Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Новини    English
Преддипломен стаж И, БИТ, СТД, СИ, 4 курс, РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА СТАЖАНТСКИ ПОЗИЦИИ:

  • Сайбиз България ООД (http://www.sibiz.net/). „Сайбиз“ е американска компания, произвеждаща микропроцесори и компютърни компоненти. За повече информация и събеседване, се свържете с г-н Радослав Дервишев (0899 415 389, chipwhiz@yahoo.com) до 12.05.2021 г., вкл.


Преддипломният стаж за студентите от 4-ти курс на специалности „Информатика“, “Бизнес информационни технологии“, „Софтуерни технологии и дизайн“ и „Софтуерно инженерство“, редовно обучение, ще се проведе през Пролетния триместър в периода от 31.05.2021 г. до 10.06.2021 г., вкл.

Студентите, които работят по специалността си във фирма или могат самостоятелно да уредят стажантско място във фирма, имат възможност да провеждат стажа там. За целта в срок до 19.05.2021 г. вкл. трябва да заявят това на академичния си наставник, като съобщят позицията, на която ще бъдат на стаж, трите имена и контакти (телефон и e-mail адрес) на обучаващия ги ментор и най-късно до 27.05.2021 г. вкл. да представят на академичния си наставник подписан и подпечатан от фирмата договор по следния образец (без Приложение 2) – сканиран или на хартиен носител (3 бр.)

Договор за практика по специалността.

В случай че фирмата вече има сключен действащ договор с ПУ, е достатъчно студентите да информират академичния си наставник и да представят само Приложение 1 (последната страница от този файл – формуляр на договора). Проверка дали дадена фирма има сключен договор може да бъде направена в кабинет 344, тел.: 032/261-740 (служебен), geneva@fmi-plovdiv.org (Мануела Генева).

Задължително е поне веднъж студентите да се свържат с наставника си, за да му предоставят и своите данни за контакт, като изпратят по имейла на академичния си наставник следната информация – изтегли бланка за попълване (информация за студент, фирма и обучаващ ментор). 

Забележка: ФМИ може да осигури ограничен брой места във фирми.

Всички студенти, които не са намерили фирма за провеждане на стажа, ще бъдат разпределени по фирми, осигурени от ФМИ, като записването ще се осъществи онлайн от 25.05.2021 г. до 27.05.2021 г., вкл. Ще бъде публикувана допълнителна информация относно записването в тази обява.

Класирането по фирми ще бъде извършено според средния успех от следването до момента. До 29.05.2021 г., вкл., студентите, участващи в записването за стаж във фирми, осигурени от ФМИ, ще бъдат информирани в коя фирма са класирани. 

Приложение 2 се попълва от обучаващия ментор в един екземпляр при приключване на стажа и се представя на академичния наставник.

Молим, след приключване на стажа, всеки студент, който самостоятелно е уредил стажантското си място, да представи Приложение № 2 на академичния си наставник в срок най-късно до 16.06.2021 г. вкл., за да бъдат нанесени оценките в изпитните протоколи на дисциплината своевременно. 

 

Академичните наставници за двете специалности са следните:

за специалност „Информатика“

за специалност „Бизнес информационни технологии“

за специалност „Софтуерни технологии и дизайн“

за специалност „Софтуерно инженерство“

 

Разпределение на студентите по факултетни номера:

Специалност "Информатика"

Специалност "Бизнес информационни технологии"

ас. Иванка Градева

гл. ас. д-р Милена Петкова

гл. ас. д-р Мария Василева

гл. ас. д-р Елена Тодорова

1101261090

1601261019

1701261001

1701261003

1701261004

1701261006

1701261007

1701261008

1701261009

1701261010

1701261012

1701261015

1701261016

1701261017

1701261018

1701261019

1701261020

1701261021

1701261022

1701261023

1701261024

1701261025

1701261026

1701261027

1701261028

1701261031

1701261032

1701261033

1701261034

1701261037

1701261041

1701261044

1701261045

1701261046

1701261047

1701261048

1701261049

1701261056

1701261059

1701261060

1701261063

1701261064

1701261066

1701261067

1701261068

1701261069

1701261071

1701261074

1701261076

1701261077

1701261078

1701261081

1701261083

1701261086

1701261087

1701261088

1701261089

1701261091

1701261092

1701261093

1701261094

1701261095

1701261097

1701261098

1701261099

1701261104

1801261016

1801261039

1801261095

2001261091

2001261093

2001261097

1601561039

1601561056

1601561071

1601561083

1601561100

1701561001

1701561002

1701561003

1701561004

1701561005

1701561006

1701561007

1701561008

1701561009

1701561010

1701561011

1701561012

1701561013

1701561014

1701561015

1701561016

1701561017

1701561018

1701561020

1701561022

1701561023

1701561024

1701561026

1701561027

1701561028

1701561030

1701561033

1701561037

1701561038

1701561041

1701561042

1701561043

1701561045

1701561046

1701561047

1701561048

1701561050

1701561051

1701561052

1701561053

1701561054

1701561056

1701561058

1701561060

1701561061

1701561063

1701561064

1701561065

1701561066

1701561068

1701561070

1701561071

1701561072

1701561073

1701561075

1701561076

1701561077

1701561078

1701561079

1701561082

1701561083

1701561084

1701561085

1701561086

1701561087

1701561088

1701561089

1701561090

1701561091

1701561092

1701561093

1701561095

1701561098

1701561099

1701561100

1701561102

1701561103

1701561105

1701561106

1701561107

1801561070

1801561090

1901561097

 

Специалност "Софтуерни технологии и дизайн"

Специалност "Софтуерно инженерство"

гл. ас. д-р Ивелина Велчева

гл. ас. д-р Слав Чолаков

гл. ас. д-р Магдалена Веселинова

ас. Антония Добрева

1301681122

1601681035

1701681001

1701681002

1701681004

1701681005

1701681006

1701681007

1701681008

1701681009

1701681010

1701681011

1701681012

1701681013

1701681014

1701681015

1701681016

1701681017

1701681018

1701681019

1701681020

1701681021

1701681022

1701681023

1701681024

1701681025

1701681026

1701681027

1701681028

1701681029

1701681030

1701681031

1701681032

1701681033

1701681034

1701681035

1701681036

1701681038

1701681039

1701681040

1701681041

1701681042

1701681043

1701681044

1701681046

1701681048

1701681049

1701681051

1701681052

1701681053

1701681054

1701681055

1701681056

1701681057

1701681058

1701681059

1701681060

1701681061

1701681062

1701681064

1701681065

1701681067

1701681068

1701681069

1701681070

1701681071

1701681072

1701681073

1701681074

1701681076

1701681077

1701681078

1701681079

1701681080

1701681081

1701681082

1701681083

1701681084

1701681087

1701681088

1701681089

1701681090

1701681091

1701681092

1701681093

1701681094

1701681095

1701681096

1701681098

1801681094

1801681095

1701321001

1701321002

1701321003

1701321004

1701321006

1701321007

1701321009

1701321010

1701321011

1701321012

1701321013

1701321014

1701321015

1701321016

1701321018

1701321019

1701321020

1701321021

1701321022

1701321023

1701321025

1701321026

1701321027

1701321028

1701321029

1701321031

1701321032

1701321033

1701321035

1701321036

1701321037

1701321038

1701321039

1701321040

1701321041

1701321042

1701321043

1701321045

1701321046

1701321049

1701321050

1701321051

1701321052

1701321055

1701321056

1701321057

1701321058

1701321059

1701321060

1701321061

1701321062

1701321063

1701321064

1701321065

1701321066

1701321067

1701321068

1701321069

1701321070

1701321072

1701321073

1701321074

1701321075

1701321076

1701321077

1701321078

1701321079

1701321080

1701321082

1701321083

1701321084

1701321085

1701321086

1701321087

1701321088

1701321089

1701321090

1701321091

1701321092

1701321093

1701321094

1701321095

1701321096

1701321097

1701321099

1701321100

1701321101

1701321102

1701321103

1701321104

1701321105

1701321106

1701321107

1701321108

1701321109

1701321110

1801321013

1901321108

  Предишна Следваща  
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ