Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Новини    English
Семинар по проект BG05M2OP001-1.002-0002-С02
На 17.12. (вторник), от 11:15 ч. в Заседателната зала на УИЦ, ще се проведе семинар при следния дневен ред:
  1. Устройство и принципи на университетска разпределена система за обработка на големи данни (докладчик инж. Сл. Глухов);
  2. Компютърно моделиране на обработката на големи данни с MapReduce (докладчик гл. ас. д-р Г. Пашев).
Семинарът се организира в рамките на Проект BG05M2OP001-1.002-0002-С02 „Дигитализация на икономиката в среда на големи данни“ за създаване на Център за компетентност в ПУ, финансиран от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“.
 
Поканват се всички интересуващи се преподаватели, докторанти, студенти и специалисти.
Следваща  
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ