Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Новини    English
Разпределение по зали на 02.07.2013 за защита на дипломна работа, спец.: Математика, Приложна мат.

ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ – ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА
 

 

СПЕЦИАЛНОСТ: МАТЕМАТИКА – БАКАЛАВРИ

ЗАЛА: 535 к. з.

ДИПЛОМАНТИ:

 1. Боряна Иванова Бончева, Пространствен аналог на Питагорова теорема
 2. Йорданка Борисова Кунчева, Някои забележителни линии на повърхнини от втора степен
 3. Беррин Хитит, Елементи от теорията на частично наредените пръстени

 

СПЕЦИАЛНОСТ: ПРИЛОЖНА МАТЕМАТИКА – БАКАЛАВРИ

ЗАЛА: 535 с. з.

ДИПЛОМАНТИ:

 1. Камелия Димитрова Дурева, Моделиране на химикотехнологичния процес „Конвертиране на меден щейн”
 2. Лилия Емилова Пенева, Разпределение на нулите на един клас цели функции
 3. Илия Владимиров Танев, Комбинаторика
 4. Софка  Людмилова Соколова, Теория и приложения на ортогоналните многочлени
 5. Лиляна Васкова Ванкова, Дискретни неравенства с максимуми от типа на Гронуол-Белман и Бихари  и приложения

 

СПЕЦИАЛНОСТ: МАТЕМАТИКА – БАКАЛАВРИ

ЗАЛА: 436 с. з.

За изпит:

 1. Оля Петрова Георгиева
 2. Пенка Георгиева Тютюкова
 3. Ангел Руменов Баташки
 4. Василка Димова Маневска
 5. Василка Костадинова Паунова
 6. Василка Костадинова Паунова

 

СПЕЦИАЛНОСТ: ПРИЛОЖНА МАТЕМАТИКА – БАКАЛАВРИ

ЗАЛА: 436 с. з.

За изпит:

 1. Али Неждет Ахмедов
 2. Лазарина Николаева Христоскова
 3. Албена Стоянова Коджабашева

 

СПЕЦИАЛНОСТ: БИЗНЕС ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ  – БАКАЛАВРИ

ЗАЛА: 535 к. з.

За изпит:

 1. Таня Ивайлова Сиджимова, Проучване на мнението на студентите от Факултета по Математика и Информатика на ПУ "Паисий Хилендарски" относно качеството на обучение
 2. Лазарина Николаева Мусева, Графичен метод за анализ на данни от анкетни проучвания
 3. Десислава Иванова Пушкова, Валутни операции и алгоритми за намиране на най-къс път в графи
 4. Мартин Викторов Такев, Изследване на отношение към продукт или услуга с факторен анализ
 5. Танъо Минчев Чантаджиев, Маделиране и прогнозиране на атмосферното замърсяване в град Смолян
  Предишна Следваща  
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ