Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Новини    English
Покана за публична защита на дисертационен труд на Елиза Михран Петрова

П О К А Н А

на 07.07.2014 г. от 14:00 часа 

в 531 к.з. на Нова сграда на ПУ “Паисий Хилендарски”

ще се проведе

ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА

на дисертационен труд

за присъждане на образователната и научна степен “доктор”

на тема:

Формиране на математически умения у ученици 1. – 4. клас с увредено зрение

 

Автор: Елиза Михран Петрова

докторант на самостоятелна подготовка към катедра
“Обучение по математика, информатика и информационни технологии”
при Факултет по математика и информатика на ПУ “Паисий Хилендарски”

Научен ръководител:
проф. д.п.н. Сава Иванов Гроздев


Научно жури:

проф. д-р Коста Андреев Гъров
проф. д.п.н. Сава Иванов Гроздев
проф. д.п.н. Васил Борисов Милушев
проф. д-р Здравко Вутов Лалчев
доц. д-р Галя Михайлова Кожухарова

 

Поканени са да присъстват всички желаещи!

  Предишна Следваща  
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ