Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Новини    English
Покана за публична защита на дисертационен труд на гл. ас. Светослав Енков

Покана за публична защита на дисертационен труд на гл. ас. Светослав Енков

 

На 23.09.2013 г. (понеделник) от 12:30 часа
в Заседателната зала на Нова сграда
на Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”
ще се проведе

публична защита на дисертационен труд
за придобиване на образователната и научна степен “доктор”
на

Светослав Христосов Енков

тема:
“Методика и средства за осигуряване на интернет достъпност за лица със специални образователни потребности”

Област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика
Професионално направление:
4.6. Информатика и компютърни науки
Докторска програма:
Информатика
към катедра “Компютърна информатика”

Научен ръководител: проф. д.м.н. Георги Атанасов Тотков

Поканени са всички желаещи да присъстват! 

  Предишна Следваща  
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ