Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Новини    English
Общо събрание на Факултета по математика и информатика ФМИ - 27.05.2022 г.

П О К А Н А

На основание чл. 26, ал. 6 от ЗВО във връзка с чл. 41, ал. 5 и чл. 42, ал. 2 и ал. 3 от ПУДПУ и в изпълнение на Решение на ФС на ФМИ (протокол №30 от 27.04.2022 г.) свиквам Общо събрание на Факултета по математика и информатика.

Общото събрание ще се проведе на 27.05.2022 г. (петък) от 13:30 ч. във 2. аула – Нова сграда на ПУ.

Регистрацията на членовете на ОС във 2. аула – Нова сграда на ПУ започва на 27.05.2022 г. от 13:00 часа.

 

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Избор на комисии за провеждане на ОС.
  2. Доклад на председателя на Мандатната комисия.
  3. Попълване състава на Факултетния съвет на ФМИ.
  4. Обсъждане на доклада на Декана за дейността на ръководството на Факултета в периода 16.12.2020 г. до 14.12.2021 г. (http://fmi-plovdiv.org/GetResource?id=4224)
  5. Избор на нехабилитирани преподаватели за участие в ОС на ПУ „Паисий Хилендарски“.
  6. Разни.

 

 ПРОФ. Д-Р КОСТА ГЪРОВ

Председател на ОС на ФМИ

 

 

12.05.2022 г. 

гр. Пловдив

  Предишна Следваща  
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ