Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Новини    English
Стаж по специалността - БИТ и Информатика 4 курс (редовно)

Студентите, които не са си намерили фирма ще бъдат разпределени по фирми на 20.05.2014 г. във втора аула. За специалност Информатика разпределянето ще започне в 11:15 ч., а за специалност БИТ в 11:45 ч. 

За студентите от 4 курс Информатика и БИТ редовно обучение ще се проведе стаж по специалността през пролетния триместър.


Ако студентите работят по специалността си в някоя фирма или могат самостоятелно да уредят стажантско място във фирма, могат да я провеждат там. 
За целта в срок до 16.05.2014 г. (петък) включително трябва да съобщят позицията, на която ще бъдат на стаж, трите имена и контакти (телефон и e-mail адрес) на обучаващия ментор, както и да представят на академичния си наставник 3 подписани и подпечатани екземпляра от фирмата по следния образец (без Приложение 2).

В случай, че фирмата има вече сключен договор с ПУ не е необходимо да се представят нови договори. Достатъчно е само студентите да информират академичния си наставник и да представят Приложение 1.

Договор за стаж по специалността.

Академичните наставници за двата курса са следните: за БИТ - ас. Иванка Николова и гл. ас. д-р Десислава Войникова, за Информатика - ас. Слав Чолаков и ас. Милена Петкова.

 

Разпределение по факултетен номер за специалност Информатика:

 

Ас. Слав Чолаков:

0801261056

0901261068

0901261070

0901261113

1001261001

1001261002

1001261004

1001261006

1001261007

1001261008

1001261011

1001261012

1001261013

1001261014

1001261016

1001261017

1001261018

1001261019

1001261020

1001261021

1001261022

1001261023

1001261024

1001261026

1001261028

1001261031

1001261032

1001261036

1001261037

1001261038

1001261039

1001261041

1001261043

1001261045

1001261046

1001261048

1001261050

1001261052

1001261054

1001261055

1001261056

 

Ас. Милена Петкова:

1001261057

1001261058

1001261060

1001261063

1001261065

1001261067

1001261068

1001261069

1001261070

1001261072

1001261073

1001261074

1001261075

1001261076

1001261078

1001261079

1001261085

1001261087

1001261089

1001261090

1001261091

1001261094

1001261095

1001261096

1001261098

1001261099

1001261101

1001261102

1001261108

1001261109

1001261116

1001261117

1001261120

1101261045

1101261051

1101261105

1101261110

1201261111

1301261083

1301261088

 

Разпределение по факултетен номер за специалност БИТ:

 

Ас. Иванка Николова:

0901561006

0901561035

1001561001

1001561003

1001561004

1001561006

1001561008

1001561010

1001561011

1001561012

1001561013

1001561014

1001561015

1001561016

1001561017

1001561018

1001561019

1001561020

1001561021

1001561022

1001561023

1001561024

1001561025

1001561026

1001561027

1001561028

1001561030

1001561033

1001561034

1001561035

1001561036

1001561037

1001561038

1001561040

1001561041

1001561042

1001561043

1001561045

1001561046

1001561047

1001561048

1001561049

1001561051

1001561052

1001561053

1001561054

1001561055

 

Гл. ас. д-р Десислава Войникова:

1001561056

1001561057

1001561058

1001561059

1001561060

1001561061

1001561062

1001561063

1001561065

1001561066

1001561067

1001561068

1001561069

1001561070

1001561071

1001561072

1001561073

1001561074

1001561075

1001561076

1001561077

1001561078

1001561079

1001561080

1001561081

1001561082

1001561083

1001561084

1001561085

1001561086

1001561087

1001561088

1001561089

1001561090

1001561091

1001561092

1001561093

1001561094

1001561097

1001561098

1001561099

1001561100

1001561101

1001561102

1001561103

1001561104

1101561111

 

 

Приемно време и контакти:

 Ас. Иванка Николова (ivanka.nikolova85@gmail.com)

 337 каб.

 Вторник: 12:30 – 13:30

 Петък: 11:30 – 12:30

 

 

 Ас. Слав Чолаков (cholakovs@uni-plovdiv.bg)

 337 каб.

 Вторник: 11:30 – 12:30

 Четвъртък: 12:30 – 13:30

 

 

Ас. Милена Петкова (milenapeeva@gmail.com)

337 каб.

 Вторник: 12:00 – 13:00

 Четвъртък: 12:00 – 13:00

 

 

 Гл. ас. д-р Десислава Войникова (desi_voynikova@uni-plovdiv.bg)

 540 каб.

 Сряда: 11:30 – 12:30

 Четвъртък: 11:30 – 12:30

  Предишна Следваща  
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ