Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Новини    English

 

Последна актуализацияна: 21.11.2022 г.

Катедра „Компютърна информатика“ - катедрен съвет 28.11.2022 г.

На 28.11.2022 г., от 12.30 часа в 437 каб., ще се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърна информатика” при следния дневен ред:
 1. Докторанти.
 2. Разни.
Присъствието на всички щатни преподаватели е задължително.
21.11.2022 г.
гр.Пловдив
 Ръководител катедра: проф. д-р Елена Сомова

Катедра "Обучение по математика, информатика и информационни технологии" – катедрен съвет 21.11.2022 г.

На 21.11.2022 г. (понеделник) от 12:30 часа в Заседателната зала в Нова сграда на ПУ "Паисий Хилендарски" (бул. България № 236) ще се проведе разширен катедрен съвет на катедра "Обучение по математика, информатика и информационни технологии" при следния дневен ред:
 1. Предварително обсъждане на дисертационен труд.
 2. Докторанти.
 3. Учебни.
 4. Разни.
Присъствието на всички щатни преподаватели е задължително.
10.11.2022 г.
гр.Пловдив
 Ръководител катедра: проф. д-р Коста Гъров

Катедра „Софтуерни технологии" – катедрен съвет 17.11.2022 г.

На 17.11.2022 г. (четвъртък) от 10:00 часа в 541 к.з. ще се проведе катедрен съвет на катедра „Софтуерни технологии" при следния дневен ред:
 1. Учебни.
 2. Докторанти.
 3. Атестация на преподавател.
 4. Разни.
Присъствието на всички щатни преподаватели е задължително.
10.11.2022 г.
гр.Пловдив
  Ръководител катедра: проф. д-р Тодорка Терзиева

Катедра „Компютърни технологии“ – катедрен съвет 22.11.2022 г.

На 22.11.2022 г. (вторник) от 10:30 часа в 541 к.з. в Нова сграда (бул. „България“ № 236) на ПУ „Паисий Хилендарски“ ще се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърни технологии“ при следния дневен ред:
 1. Учебни.
 2. Докторанти.
 3. Хонорувани преподаватели.
 4. Разни.
Присъствието на всички щатни преподаватели е задължително.
09.11.2022 г.
гр.Пловдив
  Ръководител катедра: проф. д-р Асен Рахнев

Катедра "Математически анализ" - катедрен съвет 21.11.2022 г.

На 21.11.2022 г. (понеделник) от 12:30 ч. в 422 аудитория на Нова сграда ще се проведе катедрен съвет на катедра "Математически анализ“ при следния дневен ред:
 1. Атестиране на преподаватели от катедрата.
 2. Докторанти.
 3. Учебни.
 4. Разни.

Присъствието на щатните преподаватели е задължително.

09.11.2022 г.
гр.Пловдив
  Ръководител катедра: проф. д-р Христо Кискинов

Катедра „Компютърни системи“ – катедрен съвет 18.11.2022 г.
На 18.11.2022 г. (петък) от 13:30 часа в заседателна зала в Нова сграда (бул. „България“ № 236) на ПУ „Паисий Хилендарски“ ще се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърни системи“ при следния дневен ред:
 1. Докторанти.
 2. Учебни.
 3. Разни.

Присъствието на всички щатни преподаватели е задължително.

09.11.2022 г.
гр.Пловдив
  Ръководител катедра: доц. д-р Ася Стоянова-Дойчева

Катедра „„Компютърни системи“ – катедрен съвет 24.10.2022 г.

На 24.10.2022 г. (понеделник) от 12:30 часа в заседателна зала в Нова сграда (бул. „България“ № 236) на ПУ „Паисий Хилендарски“ ще се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърни системи“ при следния дневен ред:

 1. Предварително обсъждане на дисертационен труд за ОНС "доктор";
 2. Докторанти.
 3. Разни.

Присъствието на всички щатни преподаватели е задължително.

14.10.2022 г.
гр.Пловдив
  Ръководител катедра: доц. д-р Ася Стоянова-Дойчева

Катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии" – катедрен съвет 17.10.2022 г.

На 17.10.2022 г. (понеделник) от 12:30 часа в Заседателната зала в Нова сграда на ПУ "Паисий Хилендарски" (бул. България № 236) ще се проведе разширен катедрен съвет на катедра "Обучение по математика, информатика и информационни технологии" при следния дневен ред:

 1. Предварително обсъждане на дисертационен труд.
 2. Докторанти.
 3. Учебни.
 4. Хонорувани.
 5. Кадрови.
 6. Разни.

Присъствието на всички щатни преподаватели е задължително.

08.10.2022 г.
гр.Пловдив
  Ръководител катедра: проф. д-р Коста Гъров

Катедра „Алгебра и геометрия" – катедрен съвет, 14.10.2022 г.

 На 14.10.2022 г. (петък) от 12:00 часа в 235.с.з. ще се проведе Катедрен съвет при следния дневен ред:

 1. Академични длъжности.
 2. Други.
07.10.2022 г.
гр.Пловдив
  Ръководител катедра: проф. д.м.н. Манчо Манев

Катедра „Компютърна информатика“ - катедрен съвет 12.10.2022 г.

На 12.10.2022 г., от 12.30 часа в 437 каб., ще се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърна информатика” при следния дневен ред:

 1. Обявяване на конкурси за академични длъжности.
 2. Избор на рецензенти на учебник.
 3. Хонорувани.
 4. Разни.

Присъствието на всички щатни преподаватели е задължително.

03.10.2022 г.
гр.Пловдив
  Ръководител катедра: проф. д-р Елена Сомова

Катедра „Софтуерни технологии" – катедрен съвет 10.10.2022 г.

На 10.10.2022 г. (понеделник) от 10:30 часа в 431 к.з. ще се проведе катедрен съвет на катедра „Софтуерни технологии" при следния дневен ред:

 1. Предложения за обявяване на конкурси за академични длъжности.
 2. Атестация на преподавател.
 3. Учебни.
 4. Разни.

Присъствието на всички щатни преподаватели е задължително.

03.10.2022 г.
гр.Пловдив
  Ръководител катедра: проф. д-р Тодорка Терзиева

„Компютърни технологии“ – катедрен съвет 11.10.2022 г.

На 11.10.2022 г. (вторник) от 10:30 часа в Заседателната зала в Нова сграда (бул. „България“ № 236) на ПУ „Паисий Хилендарски“ ще се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърни технологии“ при следния дневен ред:

 1. Предложения за обявяване на конкурси за академични длъжности.
 2. Учебни.
 3. Докторанти.
 4. Хонорувани преподаватели.
 5. Разни.

Присъствието на всички щатни преподаватели е задължително.

03.10.2022 г.
гр.Пловдив
  Ръководител катедра: проф. д-р Асен Рахнев

"Математически анализ" - катедрен съвет 10.10.2022 г.

На 10.10.2022 г. (понеделник) от 12:30 ч. в Заседателната зала на Нова сграда ще се проведе катедрен съвет на катедра "Математически анализ“ при следния дневен ред:

 1. Предложения за обявяване на конкурси за академични длъжности.
 2. Кадрови.
 3. Учебни.
 4. Разни.

Присъствието на щатните преподаватели е задължително.   

30.09.2022 г.
гр.Пловдив
  Ръководител катедра: проф. д-р Христо Кискинов

„Компютърни системи“ – катедрен съвет 29.09.2022 г.
На 29.09.2022 г. (четвъртък) от 13:30 часа в заседателна зала в Нова сграда(бул. „България“ № 236) на ПУ „Паисий Хилендарски“ ще се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърни системи“ при следния дневен ред:
 1. Учебни.
 2. Хонорувани преподаватели.
 3. Разни.
Присъствието на всички щатни преподаватели е задължително.
21.09.2022 г.
гр.Пловдив
Ръководител катедра: доц. д-р Ася Стоянова-Дойчева

„Софтуерни технологии" – катедрен съвет 21.09.2022 г.
На 21.09.2022 г. (сряда) от 10:30 часа в 541 к.з. ще се проведе катедрен съвет на катедра „Софтуерни технологии" при следния дневен ред:
 1. Учебни.
 2. Докторанти.
 3. Хонорувани.
 4. Разни.
Присъствието на всички щатни преподаватели е задължително.
14.09.2022 г.
гр.Пловдив
Ръководител катедра: проф. д-р Тодорка Терзиева

Катедра „Компютърни технологии“ – катедрен съвет 21.09.2022 г.

На 21.09.2022 г. (сряда) от 10:30 часа в Заседателната зала в Нова сграда (бул. „България“ № 236) на ПУ „Паисий Хилендарски“ ще се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърни технологии“ при следния дневен ред:

 1. Учебни.
 2. Докторанти.
 3. Хонорувани преподаватели.
 4. Разни.

Присъствието на всички щатни преподаватели е задължително.

13.09.2022 г.
гр.Пловдив
  Ръководител катедра: проф. д-р Асен Рахнев

„Алгебра и геометрия" – катедрен съвет, 13.06.2022

На 19.09.2022 г. (понеделник) от 10:00 часа в 235.с.з. ще се проведе Катедрен съвет при следния дневен ред:

 1. Учебни. 
 2. Други.

Присъствието на всички щатни преподаватели е задължително.

12.09.2022 г.
гр.Пловдив
Ръководител катедра: проф. д.м.н. Манчо Манев

"Обучение по математика, информатика и информационни технологии" - катедрен съвет 20.09.2022 г.
На 20.09.2022 г. (вторник) от 13:00 часа в 241 каб. в Нова сграда на ПУ "Паисий Хилендарски" (бул. България № 236) ще се проведе катедрен съвет на катедра "Обучение по математика, информатика и информационни технологии" при следния дневен ред:
   1. Докторанти.
   2. Учебни.
   3. Разни.

Присъствието на всички щатни преподаватели е задължително.
12.09.2022 г.
гр.Пловдив
Ръководител катедра:проф. д-р Коста Гъров

„Компютърна информатика“ - катедрен съвет 09.09.2022 г.

На 09.09.2022 г., от 12.00 часа в 437 каб., ще се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърна информатика” при следния дневен ред:

1.Предварително обсъждане на дисертационен труд на докторант
2.Хонорувани преподаватели за 2022/23
3.Разни

Присъствието на всички щатни преподаватели е задължително.
31.08.2022 г.
гр.Пловдив
Ръководител катедра: проф. д-р Елена Сомова

Катедра „Компютърни технологии“ – катедрен съвет 13.07.2022 г.
На 13.07.2022 г. (сряда) от 11:00 часа в Заседателната зала в Нова сграда (бул. „България“ № 236) на ПУ „Паисий Хилендарски“ ще се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърни технологии“ при следния дневен ред:
 1. Учебни.
 2. Докторанти.
 3. Хонорувани преподаватели.
 4. Разни.
Присъствието на всички щатни преподаватели е задължително.
06.07.2022 г.
гр.Пловдив
Ръководител катедра: проф. д-р Асен Рахнев

„Компютърни системи“ – катедрен съвет 11.07.2022 г.

На 11.07.2022 г. (понеделник) от 15:00 часа  ще се проведе онлайн катедрен съвет със следния дневен ред:

 1. Докторанти.
 2. Учебни.
 3. Разни.

Присъствието на всички щатни преподаватели е задължително.

05.07.2022 г.
гр.Пловдив
Ръководител катедра: доц. д-р Ася Стоянова-Дойчева

„Компютърна информатика“ - катедрен съвет 13.07.2022 г.

На 13.07.2022 г., от 11.30 часа в 437 каб., ще се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърна информатика” при следния дневен ред:

 1. Предварително обсъждане на дисертационни трудове на докторанти. 
 2. Разни.

Присъствието на всички щатни преподаватели е задължително.

04.07.2022 г.
гр.Пловдив
Ръководител катедра: проф. д-р Елена Сомова

"Обучение по математика, информатика и информационни технологии" - катедрен съвет 11.07.2022 г.

На 11.07.2022 г. (понеделник) от 12:00 часа в електронна среда, чрез средствата за синхронна електронна комуникация, ще се проведе катедрен съвет на катедра "Обучение по математика, информатика и информационни технологии" при следния дневен ред:

 1. Учебни. 
 2. Докторанти.
 3. Разни.

Присъствието на всички щатни преподаватели е задължително.

03.07.2022 г.
гр.Пловдив
Ръководител катедра: проф. д-р Коста Гъров

„Алгебра и геометрия" – катедрен съвет, 8.07.2022

На 8.07.2022 г. (петък) от 13:00 часа в 235.с.з. ще се проведе Катедрен съвет при следния дневен ред:

1.   Учебни. 
2.   Други.

1.07.2022 г.
гр.Пловдив
Ръководител катедра: проф. д.м.н. Манчо Манев

"Математически анализ" - катедрен съвет на 6.07.2022 г.
На 6.07.2022 г. (сряда) от 12.00 ч. в Заседателната зала в Нова сграда на ПУ „П. Хилендарски“ (бул. България № 236) ще се проведе разширен катедрен съвет на катедра "Математически анализ“ при следния дневен ред:
 1. Предварително обсъждане на дисертационен труд за НС „доктор на науките“ на проф. д-р Боян Георгиев Златанов.
 2. Учебни.
 3. Разни.
Присъствието на щатните преподаватели е задължително.
22.06.2022 г.
гр.Пловдив
Ръководител катедра: проф. д-р Христо Кискинов

„Компютърни технологии“ – катедрен съвет 21.06.2022 г.
На 21.06.2022 г. (вторник) от 11:00 часа в Заседателната зала в Нова сграда (бул. „България“ № 236) на ПУ „Паисий Хилендарски“ ще се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърни технологии“ при следния дневен ред:
 1. Учебни.
 2. Докторанти.
 3. Хонорувани преподаватели.
 4. Разни.
Присъствието на всички щатни преподаватели е задължително.
14.06.2022 г.
гр.Пловдив
Ръководител катедра:проф. д-р Асен Рахнев

"Обучение по математика, информатика и информационни технологии" - катедрен съвет 20.06.2022 г.

На 20.06.2022 г. (понеделник) от 12:00 часа в 241 каб. в Нова сграда на ПУ „П. Хилендарски“ (бул. България № 236) ще се проведе катедрен съвет на катедра "Обучение по математика, информатика и информационни технологии" при следния дневен ред:

 1. Предложение за научни журита за конкурси за заемане на академични длъжности.
 2. Учебни.
 3. Докторанти.
 4. Разни.

Присъствието на всички щатни преподаватели е задължително.

11.06.2022 г.
гр.Пловдив
          Ръководител катедра: проф. д-р Коста Гъров

"Математически анализ" - катедрен съвет на 17.06.2022 г.

На 17.06.2022 г. (петък) от 12.30 ч. в Заседателната зала в Нова сграда на ПУ „П. Хилендарски“ (бул. България № 236) ще се проведе катедрен съвет на катедра "Математически анализ“ при следния дневен ред:

 1. Откриване на процедура за предварително обсъждане на проект за дисертационен труд за придобиване на НС „Доктор на науките“.
 2. Учебни
 3. Разни.

Присъствието на всички щатни преподаватели е задължително.

Материалите по проекта за дисертационен труд са депозирани в деканата, стая 330, където всеки може да се запознае с тях.

09.06.2022 г.
гр.Пловдив
          Ръководител катедра: проф. д-р Христо Кискинов

„Компютърни системи“ – катедрен съвет 15.06.2022 г.

На 15.06.2022 г. (сряда) от 10:30 часа  ще се проведе онлайн катедрен съвет със следния дневен ред:

 1. Предложения и гласуване на журита за конкурси за заемане на академични длъжности "доцент" и "професор".
 2. Учебни - гласуване на избираеми дисциплини за 1 семестър на учебната  2022/2023 година.
 3. Разни.

Присъствието на всички щатни преподаватели е задължително.

09.06.2022 г.
гр.Пловдив
          Ръководител катедра: доц. д-р Ася Стоянова-Дойчева

„Софтуерни технологии" – катедрен съвет 15.06.2022 г.

На 15.06.2022 г. (сряда) от 13:30 часа в 541 к.з. ще се проведе катедрен съвет на катедра „Софтуерни технологии" при следния дневен ред:

 1. Учебни.
 2. Предложение за състав на научно жури за конкурса за академичната длъжност „главен асистент“ към катедрата.
 3. Разни.
8.06.2022 г.
гр.Пловдив
          Ръководител катедра: проф. д-р Тодорка Терзиева

„Алгебра и геометрия" – катедрен съвет, 13.06.2022 г.

На 13.06.2022 г. (понеделник) от 12:00 часа в 235.с.з. ще се проведе Катедрен съвет при следния дневен ред:

 1. Учебни.
 2. Други.
5.06.2022 г.
гр.Пловдив
Ръководител катедра: проф. д.м.н. Манчо Манев

„Компютърна информатика“ - катедрен съвет 06.06.2022 г.

На 06.06.2022 г., от 15.30 часа в 437 каб., ще се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърна информатика” при следния дневен ред:

 1. Атестиране на преподаватели.
 2. Избираеми дисциплини.
 3. Разни.

Присъствието на всички щатни преподаватели е задължително.

27.05.2022 г.
гр.Пловдив
Ръководител катедра: проф. д-р Елена Сомова

„Софтуерни технологии" – катедрен съвет 23.05.2022 г.

На 23.05.2022 г. (понеделник) от 11:00 часа в 541 к.з. ще се проведе катедрен съвет на катедра „Софтуерни технологии" при следния дневен ред:

 1. Учебни.
 2. Хонорувани.
 3. Разни.

Присъствието на всички щатни преподаватели е задължително.

16.05.2022 г.
гр.Пловдив
Ръководител катедра: проф. д-р Тодорка Терзиева

"Математически анализ" - катедрен съвет 23.05.2022 г.

На 23.05.2022 г. (понеделник) от 12.30 ч. в Заседателната зала в Нова сграда на ПУ „П. Хилендарски“ (бул. България № 236) и чрез средства за синхронна комуникация ще се проведе катедрен съвет на катедра "Математически анализ“ при следния дневен ред:

 1. Предложения за гост-преподаватели към катедрата.
 2. Учебни.
 3. Разни.

Присъствието на всички щатни преподаватели е задължително.

13.05.2022 г.
гр.Пловдив
Ръководител катедра: доц. д-р Христо Кискинов

„Компютърна информатика“ - катедрен съвет 19.05.2022 г.

На 19.05.2022 г., от 17.00 часа, ще се проведе онлайн (чрез средства за синхронна комуникация) катедрен съвет на катедра „Компютърна информатика” при следния дневен ред:

 1. Конспект за докторантски минимум.
 2. Разни.

Присъствието на всички щатни преподаватели е задължително.

11.05.2022 г.
гр.Пловдив
Ръководител катедра: проф. д-р Елена Сомова

„Компютърни системи“ – катедрен съвет 17.05.2022 г.

ННа 17.05.2022 г. (вторник) от 12:30 часа  ще се проведе онлайн катедрен съвет със следния дневен ред:

 1. Учебни.
 2. Разни.

Присъствието на всички щатни преподаватели е задължително.

09.05.2022 г.
гр.Пловдив
Ръководител катедра: доц. д-р Ася Стоянова-Дойчева

„Компютърни технологии“ – катедрен съвет 12.04.2022 г.
На 12.04.2022 г. (вторник) от 11:00 часа в Заседателната зала в Нова сграда (бул. „България“ № 236) на ПУ „Паисий Хилендарски“ ще се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърни технологии“ при следния дневен ред:
 1. Учебни.
 2. Докторанти.
 3. Предложения за обявяване на конкурси за заемане на академични длъжности.
 4. Хонорувани преподаватели.
 5. Разни.
Присъствието на всички щатни преподаватели е задължително.
05.04.2022 г.
гр.Пловдив
Ръководител катедра:проф. д-р Асен Рахнев

„Компютърни технологии“ – катедрен съвет 11.05.2022 г.

На 11.05.2022 г. (сряда) от 11:30 часа в Заседателната зала в Нова сграда (бул. „България“ № 236) на ПУ „Паисий Хилендарски“ ще се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърни технологии“ при следния дневен ред:

 1. Предварително обсъждане на дисертационен труд за ОНС „доктор“ на Симеон Монов.
 2. Учебни.
 3. Докторанти.
 4. Хонорувани преподаватели.
 5. Разни.
03.05.2022 г.
гр.Пловдив
Ръководител катедра:проф. д-р Асен Рахнев

„Компютърни технологии“ – катедрен съвет 12.04.2022 г.
На 12.04.2022 г. (вторник) от 11:00 часа в Заседателната зала в Нова сграда (бул. „България“ № 236) на ПУ „Паисий Хилендарски“ ще се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърни технологии“ при следния дневен ред:
 1. Учебни.
 2. Докторанти.
 3. Предложения за обявяване на конкурси за заемане на академични длъжности.
 4. Хонорувани преподаватели.
 5. Разни.
Присъствието на всички щатни преподаватели е задължително.
05.04.2022 г.
гр.Пловдив
Ръководител катедра:проф. д-р Асен Рахнев

„Алгебра и геометрия" – катедрен съвет, 12.04.2022

На 12.04.2022 г. (вторник) от 11:00 часа в 235.с.з. ще се проведе Катедрен съвет при следния дневен ред:

 1. Организационни.
 2. Други.
05.04.2022 г.
гр.Пловдив
Ръководител катедра:проф. д.м.н. Манчо Манев

>Катедра "Математически анализ" - катедрен съвет 11.04.2022 г.

На 11.04.2022 г. (понеделник) от 12.30 ч. в Заседателната зала в Нова сграда на ПУ „П. Хилендарски“ (бул. България № 236) и чрез средства за синхронна комуникация ще се проведе катедрен съвет на катедра "Математически анализ“ при следния дневен ред:

 1.  Кадрови.
 2. Учебни.
 3. Разни.

Присъствието на всички щатни преподаватели е задължително.

03.04.2022 г.
гр.Пловдив
Ръководител катедра: доц. д-р Христо Кискинов

Катедра "Обучение по математика, информатика и информационни технологии" - катедрен съвет 11.04.2022 г.

На 11.04.2022 г. (понеделник) от 12:00 часа в 233 с.з. в Нова сграда на ПУ „П. Хилендарски“ (бул. България № 236) ще се проведе катедрен съвет на катедра "Обучение по математика, информатика и информационни технологии" при следния дневен ред:

 1. Предложение за обявяване на конкурси за заемане на академични длъжности.
 2. Учебни.
 3. Докторанти. 
 4. Разни.

Присъствието на всички щатни преподаватели е задължително.

03.04.2022 г.
гр.Пловдив
Ръководител катедра: проф. д-р Коста Гъров

„Компютърни системи“ – катедрен съвет 11.04.2022 г.

На 11.04.2022 г. (понеделник) от 10:30 часа  ще се проведе онлайн катедрен съвет със следния дневен ред:

 1. Докторанти;
 2. Предложения за обявяване на конкурси за академични длъжности;
 3. Учебни;
 4. Разни.

Присъствието на всички щатни преподаватели е задължително.

01.04.2022 г.
гр.Пловдив
Ръководител катедра: доц. д-р Ася Стоянова-Дойчева

„Компютърна информатика“ - катедрен съвет 1.04.2022 г.

На 1.04.2022 г., от 12.00 часа, ще се проведе онлайн (чрез средства за синхронна комуникация) катедрен съвет на катедра „Компютърна информатика” при следния дневен ред:

 1. Предварително обсъждане на дисертационни трудове.
 2. Разни.

Присъствието на всички щатни преподаватели е задължително.

21.03.2022 г.
гр.Пловдив
Ръководител катедра: проф. д-р Елена Сомова

„Компютърни технологии“ – катедрен съвет 23.03.2022 г.

На 23.03.2022 г. (сряда) от 10:30 часа в Заседателната зала в Нова сграда (бул. „България“ № 236) на ПУ „Паисий Хилендарски“ ще се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърни технологии“ при следния дневен ред:

 1. Учебни.
 2. Докторанти.
 3. Хонорувани.
 4. Продължаване на трудови договори.
 5. Разни.

 

15.03.2022 г.
гр.Пловдив
Ръководител катедра: проф. д-р Асен Рахнев

Катедра „Софтуерни технологии" – катедрен съвет 22.03.2022 г.

На 22.03.2022 г. (вторник) от 13:00 часа в 541 к.з. ще се проведе катедрен съвет на катедра „Софтуерни технологии" при следния дневен ред:

 1. Учебни.
 2. Докторанти.
 3. Хонорувани.
 4. Предложения за обявяване на конкурс за академична длъжност.
 5. Разни.

 

15.03.2022 г.
гр.Пловдив
Ръководител катедра: проф. д-р Тодорка Терзиева

Катедра „Алгебра и геометрия" – катедрен съвет, 21.03.2022

 

На 21.03.2022 г. (понеделник) от 12:00 часа в 235.с.з. ще се проведе Катедрен съвет при следния дневен ред:
   1. Подготовка за В триместър на учебната 2021/2022 г.
   2. Други.


14.03.2022 г.
гр.Пловдив
Ръководител катедра: проф. д.м.н. Манчо Манев

Катедра "Обучение по математика, информатика и информационни технологии" - катедрен съвет 21.03.2022 г.
На 21.03.2022 г. (понеделник) от 13:00 часа в електронна среда, чрез средствата за синхронна електронна комуникация, ще се проведе катедрен съвет на катедра "Обучение по математика, информатика и информационни технологии" при следния дневен ред:
   1. Учебни.
   2. Докторанти.
   3. Хонорувани.
   4. Разни.

Присъствието на всички щатни преподаватели е задължително.
13.03.2022 г.
гр.Пловдив
Ръководител катедра: проф. д-р Коста Гъров

Катедра "Математически анализ" - катедрен съвет 21.03.2022 г.

На 21.03.2022 г. (понеделник) от 11.00 ч. в електронна среда ще се проведе катедрен съвет на катедра "Математически анализ“ при следния дневен ред:  

 1. 1.Предложение и гласуване на жури за защита на дисертационен труд за придобиване на ОНС Доктор.
 2. 2.Докторанти.
 3. 3.Разни.
Присъствието на щатните преподаватели е задължително.
13.03.2022 г.
гр.Пловдив
Ръководител катедра: доц. д-р Христо Кискинов

Катедра „Компютърни системи“ – катедрен съвет 18.03.2022 г.

На 18.03.2022 г. (петък) от 11:00 часа  ще се проведе онлайн катедрен съвет със следния дневен ред:

1. Докторанти;
2. Учебни;
3. Разни.

Присъствието на всички щатни преподаватели е задължително.

9.03.2022 г.
гр.Пловдив
Ръководител катедра: доц. д-р Ася Стоянова-Дойчева

Катедра „Компютърна информатика“ - катедрен съвет 17.03.2022 г.
На На 17.03.2022 г., от 9.00 часа, ще се проведе онлайн (чрез средства за синхронна комуникация) катедрен съвет на катедра „Компютърна информатика” при следния дневен ред:
 1. Предварително обсъждане на дисертационни трудове.
 2. Разни.
Присъствието на всички щатни преподаватели е задължително.
02.03.2022 г.
гр.Пловдив
Ръководител катедра: проф. д-р Елена Сомова

Катедра „Компютърна информатика“ - катедрен съвет 16.03.2022 г.
На 16.03.2022 г., от 15.00 часа, ще се проведе онлайн (чрез средства за синхронна комуникация) катедрен съвет на катедра „Компютърна информатика” при следния дневен ред:
 1. Предварително обсъждане на дисертационни трудове.
 2. Разни.
Присъствието на всички щатни преподаватели е задължително.
02.03.2022 г.
гр.Пловдив
Ръководител катедра: проф. д-р Елена Сомова

Катедра „Компютърни системи“ – катедрен съвет 25.02.2022 г.
На 25.02.2022 г. (петък) от 11:30 часа  ще се проведе онлайн катедрен съвет със следния дневен ред:
 1. Предварително обсъждане на дисертационен труд на редовен докторант Михаил Петров;    ;
 2. Разни.
Присъствието на всички щатни преподаватели е задължително.
16.02.2022 г.
гр.Пловдив
Ръководител катедра: доц. д-р Ася Стоянова-Дойчева

Катедра „Компютърни технологии“ – катедрен съвет 23.02.2022 г.
На 23.02.2022 г. (сряда) от 10:30 часа в електронна среда ще се проведе разширен катедрен съвет на катедра „Компютърни технологии“ при следния дневен ред:
 1. Предварително обсъждане на дисертационен труд за ОНС „доктор“ на Мария Гайдарова.
 2. Учебни.
 3. Докторанти.
 4. Хонорувани преподаватели.
 5. Разни.
Присъствието на всички щатни преподаватели е задължително.
16.02.2022 г.
гр.Пловдив
 Ръководител катедра: проф. д-р Асен Рахнев

Катедра "Обучение по математика, информатика и информационни технологии" - катедрен съвет 21.02.2022 г.
На 21.02.2022 г. (понеделник) от 11:00 часа в електронна среда, чрез средствата за синхронна електронна комуникация, ще се проведе разширен катедрен съвет на катедра "Обучение по математика, информатика и информационни технологии" при следния дневен ред:
 1. Предварително обсъждане на дисертационен труд на тема: „Формиране на дигитални умения у учениците в начална училищна възраст чрез интегриране на технологии в учебния процес”, с автор докторант Румяна Иванова Карадимитрова.
 2. Докторанти.
 3. Учебни.
 4. Разни.
 Присъствието на всички щатни преподаватели е задължително.
13.02.2022 г.
гр.Пловдив
Ръководител катедра: проф. д-р Коста Гъров

Катедра „Софтуерни технологии" – катедрен съвет 22.02.2022 г.
На 22.02.2022 г. (Вторник) от 14:00 часа ще се проведе онлайн катедрен съвет на катедра „Софтуерни технологии" при следния дневен ред:
 1. Учебни.
 2. Докторанти.
 3. Хонорувани.
 4. Разни.
14.02.2022 г.
гр.Пловдив
Ръководител катедра: проф. д-р Тодорка Терзиева

Катедра "Математически анализ" - катедрен съвет 21.02.2022 г.
На 21.02.2022 г. (пoнеделник) от 11.00 ч. в електронна среда ще се проведе разширен катедрен съвет на катедра "Математически анализ“ при следния дневен ред:
 1. Предварително обсъждане на дисертационен труд за ОНС „доктор“ на Стефани Апостолова Панайотова.
 2. Докторанти.
 3. Разни.
Присъствието на всички щатни преподаватели е задължително.
14.02.2022 г.
гр.Пловдив
Ръководител катедра: доц. д-р Христо Кискинов

Катедра „Компютърни системи“ – катедрен съвет 21.02.2022 г.
На 21.02.2022 г. (понеделник) от 10:30 часа  ще се проведе онлайн катедрен съвет със следния дневен ред:
 1. Докторанти.
 2. Разни.
Присъствието на всички щатни преподаватели е задължително.
13.02.2022 г.
гр.Пловдив
Ръководител катедра: доц. д-р Ася Стоянова-Дойчева

Катедра „Компютърна информатика“ - катедрен съвет 21.02.2022 г.
На 21.02.2022 г., от 9.00 часа, ще се проведе онлайн (чрез средства за синхронна комуникация) катедрен съвет на катедра „Компютърна информатика” при следния дневен ред:
 1. Годишен отчет на докторантите.
 2. Разни.
Присъствието на всички щатни преподаватели е задължително.
01.02.2022 г.
гр.Пловдив
Ръководител катедра: проф. д-р Елена Сомова

Катедра „Компютърни системи“ - катедрен съвет 07.02.2022 г.

На 7.02.2022 г. (понеделник) от 10:30 часа ще се проведе онлайн катедрен съвет със следния дневен ред:

 1. Докторанти;
 2. Учебни.
 3. Разни.
Присъствието на всички щатни преподаватели е задължително.
31.01.2022 г.
гр.Пловдив
Ръководител катедра: доц. д-р Ася Стоянова-Дойчева

Катедра "Математически анализ" - катедрен съвет 07.02.2022 г.
На 07.02.2022 г. (понеделник) от 11.00 ч. в електронна среда ще се проведе катедрен съвет на катедра "Математически анализ“ при следния дневен ред:
 1. Предложение и гласуване на жури за конкурс за заемане на академична длъжност.ю
 2. Учебни.
 3. Разни.
Присъствието на всички щатни преподаватели е задължително.
29.01.2022 г.
гр.Пловдив
 Ръководител катедра: доц. д-р Христо Кискинов

Катедра „Компютърна информатика“ - катедрен съвет 07.02.2022 г.
На 07.02.2022 г., от 10.00 часа, ще се проведе онлайн (чрез средства за синхронна комуникация) катедрен съвет на катедра „Компютърна информатика” при следния дневен ред:
 1. Избираеми дисциплини.
 2. Разни.
Присъствието на всички щатни преподаватели е задължително.
27.01.2022 г.
гр.Пловдив
Ръководител катедра: проф. д-р Елена Сомова

Катедра "Софтуерни технологии" – катедрен съвет 25.01.2022 г.
На 25.01.2022 г. (вторник) от 14:00 часа ще се проведе онлайн катедрен съвет на катедра "Софтуерни технологии" при следния дневен ред:
 1. Учебни.
 2. Докторанти.
 3. Разни.
18.01.2022 г.
гр.Пловдив
Ръководител катедра: проф. д-р Тодорка Терзиева

Катедра "Обучение по математика, информатика и информационни технологии" - катедрен съвет 24.01.2022 г.
На 24.01.2022 г. (понеделник) от 12:00 часа в електронна среда ще се проведе катедрен съвет на катедра "Обучение по математика, информатика и информационни технологии" при следния дневен ред:
 1. Докторанти.
 2. Учебни.
 3. Разни.
Присъствието на всички щатни преподаватели е задължително.
15.01.2022 г.
гр.Пловдив
Ръководител катедра: проф. д-р Коста Гъров

Катедра „Компютърни системи“ – катедрен съвет 21.01.2022 г.
На 21.01.2022 г. (петък) от 10:30 часа  ще се проведе онлайн катедрен съвет със следния дневен ред:
 1. Докторанти.
 2. Хонорувани.
 3. Разни.

Присъствието на всички щатни преподаватели е задължително.

13.01.2022 г.
гр.Пловдив
Ръководител катедра: доц. д-р Ася Стоянова-Дойчева

Катедра „Компютърни технологии“ – катедрен съвет 19.01.2022 г.
На 19.01.2022 г. (сряда) от 11:00 часа в електронна среда ще се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърни технологии“ при следния дневен ред:
 1. Учебни.
 2. Докторанти.
 3. Хонорувани преподаватели.
 4. Разни.

Присъствието на всички щатни преподаватели е задължително.

12.01.2022 г.
гр.Пловдив
Ръководител катедра: проф. д-р Асен Рахнев

Катедра "Математически анализ" - катедрен съвет 24.01.2022 г.
На 24.01.2022 г. (понеделник) от 11.00 ч. в електронна среда ще се проведе катедрен съвет на катедра "Математически анализ“ при следния дневен ред:
1.Предложение и гласуване на жури за конкурс за заемане на академична длъжност
2.Докторанти
3.Учебни
4.Разни.

Присъствието на щатните преподаватели е задължително.
11.01.2022 г.
гр.Пловдив
Ръководител катедра: : доц. д-р Христо Кискинов

Катедра „Компютърна информатика“ - катедрен съвет 21.01.2022 г.
На 21.01.2022 г., от 16.00 часа, ще се проведе онлайн (чрез средства за синхронна комуникация) катедрен съвет на катедра „Компютърна информатика” при следния дневен ред:

1. Докторанти.
2. Разни.

Присъствието на всички щатни преподаватели е задължително.
11.01.2022 г.
гр.Пловдив
Ръководител катедра: : проф. д-р Елена Сомова

Катедра „Софтуерни технологии" – катедрен съвет 14.12.2021 г.

На 14.12.2021 г. (вторник) от 13:30 часа ще се проведе онлайн катедрен съвет на катедра „Софтуерни технологии" при следния дневен ред:

 1. Учебни.
 2. Хонорувани
 3. Разни.
07.12.2021 г.
гр.Пловдив
Ръководител катедра: проф. д-р Тодорка Терзиева

Катедра "Обучение по математика, информатика и информационни технологии" - катедрен съвет 13.12.2021 г.

На 13.12.2021 г. (понеделник) от 12:00 часа в електронна среда ще се проведе катедрен съвет на катедра "Обучение по математика, информатика и информационни технологии" при следния дневен ред:

 1. 1. Приемане на нови и актуализирани учебни програми.
 2. 2. Утвърждаване на избираеми дисциплини за магистърски програми и квалификации по направление 1.3.
 3. 3. Учебни.
 4. 4. Номиниране на гост-преподавател към катедра "Обучение по математика, информатика и информационни технологии".
 5. 5. Разни.

Присъствието на всички щатни преподаватели е задължително.

06.12.2021 г.
гр.Пловдив
Ръководител катедра: проф. д-р Коста Гъров

Катедра "Математически анализ" - катедрен съвет 13.12.2021 г.

На 13.12.2021 г. (понеделник) от 11.00 ч. в електронна среда ще се проведе катедрен съвет на катедра "Математически анализ“ при следния дневен ред:

1.      Учебни
2.      Разни.

Присъствието на щатните преподаватели е задължително.

06.12.2021 г.
гр.Пловдив
Ръководител катедра: доц. д-р Христо Кискинов

Катедра „Компютърни системи“ – катедрен съвет 10.12.2021 г.

На 10.12.2021 г. (петък) от 10:30 часа ще се проведе онлайн катедрен съвет със следния дневен ред:

 1. Предложения и гласуване на журита за конкурси за заемане на академични длъжности.
 2. Разни.

Присъствието на всички щатни преподаватели е задължително.

01.12.2021 г.
гр.Пловдив
Ръководител катедра: доц. д-р Ася Стоянова-Дойчева

Катедра „Компютърни технологии“ - катедрен съвет 15.12.2021 г.

На 08.12.2021 г. (сряда) от 11:00 часа в електронна среда ще се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърни технологии“ при следния дневен ред:

 1. Учебни.
 2. Докторанти.
 3. Атестация на преподаватели.
 4. Хонорувани преподаватели.
 5. Разни.

Присъствието на щатните преподаватели е задължително.

01.12.2021 г.
гр.Пловдив
Ръководител катедра: проф. д-р Асен Рахнев

Катедра „Компютърна информатика“ - катедрен съвет 07.12.2021 г.

На 07.12.2021 г., от 16.00 часа, ще се проведе онлайн (чрез средства за синхронна комуникация) катедрен съвет на катедра „Компютърна информатика” при следния дневен ред:

 1. Докторанти.
 2. Разни.

Присъствието на всички щатни преподаватели е задължително.

24.11.2021 г.
гр.Пловдив
Ръководител катедра: проф. д-р Елена Сомова

Катедра „Софтуерни технологии" – катедрен съвет 16.11.2021 г.

На 16.11.2021 г. (вторник) от 13:00 часа ще се проведе онлайн катедрен съвет на катедра „Софтуерни технологии" при следния дневен ред:

 1. Учебни.
 2. Докторанти.
 3. Хонорувани.
 4. Разни.
09.11.2021 г.
гр.Пловдив
Ръководител катедра: проф. д-р Тодорка Терзиева

Катедра „Компютърни системи“ – катедрен съвет 12.11.2021 г.

На 12.11.2021 г. (петък) от 12:30 часа ще се проведе онлайн катедрен съвет със следния дневен ред:

 1. Учебни.
 2. Докторанти.
 3. Разни.

Присъствието на всички щатни преподаватели е задължително.

04.11.2021 г.
гр.Пловдив
Ръководител катедра: доц. д-р Ася Стоянова-Дойчева

Катедра „Компютърни технологии“ – катедрен съвет 10.11.2021 г.

На 10.11.2021 г. (сряда) от 11:00 часа в електронна среда ще се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърни технологии“ при следния дневен ред:

 1. Учебни.
 2. Докторанти.
 3. Хонорувани преподаватели.
 4. Разни.

Присъствието на всички щатни преподаватели е задължително.

03.11.2021 г.
гр.Пловдив
Ръководител катедра: проф. д-р Асен Рахнев

Катедра „Алгебра и геометрия" – катедрен съвет, 5.11.2021

 

На 5.11.2021 г. (петък) от 13:00 часа в Google Meet (meet.google.com/zqe-pfku-fzv (https://meet.google.com/pxb-jeth-jfh) ) ще се проведе Катедрен съвет при следния дневен ред:

 1. Индивидуални планове за 2021/2022.
 2. Други.
30.10.2021 г.
гр.Пловдив
Ръководител катедра: проф. д.м.н. Манчо Манев

Катедра "Математически анализ" - катедрен съвет 08.11.2021 г.

На 08.11.2021 г. (пoнеделник) от 14.00 ч. в електронна среда ще се проведе разширен катедрен съвет на катедра "Математически анализ“ при следния дневен ред:

1.Предварително обсъждане на дисертационен труд за ОНС „доктор“ на Ива Йончева-Найденова.
2.Учебни.
3.Разни.

 

Присъствието на щатните преподаватели е задължително.

29.10.2021 г.
гр.Пловдив
Ръководител катедра: доц. д-р Христо Кискинов

Катедра „Компютърна информатика“ - катедрен съвет 04.11.2021 г.

На 04.11.2021 г., от 16.10 часа, ще се проведе онлайн (чрез средства за синхронна комуникация) катедрен съвет на катедра „Компютърна информатика” при следния дневен ред:

 1. Избираеми дисциплини.
 2. Разни.

Присъствието на всички щатни преподаватели е задължително.

25.10.2021 г.
гр.Пловдив
Ръководител катедра: проф. д-р Елена Сомова

Катедра "Софтуерни технологии" - катедрен съвет 18.10.2021 г.

На 18.10.2021 г. (понеделник) от 13:00 часа ще се проведе онлайн катедрен съвет на катедра „Софтуерни технологии" при следния дневен ред:

 1. Учебни.
 2. Хонорувани.
 3. Разни.
11.10.2021 г.
гр.Пловдив
Ръководител катедра: проф. д-р Тодорка Терзиева

Катедра "Математически анализ" - катедрен съвет 18.10.2021 г.

На 18.10.2021 г. (понеделник) от 11:00 часа в електронна среда ще се проведе катедрен съвет на катедра "Математически анализ" при следния дневен ред:

 1. Докторанти.
 2. Актуализиране на учебни програми.
 3. Предложения за обявяване на конкурси за академични длъжности.
 4. Разни.
 5. Присъствието на всички щатни преподаватели е задължително.

11.10.2021 г.
гр.Пловдив
Ръководител катедра: доц. д-р Христо Кискинов

Катедра "Обучение по математика, информатика и информационни технологии" - катедрен съвет 18.10.2021 г.

На 18.10.2021 г. (понеделник) от 12:00 часа в електронна среда ще се проведе катедрен съвет на катедра "Обучение по математика, информатика и информационни технологии" при следния дневен ред:

 1. Докторанти.
 2. Учебни.
 3. Хонорувани.
 4. Разни.
 5. Присъствието на всички щатни преподаватели е задължително.

11.10.2021 г.
гр.Пловдив
Ръководител катедра: проф. д-р Коста Гъров


Катедра „Компютърни технологии“ – катедрен съвет 12.10.2021 г.

 

На 12.10.2021 г. (вторник) от 11:00 часа в Заседателната зала в Нова сграда (бул. „България“ № 236) на ПУ „Паисий Хилендарски“ ще се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърни технологии“ при следния дневен ред:

 1. Учебни.
 2. Докторанти.
 3. Хонорувани преподаватели.
 4. Разни.

Присъствието на всички щатни преподаватели е задължително.

05.10.2021 г.
гр.Пловдив
Ръководител катедра: проф. д-р Асен Рахнев
Катедра „Компютърни системи“ – катедрен съвет 14.10.2021 г.

 

На 14.10.2021 г. (четвъртък) от 12:30 часа  ще се проведе онлайн катедрен съвет със следния дневен ред:

 1. Обявяване на конкурс за главен асистент към катедрата.
 2. Докторанти.
 3. Разни.

Присъствието на всички щатни преподаватели е задължително.

07.10.2021 г.
гр.Пловдив
Ръководител катедра: доц. д-р Ася Стоянова-Дойчева

  Предишна Следваща  
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ