Logo

ЕВРОПЕЙСКА ВИРТУАЛНА ЛАБОРАТОРИЯ ПО МАТЕМАТИКА 
БЪЛГАРСКИ ПОРТАЛ BG

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази страница засяга само нейния автор и Европейската комисия не е отговорна за  информацията, която се съдържа тук.

Връзки към националните портали   BG CZ ES FI HU IE SK UK 

  Проект № 2006-SK/06/B/F/PP-177436   Българска стр. на проекта    Централна страница e-mail 

   РАЗДЕЛИ И МАТЕРИАЛИ

Основи на математиката

Алгебра

Математически анализ

Диференчни и диференциални уравнения

Геометрия

Многомерен анализ

Числени методи

Оптимиране

Вероятности и статистика

Математически игри

История на математиката

Наръчник на учителя

Наръчник на студента

НАЧАЛО

РАЗДЕЛИ И МАТЕРИАЛИ

EVLM Базата Данни съдържа различни типове файлове
с електронни материали за обучение по математика,

които са дадени в списъка на менюто отляво.

Накратко са описани отделните типове файлове
и съответния софтуер за тяхното редактиране и използване.

Допълнително можете да се запознаете как да работите
с електронните материали и как да създавате нови

от двата готови за употреба дидактически наръчника -
за преподаватели и студенти.

    БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН ПОРТАЛ ПОДДЪРЖАН ОТ
 

    ТЪРСЕНЕ В БАЗАТА ДАННИ