Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Новини    English
Покана за публична защита на дисертационен труд на Слав Чолаков

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”
Факултет по математика и информатика
Катедра  „Математически анализ”

 

ПОКАНА

на 26.09.2014г. от 10:00 часа

в Заседателната зала на Нова сграда на ПУ „Паисий Хилендарски“

ще се проведе

 

ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА

на дисертационен труд

за присъждане на образователната и научна степен „доктор“

на тема:

 

„ Сходимост на итерационни методи от типа на Чебишов за едновременна апроксимация на нули на полиноми “

Автор: ас. Слав Иванов Чолаков

 

Научен ръководител:

Проф. д-р Петко Димитров Пройнов

Научно жури:

Проф. д-р Антон Илиев Илиев
Проф. д.т.н. Васил Георгиев Ангелов
Проф. д-р Петко Димитров Пройнов
Доц. д-р Гюрхан Хюсеинов Неджибов
Доц. д-р Андрей Стефанов Андреев

Автореферат, рецензии, становища

 

Поканени са да присъстват всички желаещи!

  Предишна Следваща  
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ