Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Новини    English
Практика по специалността, 3 курс, БИТ, СТД, ред. об.

Всички студенти, които не са намерили фирма за провеждане на практиката, ще бъдат разпределени по фирми, осигурени от ФМИ, като записването ще се осъществи онлайн в периода от 2-ри до 4-ти ноември 2020 г., вкл. 

Формата за записване е достъпна тук

Подробности са публикувани във формата.

 


 

Практиката по специалността за студентите от 3 курс на специалности „Бизнес информационни технологии“ и „Софтуерно технологии и дизайн“, редовно обучение, ще се проведе през есенния триместър в периода от 09.11.2020 г. до 04.12.2020 г.

Практиката ще се проведе присъствено или дистанционно в зависимост от вътрешните правила на съответната фирма.

Студентите, които работят по специалността си във фирма или могат самостоятелно да уредят място за практика във фирма, имат възможност да провеждат практиката си там. За целта в срок до 28.10.2020 г. (включително) трябва да заявят това на академичния си наставник, като съобщят позицията, на която ще бъдат на практика, трите имена и контакти (телефон и e-mail адрес) на обучаващия ги ментор и най-късно до 06.11.2020 г. (включително) да изпратят на академичния си наставник сканиран екземпляр на подписан и подпечатан от фирмата договор по следния образец (без Приложение 2)

Договор за практика по специалността.

В случай че фирмата вече има сключен действащ договор с ПУ, е достатъчно студентите да информират академичния си наставник и да представят само Приложение 1 (последната страница от този файл – формуляр на договора). Проверка дали дадена фирма има сключен договор може да бъде направена в кабинет 344, тел.: 032/261-740, geneva@fmi-plovdiv.org (Мануела Генева).

Задължително е поне веднъж студентите да се свържат с наставника си, за да му предоставят и своите данни за контакт, като донесат или изпратят по имейла на академичния си наставник следната информация – изтегли бланка за попълване (информация за студент, фирма и обучаващ ментор).

Забележка: ФМИ може да осигури ограничен брой места във фирми.

Приложение 2 се попълва от обучаващия ментор в един екземпляр при приключване на практиката по специалността и се представя на академичния наставник. Може да бъде изпратено сканирано на електронната поща на наставника.

Академичните наставници за двете специалности са, както следва:

1. За специалност „Бизнес информационни технологии“

2. За специалност „Софтуерни технологии и дизайн“

 

Разпределение по студентите по факултетни номера:

Специалност БИТ

Специалност СТД

гл. ас. д-р Елена Тодорова

гл. ас. д-р Магдалена Веселинова

гл. ас. д-р Десислава Войникова

гл. ас. д-р Слав Чолаков

1601561107

1801561001

1801561002

1801561003

1801561005

1801561006

1801561007

1801561008

1801561010

1801561012

1801561013

1801561014

1801561015

1801561016

1801561018

1801561019

1801561021

1801561022

1801561023

1801561024

1801561025

1801561026

1801561027

1801561028

1801561029

1801561030

1801561032

1801561033

1801561034

1801561035

1801561036

1801561038

1801561040

1801561043

1801561044

1801561045 

1801561046

1801561047

1801561048

1801561049

1801561050

1801561051

1801561052

1801561054

1801561055

1801561058

1801561059

1801561061

1801561062

1801561063

1801561064

1801561065

1801561066

1801561068

1801561069

1801561072

1801561073

1801561074

1801561076

1801561077

1801561079

1801561081

1801561082

1801561083

1801561085

1801561086

1801561087

1801561088

1801561091

1801561092

1901561095

1901561096 

1701681075

1701681105

1801681001

1801681002

1801681003

1801681004

1801681005

1801681006

1801681007

1801681008

1801681009

1801681011

1801681012

1801681013

1801681014

1801681015

1801681016

1801681017

1801681018

1801681019

1801681021

1801681022

1801681023

1801681024

1801681025

1801681026

1801681027

1801681028

1801681029

1801681031

1801681032

1801681033

1801681034

1801681035

1801681036

1801681037

1801681038

1801681039

1801681040

1801681041

1801681042

1801681043

1801681044

1801681045

1801681046

1801681047

1801681048

1801681049

1801681050

1801681051

1801681052

1801681053

1801681054

1801681056

1801681057

1801681058

1801681060

1801681061

1801681062

1801681064

1801681065

1801681066

1801681067

1801681068

1801681069

1801681071

1801681072

1801681073

1801681074

1801681076

1801681077

1801681078

1801681079

1801681080

1801681081

1801681082

1801681083

1801681084

1801681085

1801681086

1801681087

1801681088

1801681089

1801681090

1801681091

1801681092

1801681093

1801681096

1801681097

1801681098

1801681099

1901681084

1901681097

2001681094


 

   Предишна Следваща  
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ