Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Новини    English
ВАЖНО! Провеждане на ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ за учебната 2019/2020 г.

ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ ЗА УЧЕБНАТА 2019-2020 г.

Дати:

14.07.2020 г., вторник (студенти, завършващи обучение за придобиване на степен "бакалавър", специалности "Информатика", „Софтуерно инженерство“, „Бизнес математика“, „Математика“, „Приложна математика“);

15.07.2020 г., сряда (студенти, завършващи обучение за придобиване на степен „бакалавър“ специалности „Бизнес информационни технологии“, „Математика и информатика“, „Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт“,);

16.07.2020 г., четвъртък (студенти, завършващи обучение за придобиване на степен „бакалавър“, специалност „Софтуерни технологии и дизайн“);

18.07.2020 г., събота (студенти, завършващи обучение за придобиване на степен „магистър“).

ВАЖНО УТОЧНЕНИЕ за студенти, завършващи обучение за придобиване на степен „магистър“ по специалност „Приложна математика“ – датата за държавен изпит е  14.07.2020 г., вторник (03.10.2020 г., събота).

03.10.2020 г., събота (студенти, завършващи обучение за придобиване на степен "бакалавър", специалности "Информатика", „Софтуерно инженерство“, „Бизнес информационни технологии“, „Бизнес математика“, „Математика“, „Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт“, „Математика и информатика“, „Приложна математика“, );

04.10.2020 г., неделя (студенти, завършващи обучение за придобиване на степен „бакалавър“, специалност „Софтуерни технологии и дизайн“);

10.10.2020 г., събота (студенти, завършващи обучение за придобиване на степен „магистър“).

Поради извънредното положение и изискването за спазване на всички мерки за превенция срещу СOVID-19, приемът на документи за допускане до държавен изпит/ защита на дипломна работа, поместен на сайта на факултета,  за уч 2019-2020, се променя по следния начин:

До държавен изпит или защита на дипломна работа се допускат студенти, които са семестриално завършили и с успешно положени всички семестриални изпити.
За допускане до държавен изпит/защита на дипломна работа студентите е необходимо да изпратят по електронна поща до своя инспектор в срок до 07.07.2020 г.:

1. За допускане до държавен изпит по специалността – електронно попълнено  Заявление за явяване на държавен изпит/защита на дипломна работа и справка с оценки, която може да се намери на адрес  https://gradecheck.fmi-plovdiv.org/. При възможност да бъдат изпратени и двата документа сканирани с подпис.

2. За допускане до защита на дипломна работа - електронно попълнено  Заявление за явяване на държавен изпит/защита на дипломна работа  с окончателна и съгласувана тема на дипломната работа на български и английски език и справка с оценки, която може да се намери на адрес  https://gradecheck.fmi-plovdiv.org/. При възможност да бъдат изпратени и двата документа сканирани с подпис. Студентите да изпратят заявлението на научния си ръководител, който трябва да потвърди по електронната поща на инспектора за дипломанта и темата. Научният ръководител може да изпрати списък с всички дипломанти и теми на дипломни работи.

Молим студентите с пълна справка с оценки да изпратят документите си по-рано.

В справката трябва да са нанесени всички оценки. Такива, в които липсват оценки, няма да бъдат приемани.

След получаване, инспекторът връща потвържение за редовност на документите.

До деня преди датата на държавния изпит на сайта на факултета ще бъдат публикувани списъци на студентите, допуснати до държавен изпит/защита на дипломна работа.

  Предишна Следваща  
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ