Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Новини    English
Публична защита на дисертационен труд на Анатоли Карабов

П О К А Н А
Уважаеми дами и господа,
на 29.05.2019 г. от 11:00 часа
в Заседателната зала на Нова сграда
на ПУ „Паисий Хилендарски“ ще се проведе

ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА

на дисертационен труд
за придобиване на образователната и научна степен „доктор“

на тема:
„МЕТОДИКА ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА АДАПТИВНО ЕЛЕКТРОННО УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ“

Автор:
Анатоли Веселинов Карабов
докторант към катедра „Компютърни технологии“
при Факултет по математика и информатика
на ПУ „Паисий Хилендарски“

Научни ръководители:
проф. д-р Асен Рахнев и доц. д-р Тодорка Терзиева

Научно жури:
проф. д.п.н. Сава Иванов Гроздев
проф. д-р Коста Андреев Гъров
проф. д-р Асен Кънчев Рахнев
доц. д-р Даниела Иванова Тупарова
доц. д-р Петя Иванова Асенова

Поканени са всички желаещи да присъстват!

  Предишна Следваща  
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ