Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Новини    English
Публична защита на дисертационен труд на Стоян Георгиев Златев

На 21.09.2013 г. (събота) от 11:00 часа
на Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”  
публична защита на дисертационен труд
за придобиване на образователната и научна степен “доктор”  
в Заседателната зала на Нова сграда
ще се проведе  
на  

Стоян Георгиев Златев

тема: 
“Локален анализ и асимптотични свойства на решенията на класове диференциални уравнения
с приложение в популационната динамика”

Област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика
Професионално направление: 4.5. Математика
Докторска програма: Диференциални уравнения
към катедра “Математически анализ” 

Научен ръководител: 
доц. д-р Андрей Захариев

Поканени са всички желаещи да присъстват!

  Предишна Следваща  
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ