Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Новини    English
Публична защита на дисертационнен труд на Мартин Василев

 

П О К А Н А
На 09.06.2020 г. (вторник) от 13:00 ч. в Заседателна зала на Нова сграда,
на ПУ „П. Хилендарски“ ще се проведе

П У Б Л И Ч Н А   З А Щ И Т А
на дисертационен труд
за присъждане на образователна и научна степен “доктор” по
4. Природни науки, математика и информатика,
4.6. Информатика и компютърни науки,
докторска програма „Информатика“

на тема: „ИНСТРУМЕНТИ ЗА СТАТИЧЕН И ДИНАМИЧЕН АНАЛИЗ В ДОМЕЙН-СПЕЦИФИЧНИТЕ ВИЗУАЛНИ ЕЗИЦИ ЗА ПРОГРАМИРАНЕ“

Докторант: Мартин Георгиев Василев
Научен ръководител: доц. д-р Александър Пенев
Рецензенти: проф. д-р Аврам Моис Ескенази и проф. д-р Станимир Недялков Стоянов
Изготвящи становища: 
проф. д-р Боян Паскалев Бончев, проф. д-р Евдокия Николаева Сотирова и доц. д-р Александър Пламенов Пенев

Поканени са всички желаещи!
Забележка: Поради мерките за защита от Covid-19, в заседателната зала ще присъстват само докторанта и научното жури. Всички желаещи ще могат да се включат чрез Google Meet на адрес: https://meet.google.com/odn-fkfx-qzq

 

  Предишна Следваща  
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ