Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Теоретични и приложни аспекти на логистиката    English
Факултет по математика и информатика - Теоретични и приложни аспекти на логистиката
 Лектори

проф. д-р Манчо Манев, гл. ас. д-р Асен Христов

Анотация
        Според съвременните теории логистиката е бизнес планиране за управление на потоци от материали, услуги, информация и капитали. Основната задача на логистиката е оптималната организация на процесите с отчитане на точното място и време при зададени количество и качество с минимални усилия и разходи. Тази задача може да се реши само с използване на математически методи, водещи до създаване на алгоритми, които позволяват стандартизиране на логистичните системи и компютърното им управление. Целта на курса е да запознае студентите с теоретичните основи на логистиката, както и с някои често срещани приложения в логистичната практика, а именно – математически методи за управление на запасите и оптимизационни логистични задачи върху мрежи и грàфи. Разглежданите в курса логистични проблеми се алгоритмизират, като численото им решаване се извършва в средата на MS Excel.
Съдържание
-
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ