Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Въведение в обектно-ориентираното програмиране с JAVA    English
Факултет по математика и информатика - Въведение в обектно-ориентираното програмиране с JAVA

 Лектор   доц. Христо Крушков, Христо Христов (докторант във ФМИ)
Анотация
     Практикумът „Въведение в обектно-ориентираното програмиране с JAVA" среща студента с идеологията на обектно-ориентираното програмиране и го въвежда в света на Java технологията. Посочените теми са с подчертан приложен характер, като се представят „отдолу-нагоре", посредством разглеждане и писане на определен брой малки по обем програми, допълнени с теория, която цели да изясни основни принципи и положения. Теорията към съответните теми се представя в степен и обем дотолкова, доколкото е пряко свързана с интерпретация на конкретен програмен текст или приложение. Практикумът е предназначен за студенти от специалности Математика и информатика, Математика и Приложна математика 2, 3 и 4 курс. В курса на обучение е предвидено да се използва интегрираната среда за разработка на софтуер - NetBeans IDE 6.8.
Съдържание

1.  Запознаване с Java технологията - JDK 1.6.8 и средата за програмиране NetBeans IDE 6.8, характеристики на езика. Java платформа - JVM и API.

2.  Идеята на обектно-ориентираното програмиране. Концепцията в ООП - капсулиране, наследяване, полиморфизъм.

3.  Примерни програми. Ролята на метода main().

4.  Типове данни. Променливи. Оператори, изрази, конструкции, блокове с код. Модификатори за достъп.

5.  Контролни програмни структури: If-then, if-then-else, switch, for, while, do-while, break, continue. Етикети, използване на break и continue.

6.  Класове - основна форма. Членове на клас - конструктор, инстанционна променлива, метод.

7.  Обекти - състояние и поведение. Инстанция на клас - заделяне на памет, създаване, манипулиране. Референции и свързване. Достъп до обект. Използване на ключовата дума this. Система за събиране на боклука.

8.  Класове и обекти - спецификатори за достъп, параметри на метод и предаване на аргументи, връщане на резултат, предефиниране на методи и конструктори, модификатор static, блокове static. Вложени и вътрешни класове. Пакети. Библиотека с класове.

9.  Символи низове и използване на обектни числови формати. Тесен преглед на класа String и наследниците на абстрактния клас Number.

10.  Обработка на изключения. Генериране на изключения.

11.  Интерфейси - дефиниране, имплементация, предефиниране. Абстрактни методи и класове.

12.  Наследяване - достъп до членове и предефиниране на методи при наследяване, конструктори и наследяване, извикване на конструктор на надклас, използване на ключовете думи super и final. Създаване на класова йерархия.

13.  Входно изходни потоци. Файлове.

14.  Колекции от данни.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ