Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Новини    English

Последна актуализация на: 12.11.2022 г.

Часовете по английски език за специалност СЕ на д-р Шаркова, ще бъдат отучени на 14-ти ноември  (понеделник) от 13:30-17:45 за група D, и на 21 ви ноември (понеделник) от 13:30-17:45 за група C.

На 05.12.2022 г. (понеделник) от 14:30 ч. до 17:45 ч. в 146 к.з. ще се проведе извънредна лекция по „Информационни технологии в Интернет“ за специалност „Софтуерни технологии и дизайн“, IV курс, при доц. д-р Кремена Стефанова (вместо на 16.11.2022 г.)

На 12.12.2022 г. (понеделник) от 14:30 ч. до 17:45 ч. в 146 к.з. ще се проведе извънредна лекция по „Информационни технологии в Интернет“ за специалност „Софтуерни технологии и дизайн“, IV курс, при доц. д-р Кремена Стефанова (вместо на 23.11.2022 г.)

На 19.10.2022 от 15:15 до 19:00 ще се проведат упражнения по Увод в програмирането (C#) за спец. СТД, ред., I курс, 1а подгрупа при гл. ас. д-р. М. Веселинова в 531 к. з. (вместо на 10.10.2022).

На 20.10.2022 от 08:00 до 11:45 ще се проведат упражнения по Увод в програмирането (C#) за спец. СТД, ред., I курс, 1б подгрупа при гл. ас. д-р. М. Веселинова в 531 к. з. (вместо на 10.10.2022).

На 26.10.2022 от 15:15 до 19:00 ще се проведат упражнения по Увод в програмирането (C#) за спец. СТД, ред., I курс, 2а подгрупа при гл. ас. д-р. М. Веселинова в 531 к. з. (вместо на 10.10.2022).

На 26 и 27.09.2022 г. упражненията с 3а, 1а и 1б групи, специалност СТД 4ти курс редовно по Приложна математика 2 при проф. д.н. Снежана Гочева няма да се проведат. Тези 3 часа ще бъдат взети през следващите три седмици по 1 учебен час (45 мин.) допълнително за всяка група преди или след редовно обявеното разписание.

На 15.09.2022 г. (четвъртък) от 15 ч. в 433 к.з. ще се проведат извънредни консултации по Компютърни мрежи и комуникации (упражнения) за всички специалности редовно и задочно обучение при гл. ас. д-р Атанас Иванов.

На 03.06.2022 г (петък) от 10 ч. до 13:30. ч в 233 с.з. ще се проведат извънредни учебни .занятия по Математически анализ (упражнения) за спец. Информатика 1 курс, редовно обучение с 1-ва група при гл. ас. д-р Атанас Илчев.

На 7.06.2022 г. (вторник) от 10:00 ч. до 12:30 ч. в зала 233 ще се проведе извънредно упражнение по "Дискретна математика" при проф. д-р Хр. Кискинов  за 2-ри курс ИТМОМ (вместо на 24.05.2022 г.).

Математически анализ с Информатика I-ви курс, бакалавър редовно при доц. д-р Павлина Атанасова ще се проведе на 10.06 от 11:00 до 15:00 в 423 зала.

На 06.06.2022 г. (понеделник) от 11:00 ч. до 13:30 ч. в 523 к.з.  ще се проведат извънредни упражнения по Увод в уеб програмирането за студентите от специалност Софтуерни технологии и дизайн, I курс, 3а подгрупа, редовно обучение при ас. Росен Христев (вместо 24 май 2022 г.).

На 06.06.2022 г. (понеделник) от 13:30 ч. до 16:00 ч. в 523 к.з.  ще се проведат извънредни упражнения по Увод в уеб програмирането за студентите от специалност Софтуерни технологии и дизайн, I курс, 1а подгрупа, редовно обучение при ас. Росен Христев (вместо 24 май 2022 г.).

На 06.06.2022 г. (понеделник) от 16:15 ч. до 18:45 ч. в 523 к.з.  ще се проведат извънредни упражнения по Увод в уеб програмирането за студентите от специалност Софтуерни технологии и дизайн, I курс, 1б подгрупа, редовно обучение при ас. Росен Христев (вместо 24 май 2022 г.).

На 08.06.2022 г. (сряда) ще се проведат упражнения по дисциплината Увод в уеб програмерането за студентите от специалност Софтуерни технологии и дизайн, I курс, 2 гр. редовно обучение, при д-р. Стефан Ставрев, вместо на 24.05.2022. Занятията ще се проведат в 546 к.з. от 11:45-13:30 (2а) и в  546 к.з. от 14:00-16:30 (2б).

На 30.05.2022 г. и на 06.06.2022 г. (понеделник) от 17:15 ч. до 18:45 ч. в 446 к.з.  ще се проведе извънредна лекция по Иконометрия със специалност БИТ, 2-ри курс, редовно обучение при доц. д-р Анна Малинова.

На 02.06.2022 г. (четвъртък) от 9:15 ч. до 10:45 ч. в 434 к.з.  ще се проведат извънредни упражнения по Операционни системи със специалност Информатика, 1-ви курс, 3а подгрупа, редовно обучение при Юри Хоптериев (вместо 24 май 2022 г.).

На 01.06.2022 г (сряда) от 08:15 до 10:00 часа в к.з. 546 ще се проведе извънредна консултация по дисциплината „Иконометрия“ за студентите от специалност „Бизнес информационни технологии“, II курс, 2 група, редовно обучение, при доц. д-р Кремена Стефанова.

На 01.06.2022 г (сряда) от 10:00 до 11:45 часа в к.з. 546 ще се проведе извънредна консултация по дисциплината „Иконометрия“ за студентите от специалност „Бизнес информационни технологии“, II курс, 1 група, редовно обучение, при доц. д-р Кремена Стефанова.

На 08.06.2022 г (сряда) от 08:15 до 10:00 часа в к.з. 546 ще се проведат извънредни упражнения по дисциплината „Иконометрия“ за студентите от специалност „Бизнес информационни технологии“, II курс, 2 група, редовно обучение, при доц. д-р Кремена Стефанова (вместо на 01.06.2022 г. от 14:30 часа).

На 08.06.2022 г (сряда) от 10:00 до 11:45 часа в к.з. 546 ще се проведат извънредни упражнения по дисциплината „Иконометрия“ за студентите от специалност „Бизнес информационни технологии“, II курс, 1 група, редовно обучение, при доц. д-р Кремена Стефанова (вместо от 14:30 часа).

На 30.05.2022 г (понеделник) от 08:15 ч. до 10:45 ч. в к.з. 547 ще се проведат извънредни упражнения по дисциплината Алгоритми и структури от данни за студентите от специалност Софтуерно инженерство, I курс, редовно обучение, 1 гр. при ас. Хасан Гюлюстан, вместо на 19.05.2022 г.

На 07.06.2022 г (вторник) от 15:15 ч. до 18:00 ч. в к.з. 546 ще се проведат извънредни упражнения по дисциплината Алгоритми и структури от данни за студентите от специалност Софтуерно инженерство, I курс, редовно обучение, 3а подгрупа при ас. Хасан Гюлюстан, вместо на 19.05.2022 г.

На 02.06.2022 г (четвъртък) от 17:00 ч. до 18:45 ч. в к.з. 434 ще се проведат извънредни упражнения по дисциплината Обработка на цифрови изображения за студентите от специалност Софтуерни технологии и дизайн, II курс, редовно обучение, 1б гр. при ас. Веселина Нанева, вместо на 24.05.2022 г.

На 06.06.2022 г (понеделник) от 13:30 ч. до 15:15 ч. в к.з. 541 ще се проведат извънредни упражнения по дисциплината Обработка на цифрови изображения за студентите от специалност Софтуерни технологии и дизайн, II курс, редовно обучение, 2б гр. при ас. Веселина Нанева, вместо на 24.05.2022 г. 

На 06.06.2022 г (понеделник) от 15:15 ч. до 17:00 ч. в к.з. 541 ще се проведат извънредни упражнения по дисциплината Обработка на цифрови изображения за студентите от специалност Софтуерни технологии и дизайн, II курс, редовно обучение, 2а гр. при ас. Веселина Нанева, вместо на 24.05.2022 г.

На 06.06.2022 г (понеделник) от 17:00 ч. до 18:45 ч. в к.з. 246 ще се проведат извънредни упражнения по дисциплината Обработка на цифрови изображения за студентите от специалност Софтуерни технологии и дизайн, II курс, редовно обучение, 1а гр. при ас. Веселина Нанева, вместо на 24.05.2022 г.

На 03.06.2022 г. (петък) от 13:30 ч. до 15:00 ч. в с.з. 231 ще се проведат извънредни лекции по дисциплината  Итерационни методи за корени на полиноми  за студентите от избираемата дисциплина, редовно обучение, при гл. ас. д-р Слав Чолаков, като редовното занятие на 03.06.2022 г. (петък) от 9:15 ч. до 12:30 ч. остава непроменено.

На 30.05.2022 г. (Понеделник) от 13:30 до 16:00 в 536 с.з. ще се проведе извънредно упражнение по Операционни системи - II курс Специалност ИТМОМ    при  хон. асистент Петър Диков (вместо на 24.05.2022г.).

На 27.05.2022г. (Петък) от 10.00-12.45 ч - 3а група, от 12.45-15.15ч- 1б група и от 15.15-17.45 ч - 2б група в 547 к.з. ще се проведе извънредно занятия по Приложна математика за I курс Специалност „Бизнес информационни технологии“ при  х.ас.д-р. Мая Стоименова.

На 1.06.2022 г.  (сряда) от 8:15 ч. - 11:45 ч. в 346 к.з. за 2 група за специалност „Информатика“, II курс ще се проведат упражнения по  Дискретна математика при гл.ас. д-р Мария Василева. (вместо от 15:15 - 18:45)

На 26.05.2022 г. (Четвъртък) от 13:30 до 15:15 в 434 с.з. ще се проведе извънредно упражнение по Операционни системи - I курс Специалност "Информатика" 2А гр   при  хон. асистент Петър Диков (вместо на 24.05.2022г.).

На 26.05.2022 г. (Четвъртък) от 15:15 до 17:00 в 434 с.з. ще се проведе извънредно упражнение по Операционни системи - I курс Специалност "Информатика" 2Б гр   при  хон. асистент Петър Диков (вместо на 24.05.2022г.).

На 30.05.2022 г. (Четвъртък) от 13:30 до 16:00 в 434 с.з. ще се проведе извънредно упражнение по Операционни системи - II курс Специалност ИТМОМ    при  хон. асистент Петър Диков (вместо на 24.05.2022г.).

На 25.05.2022 г. (сряда) от 10:00 до 12:30 ч. в 447 к. з. ще се проведат извънредни упражнения по дисциплината „Бази от данни“ при хон. ас. Желязко Терзийски, за спец. ИТМОМ, 3 курс (вместо на 8.06.2022 г).

На 26.05.2022 г. (четвъртък) от 15:15 до 17:45 ч. в 536 к. з. ще се проведат извънредни упражнения по дисциплината „Бази от данни“ при хон. ас. Желязко Терзийски, за спец. МИИТ група 1а (вместо на 8.06.2022 г).

На 6.06.2022 г. (понеделник) от 15:15 ч. до 17:45 ч. в 546 к.з. ще се проведат извънредни лекции по дисциплината „Бази от данни“ при доц. Ст Хаджиколева, за спец. ИТМОМ + МИИТ, 3 курс (вместо на 2.05.2022 г).

На 25.05.2022 г (сряда) от 9:15 до 11:45 часа ще се проведе извънредна лекция по дисциплината „Приложна математика“ за студентите от специалност „Бизнес информационни технологии“, 1ви курс, редовно обучение, при проф. д.н. Снежана Гочева-Илиева (вместо на 24.05.2022 г.).

На 18.05.2022 г (сряда) от 15:15 ч. до 17:00 ч. в 531 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по дисциплината Теория на графите в мениджмънта за студентите от специалност Бизнес математика, III курс, при ас. д-р Веселина Тавкова, вместо на 25.05.2022 г.

На 25.05.2022 г. ще се проведат извънредни упражнения със спец. Бизнес математика, I курс, редовно по Обектно ориентирано програмиране при ас. К. Иванов от 10:0 до 11:45 в 146 к. з. и от 11:45 до 12:30 в 431 к. з. (вместо 24.05.2022 г.)

На 25.05.2022 г. ще се проведат извънредни упражнения със спец. Математика, I курс, редовно по Обектно ориентирано програмиране при ас. К. Иванов от 12:45 до 15:0 в 431 к. з. (вместо 24.05.2022 г.)

На 25.05.2022 г. ще се проведат извънредни упражнения със спец. Приложна математика, I курс, редовно по Обектно ориентирано програмиране при ас. К. Иванов от 12:45 до 15:0 в 431 к. з. (вместо 24.05.2022 г.)

На 25.05.2022 г. (сряда) от 11:45 до 15:15 във 2-ра аула ще се проведат лекции по дисциплината Математически анализ за студентите от специалност Информатика, I-ви курс при доц. Павлина Атанасова (вместо на 24.05.2022 г.).

На 23.05.2022 г (понеделник) от 11:00 до 12:30 часа в к.з. 146 ще се проведат извънредни упражнения по дисциплината „Бизнес информационни системи“ за студентите от специалност „Бизнес информационни технологии“, IV курс, 1 група, редовно обучение, при доц. д-р Кремена Стефанова (вместо на 27.04.2022 г. при ас. Веселина Нанева).

На 23.05.2022 г (понеделник) от 09:15 до 10:45 часа в к.з. 146 ще се проведат извънредни упражнения по дисциплината „Издателски системи“ за студентите от специалност „Бизнес информационни технологии“, IV курс, 1 група, редовно обучение, при доц. д-р Кремена Стефанова (вместо на 27.04.2022 г. при ас. Веселина Нанева).

На 16.05.2022 г (понеделник) от 09:15 до 10:45 часа в к.з. 146 ще се проведат извънредни лекции по дисциплината „Издателски системи“ за студентите от специалност „Бизнес информационни технологии“, IV курс, редовно обучение, при доц. д-р Кремена Стефанова (вместо на 17.05.2022 г.).

На 16.05.2022 г (понеделник) от 11:00 до 12:30 часа в к.з. 146 ще се проведат извънредни лекции по дисциплината „Бизнес информационни системи“ за студентите от специалност „Бизнес информационни технологии“, IV курс, редовно обучение, при доц. д-р Кремена Стефанова (вместо на 17.05.2022 г.).

На 26.05.2022 г (четвъртък) от 13:30 до 16:00 часа в к.з. 346 ще се проведат извънредни лекции по дисциплината „Интернет технологии“ за студентите от специалност „Софтуерно инженерство“, III курс, редовно обучение, при доц. д-р Кремена Стефанова (вместо на 17.05.2022 г.).

На 26.05.2022 г (четвъртък) от 16:15 до 18:45 часа в к.з. 346 ще се проведат извънредни лекции по дисциплината „Интернет технологии“ за студентите от специалност „Софтуерно инженерство“, III курс, редовно обучение, при доц. д-р Кремена Стефанова (вместо на 24.05.2022 г.).

На 20.05.2022 г. (петък) от 13:00 ч. до 14:30 ч. в с.з. 231 ще се проведат извънредни лекции по дисциплината  Итерационни методи за корени на полиноми  за студентите от избираемата дисциплина, редовно обучение, при гл. ас. д-р Слав Чолаков, като редовното занятие на 20.05.2022 г. (петък) от 9:15 ч. до 12:30 ч. остава непроменено.

На 12.05.2022 г. от 11:00 до 12:30 ч. в 346 к.з. (т.е. за четна учебна седмица, в която не са предвидени по програма упражнения след лекцията) ще се проведе извънредна лекция по дисциплината "Планиране и оптимизиране на уч. процес" за специалност Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт, III курс, редовно обучение при доц. д-р Стефка Анева (вместо на 26.05.2022 г.).

На 17.05.2022 г.  (вторник) от 8:15 ч. - 11:45 ч. в 146 к.з. за 1 група за специалност „Информатика“, II курс ще се проведат упражнения по  Дискретна математика при гл.ас. д-р Мария Василева. (вместо на 18.05.2022 г.)

На 13.05.2022 г.  и 20.05.2022 (петък) от 12:45 ч. - 14:15 ч.  ще се проведат занимания по избираемата дисциплина Приложна финансова математика при проф. д-р Николай Кюркчиев. (вместо на 6.05.2022 г.) Връзката в Google Meet https://meet.google.com/bcs-ivng-mpi

На 31.05.2022г (вторник) от 10:00ч. до 11:45ч. в к.з. 447 ще се проведат извънредни упражнения по дисциплината ДПМУ за студентите от специалност СТД – 3 курс, 3а група, редовно обучение, при ас. Маргарита Гочева, вместо 24.05.2022г.

На 07.06.2022г (вторник) от 8:15ч. до 10:00ч. в к.з. 447 ще се проведат извънредни упражнения по дисциплината ДПМУ за студентите от специалност СТД – 3 курс, 1а група, редовно обучение, при ас. Маргарита Гочева, вместо 24.05.2022г.

На 07.06.2022г (вторник) от 10:00ч. до 11:45ч. в к.з. 447 ще се проведат извънредни упражнения по дисциплината ДПМУ за студентите от специалност СТД – 3 курс, 2а група, редовно обучение, при ас. Маргарита Гочева, вместо 24.05.2022г.

На 16 Май (Понеделник) от 08:15 ч. до 10:45 ч. в 533 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по  "Алгоритми и структури от данни" за спец. Софтуерно инженерство, ред., I курс, подгр. 2б при Георги Динов (вместо на 25.05.2022 г.).

На 16 Май (Понеделник) от 13:30 ч. до 16:00 ч. в 533 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по  "Алгоритми и структури от данни" за спец. Софтуерно инженерство, ред., I курс, подгр. 2а при Георги Динов (вместо на 25.05.2022 г.).

На 23 Май (Понеделник) от 08:15 ч. до 10:45 ч. в 533 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по  "Алгоритми и структури от данни" за спец. Софтуерно инженерство, ред., I курс, подгр. 2б при Георги Динов (вместо на 01.06.2022 г.).

На 23 Май (Понеделник) от 13:30 ч. до 16:00 ч. в 533 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по  "Алгоритми и структури от данни" за спец. Софтуерно инженерство, ред., I курс, подгр. 2а при Георги Динов (вместо на 01.06.2022 г.).

На 25. май 2022г. (сряда)  ще се отработват упражненията по ППМУ (СТД 3к.) при гл. ас. д-р Георги Пашев вместо на 24. май 2022г.  в к.з. 146. за 3а гр. от 11:45; за 2б гр. от 13:30; за 1б гр. от 15:15.

На 13.05.2022 г. ще се проведат извънредни учебни занятия със спец. Информатика 1 курс редовно обучение по дисциплината Математически анализ (упражнения) при гл. ас. д-р Атанас Илчев както следва: с 2 гр. от 10 до 13:30 ч. в 233 с.з.; с 3 гр. от 13:30 до 17 ч. в 233 с.з. (вместо 02.05.2022 г.)

На 25 май (сряда) от 08:15 ч. до 11:45 ч. в 346 к.з. ще се отработят упражненията по  "Уеб дизайн", провеждани от гл. ас. д-р Мая Стоева, за 3-ти курс БИТ (вместо на 24.05.2022 г.).

На 11.05.2022 г. (сряда) от 8:15 ч. до 11:45 ч в 246 к. з. ще се проведат извънредни упражнения по КА за спец. Информатика, ред., II курс, подгр. 1а при К. Иванов (вместо 25.4.2022 г. и 2.5.2022 г.).

На 11.05.2022 г. (сряда) от 11:45 ч. до 15:15 ч в 534 к. з. ще се проведат извънредни упражнения по КА за спец. Информатика, ред., II курс, подгр. 2а при К. Иванов (вместо 25.4.2022 г. и 2.5.2022 г.).

На 20.05.2022 г. (петък) от 12:45 ч. до 16:00 ч в 424 аудитория ще се проведе извънредна лекция  по Математически анализ при проф. Пройнов (вместо 24.05.2022 г.).

На 22.05.2022г (неделя) от 9:00ч. до 15:00ч. в 535 к.з.  ще се проведат извънредни упражнения по дисциплината Управление на проекти за студентите от спец. Информатика – 4 курс, 1а (9:00-10:30), 1б (10:30-12:00), 2а (12:00-13:30) и 2б (13:30-15:00) група, редовно обучение, при доц. Силвия Гафтанджиева, вместо 02.05.2022г.

На 10, 17 и 31 май (вторник) от 17:00 ч. до 17:45 ч. в 422 аудитория ще се проведе извънредна лекция по  "Дискретна математика" при доц. д-р Тодорка Глушкова  за 2-ри курс информатика (вместо на 24.05.2022 г.).

На 11 и 18 май (сряда) от 17:00 ч. до 17:45 ч. в 422 аудитория ще се проведе извънредна лекция по  "УЕБ дизайн" при доц. д-р Тодорка Глушкова  за 3-ти курс БИТ (вместо на 25.05.2022 г.).

На 10.05.2022 г. (вторник) от 10:00 ч. до 12:30 ч. в зала 603 ще се проведе извънредна лекция по  "Дискретна математика" при доц. д-р Хр. Кискинов  за 2-ри курс МИИТ и ИТМОМ (вместо на 25.04.2022 г.).

На 10.05.2022 г. (вторник) от 15:15 ч. до 17:45 ч. в зала 603 ще се проведе извънредно упражнение по  "Дискретна математика" при доц. д-р Хр. Кискинов  за 2-ри курс МИИТ (вместо на 25.04.2022 г.).

На 17.05.2022 г. (вторник) от 10:00 ч. до 12:30 ч. в зала 603 ще се проведе извънредна лекция по  "Дискретна математика" при доц. д-р Хр. Кискинов  за 2-ри курс МИИТ и ИТМОМ (вместо на 2.05.2022 г.).

На 17.05.2022 г. (вторник) от 15:15 ч. до 17:45 ч. в зала 603 ще се проведе извънредно упражнение по  "Дискретна математика" при доц. д-р Хр. Кискинов  за 2-ри курс МИИТ (вместо на 2.05.2022 г.).

На 13.05.2022 г. (петък) от 12:15 до 15:30 ч. в 422 ауд. ще се проведе извънредна лекцията по избираемата дисциплина "Водене на преговори и разрешаване на конфликти" при хон. ас. Илиан Иванов.

На 09.05.2022 г (понеделник) от 13:30 ч. до 16:00 ч. в к.з. 146 ще се проведат извънредни упражнения по дисциплината Бизнес информационни системи за студентите от специалност Бизнес информационни технологии, IV курс, редовно обучение, 1 гр. при ас. Веселина Нанева, вместо на 20.04.2022 г.

На 09.05.2022 г (понеделник) от 16:00 ч. до 18:45 ч. в к.з. 146 ще се проведат извънредни упражнения по дисциплината Издателски системи за студентите от специалност Бизнес информационни технологии, IV курс, редовно обучение, 1 гр. при ас. Веселина Нанева, вместо на 20.04.2022 г.

На 12.05.2022 г (четвъртък) от 13:30 ч. до 16:00 ч. в к.з. 346 ще се проведат извънредни упражнения по дисциплината Бизнес информационни системи за студентите от специалност Бизнес информационни технологии, IV курс, редовно обучение, 2 гр. при ас. Веселина Нанева, вместо на 21.04.2022 г.

На 12.05.2022 г (четвъртък) от 16:00 ч. до 18:45 ч. в к.з. 346 ще се проведат извънредни упражнения по дисциплината Издателски системи за студентите от специалност Бизнес информационни технологии, IV курс, редовно обучение, 2 гр. при ас. Веселина Нанева, вместо на 21.04.2022 г.

На 19.05.2022 г (четвъртък) от 13:30 ч. до 16:00 ч. в к.з. 346 ще се проведат извънредни упражнения по дисциплината Бизнес информационни системи за студентите от специалност Бизнес информационни технологии, IV курс, редовно обучение, 2 гр. при ас. Веселина Нанева, вместо на 28.04.2022 г.

На 19.05.2022 г (четвъртък) от 16:00 ч. до 18:45 ч. в к.з. 346 ще се проведат извънредни упражнения по дисциплината Издателски системи за студентите от специалност Бизнес информационни технологии, IV курс, редовно обучение, 2 гр. при ас. Веселина Нанева, вместо на 28.04.2022 г.

На 10.05.2022 г (вторник) от 11:00 ч. до 12:30 ч. в к.з. 536 ще се проведат извънредни упражнения по дисциплината Интернет технологии за студентите от специалност Софтуерно инженерство, III курс, редовно обучение, 3 гр. при ас. Веселина Нанева, вместо на 18.04.2022 г.

На 26.05.2022 г (четвъртък) от 08:15 ч. до 10:00 ч. в к.з. 547 ще се проведат извънредни упражнения по дисциплината Интернет технологии за студентите от специалност Софтуерно инженерство, III курс, редовно обучение, 1 гр. при ас. Веселина Нанева, вместо на 25.04.2022 г.

На 26.05.2022 г (четвъртък) от 10:00 ч. до 11:45 ч. в к.з. 547 ще се проведат извънредни упражнения по дисциплината Интернет технологии за студентите от специалност Софтуерно инженерство, III курс, редовно обучение, 2 гр. при ас. Веселина Нанева, вместо на 25.04.2022 г..

На 26.05.2022 г (четвъртък) от 11:45 ч. до 13:30 ч. в к.з. 547 ще се проведат извънредни упражнения по дисциплината Интернет технологии за студентите от специалност Софтуерно инженерство, III курс, редовно обучение, 3 гр. при ас. Веселина Нанева, вместо на 25.04.2022 г.

На 02.06.2022 г (четвъртък) от 08:15 ч. до 10:00 ч. в к.з. 547 ще се проведат извънредни упражнения по дисциплината Интернет технологии за студентите от специалност Софтуерно инженерство, III курс, редовно обучение, 1 гр. при ас. Веселина Нанева, вместо на 02.05.2022 г.

На 02.06.2022 г (четвъртък) от 10:00 ч. до 11:45 ч. в к.з. 547 ще се проведат извънредни упражнения по дисциплината Интернет технологии за студентите от специалност Софтуерно инженерство, III курс, редовно обучение, 2 гр. при ас. Веселина Нанева, вместо на 02.05.2022 г.

На 02.06.2022 г (четвъртък) от 11:45 ч. до 13:30 ч. в к.з. 547 ще се проведат извънредни упражнения по дисциплината Интернет технологии за студентите от специалност Софтуерно инженерство, III курс, редовно обучение, 3 гр. при ас. Веселина Нанева, вместо на 02.05.2022 г.

На 25.05.2022 г (сряда) от 10:45 ч. до 11:45 ч. в к.з. 534 ще се проведат извънредни упражнения по дисциплината Обработка на цифрови изображения за студентите от специалност Софтуерни технологии и дизайн, II курс, редовно обучение, 1а гр. при ас. Веселина Нанева, вместо на 19.04.2022 г.

На 25.05.2022 г (сряда) от 14:30 ч. до 16:00 ч. в к.з. 534 ще се проведат извънредни упражнения по дисциплината Обработка на цифрови изображения за студентите от специалност Софтуерни технологии и дизайн, II курс, редовно обучение, 3а гр. при ас. Веселина Нанева, вместо на 20.04.2022 г.

На 25.05.2022 г (сряда) от 16:15 ч. до 17:45 ч. в к.з. 534 ще се проведат извънредни упражнения по дисциплината Обработка на цифрови изображения за студентите от специалност Софтуерни технологии и дизайн, II курс, редовно обучение, 2а гр. при ас. Веселина Нанева, вместо на 19.04.2022 г.

На 26.05.2022 г (четвъртък) от 13:30 ч. до 15:15 ч. в к.з. 434 ще се проведат извънредни упражнения по дисциплината Обработка на цифрови изображения за студентите от специалност Софтуерни технологии и дизайн, II курс, редовно обучение, 1б гр. при ас. Веселина Нанева, вместо на 19.04.2022 г.

На 01.06.2022 г (сряда) от 10:45 ч. до 11:45 ч. в к.з. 534 ще се проведат извънредни упражнения по дисциплината Обработка на цифрови изображения за студентите от специалност Софтуерни технологии и дизайн, II курс, редовно обучение, 1а гр. при ас. Веселина Нанева, вместо на 26.04.2022 г.

На 01.06.2022 г (сряда) от 14:30 ч. до 16:00 ч. в к.з. 534 ще се проведат извънредни упражнения по дисциплината Обработка на цифрови изображения за студентите от специалност Софтуерни технологии и дизайн, II курс, редовно обучение, 3а гр. при ас. Веселина Нанева, вместо на 27.04.2022 г.

На 01.06.2022 г (сряда) от 16:15 ч. до 17:45 ч. в к.з. 534 ще се проведат извънредни упражнения по дисциплината Обработка на цифрови изображения за студентите от специалност Софтуерни технологии и дизайн, II курс, редовно обучение, 2а гр. при ас. Веселина Нанева, вместо на 26.04.2022 г.

На 02.06.2022 г (четвъртък) от 13:30 ч. до 15:15 ч. в к.з. 434 ще се проведат извънредни упражнения по дисциплината Обработка на цифрови изображения за студентите от специалност Софтуерни технологии и дизайн, II курс, редовно обучение, 2б гр. при ас. Веселина Нанева, вместо на 26.04.2022 г.

На 02.06.2022 г (четвъртък) от 15:15 ч. до 17:05 ч. в к.з. 434 ще се проведат извънредни упражнения по дисциплината Обработка на цифрови изображения за студентите от специалност Софтуерни технологии и дизайн, II курс, редовно обучение, 1б гр. при ас. Веселина Нанева, вместо на 26.04.2022 г.

На 04.05.2022 г. и 18.05.2022 г. от 8:15 до 11:45 в к.з. 346, ще се проведат извънредни упражнения по дисциплината ООП за студентите от специалност Софтуерно инженерство, I курс, при ас. Виктор Матански.

На 04.05.2022 г. и 18.05.2022 г. от 15:15 до 18:45 в к.з. 546, ще се проведат извънредни упражнения по дисциплината Разпределени приложения за студентите от специалност Софтуерно инженерство, II курс, при ас. Виктор Матански.

На 05.05.2022 г. (четвъртък) от 11:00 ч. до 13:30 ч. в 423 ауд. ще се проведат извънредни лекции по Програмиране на приложения за мобилни устройства за специалност СТД, 3-ри курс, редовно обучение при доц. д-р Николай Касъклиев (вместо на 02.05.2022 г.).

На 04.05.2022 г (сряда) от 15:15 ч. до 17:00 ч. в к.з. 531 ще се проведат извънредни упражнения по дисциплината Теория на графите в мениджмънта за студентите от специалност Бизнес математика, III курс, при ас. д-р Веселина Тавкова, вместо на 11.05.2022 г.

На 10.05.2022 г. (вторник) от 15:15 ч. до 17:45 ч. ще се проведе извънредна лекция по дисциплината "Методика на обучението по математика" със специалности „Математика, информатика и информационни технологии“ и Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт“, III курс при доц. д-р Добринка Бойкина. (вместо 24.05.2022 г.)

На 17.05.2022 г. (вторник) от 15:15 ч. до 17:00 ч. ще се проведе извънредно упражнение по дисциплината "Методика на обучението по математика" със специалности „Математика, информатика и информационни технологии“ и Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт“, III курс при доц. д-р Добринка Бойкина. (вместо 24.05.2022 г.)

На 07, 14 и 21 .05.2022 г. (събота) от 9:00 в 424 ауд,. ще се проведат извънредни лекции по Инвестиции и инвестиционни техники за специалност Бизнес информационни технологии 3-ри курс, редовно обучение при проф. д-р Андрей Захариев (вместо на 11 и 25 04.2022 г., и 02.05.2022 г.).

На 17.05.2022 г. (вторник) от 12:30 ч. до 15:15 ч. в 533 к.з. ще се проведат извънредна лекция по Изчислителна математика 1 за специалностите Бизнес математика и Математика, 3-ри курс, редовно обучение при гл.ас. д-р Атанас Иванов (вместо на 24.05.2022 г.).

На 28.04.2022 г. (четвъртък) няма да бъдат проведени упражненията по дисциплините Бизнес информационни системи и Издателски системи  за студентите от специалност Бизнес информационни технологии, IV курс, 1 и 2 гр. редовно обучение, при ас. Веселина Нанева. Занятията ще бъдат отработени в удобно за студентите време. 

На 04.05.2022 г. (сряда) ще се проведат упражнения по дисциплината Увод в уеб програмерането за студентите от специалност Софтуерни технологии и дизайн, I курс, 2 гр. редовно обучение, при д-р. Стефан Ставрев, вместо на 10.05.2022. Занятията ще се проведат в 534 к.з. от 11:00-13:30 (2а) и в 534 к.з. от 13:30-16:00 (2б).

На 27.04.2022 г. (сряда) няма да бъдат проведени упражненията по дисциплините Бизнес информационни системи и  Издателски системи  за студентите от специалност Бизнес информационни технологии, IV курс, 1 и 2 гр. редовно обучение, при ас. Веселина Нанева. Занятията ще бъдат отработени в удобно за студентите време.

На 27.04.2022 г (сряда) от 09:15 ч. до 10:45 ч. в к.з. 146 ще се проведат извънредни упражнения по дисциплината Иконометрия за студентите от специалност Бизнес информационни технологии, II курс, 2 група, редовно обучение, при доц. Кремена Стефанова, вместо от 14:30 до 16:00 часа.

На 27.04.2022 г (сряда) от 11:00 ч. до 12:30 ч. в к.з. 146 ще се проведат извънредни упражнения по дисциплината Иконометрия за студентите от специалност Бизнес информационни технологии, II курс, 1 група, редовно обучение, при доц. Кремена Стефанова, вместо на 20.04.2022 г.

На 29.04.2022 г. ще се проведат извънредни учебни занятия със спец. Информатика 1 курс, редовно обучение по дисциплината Математически анализ (упражнения) при гл. ас. д-р Атанас Илчев както следва: С 2 гр. от 10 ч до 13:30 в 233 с.з.; С 3 гр от 13:30 до 17 ч в 233 с.з.

На 28.04.2022 г. (четвъртък) от 11:00 ч. до 13:30 ч. в 423 ауд. ще се проведат извънредни лекции по Програмиране на приложения за мобилни устройства за специалност СТД, 3-ри курс, редовно обучение при доц. д-р Николай Касъклиев (вместо на 25.04.2022 г.).

На 26.04.2022 г (вторник) и 27.04.2022 г (сряда) няма да бъдат проведени упражненията по дисциплината Обработка на цифрови изображения за студентите от специалност Софтуерни технологии и дизайн, II курс, редовно обучение, при ас. Веселина Нанева поради здравословни причини. Занятията ще бъдат отработени в удобно за студентите време. 

Уважаеми, Колеги, упражненията и лекциите по "Киберсигурност и устойчив бизнес", за специалност „СОФТУЕРНО ИНЖЕНЕРСТВО“, 4 курс планувани за дата 28.04.2022 г. (четвъртък), няма да бъдат проведени! Същите ще бъдат отработени в ден 04.05.2022 г. (сряда), както следва: от 13:30-16:00 в 447 к.з. и от 16:15-18:45 в 446 к.з.

На 26.04.2022 г. (вторник) от 11:45 ч. до 13:15 ч. във 422 ауд. ще се проведат извънредни лекции по Информационни технологии в интернет за специалност БИТ, 2-ри курс, редовно обучение при гл. ас. д-р Христо Христов (вместо на 25.04.2022 г.).

На 26.04.2022 г. (вторник) от 13:30 ч. до 15:00 ч. във 346 к.з. ще се проведат упражнения с променен график по Информационни технологии в интернет за специалност БИТ, 2-ри курс, 2-ра група, редовно обучение при гл. ас. д-р Христо Христов .

На 26.04.2022 г. (вторник) от 15:15 ч. до 16:45 ч. във 346 к.з. ще се проведат упражнения с променен график по Информационни технологии в интернет за специалност БИТ, 2-ри курс, 1-ра група, редовно обучение при гл. ас. д-р Христо Христов (вместо на 25.04.2022 г.).

На 29.04.2022 г. (петък) от 13:00 ч. до 14:30 ч. в с.з. 231 ще се проведат извънредни лекции по дисциплината Итерационни методи за корени на полиноми за студентите от избираемата дисциплина, редовно обучение, при гл. ас. д-р Слав Чолаков, вместо 22.04.2022 г., като редовното занятие на 29.04.2022 г. (петък) от 9:15 ч. до 12:30 ч. остава непроменено.

На 20.04.2022 г. (сряда) и на 21.04.2022 г. (четвъртък)  няма да бъдат проведени упражненията по дисциплините Бизнес информационни системи и  Издателски системи  за студентите от специалност Бизнес информационни технологии, IV курс, 1 и 2 гр. редовно обучение, при ас. Веселина Нанева. Занятията ще бъдат отработени в удобно за студентите време

На 28.04.2022 г. (четвъртък) от 16:15 ч. до 18:45 ч. в к.з. 434 ще се проведат извънредни упражнения по дисциплината Иконометрия за студентите от специалност Бизнес математика, II курс, редовно обучение, при Антония Добрева, вместо 25.04.2022 г.

На 29.04.2022 г. (петък) от 15:15 ч. до 17:45 ч. в к.з. 434 ще се проведат извънредни упражнения по дисциплината Софтуерни системи по математика за студентите от специалност Бизнес математика, I курс, редовно обучение, при Антония Добрева, вместо 20.04.2022 г.

На 05.05.2022 г. (четвъртък) от 16:15 ч. до 18:45 ч. в к.з. 434 ще се проведат извънредни упражнения по дисциплината Иконометрия за студентите от специалност Бизнес математика, II курс, редовно обучение, при Антония Добрева, вместо 02.05.2022 г.

На 18.04.2022 г. (понеделник) от 13:30 ч. до 15:15 ч. в к.з. 533 ще се проведат извънредни упражнения по дисциплината Обработка на цифрови изображения за студентите от специалност Софтуерни технологии и дизайн, II курс, 2а група, редовно обучение, при ас. Веселина Нанева, вместо 19.04.2022 г.

На 18.04.2022 г (понеделник) от 16:00 ч. до 17:45 ч. в к.з. 536 ще се проведат извънредни упражнения по дисциплината Обработка на цифрови изображения за студентите от специалност Софтуерни технологии и дизайн, II курс, 3а група, редовно обучение, при ас. Веселина Нанева, вместо 20.04.2022 г.

На 20.04.2022 г. (сряда) от 13:30 ч. до 16:00 ч. в к.з. 546 ще се проведат извънредни упражнения по дисциплината Бизнес информационни системи за студентите от специалност Бизнес информационни технологии, IV курс, 2 гр. редовно обучение, при ас. Веселина Нанева, вместо на 20.04.2022 г. от 10:00 ч.

На 20.04.2022 г. (сряда) от 16:00 ч. до 18:45 ч. в к.з. 546 ще се проведат извънредни упражнения по дисциплината Издателски системи за студентите от специалност Бизнес информационни технологии, IV курс, 1 гр. редовно обучение, при ас. Веселина Нанева, вместо на 20.04.2022 г. от 12:45 ч

На 26.04.2022г (вторник) от 8:30ч. до 10:00ч. в к.з. 532 ще се проведат извънредни упражнения по дисциплината ППМУ за студентите от специалност СТД – 3 курс, 2а група, редовно обучение, при гл. ас. Георги Пашев, вместо 25.04.2022г.

На 26.04.2022г (вторник) от 10:00ч. до 11:45ч. в к.з. 532 ще се проведат извънредни упражнения по дисциплината ППМУ за студентите от специалност СТД – 3 курс, 1а група, редовно обучение, при гл. ас. Георги Пашев, вместо 25.04.2022г. 

На 26.04.2022г (вторник) от 8:15ч. до 10:00ч. в к.з. 447 ще се проведат извънредни упражнения по дисциплината ДПМУ за студентите от специалност СТД – 3 курс, 2б група, редовно обучение, при ас. Маргарита Гочева, вместо 25.04.2022г. 

На 26.04.2022г (вторник) от 10:00ч. до 11:45ч. в к.з. 447 ще се проведат извънредни упражнения по дисциплината ДПМУ за студентите от специалност СТД – 3 курс, 1б група, редовно обучение, при ас. Маргарита Гочева, вместо 25.04.2022г. 

На 03.05.2022г (вторник) от 8:15ч. до 10:00ч. в к.з. 447 ще се проведат извънредни упражнения по дисциплината ДПМУ за студентите от специалност СТД – 3 курс, 2б група, редовно обучение, при ас. Маргарита Гочева, вместо 02.05.2022г.

На 03.05.2022г (вторник) от 10:00ч. до 11:45ч. в к.з. 447 ще се проведат извънредни упражнения по дисциплината ДПМУ за студентите от специалност СТД – 3 курс, 1б група, редовно обучение, при ас. Маргарита Гочева, вместо 02.05.2022г. 

На 29.04.2022 г., 13.05.2022 г., 20.05.2022 г. и 27.05.2022 г. (петък), от 12:45 ч. - 14:15 ч., в 246 к. з., ще се проведат извънредни занятия по избираемата дисциплина Педагогически и психологически аспекти на оценяването на учениците чрез тестове с лектори доц. Старибратовдоц. Ангелова и гл. ас. И. Велчева (вместо на 22.04.2022 г. и 06.05.2022 г.).

На   15.04.2022 г.  и 29.04.2022 (петък) от 12:45 ч. - 14:15 ч.  ще се проведат занимания по избираемата дисциплина Приложна финансова математика при проф. д-р Николай Кюркчиев. (вместо на 22.04.2022 г.) Връзката в Google Meet https://meet.google.com/bcs-ivng-mpi

На 20.04.2022 г. (сряда) от 9:15 ч. до 11:45 ч. в 246 к.з. ще се проведат извънредни занятия по дисциплината „Операционни системи“ при ас. Росен Христев, за спец. ПМ + М, 1 курс (вместо на 05.04.2022 г).

На 14.04.2022 г. и 28.04.2022 г. в 346 к.з. от 11:00 до 12:30 ч. (т.е. за четните учебни седмици, в които не са предвидени по програма упражнения след лекциите) ще се проведат извънредни занятия по дисциплината "Планиране и оптимизиране на уч. процес" за специалност Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт, III курс, редовно обучение при доц. д-р Стефка Анева (вместо на 05.05.2022 г.).

На 15.04.2022 г. лекцията по избираемата дисциплина "Водене на преговори и разрешаване на конфликти" ще започне в 12.30, аудитория 422.

На 11.04.2022 г. (понеделник) от 15:15 ч. до 17:45 ч. в 546 к.з. ще се проведат извънредни лекции по дисциплината „Бази от данни“ при доц. Ст. Хаджиколева, за спец. ИТМОМ + МИИТ, 3 курс (вместо на 25.04.2022 г).

На 5.04.2022 г. (вторник) от 08:15 ч. до 11:45 ч лекцията по Математически анализ при проф. Пройнов ще се проведе онлайн в Google Classroom (вместо присъствено в 424 ауд).

На 12.04.2022 г. (вторник) от 08:15 ч. до 11:45 ч лекцията по Математически анализ при проф. Пройнов ще се проведе онлайн в Google Classroom (вместо присъствено в 424 ауд).

На 11.03.2022 г. (петък) от 13:30 ще се проведат извънредни (вместо 3.3.22) упражнения по АСД със спец. Приложна математика, II курс при ас. Иванов.

На 9.03.2022 г. (сряда) от 16:15 ч. до 18:45 ч. ще се проведат извънредни лекции по дисциплината „Софтуерни технологии 2“ при доц. Ст Хаджиколева, за спец. „Софтуерни технологии и дизайн“, 3 курс (вместо на 3.03.2022 г.).

На 10.03.2022 г. (четвъртък) от 11:45 ч. до 13:30 ч. ще се проведат извънредни лекции по дисциплината „Бази от данни“ при доц. Ст Хаджиколева, за спец. „Бизнесматематика“, 3 курс (отложени от 3.03.2022 г.).

На 07.03.2022 г. (понеделник) ще се проведат извънредни (вместо 3.3.22) упражнения по Програмиране със спец. Информатика, I курс, подгрупи 2а и 3а при ас. Иванов, както следва: подгр. 2а 13:30 до 16:0; подгр. 3а от 16:0 до 18:30.

На 05.03.2022 г. (събота) от 9:15 ч. - 12:30 ч. ще се проведе извънредно занятие по дисциплината Английски език с А група на 1 курс Софтуерни технологии и дизайн (СТД) при доц. д-р Иван Шотлеков, вместо на 03.03.2022 г.

На 09.03.2022 г. (сряда) от 13:30 ч. ще се проведат извънредни занятия по избираема дисциплина "Методически аспекти на приложението на облачни технологии в обучението по математика, информатика и ИТ" за специалности МИИТ и ИТМОМ, IV курс при гл. ас. д-р Ивелина Велчева (ще се отучва занятието от 04.03.2022 г. (петък)). Връзката за Google Meet е обявена в класната стая на групата.

На 07.03.2022 от 17:00 до 18:45 ще се проведат онлайн лекции по Верификация и валидиране на софтуер за спец. СИ, ред., 4 курс, при гл. ас. д-р. М. Веселинова (вместо 07.02.2022) на адрес: https://meet.google.com/qxm-azmu-hyj

На 07.03.2022 г. (понеделник) от 13:30 ч. - 17:00 ч. ще се проведе извънредно занятие по дисциплината Информационно моделиране, упражнения с 1-ва група на 4 курс Информатика при доц. д-р Светослав Енков, в класрума на дисциплината (вместо на 03.03.2022 г.).

На 02.03.2022 г. (сряда) от 8:15 ч. - 10:45 ч. за 1б гр. и от 11:00 ч. - 13:30 ч. за 2а гр. ще се проведат извънредни упражнения по  Информационните технологии в математиката, за специалност „Бизнес информационни технологии“, I курс, при гл. ас. д-р Елена Тодорова. (вместо на 03.03.2022 г.) в обявената класна стая.

На 02.03.2022 г. (сряда) от 8:15 ч. - 10:45 чза 1а гр. и от 11:00 ч. - 13:30 ч. за 2б гр. за специалност „Бизнес информационни технологии“, I курс ще се проведат извънредни упражнения по Информационните технологии в математиката, при гл. ас. д-р Мария Василева. (вместо на 03.03.2022 г.) Връзката в Google Meet е обявена в класната стая на курса.

На 01.03.2022 г., от 12:45 ч. до 15:15 ч., ще се проведат извънредни лекции по дисциплината Счетоводство и счетоводни информационни системи за БИТ 2 курс, редовно при проф. д-р Асен Рахнев (вместо на 08.03.2022  г.). 

На 08.03.2022 г., от 10:00 ч. до 12:30 ч., ще се проведат извънредни лекциипо дисциплината Застрахователна математика за БИТ 2 курс, редовно при проф. д-р Николай Кюркчиев (вместо на 01.03.2022  г.).

На 28.02.2022 и 7.03.2022 г., от 9:15 ч. до 10:00 ч., ще се проведат допълнителни занятия по дисциплината Информационни и комуникационни технологии в обучението и работа в дигитална среда при доц. д-р Е. Ангелова (вместо на 03.01.2022  г.) в обявената класна стая. 

На 28.02.2022 и 7.03.2022 г., от 9:15 ч. до 10:00 ч., ще се проведат допълнителни занятия по дисциплината Информационни и комуникационни технологии в обучението и работа в дигитална среда при доц. д-р Е. Ангелова (вместо на 03.01.2022г.) в обявената класна стая. 

На 28.02.2022 от 13.30 до 17:45 ще се проведат извънредни онлайн упражнения по Английски език за спец. СИ, ред., 1 курс, D подгрупа при гл. ас. д-р. К. Бойкова, (вместо 07.03.2022).

На 09.03.2022 от 13.00 до 14:30 ще се проведат извънредни онлайн упражнения по Английски език за спец. СИ, ред., 1 курс, D подгрупа при гл. ас. д-р. К. Бойкова.

На 21.02.2022 г. (понеделник) от 13:30 ч. до 15:15 ч. ще се проведат извънредни лекции по дисциплината „Въведение в облачните технологии“ при доц. Ст Хаджиколева, за спец. „Бизнес информационни технологии“, 3 курс (отложени от 1.03.2022 г.).

На 24.02.2022 г. (четвъртък) от 9:15 ч. до 11:45 ч. ще се проведат извънредни лекции по дисциплината „Бази от данни“ при доц. Ст Хаджиколева, за спец. „Математика“, 3 курс (отложени от 1.03.2022 г.).

На 23.02.2022 от 11:00 ч. до 11:45 ч и на 02.03.2022 от 10:00 до 11:45 ч. ще се проведат допълнителни учебни занятия по дисциплината Информационни технологии при доц. д-р Тодорка Глушкова (вместо на 09.03.2022  г.  Обучението ще се проведе в същата класна стая.

На 21.02.2022 г. (понеделник ) от 11:45 ч. до 13:30 ч. ще се проведе извънредна лекция по дисциплината "Методи и методика за решаване на математически задачи" със специалност „Математика, информатика и информационни технологии“, III курс при доц. д-р Добринка Бойкина. (вместо 28.02.2022 г.)

На 7.03.2022 г. (понеделник ) от 11:45 ч. до 13:30 ч. ще се проведат извънредни упраженения по дисциплината "Методи и методика за решаване на математически задачи" със специалност „Математика, информатика и информационни технологии“, III курс при доц. д-р Добринка Бойкина. (вместо 28.02.2022 г.)

На 18.02.2022 г., 25.02.2022 г. и 4.03.2022 г.  от 16:00 ч. до 17:00 ч. ще се проведат допълнителни учебни занятия по Избираемата дисциплина „Блоково програмиране“при доц. д-р Тодорка Глушкова (вместо на 11.02.2022  г. -петък). Обучението ще се проведе в същата класна стая.

На 10.02.2022 г., 17.02.2022 г. и 24.02.2022 г.  от 11:45 ч. до 12:30 ч. ще се проведат допълнителни учебни занятия по дисциплина „УЕБ дизайн“ за специалностите „ИТМОМ“ и „МИИТ“ , II-ри курс,  при доц. д-р Тодорка Глушкова (вместо на 03.03.2022  г. (четвъртък)). Обучението ще се проведе в  класната стая, обявена в сайта. 

На 03.02.2022 г., 10.02.2022 г., 17.02.2022 г. и 24.02.2022 г.  от 8:15 ч. до 12:30 ч. ще се провеждат учебните занятия по дисциплина „Аналитична геометрия“ за специалностите „Математика“,  „Приложна математика“ и  „Бизнес математика“, I-ви курс,  при ас. д-р Веселина Тавкова (отучване вместо на 03.03.2022  г. (четвъртък)). Връзката в Google Meet е обявена в класната стая на групата.

На 01.02.2022 г. от 9:15-10:45 ще се проведат извънредни упражнения по Операционни системи и компютърни архитектури със Софтуерно инженерство II курс, група 3а, при докт. Росен Христев. (вместо на 24.01.2022 г.) 

На 01.02.2022 г. от 11:00-12:30 ще се проведат извънредни упражнения по Операционни системи и компютърни архитектури със Софтуерно инженерство II курс, група 2а, при докт. Росен Христев. (вместо на 24.01.2022 г.) 

На 01.02.2022 г. от 12:45-14:15 ще се проведат извънредни упражнения по Операционни системи и компютърни архитектури със Софтуерно инженерство II курс, група 2б, при докт. Росен Христев. (вместо на 24.01.2022 г.) 

На 01.02.2022 г. от 14:30-16:00 ще се проведат извънредни упражнения по Операционни системи и компютърни архитектури със Софтуерно инженерство II курс, група 1а, при докт. Росен Христев. (вместо на 24.01.2022 г.) 

На 01.02.2022 г. от 16:15-17:45 ще се проведат извънредни упражнения по Операционни системи и компютърни архитектури със Софтуерно инженерство II курс, група 1б, при докт. Росен Христев. (вместо на 24.01.2022 г.)

На 07.02.2022 от 13.30 до 17:45 ще се проведат извънредни онлайн упражнения по Английски език за спец. СИ, ред., 1 курс, D подгрупа при гл. ас. д-р. К. Бойкова, (вместо 31.01.2022).

На 25.01.2022 от 9:15 до 11:00 ще се проведат онлайн лекции по Верификация и валидиране на софтуер за спец. СИ, ред., 4 курс, 1а подгрупа при гл. ас. д-р. М. Веселинова (вместо 03.01.2022) на адрес: https://meet.google.com/qxm-azmu-hyj

На 26.01.2022 г. от 10:00 ч. до 12:30 ч. ще се проведе извънредна лекция (online) по дисциплината "Компютърни мрежи и комуникации" за студентите от специалности БИТ и СТД, 3. курс, ред. об., при проф. д-р Иван Ганчев, вместо пропуснатата лекция от 03.01.2022 г., който беше обявен за празничен ден.

На 24.01.2022 г. (понеделник) от 08:15 ч. - 10:45 ч. за 3а гр. ще се проведат дистанционно упражнения по Програмиране, за специалност БИТ, I курс, при ас. Хасан Гюлюстан. (вместо на 26.01.2022 г.)

На 19.01.2022 от 8:15 до 11:00 ще се проведат онлайн упражнения по Програмиране за спец. БИТ, ред., I курс, 1а подгрупа при гл. ас. д-р. М. Веселинова (вместо 03.01.2022) на адрес: https://meet.google.com/wcg-mifm-dws

На 19.01.2022 от 11:00 до 13:30 ще се проведат онлайн упражнения по Програмиране за спец. БИТ, ред., I курс, 2а подгрупа при гл. ас. д-р. М. Веселинова (вместо 03.01.2022) на адрес: https://meet.google.com/wcg-mifm-dws

На  18.01.2022 г. (вторник) от 14:00 - 15:30 ч.  ще се проведе извънредна лекция по Информационни технологии в математиката за специалност „Бизнес информационни технологии“, I курс, при доц. д-р Анна Малинова. (вместо на 03.01.2022  г.)

На 24.01.2022 г. (понеделник ) от 11:45 ч. до 13:30 ч. ще се проведе извънредна лекция по дисциплината "Методи и методика за решаване на математически задачи" със специалност „Математика, информатика и информационни технологии“, III курс при доц. д-р Добринка Бойкина. (вместо 3.01.2022 г.)

На 11.01.2022 г. (вторник) от 13:30 ч. - 15:15 ч. ще се проведат извънредни упражнения по ИКТ в обучението и работа в ДС , за специалност „Математика, информатика и информационни технологии“, IV курс, при гл. ас. д-р Елена Тодорова. (вместо на 03.01.2022 г.)

На 12.01.2022 г. (сряда) от 09:15 ч. - 11:45 ч. ще се проведат извънредни упражнения по Информационни технологии , за специалност „Информатика“, I курс, при гл. ас. д-р Елена Тодорова. (вместо на 03.01.2022 г.)

На 10.01.2022 г. (понеделник) от 11:45 ч. до 13:30 ч. ще се проведат извънредни занятия по дисциплината „Компютърни мрежи и комуникации" , със СТД, 3 курс, 2б група(вместо 03.01.2022)  при гл. ас. д-р Атанас Иванов

На 10.01.2022 г. (понеделник) от 13:30 ч. до 15:15 ч. ще се проведат извънредни занятия по дисциплината „Компютърни мрежи и комуникации" , със СТД,3 курс, 1а група(вместо 03.01.2022)  при гл. ас. д-р Атанас Иванов

На 01.03.2022 г. (понеделник) от 11:00 ч. до 12:30 ч. ще се проведат извънредни занятия по дисциплината „Компютърни мрежи и комуникации" , със СТД, 3 курс, 3а група(вместо 03.03.2022)  при гл. ас. д-р Атанас Иванов

На 01.03.2022 г. (понеделник) от 12:45 ч. до 14:15 ч. ще се проведат извънредни занятия по дисциплината „Компютърни мрежи и комуникации" , със СТД, 3 курс, 2а група(вместо 03.03.2022)  при гл. ас. д-р Атанас Иванов

На 01.03.2022 г. (понеделник) от 14:30 ч. до 16:15 ч. ще се проведат извънредни занятия по дисциплината „Компютърни мрежи и комуникации" , със СТД, 3 курс, 1б група(вместо 03.03.2022)  при гл. ас. д-р Атанас Иванов

На 06.01.2022 г (четвъртък) от 13:30ч. до 16:00ч. ще се проведат извънредни упражнения по дисциплината Програмиране (С++) за студентите от специалност Информатика - 1 курс, 1б група, редовно обучение, при ас. Маргарита Гочева, вместо 3.01.

На 05.01.2022г (сряда) от 9:15ч. до 11:45ч. ще се проведат извънредни упражнения по дисциплината Програмиране (С++) за студентите от специалност Информатика - 1 курс2б група, редовно обучение, при ас. Маргарита Гочева, вместо 3.01.

На 7.01.2022 г. (петък) от 13:30 ч. до 16:00 ч. ще се прове извънредна лекция по  Програмиране(С++) при доц. д-р Николай Касъклиев,  за 1-ри курс Информатика, вместо на 3.01.2022 г.

На 3.12.2021 г. (петък) от 11:00 ч. до 13:30 ч. ще се прове извънредна лекция по  Дискретна математика при доц. д-р Хр. Кискинов  за 2-ри курс Математика, Приложна математика и Бизнес математика (вместо на 1.11.2021 г.).

На 30.11.2021 г. от 9:15 ч. до 10:45 ч. в Google meet: https://meet.google.com/syj-zdbo-epp  ще се проведат извънредни лекции по дисциплината ЛААГ за студентите от специалност Информатика, 1. курс, редовно обучение, при гл. ас. д-р Ива Докузова, вместо на 01.11.2021 г.

На 22.11.2021 г. (понеделник) от 8:30 ч. - 11:00 ч. за 2а гр., специалност „Инфроматика“, I курс ще се проведат извънредни упражнения по Въведение в компютърните науки (С++), при хон. ас. Мартин Тодоров. (вместо на 24.11.2021 г.) Връзката в Google Meet е обявена в класната стая на курса.

На 22.11.2021 г. (понеделник) от 11:00 ч. - 13:30 ч. за 2б гр. и от 13:30 ч. - 16:00 ч. за 2а гр., специалност „Софтуерно Инженерство“, I курс ще се проведат извънредни упражнения по Програмиране, при хон. ас. Мартин Тодоров. (вместо на 24.11.2021 г.) Връзката в Google Meet е обявена в класната стая на курса.

На 24.11.2020 г. (сряда) от 11:00 ч. до 13:30 ч. дистанционно ще се отработят упражненията по   Интегриран практикум по математика със специалности „Математика, информатика и информационни технологии“, IV  курс при доц. д-р Добринка Бойкина. (вместо на 1.11.2021 г.)

На 23.11.2021 г. (вторник) от 13:30 ч. - 16:00 ч. за 3 гр., специалност „Софтуерни технологии и дизайн“, I курс ще се проведат извънредни упражнения по Линейна алгебра и аналитична геометрия, при  ас. Веселина Тавкова. (вместо на 25.11.2021 г.) Връзката в Google Meet е обявена в класната стая на курса.

На 16.11.2021 от 13:30 до 16:00 ще се проведат онлайн упражнения по Увод в  програмирането (C#) за спец. СТД, ред., I курс, 1а подгрупа при гл. ас. д-р. М. Веселинова (вместо 01.11.2021) на адрес: meet.google.com/onm-geqa-dqc

На 16.11.2021 от 16:00 до 18:45 ще се проведат онлайн упражнения по Увод в  програмирането (C#) за спец. СТД, ред., I курс, 3а подгрупа при гл. ас. д-р. М. Веселинова (вместо 01.11.2021) на адрес: meet.google.com/onm-geqa-dqc

На 16.11.2021 от 16:00 до 18:45 ще се проведат онлайн упражнения по Увод в  програмирането (C#) за спец. СТД, ред., I курс, 2а подгрупа при гл. ас. д-р. М. Веселинова (вместо 01.11.2021) на адрес: meet.google.com/onm-geqa-dqc

На 17.11.2021 г. (сряда) от 16:15 ч. до 17:00 ч. и на 24.11.2021 г. (сряда) от 16:15 ч. до 17:45 ч. ще се проведат извънредни лекции по дисциплината „Мобилни приложения“ при доц. Ст Хаджиколева, за спец. „Софтуерно инженерство“, 3 курс (отложени от 3.11.2021 г.).

На  17.11.2021 г. (сряда) от 15:15 - 17:45 ч.  ще се проведе извънредна лекция по Електронна търговия за специалност „Бизнес информационни технологии“, IV курс, при доц. д-р Анна Малинова. (вместо на 03.11.2021 г.)

На  15.11.2021 г. (понеделник) от 16:15.  ще се проведе извънредна лекция по Електронна търговия за специалност „Софтуерни технологии и дизайн“, IV курс, при доц. д-р Анна Малинова. (вместо на 02.11.2021 г.)

На 16.11.2021 г. със подгрупи 1а, 1б от спец. Софтуерно инженерство, I курс, редовно ще се проведат извънредни (вместо 1.11.21) упражнения по Програмиране при ас. Иванов, както следва: 1а подгр. от 9:15 до 11:45; 1б подгр. от 11:45 до 14:15.

На 11.11.2021 г. (четвъртък) от 16:15 до 18:45 ч. ще се проведат извънредни лекции по „Програмиране“ за специалност СИ, I-ви курс, редовно обучение, при доц. д-р Е. Хаджиколев (вместо на 1.11.2021 г). 

На 3.11.2021 г. (сряда) няма да се проведат лекциите по Мобилни приложения за спец. Софтуерно инженерство, 3 курс, при доц. Ст. Хаджиколева. Допълнително ще бъде обявено кога ще се отработят пропуснатите часове.

На 08.11.2021 г. (понеделник) от 11:45 до 14:30 ч. ще се проведе извънредна лекция по Алгоритми и структури от данни (С#) за специалност Информатика, 3-ти курс, при проф. Ангел Голев (вместо на 04.11.2021 г. ), в обявената виртуална класна стая.

На 05.11.2021 г. (петък) от 09:15 ч. до 11:45 ч. ще се проведат извънредни занятия по дисциплина Увод в информационни технологии за специалност БИТ, I-ви курс, 3 "А" група при гл. ас. д-р Ивелина Велчева (отучване вместо на 01.11.2021 г. (понеделник)). Връзката за Google Meet е обявена в класната стая на групата.

На 05.11.2021 г. (петък) от 12:00 ч. до 14:30 ч. ще се проведат извънредни занятия по дисциплина Увод в информационни технологии за специалност БИТ, I-ви курс, 1 "Б" група при гл. ас. д-р Ивелина Велчева (отучване вместо на 01.11.2021 г. (понеделник)). Връзката за Google Meet е обявена в класната стая на групата.

На 1.11.2021г. (понеделник) упражненията по Мобилни приложения за специалност Софтуерно инженерство III курс при гл. ас. д-р Георги Пашев ще се проведат слято за 2а и 1б гр. от 11:00 часа, вместо от 8:15 за 1б гр. Упражненията ще се проведат онлайн на адрес: (https://us02web.zoom.us/j/4278692874)  

На 09.11.2021 г. от 16:00 ч. до 18:30 ч. ще се проведе извънредна лекция (online) по дисциплината "Компютърни мрежи и комуникации" за студентите от специалност "Информатика", 3. курсредовно обучение, при проф. д-р Иван Ганчев, вместо редовната лекция от 01.11.2021 г.  

На 05.11.2021 г. (петък) от 9:00 до 11:30 ч. ще се проведе извънредна лекция по Информационни технологии за специалност МИИТ, ИТМОМ и БМ, 1-ви курс, при доц. д-р Евгения Ангелова (вместо на 01.11.2021 г. ), в обявената виртуална класна стая.

На 02.11.2021 г. (вторник) от 13:30 до 15:00 ч. ще се проведе извънредна лекция по Събитийно програмиране за специалност Математика, информатика и информационни технологии, IV курс, при доц. д-р Стефка Анева (вместо на 01.11.2021 г. )."

На 02.11.2021 г. от 9:15 ч. до 10:45 ч.  в Google meet: https://meet.google.com/syj-zdbo-epp  ще се проведат извънредни лекции по дисциплината ЛААГ за студентите от специалност Информатика, редовно обучение, при гл. ас. д-р Ива Докузова, вместо на 01.11.2021 г.

На 03.11.2021 г. (сряда) от 11:45 ч. - 14:15 ч. ще се проведе извънредна лекция по Електронна търговия за специалност „Бизнес информационни технологии“, IV курс, при доц. д-р Анна Малинова. (вместо на 01.11.2021 г.)

На 03.11.2021 г. (сряда) от 14:30 ч. - 16:00 ч. ще се проведат извънредни упражнения по Училищен курс по информатика, за специалност „Математика, информатика и информационни технологии“, IV курс, при гл. ас. д-р Елена Тодорова. (вместо на 01.11.2021 г.)

На 03.11.2021 г. (сряда)  упражненията по Електронна търговия за 1а гр., за специалност „Софтуерни технологии и дизайн“, IV курс, при гл. ас. д-р Елена Тодорова ще се проведат от 16:15 ч. - 17:45 ч. 

На 02.11.2021 г. (вторник) от 11:00 ч. - 13:30 ч. за специалност „Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт“, I курс ще се проведат извънредни упражнения по Линейна алгебра, при  ас. Веселина Тавкова. (вместо на 01.11.2021 г.) Връзката в Google Meet е обявена в класната стая на курса.

На 02.11.2021 г. (вторник) от 13:30 ч. - 16:00 ч. за 2 гр., специалност „Софтуерни технологии и дизайн“, I курс ще се проведат извънредни упражнения по Линейна алгебра и аналитична геометрия, при  ас. Веселина Тавкова. (вместо на 01.11.2021 г.) Връзката в Google Meet е обявена в класната стая на курса.

На 04.11.2021 г. (четвъртък) от 13:30 ч. - 16:00 ч. за 1а гр. и от 16:15 ч. - 18:45 ч. за 1 б гр. за специалност „Софтуерни технологии и дизайн“, I курс ще се проведат извънредни упражнения по Увод в информационните технологии, при гл. ас. д-р Мария Василева. (вместо на 01.11.2021 г.) Връзката в Google Meet е обявена в класната стая на курса.

На 03.11.2021 г. от 13:30 ч. до 16:00 ч. в 146 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по дисциплината ВКН за студентите от специалност БИТ, 1б група, редовно обучение, при ас. М. Гочева, вместо на 01.11.2021 г.

На 03.11.2021 г. от 9:15 ч. до 11:45 ч. в 146 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по дисциплината ВКН за студентите от специалност БИТ, 2б група, редовно обучение, при ас. М. Гочева, вместо на 01.11.2021 г.

Упражненията по Математически анализ 1 част на спец. Математика и Приложна математика I курс, редовно обучение при гл. ас. д-р Атанас Илчев на 13.10.2021 г. (сряда) се преместват за петък (15.10.2021) от 13:30 в електронна среда. Линк към миитинг в гуугъл миит ще бъде публикуван в лекционната класна стая на курса 15 мин. преди началото на упражненията.

На 05.10.2021 г. от 14:30 ч. до 17:00 ч. ще се проведе извънредна лекция (online) по дисциплината "Компютърни мрежи и комуникации" за студентите от специалност "Софтуерно инженерство", 3. курс, редовно обучение, при проф. д-р Иван Ганчев, вместо редовната лекция от 30.09.2021 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Предишна Следваща  
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ