Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Новини    English
Практика по специалността за 3 курс БИТ и СТД, задочно об. 2019/2020

Практика по специалността за студентите от 3 курс спец. „Бизнес информационни технологии“ и „Софтуерни технологии и дизайн“, задочно обучение, ще се проведе през есенния триместър от 17.09.2019 г. до 20.09.2019 г. и от 24.09.2019 г. до 27.09.2019 г.

Ако студентите работят по специалността си в някоя фирма или могат самостоятелно да уредят стажантско място във фирма, имат възможност да я провеждат там. За целта в срок до 08.09.2019 г. (включително)  трябва да заявят това на академичния си наставник, като съобщят позицията, на която ще бъдат на практика, трите имена и контакти (телефон и e-mail адрес) на обучаващия ментор и най-късно до 17.09.2019 г. (включително) да представят на академичния си наставник 3 подписани и подпечатани екземпляра от фирмата по следния образец (без Приложение 2).

Договор за практика по специалността

Задължително е поне веднъж студентите да се свържат с наставника си, за да му предоставят и своите данни за контакт, като донесат или изпратят по имейл на академичния си наставник следната информация – изтегли.

Забележка: ФМИ може да осигури ограничен брой места във фирми.

Всички студенти, които не са си намерили фирма ще бъдат разпределени по фирми, осигурени от ФМИ, на 17.09.2019 г. (вторник) от 09:00 ч. в 547 к.з. (ФМИ – Нова сграда на ПУ).

В случай, че фирмата вече има сключен действащ договор с ПУ, е достатъчно студентите да информират академичния си наставник и да представят само Приложение 1. Проверка дали дадена фирма има сключен договор може да се направи в кабинет 344, тел.: 032/261-740, geneva@fmi-plovdiv.org (Мануела Генева).

Приложение 2 се попълва от ментора в един екземпляр при приключване на практиката по специалността и се представя на академичния наставник.

Академичен наставник: гл. ас. д-р Мария Василева. Приемно време:

  • след 02.09.2019 г. в понеделник и сряда от 09:00 ч. – 10:00 ч., каб. 444, тел.: 032/261-764;
  • до 02.09.2019 г. ще се комуникира със студентите по имейл – mariavasileva@uni-plovdiv.bg.
Следваща  
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ