Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Новини    English
Разпределение по зали на 02.07.2013 за защита на дипломна работа, спец.: Математика и информатика

ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ – ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА
 

 

СПЕЦИАЛНОСТ: МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА– БАКАЛАВРИ

ЗАЛА: Заседателна зала

ДИПЛОМАНТИ:

 1. Анна Спасова  Кънева, Създаване на уеб сайт за търговска фирма  „Домо Трейдинг”
 2. Иван Христов Вълков, Учебно помагало  „Въведение в програмирането с  Java”
 3. Елена Златкова Георгиева, Проектиране и разработка на електронно учебно съдържание за обучение по информационни технологии с помощта на интерактивни дъски
 4. Стиляна Трифонова Рунташка, Изучаване на Уеб дизайн в профилираното обучение по информационни технологии
 5. Димитър Стойчев Пейчев, Един подход за изграждане на компютърни мрежи  в средното училище
 6. Димитър Георгиев Тодоров, Разработка на приложение  „Фитнес  инструктор” за  Android
 7. Маруся  Михалева Доневска, Разработка на приложение за калориен  калкулатор за  Android
 8. Иван  Петров Петков, Изучаване на векторна графика  в профилираната подготовка  по информационни технологии
 9. Димитър Петров Петков, Растерната графика в профилираното обучение  по информационни технологии
 10. Венета Красимирова Петкова, Електронно помагало за изучаване на събитийно програмиране с  Visual Basic  2010
 11. Мартин Бойков Спасов, Изучаване на компютърни презентации в прогимназията
 12. Красимира Ангелова Сталева, Изучаване на функции и възможности на електронни таблици в обучението по информационни технологии
 13. Ани Атанасова Желева, Изучаване на приложението на електронни таблици  за обработка на големи обеми  от данни в средното училище
 14. Людмила Стоянова  Бакларева, Изучаване на цифровизирането на аудио-визуална информация в обучението по информационни технологии
 15. Ради Андреев Дичев, Проектиране и изграждане на електронен магазин
 16. Петър Георгиев Кочев, Използване на социалните мрежи в обучението по информационни технологии
 17. Иванина Росенова Филипова, Изучаване на бази от данни в профилираното обучение по информационни технологии
 18. Мария Костадинова Мухчиева, Обработка на графични изображения в профилираното обучение по информационни технологии
 19. Костадин Тодоров Петков, Преподаване на JavaScript в средното училище
 20. Илияна Любенова Стойкова, Операционни системи за мобилни устройства и  изучаването им в средното училище

 

СПЕЦИАЛНОСТ: МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА– БАКАЛАВРИ

ЗАЛА: 536 к. з.

ДИПЛОМАНТИ:

 1. Боряна Костадинова Вълкова, Изучаване на показателни уравнения и неравенства
 2. Петър Ангелов Петров, Методи за решаване на логически и комбинаторни задачи
 3. Цветелина Иванова Гурдева, Екстремалност на алгоритъма на  Евклид – изследване чрез континуанти
 4. Радостина Минчева Маджурова, Жорданова нормална форма на  матриците
 5. Силвия Михайлова Корчева, Електронно помагало за квадратна функция
 6. Татяна Генева Джумерска, Обобщени детерминанти на Vandermonde
 7. Румяна Веселинова Димитрова, Електронно обучение за сравняване на числови изрази
 8. Стоянка Христова Бойчева, Примитивни корени и индекси по съставен модул
 9. Христо Асенов Асенов, Векторни бази в равнината и пространството
 10. Красимир Тодоров Къцов, Нестандартни свойства на триъгълник
 11. Белкъз Юсеин Исмаил, Групи от субституции
 12. Михаил Михайлович Копусчу, Онлайн  обучение на темата „Подобни триъгълници”
 13. Екатерина Иванова Кочева, Умножаване на матрици.  Жорданова нормална форма
 14. Казима Мехмед Двуяк, Някои идеи за ранно формиране на вероятностното и статистическо мислене
  Предишна Следваща  
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ