Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Новини    English
Покана за публична защита на дисертационен труд на гл. ас. Георги Чолаков

На 02.08.2013 г. (петък) от 15:00 часа
в Заседателната зала на Нова сграда
на Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”
ще се проведе
публична защита на дисертационен труд
за придобиване на образователната и научна степен “доктор”
на

Георги Николов Чолаков

тема:
Хибридна архитектура за изграждане на Разпределен център за електронно обучение (DeLC)

Област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика
Професионално направление: 4.6. Информатика и компютърни науки
Докторска програма: Информатика
към катедра “Компютърни системи”

 

Научни ръководители:
проф. д-р Станимир Стоянов
доц. д.т.н Красимира Стоилова

Поканени са всички желаещи да присъстват! 

  Предишна Следваща  
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ