Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Новини    English

Последна актуализация на: 16.10.2019 г.

На 04.11.2019 г. (понеделник) от 13:30 ч. до 16:00 ч. ще се проведат извънредни занятия по дисциплина „Информационни технологии“ за специалност „Бизнес математика“, I-ви курс в зала 447 при  докт-т Ивелина Велчева (отучване вместо на 07.11.2019 г. (четвъртък)).     

На 04.11.2019 г. (понеделник) от 16:15 ч. до 18:45 ч. ще се проведат извънредни занятия по дисциплина „Увод в информационни технологии“ за специалност „Бизнес информационни технологии“, I-ви курс, 1 "А" група в зала 447 при  докт-т Ивелина Велчева (отучване вместо на 06.11.2019 г. (сряда)).     

На 05.11.2019 г. (вторник) от 16:15 ч. до 18:45 ч. ще се проведат извънредни занятия по дисциплина „Увод в информационни технологии“ за специалност „Софтуерни технологии и дизайн“, I-ви курс, 2 "А" и "Б" група (заедно) в зала 546 при  докт-т Ивелина Велчева (отучване вместо на 07.11.2019 г. (четвъртък)). 

На 05.11.2019 г. (вторник) от 9:15 ч. до 11:45 ч. ще се проведат извънредни занятия по дисциплина „Увод в информационни технологии“ за специалност „Бизнес информационни технологии“, I-ви курс, 2 "А" група в зала 531 при  докт-т Ивелина Велчева (отучване вместо на 06.11.2019 г. (сряда)). 

На 15.11.2019 г. (петък) от 11:00 ч. до 13:30 ч. ще се проведат извънредни занятия по дисциплина „Увод в информационни технологии“ за специалност  Бизнес информационни технологии, I-ви курс, 1 "А" група в зала 547 при  докт-т Ивелина Велчева (отучване вместо на 13.11.2019 г. (сряда)).     

На 15.11.2019 г. (петък) от 13:30 ч. до 16:00 ч. ще се проведат извънредни занятия по дисциплина „Увод в информационни технологии“ за специалност  Бизнес информационни технологии, I-ви курс, 2 "А" група в зала 547 при  докт-т Ивелина Велчева (отучване вместо на 13.11.2019 г. (сряда)).       

На 15.11.2019 г. (петък) от 16:15 ч. до 18:45 ч. ще се проведат извънредни занятия по дисциплина „Увод в информационни технологии“ за специалност „Софтуерни технологии и дизайн“, I-ви курс, 3 "А" група в зала 547 при  докт-т Ивелина Велчева (отучване вместо на 11.11.2019 г. (понеделник)). 

На 22.10.2019 г. (вторник) от 11:00 ч. до 12:30 ч. в 534 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Уеб програмиране със специалност Информатика, 2-ри курс, 2а група, редовно обучение при Юри Хоптериев (вместо 06.11.2019 г.).

На 22.10.2019 г. (вторник) от 12:45 ч. до 14:15 ч. в 534 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Уеб програмиране със специалност Информатика, 2-ри курс, 2б група, редовно обучение при Юри Хоптериев (вместо 06.11.2019 г.).

На 24.10.2019 г. (четвъртък) от 16:15 ч. до 17:45 ч. в 536 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Уеб програмиране със специалност Информатика, 2-ри курс, 3а група, редовно обучение при Юри Хоптериев (вместо 06.11.2019 г.).

На 18.10.2019 г. октомври занятията по английски език за специалност Софтуерно инженерство, 1ви курс, езикова група C, ще започнат в 12:30 в зала 546.

На  23.10.2019 г. (сряда),   06.11.2019 г. (сряда), 13.11.2019 г. (сряда),  от 14:15 ч. в 447 к.з.  ще се проведат извънредни упражнения по  Увод в информационните технологии  за специалност БИТ, 1-ви курс, 2б група, редовно обучение при  докт.  М. Гайдарова  (вместо на 30.10.2019 г., 20.11.2019 г. и 27.11.2019 г.).

На  24.10.2019 г. (четвъртък)  и  31.10.2019 г. (четвъртък),  от 09:15 ч. до 10:00 ч. в 423 ауд.  ще се проведат извънредни занятия по  Увод в информационните технологии  за специалност БИТ, 1-ви курс, при  доц. д-р Е. Ангелова  (вместо на 07.11.2019 г.).

На  28.10.2019 г. (понеделник),  от 14:00 ч. до 16:30 ч. в 536 к.з. ще се проведе извънредно  упражнение  по  Информационни технологии  за специалност МИИТ, 1-ви курс, 2а група, при  доц. д-р Е. Ангелова  (вместо на 07.11.2019 г.).

На 25.10.2019 г. (петък)  вместо от  9:15 часа, занятията по избираемата дисциплина Основи на моделирането при проф дмн Снежана Христова, ще се проведат от 14:00 в 432 к.з.   

На 26.10.2019 г. от 14:30 ч. до 17:00 ч. в 423 а. ще се проведе извънредна лекция по дисциплината "Компютърни мрежи и комуникации" за специалности "СОФТУЕРНО ИНЖЕНЕРСТВО" и "ИНФОРМАТИКА", 3. курс, редовно обучение, при проф. д-р Иван Ганчев, вместо редовната лекция от 14.10.2019 г.

На 11.10.2019 г. (Петък) Избираема дисциплина 22 при проф. Н. Кюркчиев няма да се проведе. Занятията ще бъдат отработени на 18.10.2019 г. от 13:00 до 16:15 ч. в каб. 440.

На 16.10.2019 г. (сряда) от 13:30 ч. до 15:15 ч. в 433 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Компютърни мрежи и комуникации за специалност Информатика, 3-ри курс, 2а група, редовно обучение при гл. ас. д-р  Атанас Иванов (вместо на 06.11.2019 г.).

На 16.10.2019 г. (сряда) от 15:15 ч. до 17:00 ч. в 433 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Компютърни мрежи и комуникации за специалност Информатика, 3-ри курс, 3а група, редовно обучение при гл. ас. д-р  Атанас Иванов (вместо на 06.11.2019 г.).

На 16.10.2019 г. (сряда) от 17:00 ч. до 18:45 ч. в 433 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Компютърни мрежи и комуникации за специалност Информатика, 3-ри курс, 1а група, редовно обучение при гл. ас. д-р  Атанас Иванов (вместо на 06.11.2019 г.).

На 17.10.2019 г. (сряда) от 08:15 ч. до 10:00 ч. в 433 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Компютърни мрежи и комуникации за специалност Софтуерно инженерство, 3-ри курс, 1б група, редовно обучение при гл. ас. д-р  Атанас Иванов (вместо на 07.11.2019 г.).

На 17.10.2019 г. (сряда) от 10:00 ч. до 11:45 ч. в 433 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Компютърни мрежи и комуникации за специалност Софтуерно инженерство, 3-ри курс, 1а група, редовно обучение при гл. ас. д-р  Атанас Иванов (вместо на 07.11.2019 г.).

На 24.10.2019 г. (сряда) от 10:00 ч. до 11:45 ч. в 433 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Компютърни мрежи и комуникации за специалност Софтуерно инженерство, 3-ри курс, 3а група, редовно обучение при гл. ас. д-р  Атанас Иванов (вместо на 07.11.2019 г.).

На 18.10.2019, 25.10.2019, 01.11.2019 и 15.11.2015 занятията по ИД "Бизнес статистика със SPSS", при гл. ас. д-р Атанас Иванов ще бъдат удължени с 1 час поради пропуснато занятие на 8.11.2019 г. (петък).

На 11.11.2019 г. (понеделник) от 15:15 ч. до 17:45 ч. в 346 к.з. ще се проведат упражнения по Информационни технологии, за специалност „Математика, информатика и информационни технологии“, I курс, за 1а подгрупа, при гл. ас. д-р Елена Тодорова. (вместо на 21.11.2019 г.)

На 14.10.2019 г. (понеделник) от 13:30 ч. до 16:00 ч. в 346 к.з. ще се проведат упражнения по Информационни технологии, за специалност „Математика, информатика и информационни технологии“, I курс, за 1а подгрупа, при гл. ас. д-р Елена Тодорова. (вместо на 07.11.2019 г.)

На 5.11.2019 г. (вторник) и 19.11.2019 г. (вторник) от 09:15 ч. до 11:45 ч. в 434 к.з. ще се проведат упражнения по Информационни технологии, за специалност „Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт“, I курс, при гл. ас. д-р Елена Тодорова. (вместо на 7.11.2019 г. и 21.11.2019 г.)

Занятия за избираема дисциплина по Въведение в математика на парите при проф. д-р Боян Златанов от 11.10, 18.10, 25.10, 01.11, 08.11 2019 г.  ще се проведат на 12.10., 20.10., 26.10, 02.11, 09.11 в 536 к.з. от 09:00 ч. до 12:30 ч.

На 08.10.2019 г. (вторник) от 11:00 ч. до 16:00 ч. в 546 к.з. няма за бъдат проведени упражненията по Финансова математика за специалност БИТ, II-ри курс, редовно обучение при гл. ас. д-р Милена Петкова. Занятията ще бъдат отработени допълнително в съобразено за студентите време.

На 04.11.2019 г. (понеделник) от 12:00 ч. до 13:30 ч. в 534 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Модели на реални процеси за специалност Информатика, II-ри курс, 3а група, редовно обучение при гл. ас. д-р  Милена Петкова (вместо на 06.11.2019 г.).

На 04.11.2019 г. (понеделник) от 13:30 ч. до 15:00 ч. в 536 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Модели на реални процеси за специалност Информатика, II-ри курс, 2б група, редовно обучение при гл. ас. д-р  Милена Петкова (вместо на 06.11.2019 г.).

На 16.10.2019 г. (сряда) ще се проведат извънредни упражнения по  "Дискретна математика в бизнеса" при доц. д-р Хр. Кискинов  за 2-ри курс Бизнес математика, редовноот 8:15 ч. до 10:00 ч. в зала 232  (вместо на 9.10.2019 г.).

На 21.10.2019 г. (понеделник) от 8:15 ч. до 10:45 ч. в зала 232 ще се прове извънредна лекция по  "Дискретна математика в бизнеса" при доц. д-р Хр. Кискинов  за 2-ри курс Бизнес математика, редовно (вместо на 14.10.2019 г.).

На 5.11.2019 г.(вторник) от 13:30 ч. до 16:00 ч. в 533 к.з. ще се проведе извънредно упражнение по Компютърни числени методи  за специалност Информатика, IV курс, 2а група, редовно обучение при докторант Стефани Панайотова (вместо на 06.11.2019).

На 5.11.2019 г. (вторник) от 16:15 ч. до 18:45 ч. в 533 к.з. ще се проведе извънредно упражнение по Компютърни числени методи  за специалност Информатика, IV курс, 1б група, редовно обучение при докторант Стефани Панайотова (вместо на 06.11.2019).

На 11.10.2019 г. (петък) и на 18.10.2019 (петък) от 8:45 ч. до 12:30 ч. в зала 424 няма за бъдат проведени лекции по Избираема дисциплина Стратегии за навлизане на пазари. Бизнес развитие при хон. ас. Силвия Павлова MBA CMC. Занятията ще бъдат отработени допълнително на 25.10.2019 г. (петък) и 15.11.2019 г. (петък) от 13:00 до 16:00 ч в зала 424.

На 22.10.2019 г. (вторник) от 12:45 до 15:15 в 533 к. з. ще се проведат извънредни занятия по Интегриран практикум по информатика за специалност Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт, IV курс, редовно обучение при доц. д-р Стефка Анева (вместо на 07.11.2019 г.).

 На 29.10.2019 г. (вторник) от 13:30 до 15:15 в 533 к. з. ще се проведат извънредни занятия по Информационни технологии в образованието за специалност Математика, информатика и информационни технологии, III курс, редовно обучение при доц. д-р Стефка Анева (вместо на 06.11.2019 г.).

 На 23.10.2019 г. (сряда), 30.10.2019 г. (сряда) и 13.11.2019 г. (сряда) от 08:30 до 09:15 в 433 к. з. ще се проведат извънредни занятия по Събитийно програмиране за специалност Математика и информатика, IV курс, редовно обучение при доц. д-р Стефка Анева (вместо на 06.11.2019 г.).

На 03.10.2019 г. (четвъртък) от 11:45 ч. до 14:30 ч. в 547 к.з. няма за бъдат проведени упражненията по Събитийно програмиране за специалност Софтуерни технологии и дизайн, 2-ри курс, 2 гр, редовно обучение при ас. Иван Желев. Занятията ще бъдат отработени допълнително в съобразено за студентите време.

На 10.10.2019 г. (четвъртък) от 8:30 ч. в 246 к.з. ще се проведат извънредни лекции по Числени методи за специалностите ИТМОМ и МИИТ, III-ти курс, редовно обучение при доц. д-р Дойчин Бояджиев (вместо на 16.10.2019 г.).

На 21.10.2019 г. (понеделник) от 9:15 ч. до 10:45 ч. в 547 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Маркетинг и маркетингови информационни системи за специалност Бизнес информационни технологии, II-ри курс, 1а група, редовно обучение при гл. ас. д-р Десислава Войникова (вместо на 6.11.2019 г.).

На 21.10.2019 г. (понеделник) от 11:00 ч. до 12:30 ч. в 547 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Маркетинг и маркетингови информационни системи за специалност Бизнес информационни технологии, II-ри курс, 1б група, редовно обучение при гл. ас. д-р Десислава Войникова (вместо на 6.11.2019 г.).

На 21.10.2019 г. (понеделник) от 13:30 ч. до 15:15 ч. в 346 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Маркетинг и маркетингови информационни системи за специалност Бизнес информационни технологии, II-ри курс, 2а група, редовно обучение при гл. ас. д-р Десислава Войникова (вместо на 6.11.2019 г.).

На 21.10.2019 г. (понеделник) от 15:15 ч. до 17:00 ч. в 346 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Маркетинг и маркетингови информационни системи за специалност Бизнес информационни технологии, II-ри курс, 2б група, редовно обучение при гл. ас. д-р Десислава Войникова (вместо на 7.11.2019 г.).

На 21.10.2019 г. (понеделник) от 17:00 ч. до 18:45 ч. в 346 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Маркетинг и маркетингови информационни системи за специалност Бизнес информационни технологии, II-ри курс, 3а група, редовно обучение при гл. ас. д-р Десислава Войникова (вместо на 6.11.2019 г.).

На 4.11.2019 г. (понеделник) от 9:15 ч. до 11:45 ч. в 547 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Приложна математика 2 за специалност Софтуерни технологии и дизайн, IV-ти курс, 2а група, редовно обучение при гл. ас. д-р Десислава Войникова (вместо на 7.11.2019 г.).

На 4.11.2019 г. (понеделник) от 11:45 ч. до 14:15 ч. в 346 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Приложна математика 2 за специалност Софтуерни технологии и дизайн, IV-ти курс, 2б група, редовно обучение при гл. ас. д-р Десислава Войникова (вместо на 7.11.2019 г.).

На 4.11.2019 г. (понеделник) от 14:15 ч. до 17:00 ч. в 346 к.з. ще се проведат извънредни лекции по Маркетингови изследвания за специалност Бизнес математика, III-ти курс, редовно обучение при гл. ас. д-р Десислава Войникова (вместо на 12.11.2019 г.).

На 4.11.2019 г. (понеделник) от 17:00 ч. до 18:45 ч. в 346 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Маркетингови изследвания за специалност Бизнес математика, III-ти курс, редовно обучение при гл. ас. д-р Десислава Войникова (вместо на 12.11.2019 г.).

На 5.11.2019 г. (вторник) от 8:15 ч. до 10:45 ч. в 346 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Приложна математика 2 за специалност Софтуерни технологии и дизайн, IV-ти курс, 1б група, редовно обучение при гл. ас. д-р Десислава Войникова (вместо на 12.11.2019 г.).

На 18.11.2019 г. (понеделник) от 9:15 ч. до 11:45 ч. в 547 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Приложна математика 2 за специалност Софтуерни технологии и дизайн, IV-ти курс, 2а група, редовно обучение при гл. ас. д-р Десислава Войникова (вместо на 21.11.2019 г.).

На 19.11.2019 г. (вторник) от 8:15 ч. до 10:45 ч. в 346 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Приложна математика 2 за специалност Софтуерни технологии и дизайн, IV-ти курс, 2б група, редовно обучение при гл. ас. д-р Десислава Войникова (вместо на 21.11.2019 г.).

На 18.11.2019 г. (понеделник) от 11:45 ч. до 13:30 ч. в 346 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Маркетинг и маркетингови информационни системи за специалност Бизнес информационни технологии, II-ри курс, 1б група, редовно обучение при гл. ас. д-р Десислава Войникова (вместо на 13.11.2019 г.).

На 18.11.2019 г. (понеделник) от 13:30 ч. до 15:15 ч. в 346 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Маркетинг и маркетингови информационни системи за специалност Бизнес информационни технологии, II-ри курс, 2а група, редовно обучение при гл. ас. д-р Десислава Войникова (вместо на 13.11.2019 г.).

На 18.11.2019 г. (понеделник) от 15:15 ч. до 17:00 ч. в 346 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Маркетинг и маркетингови информационни системи за специалност Бизнес информационни технологии, II-ри курс, 1a група, редовно обучение при гл. ас. д-р Десислава Войникова (вместо на 13.11.2019 г.).

На 18.11.2019 г. (понеделник) от 17:00 ч. до 18:45 ч. в 346 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Маркетинг и маркетингови информационни системи за специалност Бизнес информационни технологии, II-ри курс, 3а група, редовно обучение при гл. ас. д-р Десислава Войникова (вместо на 13.11.2019 г.).

Занятията по Мобилни Приложения - Android за начинаещи няма да се проведат на 04.10.2019 поради отсъствие на преподавателя. На 11.10.2019 упражненията ще се проведат нормално. Датата на отработване  на изпуснатите занятия ще се уточни допълнително.

На 07.10.2019 г. (понеделник) от 13:30 ч. до 16:00 ч. ще се проведат извънредни занятия по дисциплина „ Увод в информационни технологии“ за специалност „Софтуерни технологии и дизайн“, I-ви курс, 2 "Б" група в зала 447 при  докт-т Ивелина Велчева (отучване вместо на 10.10.2019 г. (четвъртък)). 

На 07.10.2019 г. (понеделник) от 16:15 ч. до 18:45 ч. ще се проведат извънредни занятия по дисциплина „ Увод в информационни технологии“ за специалност „Софтуерни технологии и дизайн“, I-ви курс, 2 "А" група в зала 447 при  докт-т Ивелина Велчева (отучване вместо на 10.10.2019 г. (четвъртък)). 

На 08.10.2019 г. (вторник) от 8:15 ч. до 10:45 ч. ще се проведат извънредни занятия по дисциплина „Информационни технологии“ за специалност „Бизнес математика“, I-ви курс в зала 531 при  докт-т Ивелина Велчева (отучване вместо на 10.10.2019 г. (четвъртък)). 

На 08.10.2019 г. (вторник) от 12:45 ч. до 15:15 ч. ще се проведат извънредни занятия по дисциплина „Увод в информационни технологии“ за специалност „Бизнес информационни технологии“, I-ви курс, 1 "А" група в зала 533 при  докт-т Ивелина Велчева (отучване вместо на 09.10.2019 г. (сряда)). 

  Предишна Следваща  
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ