Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Новини    English
Преддипломен стаж за 4 курс БИТ, Информатика и СТД, задочно обучение

Във връзка със Заповед № Р33-1328/13.03.2020 г. на Ректора на ПУ, разпределението за стажа се отлага за най-рано след 29.03.2020 г. Ще бъде насрочена нова дата за разпределение.

Моля, студентите, които все още не са се свързали с академичния си наставник, за да го информират дали имат или не фирма за провеждане на стажа и да му изпратят бланка за попълване с необходимата информация, да го направят до 29.03.2020 г., вкл. 


Студентите, които имат възможност да проведат стажа на работното си място или във фирма, която самостоятелно са намерили, нека го направят. Ако фирмата няма сключен договор, моля да представите 3 екземпляра от договора (подписани и подпечатани) на академичния си наставник в срок до една седмица от подновяването на учебните занятия или най-късно на новата дата за разпределение. Същото важи за Приложение № 1 в случай, че фирмата има сключен договор.

След приключване на стажа, моля да представите Приложение № 2 при първа възможност на академичния си наставник, за да бъде внесена оценката Ви от Преддипломния стаж в изпитния протокол по дисциплината.

 

За студентите, които не са намерили фирма самостоятелно или няма да намерят до новата дата на разпределeние, ще бъде насрочен нов период за провеждане на стажа и нова дата за разпределение по фирми, осигурени от ФМИ. Новият период на провеждане и дата за разпределение ще бъдат обявени тук своевременно.

 

Моля, следете сайта на ФМИ и тази рубрика за актуална информация.

 

 

 

Преддипломният стаж за студентите от 4 курс на специалности „Информатика“, “Бизнес информационни технологии“ и „Софтуерни технологии и дизайн“, задочно обучение, ще се проведе през пролетния триместър, от 24.03.2020 г. до 27.03.2020 г., вкл.

Студентите, които работят по специалността си във фирма или могат самостоятелно да уредят стажантско място във фирма, имат възможност да провеждат стажа там. За целта в срок до 17.03.2020 г. (включително)  трябва да заявят това на академичния си наставник, като съобщят позицията, на която ще бъдат на стаж, трите имена и контакти (телефон и e-mail адрес) на обучаващия ги ментор и най-късно до 23.03.2020 г. (включително) да представят на академичния си наставник 3 подписани и подпечатани екземпляра от фирмата по следния образец (Договор + Приложение № 1)

Договор за практическо обучение.

Задължително е поне веднъж студентите да се свържат с наставника си, за да му предоставят и своите данни за контакт, като донесат или изпратят по имейла на академичния си наставник следната информация – изтегли бланка за попълване (информация за студент, фирма и обучаващ ментор).

Забележка: ФМИ може да осигури ограничен брой места във фирми.

Всички студенти, които не са намерили фирма за провеждане на стажа, ще бъдат разпределени по фирми, осигурени от ФМИ, на 24.03.2020 г. (вторник) от 9:00 ч. в 146 к.з. (ФМИ – Нова сграда на ПУ).

В случай че фирмата вече има сключен действащ договор с ПУ, е достатъчно студентите да информират академичния си наставник и да представят само Приложение 1 (последната страница от този файл – формуляр на договора за практическо обучение). Проверка дали дадена фирма има сключен договор може да бъде направена в кабинет 344, тел.: 032/261-740, geneva@fmi-plovdiv.org (Мануела Генева).

Приложение 2 се попълва от обучаващия ментор в един екземпляр при приключване на стажа и се представя на академичния наставник.

Академични наставници:

  • гл. ас. д-р Елена Тодорова (Приемно време: вторник 14:00 ч. – 15:00 ч. и сряда 14:00 ч. – 15:00 ч., каб. 241, тел.: 032/261-753, etodorova@uni-plovdiv.bg),
  • гл. ас. д-р Десислава Войникова (Приемно време: сряда 10:30 ч. – 11:30 ч., четвъртък 10:30 ч. – 11:30 ч., каб. 540, тел.: 032/261-762, desi.voynikova@gmail.com).

 

Разпределение на студенти по факултетни номера:

Гл. ас. д-р Елена Тодорова

Гл. ас. д-р Десислава Войникова

Информатика

Бизнес информационни технологии

Софтуерни технологии и дизайн

1101262009

1401262023

1501262007

1501262056

1601262003

1601262005

1601262006

1601262007

1601262009

1601262011

1601262013

1601262014

1601262015

1601262016

1601262018

1601262020

1601262026

1601262033

1601262041

1601262047

1601262050

1601262052

1601262053

1601262055

1601262056

1601262073

1601262074

1701262055

1701262056

1701262057

1701262058

1701262060

1701262062

1701262065

1701262067

1701262068

1801262039

1801262043

1901262026

1901262041

1901262042

1901262043

1901262044

1901262049

1901262050 

1601562001

1601562002

1601562003

1601562004

1601562005

1601562013

1601562017

1601562021

1601562022

1601562023

1601562025

1601562026

1601562027

1601562028

1601562029

1601562031

1601562036

1601562038

1601562039

1601562044

1601562046

1601562049

1601562050

1601562051

1601562053

1601562057

1601562063

1601562064

1601562065

1601562067

1601562072

1601562075

1601562077

1901562025

1901562037 

1301682013

1501682027

1501682055

1601682001

1601682003

1601682004

1601682005

1601682006

1601682007

1601682008

1601682009

1601682010

1601682011

1601682012

1601682014

1601682015

1601682019

1601682022

1601682024

1601682026

1601682027

1601682028

1601682032

1601682034

1601682038

1601682040

1601682041

1601682043

1601682044

1601682046

1601682047

1601682048

1601682051

1601682054

1601682056

1601682057

1601682060

1601682061

1601682062

1601682063

1601682065

1601682066

1601682067

1601682069

1601682070

1601682074

1601682075

1601682079

1601682082

1701682076

1701682077 

  Предишна Следваща  
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ