Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Новини    English
Публична защита на дисертационнен труд - Ася Тоскова

П О К А Н А
На 20.09.2019 г. (петък) от 13:00 ч. в Заседателна зала на Нова сграда,
на ПУ „П. Хилендарски“ ще се проведе

П У Б Л И Ч Н А     З А Щ И Т А
на дисертационен труд
за присъждане на образователна и научна степен “доктор” по
4. Природни науки, математика и информатика,
4.6. Информатика и компютърни науки,
докторска програма „Информатика“


на тема: „МОДЕЛИ ЗА САМООБУЧЕНИЕ И УЧЕНЕ В ОБЛАСТТА НА РОБОТИКАТА “


Докторант: Ася Тодорова Тоскова
Научен ръководител: проф. д-р Станимир Недялков Стоянов
Рецензенти: проф. д.н. Любка Атанасова Дуковска
проф. д-р Даниела Ананиева Орозова
проф. д-р Мария Петкова Христова
акад. проф. д.т.н. Иван Петков Попчев
проф. д-р Станимир Недялков Стоянов

Поканени са всички желаещи!

Следваща  
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ