к.з.
10:00 
Методи за транслация 
доц. Димчо Димо
16.02.2019 (събота)
23.02.2019 (събота)
436 с. з. и 535 к. з.
10:00 19.06.2019
434 к.з.
435 с.з.
 10:00
Осигуряване на качество на софтуера (Q.A.) 
гл. ас. Георги Шарков
19.01.2019 (събота)
423 ауд.
11:00 22.06.2019
532 к.з.
10:00 
Избираема дисциплина  Текуща оценка 
Пролетен
(В)
Управление на проекти
проф. Георги Тотков
 11.05.2019 (събота)
18.05.2019 (събота)
каб. 438
10:00   18.06.2019
446 к.з.
09:00
Преддипломен стаж Текуща оценка
Избираема дисциплина Текуща оценка

*легенда:
най-скорошните промени са оцветени.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ