Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Новини    English
Покана за публична защита на дисертационен труд на Мариана Иванова Крушкова

ПОКАНА
на 28. 11. 2014 г. от 11:00 часа
в Заседателната зала на Нова сграда на ПУ “Паисий Хилендарски”
ще се проведе
ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА
на дисертационен труд
за присъждане на образователната и научна степен „доктор”
на тема:


“Методика за активно обучение по програмиране чрез използване
на информационни и комуникационни технологии”

Автор: гл. ас. Мариана Иванова Крушкова
докторант към катедра “Обучение по математика, информатика и информационни технологии”
при Факултет по математика и информатика на ПУ “Паисий Хилендарски”

Научен ръководител:
проф.  д-р Асен Кънчев Рахнев

Научно жури:
проф. д.п.н. Сава Иванов Гроздев
проф. д-р Коста Андреев Гъров
доц. д-р Даниела Иванова Тупарова
доц. д-р Петя Иванова Асенова
проф.  д-р Асен Кънчев Рахнев

Поканени са да присъстват всички желаещи!

  Предишна Следваща  
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ