Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Новини    English
Разпределение по зали на 02.07.2014 за защита на дипломна работа,спец.: СТ, БИАЕ, ОИИТУ, ОИТНУ, ОИТП

ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ – ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА
СПЕЦИАЛНОСТ: СОФТУЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ – МАГИСТРИ
ДАТА: 02.07.2014 г.

ЗАЛА: 531 к. з.

ДИПЛОМАНТИ:

СЕВЕЛИНА АНГЕЛОВА КИРОВА, Уебсистема за козметични, фризьорски салони и спа центрове със счетоводен модел 

МАРИЯ    ДОБРИНОВА  ДОБРЕВА, Реализация на играта "Дама" за Windows Phone

СЕМРА  ФИКРИ  ХАЛИЛ, Интерактивно електронно обучение в среда Мудъл

САВА  СТОЯНОВ  САВОВ, Travel Guide

ГЕОРГИ   РУСЕВ   СЪБЕВ, Приложение за отчитане на игрални зали

ГЕОРГИ  ВЕСЕЛИНОВ  ЖЕЛЯЗКОВ, Уеб-базирана система за разносна търговия за мобилни устройства

ДИМО  ИВОВ  ЛАЛУШЕВ, Бъг Тракинг система

ЖИВКО   ГОСПОДИНОВ  ЗЛАТЕВ, Андроид приложение за игрални зали

ЕМИЛ  СТЕФАНОВ  ШОПОВ, Уеб сайт за провеждане на курсове по програмиране и реализация на проекти

НИКОЛА  ВЛАДИМИРОВ  МАНДОВ, 2D игра „ Jungle Run” – редактор на нива

ПАНТЕЛЕЙ  АЛЕКСАНДРОВ  ПАЧОВ, Разработване на 2D игра -  „ Jungle Run”

НАТАЛИЯ  АНГЕЛОВА  МОСКОВА, Уеб базиран  справочен софтуер за контрол на игрална зала

 

ЗАЛА: 532 к. з.

ДИПЛОМАНТИ:

ЯНКО НИКОЛАЕВ СТОЯНОВ, Модел за смесено обучение чрез използване на стандарта SCORM

ВИКТОР  ДИМИТРОВ  АТАНАСОВ, Електронна платформа за  интерактивни книги-игри

МАРГАРИТА  ХРИСТОВА  КРУШКОВА, Уеб базирана система за обучение, структурирана под формата на интерактивна книга-игра

МИРОСЛАВ  ИВАНОВ  АРМЯНОВ, Програма за управление на складови ресурси

ПОЛИНА  ВЕСЕЛИНОВА  ЖЕЛЯЗКОВА, Cookie: recire manager - Андроид приложение за управление и споделяне на готварски рецепти

ХРИСТО  СТОЯНОВ  ХРИСТОВ, Онлайн магазин за килими с отзивчив дизайн

ВЪРБИНА  АНДОНОВА  БОЕВА, Интернет приложение за търгове на Държавни съдебни изпълнители

ПЕТЪР  ГЕОРГИЕВ  КАРАСТОЙЧЕВ, Разработка на приложения за комуникация с Optiflux устройство посредством ModBus протокол

ИВАН  МИТКОВ  БЕКЯРОВ, Изграждане и конфигуриране на високонадежден уеб клъстер

ЙОРДАН  ГЕОРГИЕВ  ТОДОРОВ, Разработка на андроид приложение за мобилна търговия

МАРИНА  ДИНКОВА  КОСТОВА, 2D Игра "Jungle Run" - генератор на нива

СВЕТОЗАР  КОСТАДИНОВ  ДИМИТРОВ, Разработка на научен модул към социалната платформа "Коноп"

МАРИЯ  КРЪСТАНОВА  МИТЕВА, Разработване на интелигентна среда за създаване на електронно учебно съдържание по софтуерни технологии

ПАВЕЛ  АНГЕЛОВ  МИЛЕВ, RRD мониторинг система

ВИКТОР  ПЛАМЕНОВ  МАТАНСКИ, Разработка на социална платформа "Коноп"

ТЕОДОР  РУМЕНОВ  ВЕНКОВ, Моделиране и прототипиране на средства за семантично търсене в агентно-ориентирани електронни услуги

 

ЗАЛА: 533 к. з.

ДИПЛОМАНТИ:

АЛЕКСАНДЪР ЕМИЛОВ ХАНДЖИЕВ, Мобилно приложение за физически тренировки с интеграция със социални мрежи

ВЕСЕЛИН  ХРИСТОВ ИВАНОВ, Мултиагентна система за разработване на тестови въпроси

ЗДРАВКА  ПЕТРОВА  САНДОВА, Персонален финансов мениджър - Geeky Wallet

ПЕТЯ  ЙОРДАНОВА  ДИМИТРОВА, Корпоративно-ориентирана система за управление

ТАНЯ  ИВАЙЛОВА  СИДЖИМОВА, Уеб-базирана библиотечна система-профил библиотекар

МАРИЯ  ИВАНОВА  ПЕТКОВА, Уеб-базирана библиотечна система - профил читател

ПЛАМЕНА  ДИНЕВА  МИНЧЕВА, Уеб базирана система за сервизни планове на автомобили

МИРЕЛА  АДЕЛИНОВА  БРАТОВАНОВА, Разработване на специализирана библиотечна система. Читателски профил

МАРИЯ  ТОМОВА   ГЕОРГИЕВА, Библиотечен софтуер – библиотекарски профил

РОСЕН  ПЕНЕВ   ПЕТРОВ, Разработване на специализирана библиотечна система: администраторски профил и работа с читатели

АНГЕЛ  ЖИВКОВ  АНГЕЛОВ, Библиотечен софтуер – читателски профил

МИЛЕНА  АНГЕЛОВА  МИНДОВА, Разработване на специализирана библиотечна система . Административен профил – работа с книги

БОЙЧО  ГЕОРГИЕВ  СТАЙКОВ, Софтуер за персонален асистент за спортисти

ДЕЛЯН ВАСИЛЕВ ДЕЛОВ, Агентно-ориентирано андроид приложение

 

ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ – ЗАЩИТИ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ ПО СПЕЦИАЛНОСТИ: „БИЗНЕС ИНФОРМАТИКА С АНГЛИЙСКИ ЕЗИК“; ОБУЧЕНИЕ ПО ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В УЧИЛИЩЕ“; „ОБУЧЕНИЕ ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В НАЧАЛНОТО УЧИЛИЩЕ“; ,,ОБУЧЕНИЕ ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОГИМНАЗИЯТА “ (ЗА ОКС „МАГИСТЪР“)

ДАТА: 02.07.2014 г.
ЗАЛА: 534
к. з.

ДИПЛОМАНТИ:

БЕЛКЪЗ ЮСЕИН ИСМАИЛ, Софтуер използван при работа в аптеки

ВЕНЕТА КРАСИМИРОВА ПЕТКОВА, Интегрирана информационна система за работа с кадастър

БОРЯНА ИВАНОВА БОНЧЕВА, Методи за прогнозиране на борси

ЮЛИЯ КОСТАДИНОВА МЕРДЖАНОВА, Разработка на приложение за електронна търговия

СТОЙНА ДИНЧЕВА КАРАДЖОВА, Мултимедийните презентации в обучението по предмета   „Човекът и обществото” в 3.  клас

ДЕНКА АНГЕЛОВА ЦЕМОВА, Разработване на примерни уроци по предмета „Математика” в 1.  клас. Използване на мултимедийни презентации

СЕВДА РОСЕНОВА РАБИНЕВА, Приложение на мултимедийните презентации в обучението по английски език в трети клас

НЕЛИ ДИМИТРОВА ГЕШЕВА, Мултимедийните презентации в обучението по предмета „Математика” в 1.  клас

ЕКАТЕРИНА РУСЕВА ТОНЧЕВА, Мултимедийни презентации в  обучението по предмета „Човекът и обществото „ в началното училище

МАРИЕЛА ДИМИТРОВА ТУМБОВА, Мултимедийните презентации в обучението по предмета „География и икономика” в 7. клас

НЕДЯЛКА АНГЕЛОВА ИВАНОВА, Мултимедийните презентации в обучението по предмета „Математика” в 5. клас

КРАСИМИР АТАНАСОВ ДАВИДОВ, Мултимедийните презентации в обучението по предмета „Изобразително изкуство „ за шести клас

МАРИЕЛА ЙОРДАНОВА КАМЕНОВА, Мултимедийните презентации в обучението по английски език за втори клас

 

 ЗАЛА: 535 к. з.

ДИПЛОМАНТИ:

СВИЛЕН ЯВОРОВ ТОПЧИЕВ, Създаване и публикуване на интернет сайт в обучението по информационни технологии

АНИТА ВАСИЛЕВА ГЕОРГИЕВА, Компютърна текстообработка в обучението по информационни технологии в 9. клас на средното училище

ЛАЛКА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА, Изучаване на компютърна текстообработка в прогимназията

АТАНАС ДИМИТРОВ ПЕТКОВ, Музикален софтуер в помощ на обучението по музика

ЙОРДАНКА  КРАСИМИРОВА  ТРЪМБЕВА, Електронно учебно съдържание в помощ на обучението по "Бази от данни" в средното училище

ЗДРАВКО СТОЯНОВ ГАТЕШКИ, Съвременни периферни устройства в обучението по информационни технологии

ХЕЛМИЕ ФАРИС АЛИ, Един подход за преподаване на бази от данни в средното училище

ИВЕЛИНА ЛИЛОВА ЗЕЛЕНГОРОВА – НИКОЛОВА, Грид и облачни технологии в обучението по информационни технологии

РЕШИДЕ АЛИ МАНДРАДЖИЕВА, Използване на мултимедия в обучението по физика - седми клас

ГЮЛСЕР ШЕРИФ ХАЛИЛ, Учебно съдържание по компютърна текстообработка в прогимназиален етап

ХРИСТИНА РАЙЧЕВА КАРАМФИЛОВА, Видео и звукова информация в обучението по информационни технологии

КРАСИМИРА ЕЛЕНОВА ЗАПРЯНОВА, Мултимедийните презентации в обучението по предмета  „Човекът и обществото„

КРИСТИН КОСТОВА ЖУГЛЕВА, Приложение на компютърните презентации в обучението по предмета „Човекът и природата „ в трети клас

КАРМЕН КОСТОВА ЖУГЛЕВА, Приложение на компютърните презентации в обучението по предмета „Човекът и природата” в четвърти клас

ГЮСЮМ ЮМЕР РАИМ, Приложение на компютърните презентации в обучението по предмета „Човекът и обществото” в трети клас

 

 ЗАЛА: 536 к. з.

ДИПЛОМАНТИ:

ЕЛЕНА ЗЛАТКОВА ГЕОРГИЕВА, Теория на игрите и приложението им в икономиката

СОФКА ЛЮДМИЛОВА СОКОЛОВА, Уеб магазин за предлагане на филми

ЛАЗАРИНА НИКОЛАЕВА ХРИСТОСКОВА, Академични измами

ИВАНИНА РОСЕНОВА НОНЧЕВА, Бази от данни и тяхното приложение

АЛБЕНА СТОЯНОВА КОДЖАБАШЕВА, Повишаване на мотивацията за изучаване  на английски език от студенти

КОСТАДИН ДИМИТРОВ ЦАРЕВ, Теория на логистиката  и транспортните потоци

ТЕОДОРА САШОВА ТИЛЬОВСКА, Уеб базирано приложение за работа с файлове

ЕЛИСАВЕТА РУМЕНОВА ТОНЧЕВА, Дизайн и реклама в бизнеса

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ТОДОРОВ, Приложение на аутсорсинга за междуфирмено взаимодействие

МАРУСЯ МИХАЛЕВА ТОДОРОВА, Аутсорсинг – основни понятия и принципи

СТИЛЯНА ТРИФОНОВА РУНТАШКА, Технологии за разработване на търговски уеб сайтове

 

 ЗАЛА: 546 к. з.

ДИПЛОМАНТИ:

МОНИКА ПЕТКОВА МАЛЧЕВА, Сравняване на университетски уеб сайтове за достъпност

ИВЕТА РУМЕНОВА КЕХАЙОВА, Развитие на конкуренцията при малките и средните предприятия в България

СВЕТЛА ХРИСТОВА БОРИСОВА, Система за тестово оценяване по информационни технологии

ВЕЛИЧКА АТАНАСОВА ГОНЕВА, Създаване на електронни презентационни  и учебни материали за приложение в обучението по български език  в пети клас

КАТЯ АНАСТАСОВА  САМАРДЖИЕВА, Компютърна текстообработка в прогимназията

КАТЕРИНА БОРИСОВА КЬОСЕВА, Изучаване на бази от данни в обучението по информационни технологии

ИВЕЛИНА СТЕФАНОВА МАРКОВА-КЕНАРОВА, Програмиране в Интернет в профилираната подготовка по информационни технологии

МАРИЯ ТОШКОВА ВОДЕВА, Разработване на учебни материали с помощта на интерактивни презентации

ГЕРГАНА ИЛИЕВА ДЖАРОВА, Изучаване на бази от данни и тяхното приложение

ДЕСИСЛАВА ИВАНОВА ЗОГРАФСКА ТОНЧЕВА, Интерактивно дидактическо помагало по информационни технологии за начален етап на СОУ

АЙШЕ АСАНОВА УСЛЕВА, Проектите в обучението по Информационни технологии в прогимназията

  Предишна Следваща  
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ