Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Новини    English
Магистратури и квалификации 2013/2014

ФМИ обявява следните магистърски програми и допълнителни квалификации за учебната 2013/2014 година. Записването започва от 10.09.2013 г. до 11.11.2013 г. в учебен отдел на ФМИ (Нова сграда каб. 339 и 340). Припомняме, че минималният среден успех на бакалаврите, които желаят да запишат магистратура е 'добър'.

Държавна поръчка

Местата за държавна поръчка са както следва:

Направление "Информатика и компютърни науки" - 10 места. За специалности "Софтуерни технологии" (обучение 1 г.) и "Бизнес информатика с английски език" (обучение 1 г.).

Направление "Математика" - 5 места за специалност "Приложна математика" (обучение 1 г.).

Всички, които желаят да участват в класирането за държавна поръчка да си подадат документите до 15.10.

Класирането ще бъде извършено на 16.10. Учебните занятия започват на 26.10.

Допълнителна информация за записващите магистратура

1) В магистърските програми „Бизнес информатика с английски език – 2 години“ и „Софтуерни технологии – 2 години“ от професионално направление 4.6. („Софтуерни технологии – 2 години“ и „Бизнес информатика с английски език – 2 години“),  могат да се записват бакалаври от всички специалности.

2) Записани студенти бакалаври по инженерни и сродни специалности в магистърските програми „Бизнес информатика с английски език – 2 години“ и „Софтуерни технологии – 2 години“ от професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, в чиито дипломи присъстват дисциплини, покриващи поне 50% от дисциплините от първата година на обучение, заплащат за първата година от обучението две семестриални такси по 430 лв. (останалите плащат по 860 лв.).

3) Записани студенти бакалаври по инженерни и сродни специалности в магистърските програми „Бизнес информатика с английски език – 2 години“ и „Софтуерни технологии – 2 години“ от професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, в чиито дипломи присъстват дисциплини, покриващи поне 50% от дисциплините от първата година на обучение, могат да завършат цялото обучение в рамките на една учебна година, след подаване на Заявление в Деканата (каб. 330) и положителна резолюция.

4) В магистърската програма „Приложна математика – 1 година“ се приемат кандидати, които притежават бака­ла­вър­ска или магистърска степен по: 
– професионални направления 4.5. „Математика“, 4.6. „Ин­форматика и компютърни науки“, 4.1. „Физически науки“;
– професионално направление 1.3. „Педагогика на обучението по...“, специалност „Ма­те­ма­ти­ка и информатика”, „Физика и математика” и сродни;
– област на висше образование 5. „Технически науки“;

5) В магистърската програма „Приложна математика – 2 години“ се приемат кандидати, които притежават бака­ла­вър­ска или магистърска степен, различна от изброените в 4).

Таксите за платено обучение са както следва: 

1) ЗА МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ
            • “Софтуерни технологии”(обучение 1 г.) – 2 (две) семестриални такси по 860 лв.;
            • “Софтуерни технологии” (обучение 2 г.) – 4 (четири) семестриални такси по 860 лв.;
            • “Бизнес информатика с английски език” (обучение 1 г.) – 2 (две) семестриални такси по 860 лв.;
            • “Бизнес информатика с английски език” (обучение 2 г.) – 4 (четири) семестриални такси по 860 лв.;
            • “Бизнес софтуерни технологии (на английски език)” (обучение 1 г.) – 2 (две) семестриални такси по 980 лв.;
            • “Приложна математика” (обучение 1 г.) – 2 (две) семестриални такси по 860 лв.;
            • “Обучение по информатика и информационни технологии в училище” (обучение 1 г.) – 2 (две) семестриални такси по 660 лв.;
            • “Обучение по информатика и информационни технологии в училище” (обучение 2 г.) – 4 (четири) семестриални такси по 660 лв.;
               • “Обучение по математика в училище” (обучение 1 г.) – 2 (две) семестриални такси по 760 лв.;
               • “Обучение по информационни технологии в началното училище (обучение 1 г.) – 2 (две) семестриални такси по 660 лв.;
               • “Обучение по информационни технологии в прогимназията” (обучение 1 г.) – 2 (две) семестриални такси по 660 лв.

 

2) ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ КВАЛИФИКАЦИИ
               • “Учител по информатика и информационни технологии” (обучение 1 г.) – 2 (две) семестриални такси по 460 лв.;
            • “Учител по математика” (обучение 1 г.) – 2 (две) семестриални такси по 460 лв.;
            • “Учител по информатика и информационни технологии“ (1 г. редуциран учебен график за записали или завършили квалификация "Учител по математика" във ФМИ на ПУ) – 2 (две) такси по 240 лв.;
               • “Учител по математика“ (1 г. редуциран учебен график за записали или завършили квалификация "Учител по информатика и информационни технологии" във ФМИ на ПУ) – 2 (две) такси по 240 лв.

Забележка: Суми на отказали се студенти се възстановяват единствено в случай, че курсът на обучение не е започнал. За целта, в указания срок, двата екземпляра от квитанциите за платени суми (единият екземпляр се взима обратно от отдела, в който се е записал) се представят на главния счетоводител в стая 27 на Ректората (ул. "Цар Асен" 24).

 

НЕОБХОДИМИ  ДОКУМЕНТИ  ЗА ЗАПИСВАНЕ  В  МАГИСТРАТУРА:

1. МОЛБА по образец

2. СТУДЕНТСКА   КНИЖКА

3. ТАКСА   ЗА   ОБУЧЕНИЕ

4. КАНДИДАТСТУД. ТАКСА – 30 лв.

5. УВЕРЕНИЕ   ЗА   СТУДЕНТСТВО

6. СНИМКИ -    4 бр.

7. ДИПЛОМА -  КОПИЕ

8. ДИПЛОМА  ЗА  СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ -  КОПИЕ

9. КОПИЕ  ОТ  ЛИЧНА КАРТА

  Предишна Следваща  
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ