Logo

ЕВРОПЕЙСКА ВИРТУАЛНА ЛАБОРАТОРИЯ ПО МАТЕМАТИКА 
БЪЛГАРСКИ ПОРТАЛ BG   

Този проект е съфинансиран от Европейската Комисия. Съдържанието на сайта е дело на нейния автор и Европейската Комисия не носи отговорност за публикуваната в него информация и начина на нейното използване.

Връзки към националните портали   BG CZ ES FI HU IE SK UK 

  Проект № 2006-SK/06/B/F/PP-177436       Българска стр. на проекта      Пишете ни 

За EVLM портала
  Раздели и материали
  Типове файлове
  Други хипервръзки

БАЗА ДАННИ НА ПОРТАЛА

e-КНИГИ:
   Наръчник на учителя
   Наръчник на студента

Факти

Заявки за консултация

ЦЕНТРАЛЕН ПОРТАЛ

LogoWA

ЛАБОРАТОРИЯ ПО ИНТЕРАКТИВНА МАТЕМАТИКА

 
През 2015 година честваме

20 години от въвеждането на система Mathematica

в обучението във ФМИ на ПУ!

Материалите в този сайт се разработват от Лабораторията по Интерактивна математика.

Началните ЕВЛМ страници, порталът и базата данни бяха разработени като резултат от проекта, спонсориран от Европейската Комисия с цел:

- да развива онлайн обучението по математика
- да предлага помощ на различни целеви групи, включително учители и преподаватели
- да спомага за подобряване на уменията при използване на
най-съвременни образователни средства и среди
- да подпомага разработката на собствени материали за електронно обучение
- да осигурява консултации по използването на наличните материали
- да осигурява пространство за обмен на ресурси за електронно обучение чрез EVLM Портала
- да предлага консултационна служба по математика (по електронен начин или лично)
- да допринася за издигане нивото на математическите знания
- да засили компетентността по математика на избраните целеви групи потребители: студенти, учители, преподаватели, учени и изследователи.

 

hypercube

ee

ani2

EVLM БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН ПОРТАЛ, ПОДДЪРЖАН ОТ ЛАБОРАТОРИЯ ПО ИНТЕРАКТИВНА МАТЕМАТИКА КЪМ ФМИ
new_logo