Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Новини    English
Факултативни дисциплини - зимен триместър 2014/2015

ФАКУЛТАТИВНИ ДИСЦИПЛИНИ – ЕСЕНЕН ТРИМЕСТЪР 2014/2014

(за студенти от всеки курс и всяка специалност във ФМИ)

1. РУСКИ ЕЗИК – 2. ЧАСТ (ПРАКТИКУМ) 

Лектор: гл. ас. ПЕТРАНКА САВОВА  
Провеждане: Лекциите ще се провеждат всяка събота от 10.01.2015 г. (събота) от 13:00 ч. в 441 с. з.
Анотация:  Втората част от курса по руски език за студенти от Математическия факултет представлява комуникативно ориентирано продължение на интензивното овладяване на руски език в извън езикова среда.Крайната цел е заложена в неговата методическа концепция - корекция и развитие на езиковите и речевите навици, усъвършентвуване на уменията в областта на устната реч, разширяване на културологическата компетенция на обучаващите се. Отчетени са семантико-прагматичните и интенционални особености на психологията на обучаемите, което се изразява чрез отсъствието на лингвистична терминология и приближаването на понятийния апарат до психологията на потребителя, а също и възможността за различна интерпретация. От насочеността на обучението е определено и ситуативно-тематичното подаване на езиковия и речеви материал, в съответствие с което се налага обучението по лексика и граматика да се осъществява на синтаксична основа и да се повишава трудността на комуникативните задачи. Подборът на граматичния материал е направен в съответствие с изискванията в стандарта за базово ниво.Упражненията и задачите отразяват само материала за активно усвояване. Целият курс е страноведчески и културоведчески ориентиран. , разпределен в 12 теми с еднотипна структура. Всичко това е методически целесъобразно и дава възможност чрез наличието на стабилни , повтарящи се във всяка тема комуникативни блокове да се изработят определени алгоритми за възприемане и усвояване, отчетени са и психологическите механизми. При определяне и системазиране на лексикалния и граматичен материал е спазен принципът за КОНЦЕНТРИЧНОСТ,чието прилагане води до много добри резултати в обучението. Всяка тема трябва да бъде разработвана в продължение на 10 учебни часа.

Записването за курса за по-голямо удобство на желаещите студенти може да се направи на адрес:petranasavova@abv.bg  или на 10 януари 2015 г. (събота) от 13:00 ч. в 441 с.з.

  Предишна Следваща  
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ