Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Новини    English
Разпределение по зали на 03.07.2013 за защита на дипломна работа,спец.: СТ, БИАЕ, ОИИТУ, ОИТНУ, ОИТП

ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ – ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА

 
СПЕЦИАЛНОСТ: СОФТУЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ – МАГИСТРИ

ЗАЛА: 531 к. з.

ДИПЛОМАНТИ:

 1. ИВАН ПЕТРОВ ЛАПАТАРЕВ, WEB приложение за направа и продажби на компютърни системи
 2. ИВАН ВЕЛКОВ ЛЕСОВ, Изграждане и мониторинг на FreeBSD  шлюз за малко предприятие
 3. ДАНАИЛ ИВАНОВ ВРАЧЕВ, RSS четец за IOS мобилни устройства за сайта www.bg-apple.com
 4. КРИСТИАН НЕДЕЛЧЕВ МИЛЕВ, Уеб система за онлайн консултация с адвокати
 5. ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ КОСТАДИНОВ, Уеб платформа за централизирано управление и съхранение на потребители
 6. НАТАЛИЯ ДАНАИЛОВА БЕКРИЕВА, Проектиране и разработване на пакет за електронно обучение по Софтуерни технологии
 7. ВЕНЕЛИН ВАСКОВ ВЪЛКОВ, Система за препоръки на мобилни приложения
 8. КРАСИМИР ОГНЯНОВ БОСИЛКОВ, Уеб платформа за комуникация между майстори и клиенти
 9. ИВО ЛЮБОМИРОВ КАСАБОВ, Информационен софтуер за поведението на служители
 10. ПЕТЪР КАМЕНОВ ПЕТРОВ, Система за разпознаване и конвертиране на валути
 11. ГЕОРГИ КАМЕНОВ ПЕТРОВ, Потребителски интерфейс на CashEye-iOS софтуер
 12. СТЕФАН ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ, Уеб приложения за бизнес каталог
 13. ПЛАМЕН ВАНЬОВ БОНДОКОВ, Приложение за намиране на оптимален туристически маршрут, използвайки Алгоритъма на мравките

 

СПЕЦИАЛНОСТ: СОФТУЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ – МАГИСТРИ

ЗАЛА: 532 к. з.

ДИПЛОМАНТИ:

 1. ВАСИЛ ИВОВ ЛАЛУШЕВ, Система за описване на дефекти
 2. ХРИСТО СТЕФАНОВ БОТЕВ, Уеб дневник
 3. ПЕНЧО ЙОРДАНОВ МАЛИНОВ, Система за селекционен контрол на РКГ. Основна функционалност
 4. АТАНАС ГЕОРГИЕВ ЧЕБИШЕВ, Система за селекционен контрол на РКГ. Графичен дизайн и разширена функционалност
 5. ИРЕНА ЗДРАВКОВА КЕХАЙОВА, Уеб система за фактуриране „Universe”
 6. МАРИ ГАРО НИГОХОСЯН, Сигурност и модел на данните на уеб система за фактуриране „Universe”
 7. МИЛЕНА ДИМИТРОВА КЮЧЮКОВА, САС - система за атестиране на служители - процес по атестация
 8. ТИХОМИРА ДИМИТРОВА БОЯДЖИЕВА, Интерактивно приложение за забавление и обучение на деца в предучилищна възраст
 9. ПАВЛИНА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА, Онлайн съдия за състезания по програмиране
 10. ИВА ПЕТРОВА НЕДЕЛЕВА, Генератор на случайни числа и приложението му в задача за случайно разпределение на служители от митническата администрация на фиксирани гранични работни места
 11. ГЕОРГИ ДИМЧЕВ СПАСОВ, Алгоритми и визуализатори на алгоритми за онлайн съдия за състезания по програмиране
 12. СТАНИСЛАВА ПАВЛОВА ПАВЛОВА, САС - система за атестиране на служители – администрация

 

СПЕЦИАЛНОСТ: СОФТУЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ – МАГИСТРИ

ЗАЛА: 533 к. з.

ДИПЛОМАНТИ:

 1. НИКОЛА ВЛАДИМИРОВ НИКОЛОВ, Специализиран сайт за обмен на информация към НСНИ
 2. ДАНИЕЛА СТЕФАНОВА СЛАВЧЕВА, Резервационна система за обслужване на лекарски сайт
 3. ИВАН ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ, WebTourist (онлайн  приложение за споделяне на снимки)
 4. ГЕОРГИ ЛЪЧЕЗАРОВ ВАРЕВ, WebTourist (онлайн  приложение за споделяне на снимки). Административен панел
 5. ИРЕНА МЕТОДИЕВА АНГЕЛОВА, Уеб услуга за проверка на файлове и сайтове за наличие на вируси
 6. НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ХАНДЖИЙСКИ, Агентно - ориентиран автоматизиран ресторант
 7. СТАНИСЛАВ МИНЧЕВ ДАКОВ, Динамичен уеб сайт "Преди и След" за поддържане, управления и споделяне на изображения
 8. КОСТАДИН ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ, Разработване на 2D игра с XNA
 9. ПАВЕЛ ПЕТРОВ ПЕТРОВ, Система за туристически отзиви
 10. ИСКРЕН ИСКРЕНОВ МИНЕВ, Система за оценяване на продукти - Администраторски модул
 11. ДРИТАН ДЕРВИШИ, Система за оценяване на продукти - Потребителски модул
 12. НАДЕЖДА ЗАБУНОВА, Система за обработка и достъп на адвокатски документи

  

СПЕЦИАЛНОСТИ: БИЗНЕС ИНФОРМАТИКА С АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – МАГИСТРИ, ОБУЧЕНИЕ ПО ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В УЧИЛИЩЕ – МАГИСТРИ, ОБУЧЕНИЕ ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В НАЧАЛНОТО УЧИЛИЩЕ – МАГИСТРИ, ОБУЧЕНИЕ ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОГИМНАЗИЯТА – МАГИСТРИ
 

ЗАЛА: 534 к. з.

ДИПЛОМАНТИ:

 1. СИЛВИЯ НИКОЛАЕВА ГАФТАНДЖИЕВА, Интегриране на Moodle с университетските информационни системи
 2. ТАНЯ НИКОЛОВА ДЖИНКОВА, Мобилно приложение за администриране на  Vtiger CRM
 3. ПЕТЯ  ЙОРДАНОВА  МАНДЕВСКА, Информацонни системи и приложението им в обучението по бизнес администрация
 4. ТАТЯНА ЙОРДАНОВА  БОШЕВА, Приложение на музикален софтуер в обучението по музика
 5. ТЕОДОРА ИВАНОВА РАДЕВА, Интерактивни бели дъски и използването им в българското училище
 6. НОНКА  ПЕЛИНОВА КАДИЕВА, Използване на програмата AutoCAD в обучението по информационни технологии
 7. МАРИЯНА ЦВЕТАНОВА БЕНКОВА, Основи на бази данни с Access 2007
 8. ПЕНЧО  ИЛИЕВ ТОКУЧЕВ, Информационни технологии в образователния мениджмънт
 9. МИЛЕНА АНАТОЛИЕВА КИБАРЕВА, Изучаване на мобилни технологии в часовете за ЗИП Информационни технологии
 10. РАДОСЛАВА ВАСИЛЕВА ИСОВА, Сравнителен анализ на изучаването на текстообработка в училище
 11. АСЯ СТОЯНОВА КРЕНЧЕВА, Един подход за изучаване на информационни технологии в началното училище

 

СПЕЦИАЛНОСТИ: БИЗНЕС ИНФОРМАТИКА С АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – МАГИСТРИ, ОБУЧЕНИЕ ПО ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В УЧИЛИЩЕ – МАГИСТРИ, ОБУЧЕНИЕ ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В НАЧАЛНОТО УЧИЛИЩЕ – МАГИСТРИ, ОБУЧЕНИЕ ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОГИМНАЗИЯТА – МАГИСТРИ
 

ЗАЛА: 535 к. з.

ДИПЛОМАНТИ:

 1. ИЛИЯ СТОЯНОВ ДЕВЕРЕЦОВ, Уеб - базирана хотелска резервационна система с възможност за онлайн резервация
 2. ИВАН ОГНЯНОВ ЛУЛЧЕВ, Навлизане на информационните и комуникационни технологии в малки и средни предприятия
 3. ЗЛАТИНА АЛЬОШЕВА САНСАРОВА, Софтуерни платформи за електронни магазини
 4. ПЕТЯ ДИМИТРОВА СИРАКОВА, Оценка на интернет приложения в туристическия бизнес
 5. БАЙРИЕ ОРХАНОВА СЮЛЕЙМАНОВА, Компютърен дизайн в рекламата
 6. КРИСТИНА ЯНЕВА ИВАНОВА, Основни характеристики на системите за електронна търговия
 7. ЕЛЕНА ИВАНОВА МАГАРАНОВА, Основни характеристики на аутсорсинг и приложенията му в българския бизнес
 8. ТЕОДОРА ТОДОРОВА КАДЪНКОВА, Приложение на компютърната графика и презентации в бизнеса
 9. ТЕОДОРА ИВАНОВА ВАНГЕЛОВА, Използване на информационните технологии в часовете по предмета „Човекът и природата ”  в  3. клас
 10. ЦВЕТОМИРА КРАСИМИРОВА КОКАЛАНОВА, Използване на информационните технологии в часовете по предмета „Човекът и природата” за 4. клас
 11. МАРИЯ СТОЯНОВА БАЛИНОВА, Приложение на информационните технологии в обучението по   предмета „Околен свят” във втори клас
 12. МАРИЯ ПЕТКОВА МУСТАКОВА, Европейски и национални програми за интеграция и образование на ромите
 13. ИСКРА МЕТОДИЕВА ЮМЕРОВА, Методически подход за преподаване на темата „Графични изображения” от учебната програма по информационни технологии за 5. клас


СПЕЦИАЛНОСТИ: БИЗНЕС ИНФОРМАТИКА С АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – МАГИСТРИ, ОБУЧЕНИЕ ПО ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В УЧИЛИЩЕ – МАГИСТРИ, ОБУЧЕНИЕ ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В НАЧАЛНОТО УЧИЛИЩЕ – МАГИСТРИ, ОБУЧЕНИЕ ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОГИМНАЗИЯТА – МАГИСТРИ
 

ЗАЛА: 536 к. з.

ДИПЛОМАНТИ:

 1. ДЕЯНА ЙОСИФОВА СТОЙКОВА, Мултимедийните презентации в обучението по предмета „Човекът и обществото” в трети клас
 2. НЕЛИ ДИМИТРОВА ТОНЧЕВА, Интернет представяне на част от раздела  „Календари и празници” от учебното съдържание по литература   за 5. клас
 3. ГЕОРГИ  КОСТАДИНОВ КОНДЕВ, Мултимедийните презентации в обучението по технологии в 7. клас
 4. ЛИЛИЯ НИКОЛОВА ГИЗДОВА, Интернет реализация на част от учебното съдържание по математика за седми клас
 5. ФИКРИ ШАБАНОВ ХЪРЛОВ, Въведение в програмирането с Java
 6. ЕЛЕНА ВАЛЕРИЕВА АЛКОВА, Преподаване на мултимедия в средното училище
 7. МИТОША ЛЮДМИЛОВА СТЕФАНОВА, Мултимедийни технологии в обучението по информационни технологии
 8. ВЕСЕЛА БОГДАНОВА ДЕРВЕНСКА, Динамичен софтуер за създаване на учебни материали по геометрия
 9. ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА МАВРОВА, Примерни тестове за проверка на знанията и уменията по EXCEL в 6-ти клас
 10. МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВА ТОДОРОВА, Изучаване на електронни таблици в училище
 11. РУМЯНА ПАВЛОВА ЯНЕВА, Проучване на употребата на английски език от служителите на международни софтуерни компании в България

 

  Предишна Следваща  
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ