Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Новини    English
Информатика III курс, задочно обучение - Практика по специалността

За студентите от 3 курс Информатика задочно обучение ще се проведе практика по специалността през зимния триместър.


Ако студентите работят по специалността си в някоя фирма или могат самостоятелно да уредят стажантско място във фирма, могат да я провеждат там. 
За целта в срок до 10.12.2014 г. (сряда) включително трябва да съобщят позицията, на която ще бъдат на практика, трите имена и контакти (телефон и e-mail адрес) на обучаващия ментор, както и да представят на академичния си наставник 3 подписани и подпечатани екземпляра от фирмата по следния образец (без Приложение 2).

Студентите, които не са си намерили фирма ще бъдат разпределени по фирми, осигурени от ФМИ на 17.12.2014 от 9:00 ч. в 547 к.з.(ФМИ – Нова сграда на ПУ).

Договор за практика по специалността.

Академичните наставници за двете групи са следните: ас. д-р Милена Петкова, ас. д-р Слав Чолаков.

Ас. д-р Милена Петкова:
0901262058
1101262009
1101262045
1201262001
1201262002
1201262003
1201262005
1201262006
1201262007
1201262010
1201262013
1201262018
1201262020
1201262021
1201262022
1201262025
1201262030
1201262031
1201262032

Ас. д-р Слав Чолаков:
1201262033
1201262035
1201262036
1201262037
1201262039
1201262040
1201262045
1201262047
1201262049
1201262055
1201262057
1201262058
1201262066
1301262026
1301262031
1301262034
1301262039
1301262040

Приемно време и контакти:

Ас. д-р Милена Петкова (milenapeeva@gmail.com)

Приемно време: 
вторник: 12:00-13:00 ч.
петък: 14:00 – 15:00 ч.
337 каб. 

Ас. д-р Слав Чолаков
(cholakovs@uni-plovdiv.bg)

Приемно време: 
понеделник 11:00 – 12:00 ч.
вторник: 11:00 – 12:00 ч.
337 каб.

Гергана Колева
(gerry.koleva@fmi-plovdiv.org)
330 каб.

  Предишна Следваща  
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ