Logo

ЕВРОПЕЙСКА ВИРТУАЛНА ЛАБОРАТОРИЯ ПО МАТЕМАТИКА 
БЪЛГАРСКИ ПОРТАЛ BG   

Този проект е съфинансиран от Европейската Комисия. Съдържанието на сайта е дело на нейния автор и Европейската Комисия не носи отговорност за публикуваната в него информация и начина на нейното използване.

Връзки към националните портали   BG CZ ES FI HU IE SK UK 

  Проект № 2006-SK/06/B/F/PP-177436       Българска стр. на проекта      Пишете ни 

За EVLM портала
  Раздели и материали
  Типове файлове
  Други хипервръзки

БАЗА ДАННИ НА ПОРТАЛА

e-КНИГИ:
   Наръчник на учителя
   Наръчник на студента

Факти

Заявки за консултация

ЦЕНТРАЛЕН ПОРТАЛ

LogoWA

ЛАБОРАТОРИЯ ПО ИНТЕРАКТИВНА МАТЕМАТИКА

 
Материалите в този сайт се разработват от Лабораторията по Интерактивна математика към ФМИ

Европейски проект към програма Erasmus+ (2017-2020):

ФМИ е партньор в следния образователен международен проект:

тема: New Rules for assessing Mathematical Competencies (RULES_MATH)

Program: Erasmus+, Call 2017. Key Action: KA2 - Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices, field: KA203 - Strategic Partnerships for higher education

Промотор: UNIVERSIDAD DE SALAMANCA, Испания

Партньори: SLOVENSKA TECHNICKA UNIVERZITA V BRATISLAVE (Словакия), GAZI UNIVERSITESI (Турция), CESKE VYSOKE UCENI TECHNICKE V PRAZE (Чехия), UNIVERSITY OF PLOVDIV PAISII HILENDARSKI (България), AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR DEINVESTIGACIONES CIENTIFICAS (Испания), INSTITUTO POLITECNICO DE COIMBRA (Португалия), DUBLIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY DIT (Ирландия), UTCB TECHNICAL UNIVERSITY OF CIVIL ENGINEERING BUCHAREST (Румъния)

Бюджет: 449 830 евро

===============

Началните ЕВЛМ страници, порталът и базата данни бяха разработени като резултат от проекта EVLM (2006-2010), спонсориран от Европейската Комисия с цел:

- да развива онлайн обучението по математика
- да предлага помощ на различни целеви групи, включително учители и преподаватели
- да спомага за подобряване на уменията при използване на
най-съвременни образователни средства и среди
- да подпомага разработката на собствени материали за електронно обучение
- да осигурява консултации по използването на наличните материали
- да осигурява пространство за обмен на ресурси за електронно обучение чрез EVLM Портала
- да предлага консултационна служба по математика (по електронен начин или лично)
- да допринася за издигане нивото на математическите знания
- да засили компетентността по математика на избраните целеви групи потребители: студенти, учители, преподаватели, учени и изследователи.

 

hypercube

ee

ani2

EVLM БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН ПОРТАЛ, ПОДДЪРЖАН ОТ ЛАБОРАТОРИЯ ПО ИНТЕРАКТИВНА МАТЕМАТИКА КЪМ ФМИ
new_logo