Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Новини    English
Преддипломен стаж за 4 курс И, БИТ, СТД и СИ редовно обучение

При необходимост от промяна в организация или сроковете, информацията в тази обява ще бъде актуализирана. Моля, следете тази обява и сайта на ФМИ.


Формата за записване за фирма за провеждане на стажа е изпратена на курсовите пощи на специалностите. Срок за попълване - до 10:00 преди обяд на 29-ти май 2020 г.


Преддипломният стаж за студентите от 4 курс на специалности „Информатика“, “Бизнес информационни технологии“, „Софтуерни технологии и дизайн“ и „Софтуерно инженерство“, редовно обучение, ще се проведе през пролетния триместър, от 01.06.2020 г. до 11.06.2020 г., вкл.

Студентите, които работят по специалността си във фирма или могат самостоятелно да уредят стажантско място във фирма, имат възможност да провеждат стажа там. За целта в срок до 22.05.2020 г. вкл. трябва да заявят това на академичния си наставник, като съобщят позицията, на която ще бъдат на стаж, трите имена и контакти (телефон и e-mail адрес) на обучаващия ги ментор и най-късно до 10.06.2020 г. вкл. да представят на академичния си наставник 3 подписани и подпечатани екземпляра от фирмата по следния образец (без Приложение 2)

Договор за практика по специалността.

В случай че фирмата вече има сключен действащ договор с ПУ, е достатъчно студентите да информират академичния си наставник и да представят само Приложение 1 (последната страница от този файл –формуляр на договора). Проверка дали дадена фирма има сключен договор може да бъде направена в кабинет 344, тел.: 032/261-740 (служебен), geneva@fmi-plovdiv.org (Мануела Генева).

Молим договорите с Приложение №1 (или само Приложение №1, в случай, че фирмата вече има сключен действащ договор с ПУ) да бъдат изпратени сканирани на академичните наставници най-късно до 27.05.2020 г. вкл.

Задължително е поне веднъж студентите да се свържат с наставника си, за да му предоставят и своите данни за контакт, като изпратят по имейла на академичния си наставник следната информация – изтегли бланка за попълване (информация за студент, фирма и обучаващ ментор).

Забележка: ФМИ може да осигури ограничен брой места във фирми.

Всички студенти, които не са намерили фирма за провеждане на стажа, ще бъдат разпределени по фирми, осигурени от ФМИ, като записването ще се осъществи онлайн от 27.05 до 29.05.2020 г. вкл. Ще бъде публикувана допълнителна информация относно записването.


Приложение 2 се попълва от обучаващия ментор в един екземпляр при приключване на стажа и се представя на академичния наставник.

Молим, след приключване на стажа, всеки студент да представи Приложение № 2 на академичния си наставник в срок най-късно до 19.06.2020 г. вкл., за да бъдат нанесени оценките в изпитните протоколи на дисциплината своевременно.

Академични наставници на специалностите (Предстои да бъде публикувано приемно време за представяне на договор и приложения на хартиен носител)

за специалност Информатика

за специалност Бизнес информационни технологии 

за специалност Софтуерни технологии и дизайн 

за специалност Софтуерно инженерство гл. ас. д-р Елена Тодорова – etodorova@uni-plovdiv.bg 

Разпределение на студенти по специалности и факултетни номера:

Информатика

Бизнес информационни технологии

гл. ас. д-р Милена Петкова 

ас. Иванка Градева 

гл. ас. д-р Елена Тодорова 

гл. ас. д-р Магдалена Веселинова 

1101261101

1501261074

1501261083

1601261001

1601261002

1601261003

1601261004

1601261005

1601261006

1601261007

1601261008

1601261011

1601261012

1601261013

1601261014

1601261015

1601261016

1601261017

1601261018

1601261020

1601261022

1601261023

1601261024

1601261025

1601261026

1601261027

1601261029

1601261032

1601261033

1601261034

1601261035

1601261038

1601261040

1601261041

1601261042

1601261043

1601261044

1601261046

1601261047

1601261048

1601261049

1601261054

1601261057

1601261058

1601261060

1601261061

1601261062

1601261064

1601261065

1601261066

1601261067

1601261068

1601261071

1601261073

1601261075

1601261076

1601261078

1601261080

1601261081

1601261084

1601261085

1601261086

1601261092

1601261093

1601261094

1601261096

1601261097

1601261098

1601261099

1601261101

1601261102

1601261103

1601261104

1601261106

1601261107

1601261108

1601261111

1601261113

1601261116

1601261117

1601261118

1701261110

1701261113

1001561079

1501561042

1501561080

1601561001

1601561002

1601561003

1601561004

1601561005

1601561008

1601561009

1601561010

1601561011

1601561012

1601561014

1601561015

1601561018

1601561019

1601561020

1601561021

1601561022

1601561023

1601561024

1601561025

1601561026

1601561027

1601561028

1601561030

1601561031

1601561032

1601561033

1601561034

1601561035

1601561038

1601561040

1601561043

1601561044

1601561045

1601561046

1601561047

1601561048

1601561050

1601561051

1601561052

1601561053

1601561054

1601561055

1601561057

1601561060

1601561061

1601561062

1601561064

1601561066

1601561067

1601561069

1601561070

1601561072

1601561074

1601561076

1601561078

1601561079

1601561081

1601561084

1601561086

1601561087

1601561090

1601561091

1601561092

1601561094

1601561098

1601561101

1601561104

1601561105

1601561109

1601561110

1601561113

1601561116

 

Софтуерни технологии и дизайн

Софтуерно инженерство

гл. ас. д-р Десислава Войникова

гл. ас. д-р Слав Чолаков

гл. ас. д-р Елена Тодорова

1301681042

1401681102

1501681050

1501681105

1601681001

1601681006

1601681007

1601681008

1601681010

1601681011

1601681012

1601681013

1601681014

1601681016

1601681017

1601681018

1601681019

1601681020

1601681021

1601681022

1601681023

1601681026

1601681027

1601681028

1601681030

1601681031

1601681032

1601681033

1601681034

1601681036

1601681037

1601681038

1601681039

1601681042

1601681043

1601681045

1601681046

1601681047

1601681048

1601681049

1601681050

1601681051

1601681052

1601681053

1601681054

1601681055

1601681056

1601681057 

1601681058

1601681059

1601681060

1601681061

1601681062

1601681063

1601681064

1601681065

1601681066

1601681067

1601681068

1601681070

1601681071

1601681072

1601681073

1601681074

1601681076

1601681077

1601681078

1601681079

1601681080

1601681081

1601681082

1601681083

1601681084

1601681085

1601681086

1601681087

1601681088

1601681089

1601681090

1601681091

1601681092

1601681093

1601681094

1601681095

1601681096

1601681097

1601681099

1601681101

1601681103

1601681104

1601681105

1601681106

1601681113

1701681101

1701681102

1701681103 

1601321001

1601321002

1601321003

1601321004

1601321005

1601321006

1601321007

1601321008

1601321009

1601321010

1601321011

1601321012

1601321013

1601321014

1601321015

1601321016

1601321017

1601321018

1601321019

1601321020

1601321021

1601321023

1601321024

1601321026

1601321027

1601321029

1601321030

1801321085

1801321103

 

 

 


 

 


 Следваща  
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ