Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Новини    English
Покана за публична защита на дисертационен труд на ас. Емил Дойчев

На 02.08.2013 г. (петък) от 14:00 часа
в Заседателната зала на Нова сграда
на Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”
ще се проведе

публична защита на дисертационен труд
за придобиване на образователната и научна степен “доктор”
на

Емил Христов Дойчев

тема:
Среда за електронни образователни услуги

Област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика
Професионално направление: 4.6. Информатика и компютърни науки
Докторска програма: Информатика
към катедра “Компютърни системи”

 

Научни ръководители:
проф. д-р Станимир Стоянов
проф. д-р Асен Рахнев

Поканени са всички желаещи да присъстват! 

  Предишна Следваща  
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ