Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Увод във функционалния анализ    English
Факултет по математика и информатика - Увод във функционалния анализ
 Лектори проф. д.м.н. Степан Костадинов, доц. д-р Андрей Захариев, доц. д-р Атанаска Георгиева
Анотация
В предлагания курс са изложени общите основи на функционалния анализ, които са необходими за успешното изучаване на математически и информатични дисциплини. Включени са основно теми, които намират реални практически приложения: метрични пространства, теория на мярката, интеграл на Лебег, нормирани и хилбертови пространства, елементи от теорията на операторите, интегрални преобразования. Разгледани са редица примери, илюстриращи важни аспекти на приложенията на функционалния анализ. Изложените методи основно са използвани за построяване и анализ на математически модели в икономиката и информатиката. Курсът е достъпен за студенти и докторанти от всички природо-научни специалности, преподавани в Пловдивски Университет.
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ