Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Новини    English
ФМИ при ПУ "Паисий Хилендарски" получи нова 6 годишна акредитация по професионално направление 4.6.

ФМИ при ПУ "Паисий Хилендарски" получи
6 годишна акредитация по професионално направление
4.6. Информатика и компютърни науки

Националната агенция по оценяване и акредитация даде висока оценка при акредитацията на професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки във Факултета по математика и информатика при Пловдивския университет "Паисий Хилендарски". Тази оценка е следствие от качествената научна и преподавателска работа при обучението по професионалното направление 4.6. за ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър". В тази връзка ФМИ получи право да обучава повече студенти по държавна поръчка за максималния срок, който се дава при акредитация.

За високата оценка допринася направената актуализация на учебните планове и програми, която дава сериозен старт при реализацията на кадрите на ФМИ на пазара на труда. Актуализациите са направени с финансовата помощ на Проект № BG051РО001-3.1.07-0009 „Повишаване на качеството на обучение по информатика и ИКТ във ФМИ при ПУ чрез създаване и прилагане на устойчив модел за актуализация на учебните планове и програми, съобразно стратегията на ЕС за растеж „Европа 2020“ и изискванията на трудовия пазар“.

  Предишна Следваща  
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ