Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Изграждане на динамични Web-сайтове с HTML, PHP и MySQL    English
Факултет по математика и информатика - Изграждане на динамични Web-сайтове с HTML, PHP и MySQL

 Лектор доц. д-р Минчо Сандалски
Анотация
    Анотация: Целта на курса е студентите да овладеят необходимите теоретични знания и практически умения за сървърно програмиране в глобална мрежова среда, като използват софтуерни инструменти като HTML, PHP и MySQL за разработване на Internet – приложения. Особено внимание се обръща на проектирането , реализирането и обработването на бази данни, коитo се създават със системата за управление на релационни бази данни MySQL. Изучават се и се прилагат основните средства за програмиране чрез сървърния език PHP. Изяснява се механизмът на взаимодействие с приложението Web- сървър Apache. Крайният резултат на курса се състои в създаване на динамичен Web-сайт на базата на архитектурата клиент-сървър. Курсът се провежда в компютърна зала и изисква определен запас от знания и умения за работа с HTML, с релационни бази данни и с технологията на обектно-ориентираното програмиране. Курсът приключва с разработване и защита на собствен проект.
Съдържание
1. Характеризиране на интегрираната среда xampp.
2. Вмъкване на PHP-код в HTML-документ .
3. Типове данни в PHP. Изрази. Извеждане на резултати.
4. Оператори за управление.
5. Функции, дефинирани от потребителя.
6. Вмъкване на файлове с директивата  include.
7. Криптиране на пароли.
8. Обработване на контролите в една форма на езика HTML.
9. Създаване на база данни с MySQL .
10. Основи на езика SQL.
11. Взаимодействие между PHP и MySQL .
12. Генериране на справки от таблици на база данни. Сортиране на таблици.
13. Допълване, променяне и изтриване на данни в таблица от база данни.
14. Създаване на цялостен модел на динамично Web-приложение.
15. Разработване и защита на собствен проект за динамичен Web-сайт.
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ