Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Новини    English
Покана за публична защита на дисертационен труд на гл. ас. Алексадър Пенев

На 02.08.2013 г. (петък) от 13:00 часа
в Заседателната зала на Нова сграда
на Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”
ще се проведе

публична защита на дисертационен труд
за придобиване на образователната и научна степен “доктор”
на

Александър Пламенов Пенев

тема:
Отворени хибридни системи за геометрично моделиране

Област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика
Професионално направление: 4.6. Информатика и компютърни науки
Докторска програма: Информатика
към катедра “Компютърни системи”

Научен ръководител: доц. д-р Димчо Димов

Поканени са всички желаещи да присъстват! 

  Предишна Следваща  
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ