Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Новини    English
ПРАКТИКА ПО СПЕЦИАЛНОСТТА, БИТ, СТД, 3 курс, задочно об., септ. 2020

При необходимост от промяна в организация или сроковете, информацията в тази обява ще бъде актуализирана. Моля, следете тази обява и сайта на ФМИ.


Практиката по специалността за студентите от 3 курс от “Бизнес информационни технологии“ и „Софтуерни технологии и дизайн“, задочно обучение, ще се проведе през Есенния триместър на 2020/2021 уч. г., в периода 14  18.09.2020 г. и 23  25.09.2020 г.

Студентите, които работят по специалността си във фирма или могат самостоятелно да уредят място за провеждане на практиката във фирма, имат възможност да провеждат практиката там. За целта в срок до 06.09.2020 г. вкл. трябва да заявят това на академичния си наставник, като съобщят позицията, на която ще бъдат на практика, трите имена и контакти (телефон и e-mail адрес) на обучаващия ги ментор и най-късно до 11.09.2020 г. вкл. да представят на академичния си наставник сканиран екземпляр на подписан и подпечатан от фирмата договор по следния образец (без Приложение 2)

Договор за практика по специалността.

В случай че фирмата вече има сключен действащ договор с ПУ, е достатъчно студентите да информират академичния си наставник и да представят само Приложение 1 (последната страница от този файл – формуляр на договора). Проверка дали дадена фирма има сключен договор може да бъде направена в кабинет 344, тел.: 032/261-740 (служебен), geneva@fmi-plovdiv.org (Мануела Генева).

Молим договорите с Приложение №1 (или само Приложение №1, в случай, че фирмата вече има сключен действащ договор с ПУ) да бъдат изпратени сканирани на академичния наставник най-късно до 11.09.2020 г. вкл.

Задължително е поне веднъж студентите да се свържат с наставника си, за да му предоставят и своите данни за контакт, като изпратят по имейла на академичния си наставник следната информация – изтегли бланка за попълване (информация за студент, фирма и обучаващ ментор).

Забележка: ФМИ може да осигури ограничен брой места във фирми.

Всички студенти, които не са намерили фирма за провеждане на практиката, ще бъдат разпределени по фирми, осигурени от ФМИ, като записването ще се осъществи онлайн от 08.09.2020 до 10.09.2020 г. вкл. Ще бъде публикувана допълнителна информация относно записването.

Приложение 2 се попълва от обучаващия ментор в един екземпляр при приключване на практиката и се представя на академичния наставник.

Академичен наставник на всички студенти от двете специалности е гл. ас. д-р Елена Тодорова – etodorova@uni-plovdiv.bg.


  Предишна Следваща  
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ