Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Новини    English
Публична защита на дисертационен труд на Мартин Такев

П О К А Н А

На 01.09.2020 г. (вторник) от 12:00 ч. в Заседателната зала на Нова сграда
на ПУ “Паисий Хилендарски” ще се проведе

П У Б Л И Ч Н А З А Щ И Т А

на дисертационен труд
за присъждане на образователната и научна степен “доктор” по
4. Природни науки, математика и информатика,
4.6. Информатика и компютърни науки,
докторска програма “Информатика”

на тема “СЪЗДАВАНЕ, СЪПРОВОЖДАНЕ И ПРОСЛЕДЯВАНЕ
НА ИНТЕРАКТИВНИ УЧЕБНИ ДЕЙНОСТИ”

Докторант: Мартин Викторов Такев
Научни ръководители: доц. д-р Елена Сомова и
доц. д-р Мигел Родригес Артачо
Рецензенти: проф. дмн Георги Тотков и
проф. д-р Даниела Орозова
Изготвящи становища: доц. д-р- Елена Сомова,
проф. д-р Маргарита Теодосиева-Георгиева и
доц. д-р Юлиана Пашкова


Поканени са всички желаещи!Забележка: Поради обстановката, въведена поради COVID-19, в заседателната зала щеприсъстват само докторанта и научното жури. Всички желаещи да се включат могат да гонаправят чрез Google Meet на адрес: https://meet.google.com/yam-waby-suz

  Предишна Следваща  
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ