Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Новини    English

Последна актуализация: 13.01.2021 г.

Катедра „Компютърни технологии“ – катедрен съвет 20.01.2021 г.

На 20.01.2021 г. (сряда) от 10:30 час в електронна среда ще се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърни технологии“ при следния дневен ред:

 1. Учебни.
 2. Докторанти.
 3. Хонорувани преподаватели.
 4. Разни.

Присъствието на всички щатни преподаватели е задължително.

13.01.2021 г.
гр.Пловдив
Ръководител катедра: проф. д-р Асен Рахнев

Катедра „Софтуерни технологии" – катедрен съвет 20.01.2021 г.

На 20.01.2021 г. (сряда) от 10:00 часа ще се проведе онлайн катедрен съвет на катедра „Софтуерни технологии" при следния дневен ред:

 1. Учебни.
 2. Хонорувани.
 3. Разни.
13.01.2021 г.
гр.Пловдив
Ръководител катедра: доц. д-р Тодорка Терзиева

Катедра „Компютърни системи“ – катедрен съвет 18.01.2021 г.

На 18.01.2021 г. (понеделник) от 12:00 часа ще се проведе онлайн катедрен съвет със следния дневен ред:

 1. Докторанти.
 2. Разни.

Присъствието на всички щатни преподаватели е задължително.

11.01.2021 г.
гр.Пловдив
Ръководител катедра: доц. д-р Ася Стоянова-Дойчева

Катедра "Обучение по математика, информатика и информационни технологии" - катедрен съвет 18.01.2021 г.

На 18.01.2021 г. (понеделник) от 13:00 часа ще се проведе онлайн катедрен съвет на катедра "Обучение по математика, информатика и информационни технологии" при следния дневен ред:

 1. Докторанти.
 2. Учебни.
 3. Разни.
11.01.2021 г.
гр.Пловдив
Ръководител катедра: проф. д-р Коста Гъров

Катедра Компютърна информатика - катедрен съвет 15.01.2021 г.

На 15.01.2021 г., от 16.30 часа, ще се проведе онлайн (чрез средства за синхронна комуникация) катедрен съвет на катедра „Компютърна информатика” при следния дневен ред:

 1. Докторанти.
 2. Разни.

Присъствието на всички щатни преподаватели е задължително.

08.01.2021 г.
гр.Пловдив
Ръководител катедра: доц. д-р Елена Сомова


Катедра „Компютърни системи“ – катедрен съвет 18.12.2020 г.

На 18.12.2020 г. (петък) от 12:00 часа  ще се проведе online катедрен съвет със следния дневен ред:

 1. Предварително обсъждане на дисертационен труд за ОНС "доктор" на Георги Пенчев;
 2. Предварително обсъждане на дисертационен труд за ОНС "доктор" на Димитър Христов;
 3. Разни.

Присъствието на всички щатни преподаватели е задължително.

11.12.2020 г.
гр.Пловдив
Ръководител катедра: доц. д-р Ася Стоянова-Дойчева

Катедра "Математически анализ" - катедрен съвет 15.12.2020 г.

На 15.12.2020 г. (вторник) в оперативен порядък ще се проведе катедрен съвет на катедра "Математически анализ“ при следния дневен ред:  

1.Учебни.
2.Хонорувани.
3.Разни. 

 

08.12.2020 г.
гр.Пловдив
Ръководител катедра: доц. д-р Христо Кискинов

Катедра „Софтуерни технологии" – катедрен съвет 15.12.2020 г.

На 15.12.2020 г. (вторник) от 13:00 часа ще се проведе онлайн катедрен съвет на катедра „Софтуерни технологии" при следния дневен ред:

1.Учебни.
2.Хонорувани.
3.Разни.


08.12.2020 г.
гр.Пловдив
Ръководител катедра: доц. д-р Тодорка Терзиева

Катедра „Компютърни технологии“ – катедрен съвет 15.12.2020 г.

На 15.12.2020 г. (вторник) от 11:00 часа в електронна среда ще се проведе разширен катедрен съвет на катедра „Компютърни технологии“ при следния дневен ред:
 1. Предварително обсъждане на дисертационен труд за ОНС „доктор“.
 2. Учебни.
 3. Докторанти.
 4. Хонорувани преподаватели.
 5. Разни.
Присъствието на всички щатни преподаватели е задължително.
08.12.2020 г.
гр.Пловдив
Ръководител катедра: проф. д-р Асен Рахнев

Катедра "Обучение по математика, информатика и информационни технологии" - катедрен съвет 14.12.2020 г.

На 14.12.2020 г. (понеделник) от 13:00 часа ще се проведе онлайн катедрен съвет на катедра "Обучение по математика, информатика и информационни технологии" при следния дневен ред:

1. Докторанти.
2. Учебни.
3. Разни.

 

07.12.2020 г.
гр.Пловдив
Ръководител катедра: проф. д-р Коста Гъров

Катедра „Компютърни системи“ – катедрен съвет 11.12.2020 г.

На 11.12.2020 г. (петък) от 13:00 часа  ще се проведе online катедрен съвет със следния дневен ред:

1. Докторанти.
2. Учебни.
3. Разни.

Присъствието на всички щатни преподаватели е задължително.

03.12.2020 г.
гр.Пловдив
Ръководител катедра: доц. д-р Ася Стоянова-Дойчева

Катедра Компютърна информатика - катедрен съвет 09.12.2020 г.

На 09.12.2020 г., от 15.30 часа, ще се проведе онлайн (чрез средства за синхроннакомуникация) катедрен съвет на катедра „Компютърна информатика” при следния дневен ред:

1. Предварително обсъждане на дисертационния труд на Лиляна ИвановаРусенова.
2. Докторанти.
3. Разни.

Присъствието на всички щатни преподаватели е задължително.

02.12.2020 г.
гр.Пловдив
Ръководител катедра: доц. д-р Елена Сомова

Катедра „Компютърни системи“ – катедрен съвет 17.11.2020 г.

На 17.11.2020 г. (вторник) от 10:00 часа  ще се проведе online катедрен съвет със следния дневен ред:
 1. Учебни.
 2. Разни.

Google meet link: https://meet.google.com/jpu-asjg-pcz

Присъствието на всички щатни преподаватели е задължително.

11.11.2020 г.
гр.Пловдив
Ръководител катедра: доц. д-р Ася Стоянова-Дойчева

Катедра "Обучение по математика, информатика и информационни технологии" - катедрен съвет 17.11.2020 г.
На 17.11.2020 г. (вторник) от 13:00 часа ще се проведе онлайн катедрен съвет на катедра "Обучение по математика, информатика и информационни технологии" при следния дневен ред:
 1. Учебни.
 2. Докторанти.
 3. Разни.
11.11.2020 г.
гр.Пловдив
Ръководител катедра: проф. д-р Коста Гъров

Катедра "Математически анализ" - катедрен съвет 17.11.2020 г.
На 17.11.2020 г. (вторник) от 13.00ч. в Заседателната зала на Нова сграда (бул. „България“ № 236) на ПУ „Паисий Хилендарски“ ще се проведе катедрен съвет на катедра "Математически анализ“ при следния дневен ред:
 1. Учебни.
 2. Докторанти.
 3. Разни.
Присъствието на щатните преподаватели е задължително.
10.11.2020 г.
гр.Пловдив
Ръководител катедра: доц. д-р Христо Кискинов

Катедра „Компютърни технологии“ – катедрен съвет 17.11.2020 г.
На 17.11.2020 г. (вторник) от 11:00 часа в Заседателната зала на Нова сграда (бул. „България“ № 236) на ПУ „Паисий Хилендарски“ ще се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърни технологии“ при следния дневен ред:
 1. Учебни.
 2. Докторанти.
 3. Хонорувани преподаватели.
 4. Разни.
Присъствието на всички щатни преподаватели е задължително.
10.11.2020 г.
гр.Пловдив
Ръководител катедра: проф. д-р Асен Рахнев

Катедра "Компютърна информатика" - катедрен съвет 29.10.2020
На 29.10.2020 г., от 12.00 часа, ще се проведе онлайн (чрез средства за синхронна комуникация) катедрен съвет на катедра „Компютърна информатика” при следния дневен ред:
 1. Учебни.
 2. Разни.
Присъствието на всички щатни преподаватели е задължително.
22.10.2020 г.
гр.Пловдив
Ръководител катедра: доц. д-р Елена Сомова

Катедра „Компютърни системи“ – катедрен съвет 19.10.2020 г.
На 19.10.2020 г. (понеделник) от 10:00 часа  ще се проведе online катедрен съвет със следния дневен ред:
 1. Комисия, конспект и дата за изпит по специалността за конкурс за докторанти;
 2. Разни.

Google meet link: https://meet.google.com/djn-pnrk-nqq

Присъствието на всички щатни преподаватели е задължително.

13.10.2020 г.
гр.Пловдив
Ръководител катедра: доц. д-р Ася Стоянова-Дойчева

Катедра "Математически анализ" - катедрен съвет 21.10.2020 г.
На 21.10.2020 г. (сряда) от 10.00ч. в Заседателната зала на Нова сграда (бул. „България“ № 236) на ПУ „Паисий Хилендарски“ ще се проведе катедрен съвет на катедра "Математически анализ“ при следния дневен ред:
 1. Учебни.
 2. Докторанти.
 3. Кадрови.
 4. Разни.

Присъствието на щатните преподаватели е задължително. 

13.10.2020 г.
гр.Пловдив
Ръководител катедра: доц. д-р Христо Кискинов

Катедра „Софтуерни технологии" – катедрен съвет 20.10.2020 г.

На 20.10.2020 г. (вторник) от 12:00 часа в 535 к.з. в Нова сграда на ПУ „П. Хилендарски“ (бул. България № 236) ще се проведе катедрен съвет на катедра „Софтуерни технологии“ при следния дневен ред:

 1. Учебни.
 2. Докторанти.
 3. Разни.
13.10.2020 г.
гр.Пловдив
Ръководител катедра: доц. д-р Тодорка Терзиева

Катедра "Обучение по математика, информатика и информационни технологии" - катедрен съвет 20.10.2020 г.

На 20.10.2020 г. (вторник) от 13:00 часа ще се проведе онлайн катедрен съвет на катедра "Обучение по математика, информатика и информационни технологии" при следния дневен ред:

 1. Учебни.
 2. Докторанти.
 3. Кадрови.
 4. Разни.
13.10.2020 г.
гр.Пловдив
Ръководител катедра: проф. д-р Коста Гъров

Катедра „Компютърни технологии“ – катедрен съвет 20.10.2020 г.

На 20.10.2020 г. (вторник) от 11:00 часа в Заседателната зала на Нова сграда (бул. „България“ № 236) на ПУ „Паисий Хилендарски“ ще се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърни технологии“ при следния дневен ред:

 1. Учебни.
 2. Докторанти.
 3. Предложение за назначаване на академична длъжност „асистент“.
 4. Хонорувани преподаватели.
 5. Разни.

Присъствието на всички щатни преподаватели е задължително.

13.10.2020 г.
гр.Пловдив
Ръководител катедра: проф. д-р Асен Рахнев

Катедра "Компютърна информатика" - катедрен съвет 16.10.2020

На 16.10.2020 г., от 15.30 часа, в 437 каб. ще се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърна информатика” при следния дневен ред:

 1. Докторанти.
 2. Предложение за обявяване на конкурс за заемане на академична длъжност.
 3. Предложения за назначаване на академична длъжност "асистент".
 4. Разни.

Присъствието на всички щатни преподаватели е задължително.

09.10.2020 г.
гр.Пловдив
Ръководител  катедра: доц. д-р Елена Сомова

Катедра „Компютърни системи“ – катедрен съвет 24.09.2020 г.
На 24.09.2020 г. (четвъртък) от 10:00 часа в Заседателната зала на  Нова сграда (бул. „България“ № 236) на ПУ „Паисий Хилендарски“ ще се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърни системи“ при следния дневен ред:

1. Предварително обсъждане на дисертационен труд с автор Йордан Тодоров.
2. Предварително обсъждане на дисертационен труд с автор Александър Петров.
3. Предварително обсъждане на дисертационен труд с автор Борислав Тосков.
4. Предварително обсъждане на дисертационен труд с автор Нина Станчева.
5. Разни.

Присъствието на всички щатни преподаватели е задължително.

 

17.09.2020 г.
гр.Пловдив
Ръководител катедра: доц. д-р Ася Стоянова-Дойчева

Катедра „Алгебра и геометрия" – катедрен съвет, 23.09.2020

На 23.09.2020 г. (сряда) от 10:00 часа в Google Meet ще се проведе Катедрен съвет при следния дневен ред:  

 1.      Организационни въпроси.
2.      Други.  

15.09.2020 г.
гр.Пловдив
Ръководител катедра: проф. д.м.н. Манчо Манев

Катедра "Математически анализ" - катедрен съвет 23.09.2020 г.

На 23.09.2020 г. (сряда) от 11.30ч. в 435 с.з. в Нова сграда (бул. „България“ № 236) на ПУ „Паисий Хилендарски“ ще се проведе катедрен съвет на катедра "Математически анализ“ при следния дневен ред:

1.     Разглеждане на молби за преместване в катедра Математически анализ на колеги от катедра ПММ.
2.     Разни.

Присъствието на щатните преподаватели е задължително.   

15.09.2020 г.
гр.Пловдив
Ръководител катедра: доц. д-р Христо Кискинов

Катедра "Обучение по математика, информатика и информационни технологии" - катедрен съвет 23.09.2020 г.

На 23.09.2020 г. (сряда) от 11:00 часа ще се проведе онлайн катедрен съвет на катедра "Обучение по математика, информатика и информационни технологии" при следния дневен ред:

                               

    1. Докторанти.
    2. Учебни.
    3. Разни.

 

15.09.2020 г.
гр.Пловдив
Ръководител катедра: проф. д-р Коста Гъров

Катедра „Софтуерни технологии“ – катедрен съвет 18.09.2020 г.

На 18.09.2020 г. (петък) от 11:00 часа в 447 к.з. в Нова сграда на ПУ „П. Хилендарски“ (бул. България № 236) ще се проведе  катедрен съвет на катедра „Софтуерни технологии“ при следния дневен ред:

1. Учебни.
2. Хонорувани преподаватели.
3. Разни.


11.09.2020 г.
гр.Пловдив
Ръководител катедра: доц. д-р Тодорка Терзиева

Катедра „Компютърни технологии“ – катедрен съвет 16.09.2020 г.
На 16.09.2020 г. (сряда) от 11:00 часа в Заседателната зала на Нова сграда (бул. „България“ № 236) на ПУ „Паисий Хилендарски“ ще се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърни технологии“ при следния дневен ред:
 1. Учебни.
 2. Докторанти.
 3. Хонорувани преподаватели.
 4. Разни.
Присъствието на всички щатни преподаватели е задължително.
8.09.2020 г.
гр.Пловдив
Ръководител катедра: проф. д-р Асен Рахнев

Катедра „Алгебра и геометрия" – катедрен съвет, 14.09.2020
На 14.09.2020 г. (понеделник) от 13:00 часа в 235 с.з. ще се проведе Катедрен съвет при следния дневен ред:
 1. Готовност за 2020/2021 уч. год.
 2. Учебни.

 

6.09.2020 г.
гр.Пловдив
Ръководител катедра: проф. д.м.н. Манчо Манев

Катедра „Компютърни системи“ – катедрен съвет 11.09.2020 г.
На 11.09.2020 г. (петък) от 11:00 часа в Заседателната зала на  Нова сграда(бул. „България“ № 236) на ПУ „Паисий Хилендарски“ ще се проведе катедренсъвет на катедра „Компютърни системи“ при следния дневен ред:
 1. Докторанти.
 2. Учебни.
 3. Разни.

Присъствието на всички щатни преподаватели е задължително.

02.09.2020 г.
гр.Пловдив
Ръководител катедра: доц. д-р Ася Стоянова-Дойчева

Катедра "Компютърна информатика" - катедрен съвет 08.09.2020
На 08.09.2020 г., от 10.00 часа, в 2 аула, ще се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърна информатика” при следния дневен ред:
 1. Предварително обсъждане на дисертацията на Лиляна Русенова..
 2. Докторанти.
 3. Учебни часове за 2020/2021 г.
 4. Разни.

Присъствието на всички щатни преподаватели е задължително.

24.08.2020 г.
гр.Пловдив
Ръководител  катедра: доц. д-р Елена Сомова

На 18.01.2021 г. (понеделник) от 13:00 часа ще се проведе онлайн катедрен съвет на катедра "Обучение по математика, информатика и информационни технологии" при следния дневен ред:

                                                                                                                                                                                                                 

    1. Докторанти.

    2. Учебни.

    3. Разни.

  Предишна Следваща  
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ