Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Новини    English

Последна актуализация: 21.06.2021 г.

На 19.09.2021г. (неделя) от 09:00 ще се проведат ликвидационни изпити за всички магистърски програми 1 год и 2 год. 2 курс "Софтуерни технологии със специализация ...". Информация за конкретния линк за онлайн провеждането на изпита търсете в Google classroom на съответната специализация.

На 17.09.2021г. (петък) от 09:00 в Goole Meet (https://meet.google.com/jnh-sufh-udk) ще се проведе извънреден изпит по избираемата дисциплина „Въведение в уеб програмирането с Java и JavaScript”. Поставянето на оценка е върху предварително разработен курсов проект. За получаване на заданието на курсовия проект се свържете с доц. Емил Дойчев, но не по-късно от 05.09.2021.

На 2.07.2021 г. (петък) от 10:30 в Google Meet (meet.google.com/xyj-gdyi-vdo) ще се проведе извънреден изпит по всички избираеми дисциплини, водени от доц. д-р Ст. Хаджиколева.

На 11.06.2021 г. от 11:30 часа в https://classroom.google.com/c/MjcxNTY5ODU3NTY2?cjc=jmffecy ще се проведат извънредни изпити по  дисциплините, водени от  проф. дмн Сн. Гочева и доц. д-р Хр. Кулина за студентите, редовно и задочно обучение, на които им предстоят Държавни изпити /или защити на Дипломна работи/ през 2021 г. Моля, всички желаещи да се запишат в посочената Google classroom, където ще получат изпитните тестове. Там е и Meet-връзката, чрез която ще се проведе изпита.

На 11.06.2021 г. от 12:00 часа ще се проведе извънреден онлайн изпит по Оптимизационни модели в икономиката за специалност БИТ, IV курс, редовно обучение от учебната 2020/2021 година с преподавател гл. ас. д-р Десислава Войникова. Изпитът ще се проведе чрез Meet от Google Classroom на курса (към акаунт в домейна uni-plovdiv.bg, в който сте добавени).

На 19.06.2021 г. (събота) от 10:00 ч. в онлайн среда ще се проведе извънреден изпит по дисциплините(включително и избираемата Информационна сигурност) водени от доц. д-р Николай Касъклиев само за студенти, които завършват тази година (са 4 курс) или са от минали години, но не получили оценка до момента. Студентите трябва да имат издаден индивидуален протокол към дататa на изпита и да се свържат с преподавателя на имейл адрес kasakliev@uni-plovdiv.bg

На 13.05.2021 (четвъртък) от 09:00 часа в Google Meet (https://meet.google.com/rqa-dhcg-xhx) ще се проведе извънреден изпит при проф. Антон Илиев и ас. Виктор Матански по Разпределени приложения (специалност: Информатика), Информационно моделиране и Застраховане и застрахователни информационни системи, редовно и задочно обучение.

На 24.04.2021 г. (събота) от 09:00 часа ще се проведат извънредни изпити по дисциплините Модели на реални процеси и Диференциални уравнения с лектор доц. д-р Теменужка Пенева. За регистрация за изпитите и повече информация - в съответните класни стаи в Google Classroom до 22.04.2021 г.

ЛААГ за спец. Информатика I курс, редовно и задочно обучение.
На 31. 03. 2021 г. от 9 ч. в Google meet: https://meet.google.com/syj-zdbo-epp при гл. ас д-р Ива Докузова.

На 25.02.2021 г. от 10:00 часа в https://classroom.google.com/c/MjcxNTY5ODU3NTY2?cjc=jmffecy ще се проведат извънредни изпити по всички учебни дисциплини и за всички специалности - редовно и задочно обучение, водени от проф. дмн Сн. Гочева и доц. д-р Хр. Кулина. Моля, всички желаещи да се запишат в посочената Google classroom, където ще получат изпитните тестове. Там е и Meet-връзката, чрез която ще се проведе изпита.

На 5.01.2021 от 10:00 ще се проведе допълнителен изпит по Хоспитиране по математика при доц. д-р Добринка Бойкина в Google Classroom.

На 11.12.2020 от 9:30 ще се проведе допълнителен изпит по ИД 15 - Технологии за софтуерно тестване при доц. д-р Светослав Енков и докторант Денислав Лефтеров в Google Classroom на избираемата (за неявилите се на 04.12.2020).

На 19.12.2020 от 10:00 ще се проведе допълнителен изпит по ЛААГ за спец. Информатика, 1. курс, задочно обучение при гл. ас. д-р Ива Докузова в Google meet: https://meet.google.com/syj-zdbo-epp.

На 25.11.2020 от 12:30 ще се проведе извънредна лекция по Електронна търговия за БИТ 4 курс, редовно об. в Google Classroom/Meet, в която се провеждат и другите занятия вместо лекцията от 02.11.2020 г.

На 31.10.2020 г. от 11:30 часа в 446 к.з. ще се проведе извънреден изпит по Маркетингови изследвания за специалност БИТ, II курс, задочно обучение от учебната 2018/2019 година с преподавател гл. ас. д-р Десислава Войникова. Желаещите да се явят, нека да пишат до 29.10.2020 г. на имейла на преподавателя.

На 21.11.2020 г. (събота) от 09:00 ч. в 446 к.з. ще се проведе изпит (за Информатика 3ти курс задочно) при проф. д-р Иван Ганчев, гл. ас. д-р Атанас Иванов, хон. ас. Лазар Пендов по Компютърни мрежи и комуникации, на който могат да се явят 4ти курс Информатика и семестриално завършили студенти.

На 28.11.2020 г. (събота) от 09:00 ч. в 446 к.з. ще се проведе изпит (за Софтуерни инженерство 3ти курс задочно) при проф. д-р Иван Ганчев, гл. ас. д-р Атанас Иванов, хон. ас. Лазар Пендов по Компютърни мрежи и комуникации, на който могат да се явят 4ти курс Софтуерни технологии и дизайн.

Желаещите да се явят на изпита трябва да носят индивидуален протокол от Учебен отдел, като за семестриално завършилите инспекторката да е посочила годината, през която студентът е завършил семестриално. 

На 20.10.2020 г. (вторник) от 9:30 в 536 к.з. ще се проведат извънредни изпити при доц. Ст. Хаджиколева по всички дисциплини с всички специалности.    

На 21.10.2020 (сряда) от 10:00 часа в 239 каб. ще се проведат извънредни изпити при проф. д.м.н. Манчо Манев по Линейна алгебра и Аналитична геометрия (специалности: Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт и Математика, информатика и информациони технологии).

На 26.10.2020 (понеделник) от 14:30 часа в 422 ауд.   ще се проведат извънредни изпити при доц. д-р Атанаска Георгиева по Математически анализ 1 и Математически анализ 2 (специалности: Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт и Математика, информатика и информациони технологии).

На 25.09.2020 (петък) от 10:00 часа в 532 к.з. ще се проведе извънреден изпит при проф. Антон Илиев и ас. Виктор Матански по Разпределени приложения (специалност: Информатика), Информационно моделиране и Застраховане и застрахователни информационни системи

На 26.09.2020 г. (събота) от 10:00 ч. ще се проведе извънреден изпит при проф. д-р Иван Ганчев, гл. ас. д-р Атанас Иванов, хон. ас. Лазар Пендов по Компютърни мрежи и комуникации само за семестриално завършили студенти. Залите ще бъдат уточнени на място. Желаещите да се явят на изпита трябва да носят индивидуален протокол от Учебен отдел, в който инспекторката да е посочила годината, през която студентът е завършил семестриално. 

На 25.09.2020 (петък) от 10:00 часа в 423 ауд. ще се проведе извънреден изпит при проф. Снежана Христова  по всички дисциплини с всички специалности.

На 25.09.2020 (петък) от 10:00 часа в 423 ауд. ще се проведе извънреден изпит при гл. ас. Петър Копанов  по всички дисциплини с всички специалности.

На 24.09.2020 г. от 10.00 ч. в 536 к.з. ще се проведе изпот при проф. Боян Златанов(всички дисциплини) за студенти на ФМИ

.На 13.09.2020 г. от 09:30 ч. в 446 к.з. ще се проведе извънреден изпит по ИД "Уеб програмиране с JavaScript и jQuery" при ас. Юри Хоптериев.

На 18.09.2020 от 11:00 ч. в Google Meet: https://meet.google.com/oim-vmos-sdc ще се проведат извънредни изпити по избираеми дисциплини:
- Въведение в уеб програмирането с Java и JavaScript
- Автоматизирано тестване на уеб приложения с Java
при гл. ас. д-р. Емил Дойчев За въпроси относно организацията: e.doychev@uni-plovdiv.net)

На 14.09.2020 от 11:00 ч. в 546 к.з. ще се проведе изпит от ликвидационната сесия по избираеми дисциплини при доц. Шотлеков и д-р Вълев (Обща теория на правото в информационното общество, Сделки и интернет, Интелектуална собственост в интернет) за студенти на ФМИ в редовна и задочна форма на обучение.     

На 14.09.2020 от 10:00 в 246 к.з. ще се проведе извънреден изпит за всички магистърски програми "Софтуерни технологии със специализация ..." по Практикум, Практически проект 1 и 2, Бази данни, Изкуствен интелект, Езици и среди за програмиране, Интегриране на БД в уеб среда,Програмиране с еталони и рамки.

  Предишна Следваща  
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ