Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Новини    English
Практика по специалността, 3 курс, И и СИ, задочно обучение

Всички студенти, които не са намерили фирма за провеждане на практиката, ще бъдат разпределени по фирми, осигурени от ФМИ, като записването ще се осъществи онлайн до 06.12.2020 г., включително, чрез следната Google форма за избор на фирма.

Допълнителна информация е налична във формата.

Класирането по фирми ще бъде извършено според средния успех от следването Ви до момента. На 07.12.2020 г. студентите, участващи в записването, ще бъдат информирани в коя фирма са класирани за провеждане на практиката и как да се свържат с ментора си.

 


Практиката по специалността за студентите от 3 курс на специалности “Информатика“ и „Софтуерно инженерство“, задочна форма на обучение, ще се проведе през Зимния триместър на 2020/2021 уч. г., в периода 911.12.2020 г. и 1418.12.2020 г. Обучението ще се проведе присъствено или дистанционно, в зависимост от вътрешните правила за работния процес на съответната фирма и епидемичната обстановка в страната.

Студентите, които работят по специалността си във фирма или могат самостоятелно да уредят място за провеждане на практиката във фирма, имат възможност да провеждат практиката там. За целта в срок до 02.12.2020 г., вкл., трябва да заявят това на академичния си наставник, като съобщят позицията, на която ще бъдат на практика, трите имена и контакти (телефон и e-mail адрес) на обучаващия ги ментор и най-късно до 06.12.2020 г. вкл. да представят на академичния си наставник сканиран екземпляр на подписан и подпечатан от фирмата договор по следния образец (без Приложение 2)

Договор за практика по специалността.

В случай че фирмата вече има сключен действащ договор с ПУ, е достатъчно студентите да информират академичния си наставник и да представят само Приложение 1 (последната страница от този файл – формуляр на договора). Проверка дали дадена фирма има сключен договор може да бъде направена в кабинет 344, тел.: 032/261-740 (служебен), geneva@fmi-plovdiv.org (Мануела Генева).

Задължително е поне веднъж студентите да се свържат с наставника си, за да му предоставят и своите данни за контакт, като изпратят по имейла на академичния си наставник следната информация – изтегли бланка за попълване (информация за студент, фирма и обучаващ ментор).

Приложение 2 за оценяване на практикант се попълва от обучаващия ментор в един екземпляр при приключване на практиката и се представя на академичния наставник.

Всички студенти, които не са намерили фирма за провеждане на практиката, ще бъдат разпределени по фирми, осигурени от ФМИ, като записването ще се осъществи онлайн от 04.12.2020 г. до 06.12.2020 г., вкл. Ще бъде публикувана допълнителна информация относно записването.

Класирането по фирми ще бъде извършено според средния успех от следването до момента. На 07.12.2020 г. студентите, участващи в записването, ще бъдат информирани в коя фирма са класирани за провеждане на практиката.


Академичните наставници на двете специалности са:

  • за специалност „Информатика“ – гл. ас. д-р Слав Чолаков (cholakovs@uni-plovdiv.bg);
  • за специалност „Софтуерно инженерство“ – гл. ас. д-р Милена Петкова (milenapeeva@gmail.com).
  Предишна Следваща  
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ