Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало    English
Факултет по математика и информатика - Начало

 Факултетът по математика и информатика (ФМИ) е първият самостоятелен факултет в над половинвековната история на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.  Днес той е  утвърден и авторитетен център за научни изследвания и подготовка на специалисти в областта на математиката, информатиката и информационните технологии. В него работят около 80 висококвалифицирани преподаватели, половината от които са хабилитирани (12 професори и 29 доценти) и повече от половината – с научни степени (4 доктори на науките и 70 доктори). Голяма част от тях са специализирали в реномирани чуждестранни научни институти и университети, били са гост-преподаватели в университети на САЩ, Япония, Африка и Европа. Много са участията им в авторитетни международни научни форуми и в научни и образователни проекти съвместно с университети от ЕС, САЩ  и др.  ФМИ осъществява обмен на студенти и преподаватели по различни академични програми с университети в Австрия, Англия, Германия, Ирландия, Испания, Македония, Португалия, Румъния, Сърбия и Черна гора, Унгария, Финландия. (Пълният текст).

 

Важни съобщения

Извънредни занятия 2020/2021 Извънредни изпити 2020/2021

Катедрени съвети 2020/2021


Заповед на Ректора на ПУ Р33-5722 от 26.11.2020 г. за провеждане на учебните занятия и семестриалните изпити от 27.11.2020 г. до 23.12.2020 г. (предходни заповеди: Р33-4051 от 18.08.2020 г.).

Със Заповед № РД-01-677/25.11.2020 г. на здравния министър на Република България се преустновява присъственият учебен процес от 23:30 ч. на 27-ми ноември до 21-ви декември 2020 г. (предходни заповеди: Заповед № РД-01-655/13.11.2020 г.Заповед № РД-01-626/27.10.2020 г.).

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ