Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Методи за съставяне на математически задачи    English
Факултет по математика и информатика - Методи за съставяне на математически задачи
 Лектори  проф. д.п.н. Васил Милушев, доц. д-р Добринка Милушева-Бойкина
Анотация
Целта на избираема дисциплина е да запознае студентите с някои методи за съставяне на математически задачи за училищния курс по математика и да формира у тях практически умения за съставяне и решаване на задачи, с което да се подобри качеството на професионалната подготовка на бъдещите учители по математика.
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ