Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Новини    English
Факултативни дисциплини - пролетен триместър 2013/2014

ФАКУЛТАТИВНИ ДИСЦИПЛИНИ – ПРОЛЕТЕН ТРИМЕСТЪР 2013/14

(за студенти от всеки курс и всяка специалност във ФМИ)

1. РУСКИ ЕЗИК  – 3 ЧАСТ  (ПРАКТИКУМ) 
Лектор: гл. ас. ПЕТРАНКА САВОВА
Записване: на 12.04.2014 г. (събота) от 9:00 ч. в 231 с.з.
Провеждане: лекциите ще се провеждат всяка СЪБОТА от 12.04.2014 г., от 9:30 ч. в 231 с.з.
Анотация:  Тази част от курса е с практическа насоченост (семинарни упражнения и дискусии); разработване на теми и практически езикови задачи; контролни тестове. Упражненията и задачите отразяват само материала за активно усвояване. Целият курс е страноведчески и културоведчески ориентиран. , разпределен в 12 теми с еднотипна структура. Всичко това е методически целесъобразно и дава възможност чрез наличието на стабилни, повтарящи се във всяка тема комуникативни блокове да се изработят определени алгоритми за възприемане и усвояване, отчетени са и психологическите механизми.  
Записването за курса за по-голямо удобство на желаещите студенти може да се направи на адрес: petranasavova@abv.bg

2.ГОВОРНА КУЛТУРА И ДЕЛОВО ОБЩУВАНЕ (ПРАКТИКУМ)
Лектор:гл. ас. д-р МАРГАРИТА АЛЕКСАНДРОВА
Записване: на 12.04.2014 г. (събота) от 13:00 ч. в 231 с.з.
Провеждане: лекциите ще се провеждат всяка СЪБОТА от 12.04.2013 г., с начален час 13:00 ч. в 231 с.з.
Анотация: Реализирането на професионалните възможности в днешния ден до голяма степен зависи от умението на специалиста да представи себе си и своята дейност, продукт в благоприятна светлина, а това е свързано с културната устна реч и умението да се води делови разговор. Дисциплината представлява интерес за тези, които искат да повишат  културата на своята устна делова реч, да овладеят умения за устна комуникация и за ефективно делово общуване. Овладяват се познания и умения за самопрезентация на говорителя; за  деловия разговор от позициите на неговата речева, психологическа и поведенческа култура.  Изясняват се важни въпроси и се овладяват практически умения в сферата на култура и техника на говора: правилна артикулация, ясна дикция, книжовен правоговор, стилове на книжовно произношение и тяхното приложение. Овладяват се изразните средства на живото слово - вербални и невербални. Коментира се невербалната комуникация: език на тялото (мимика, жест, поза, поглед), поведение в пространството, външен вид и облекло, и нейното важно значение както в личното, така и в деловото общуване. Отделено е място на важни проблеми на деловото общуване: речевата култура на деловия разговор, речевият етикет и подходите към събеседника и др.

Записването за курса за по-голямо удобство на желаещите студенти може да се направи на адрес: vicktoria7@abv.bg


  Предишна Следваща  
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ